Varseblivning/Perception

50 %
50 %
Information about Varseblivning/Perception
Education

Published on January 14, 2014

Author: GretaWass

Source: slideshare.net

Description

Varseblivning
Gestalt lag av perception
Prägnanz lag
Konstans och sammanhang

Varseblivning (perception) Varseblivning är hela den process varigenom vi tar emot, bearbetar och tolkar den information som når oss från omvärlden. Den är ingen passiv process. Vi sätter själva vår personliga prägel på själva upplevelsen. Endast en liten del av all stimulering som når dina sinnesorgan leder till en medveten upplevelse. Medvetet eller omedvetet väljer du ut vissa stimuli i den väldiga mängd av impulser som påverkar dina sinnesorgan. Du gör ett urval i mängden och tolkar det utvalda på ditt eget personligt sätt. Utan sinnesorganen skulle vi inte veta något om världen vi lever i. Varseblivning är en sammansatt process. Det är inte med ögon vi ser och inte med öronen vi hör utan med hjärnan.

Faktorer som påverkar varseblivning Ålder Utbildning Inlärning och erfarenhet Intressen Humör Kroppsbyggnad Hälsotillstånd Behov Känslor, attityder och förväntningar Fördomar, stereotyper och generalisationer Traditioner Självuppfyllande profetior Haloeffekten

Yttre faktorer Intensitet Storlek Avvikelse från andra signaler Inre faktorer Behov Förväntningar Känslor

Prägnanz lag (gestalt lag av perception) 1 Likhetsprincipen När vi se en grupp stimuli och ingen annan Gestalt regel kan tillämpas så vi grupperar vi automatiskt liknande föremål med varandra. Vi tolkar det som om de tillhör varandra. Principen kan lätt ersättas av närhetsprincipen.

Prägnanz lag (gestalt lag av perception) 2 Närhetsprincipen Stimuli som är nära varandra är betraktade som en grupp, även om de är inte särskilt lika varandra.

Prägnanz lag (gestalt lag av perception) 3 Sammanslutningsprincipen Vi har en stark tendens att fördra stängda figurer än de som är fragmenterad eller ej sammansatta linjer. Den är än så stark princip att det ta över alla andra principen.

Prägnanz lag (gestalt lag av perception) 4 Princip av god gestalt Vi föredrar figurer som verkar symmetriska, jämna figurer framför fragmenterad och ojämna figurer.

Konstans och sammanhang Konstans innebär att föremål uppfattas som oförändrande till storlek, form och färg även om vi ändra avstånd, perspektiv och belysningsförhållanden. Som hjälp begagnar sig hjärnan av de s.k. referensramarna. Hjärnan jämför och stämmer av olika objekt på näthinnebilden med varandra. Nya objekt ställs i förhållande till omgivande, välkända föremål, och de får rätt storlek. Vi använder vår erfarenhet som jämförelse. Sammanhanget påverkar vad vi ser och hur vi tolkar vår omvärld.

Att varsebli saker och bakgrunder Vi organisera sensorisk information Varseblivning process inkluderar att forma våra intryck av ljus, mörkret och färg till meningsfulla enheter som kan representera vår omgivning. Vi skiljer föremål och figurer från dennes bakgrund. Vi gör detta även när det inte finns verkliga föremål Om vi tar emot för mycket sensorisk information så försöka vi att gruppera informationen och vi letar efter mönster När vi se två figurer samtidigt vi se bara en i taget.

Bilder http://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher https://www.google.se/search?q=constancy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZnuwUtPsFozBygODoYGoDQ&sqi=2&ved= 0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=955#q=half+empty+half+full&tbm=isch&undefined=undefined&facrc=_&imgdii=_&imgrc=A QSVFtah44gPM%3A%3BkdyFSSPiGlEsJM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.davidairey.com%252Fimages%252Fstock%252Fhalfempty-half-full.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.davidairey.com%252Fnever-just-say-no%252F%3B650%3B505 https://www.google.se/search?q=varseblivning&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FiWwUuufB6G_ygOb0YLYBQ&sqi=2&ve d=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=955#facrc=_&imgdii=_&imgrc=I9oa4AY3m1WlWM%3A%3BONSybmrs3mI_NM%3Bhttp %253A%252F%252Fwww.psykopati.se%252Fpicture.aspx%253Fid%253D26056450%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.psy kopati.se%252F16914071%3B343%3B440 https://www.google.se/search?q=varseblivning&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FiWwUuufB6G_ygOb0YLYBQ&sqi=2&ve d=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=955#facrc=_&imgdii=_&imgrc=l9s_FAlc1nZbM%3A%3BRp6huhriWhGm1M%3Bhttp%25 3A%252F%252Fww2.lakartidningen.se%252Fstore%252Fimages%252F3%252F3007%252Flarge%252FLKT0624s1954_1 956_211777.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lakartidningen.se%252F07engine.php%253FarticleId%253D4319%3B37 6%3B500

Add a comment

Related presentations

Related pages

Translate varseblivning from Swedish to English

Varseblivning translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words.
Read more

perception - Swedish translation - bab.la English-Swedish ...

Translation for 'perception' in the free Swedish dictionary. More Swedish translations for: self-perception
Read more

Barnet som optik mot värl… - Göteborgs universitet

Barnet som optik mot världen: Om Ann Jäderlunds barnböcker i förhållande till hennes vuxendiktning
Read more

Barnet som optik mot värl… - University of Gothenburg ...

University of Gothenburg; Research; ... bilderböcker, lyrik, varseblivning, perception, fenomenologi, hermeneutik, begrepp, poetry for children, ...
Read more

Create A Webdesign Berkheim You Can Be Proud Of : Med-Chem ...

... på muskelstyrka, rörelseförmåga (motorik) och muskelspänning (tonus), ledrörlighet, smärta, känsel och syn samt varseblivning (perception), ...
Read more

1517 (Svensk-engelsk fackordbok för näringsliv ...

pengar 1517 perimetrisk kraft purchasing power of money; svarta ~ ... perception (varseblivning) perception; extrasensorisk ~ (utomsinnlig varseblivning)
Read more

Utvärdering av en modifierad KBT-gruppbehandling utifrån ...

Utvärdering av en modifierad KBT-gruppbehandling utifrån kvalitativ metod on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more

MEYERS-BRIGGS MBTI | ASTROLOGA AUTODIDACTA

Posts about MEYERS-BRIGGS MBTI written by Ing-Marie. ASTROLOGA AUTODIDACTA Charas Personality Page. MEYERS-BRIGGS MBTI Inläggsnavigering
Read more