Valoració Materials Aa

80 %
20 %
Information about Valoració Materials Aa

Published on January 13, 2009

Author: tinoserracompany

Source: slideshare.net

VALORACIÓ DELS MATERIALS UTILITZATS A L’AULA D’ACOLLIDA ELABORADA PELS ASSISTENTS AL SEMINARI

Material per activitats d’aplicació flexible Nom del material: Qui és qui Tipologia de l’alumnat destinatari: Tots Tipologia de les activitats que es poden fer: Comprensió i expressió oral i escrita. Treball individual (un contra un) o en petit grup Breu descripció de les activitats que permet: Els jugadors fan i responen preguntes relatives a l’aspecte físic del personatge amagat de l’altre jugador fins que l’endevinen. El professor pot facilitar-los un guió amb les preguntes durant les primeres partides. Més endavant poden jugar sense guió. Al final se’ls pot demanar que facin una descripció (oral o escrita ) del personatge. Valoració: Com tots els jocs, és engrescador i facilita l’ús de la llengua oral. A més, cal respectar unes normes: torn de pregunta, respondre només sí o no, parlar en català,... Material global progressiu Fas servir algun material global programat per l’ensenyament de la llengua: (ex. Vincles, Comencem, projecte Món.... Quin? 1. Llengua catalana. Nivell inicial. Ed. L’Àlber 2. Aula d’acollida 1,2 i 3. Ed Castellnou Pots fer algun comentari, valoració, suggeriment sobre el material i la seva aplicació? 1. Bastant clar i fàcil de treballar per a l’alumnat amb competència lectora. Els dibuixos ajuden a la comprensió dels textos 2. Textos en format de còmic, propers a la realitat del nostre alumnat. Permet treballar el cicle festiu català: castanyada, nadal, carnestoltes,...

Material per activitats d’aplicació flexible Nom del material: Diccionari visual català-xinès Tipologia de l’alumnat destinatari: Alumnat xinès Tipologia de les activitats que es poden fer: -Acolorir els dibuixos per a centrar l’atenció en les imatges de les quals han d’aprendre el nom. -Contextualitzar els centres d’interès en la situació real (si el tema és L’escola: visita per tot el centre) -Tocar els objectes. -Buscar més paraules relacionades amb els centres d’interès i ampliar. -Gravar els progressos. -Graella d’avaluació. -Repetir fonètica. Breu descripció de les activitats que permet: -Permet treball individual i en grup. -Cada alumne aprèn al seu ritme. Valoració: Amb els alumnes xinesos m’ha ajudat molt. Els 19 temes els fan conèixer un vocabulari molt bàsic però molt útil per a sobreviure. Material global progressiu Fas servir algun material global programat per l’ensenyament de la llengua: (ex. Vincles, Comencem, projecte Món.... Quin? Comencem. Pots fer algun comentari, valoració, suggeriment sobre el material i la seva aplicació? Comencem és un material molt útil. Està seqüenciat en unitats temàtiques que comencen treballant un lèxic molt bàsic al voltant del tema i va introduint conceptes gramaticals: verbs, determinants, plurals, etc. També és una mica interdisciplinari i enllaça amb altres matèries: naturals (mamífers, rèptils, ...). Avui m’ha estat molt eficaç.

Material per activitats d’aplicació flexible Nom del material: material didàctic manipulable per a l’educació infantil i primària - Jocs de cartes (3 jocs de 30 cartes plastificades) - dominos (3 jocs de 25 fitxes) - Fem paraules (15 cartons plastificats de DIN A4 + 316 cartronets amb lletres + solucionari i full de control) - Capsa de paraules i frases (12 cartrons plastificats grans per identificar fonemes; 14 cartrons de tamany més petit amb accions i frases i 95 cartronets amb dibuixos i fotografies) - Capsa de vocabulari (64 cartrons amb dibuixo i fotos i el nom pel darrere) - Encreuats: (15 cartrons DIN A4 amb els mots encreuats, 568 cartronets amb lletres) - Parlem ( 3 jocs de cartrons amb objectes i situacions, 15 cartrons amb expressions de situacions - Dictats muts (32 cartronets) - Ordres Montessori (15 cartrons amb ordres, escrites en masallera, amb una fots de l’acció per darrere + 15 cartrons amb ordres sense foto) Tipologia de l’alumnat destinatari: Tipologia de les activitats que es poden fer: Coneixement de vocabulari Expressió oral Dictats muts Jocs Breu descripció de les activitats que permet: El material ja porta instruccions per aplicar-ho a fer mots encreuats, confegir frases, jugar al domino, etc... Serveix molt bé com a material auxiliar per a les activitats orals, les cartes es poden utilitzar com el joc de les famílies, però el que més utilitzo són els cartronets de la capsa de vocabulari per fer jocs de lèxic, tant per aprendre vocabulari oral com escrit. Valoració: És un material molt pràctic per a complementar la feina escrita de l’aula. És molt adaptable als diferents nivells i coneixements previs dels alumnes. Es por compartir amb EE i val la pena la inversió

Material per activitats d’aplicació flexible Nom del material :Què t’empatolles? Josep Batllori. Edit.La Galera Tat! Marta Badia, Àngels Vidal. Arola Editors Tipologia de l’alumnat destinatari: Nouvinguts primària Tipologia de les activitats que es poden fer: Jocs de llengua, jocs de desplaçament. Cançons. Embarbussaments. Breu descripció de les activitats que permet: Comprensió del text. Aprenentatge de vocabulari. Treball dels diferents sons .Fluïdesa verbal. Localització de les parts del cos. Treball espacial. Valoració: Molt positiva, ja que el treball de llengua oral es treballa de manera molt lúdica i fa que els nens estiguin molt motivats. Material global progressiu Fas servir algun material global programat per l’ensenyament de la llengua: (ex. Vincles, Comencem, projecte Món.... Quin? Agafo algunes activitats de Vincles, no l’utilitzo de manera sistemàtica. Pots fer algun comentari, valoració, suggeriment sobre el material i la seva aplicació?

Material per activitats d’aplicació flexible Nom del material: 1.-Els exercicis d’en Quarc (Material de reforç). Autors: Montserrat Bau, Montserrat Pujol i Agnès Rius. 2.-Nexe/ Els verbs III. Autors M. Dolors López i Josep Sala. Tipologia de l’alumnat destinatari: Nouvingut, 1r i 2n any Tipologia de les activitats que es poden fer: treballar els verbs: lèxic, conjugacions i formació d’oracions Breu descripció de les activitats que permet: -emplenar graelles de conjugacions -fer frases relacionant elements o omplint buits -completar oracions omplint els espais -relacionar oracions, tenint en compte els temps verbals Valoració: em resulta molt útil i als nens sembla que els agrada treballar amb aquest material Material global progressiu Fas servir algun material global programat per l’ensenyament de la llengua: (ex. Vincles, Comencem, projecte Món.... Quin? No, la meva feina consisteix a treballar, bàsicament, coneixements relacionats amb els verbs Pots fer algun comentari, valoració, suggeriment sobre el material i la seva aplicació? Resulta força útil, però aniria bé poder combinar-lo amb altres, que presentessin un altre tipus de propostes, per poder diversificar una mica.

Add a comment

Related pages

Materials - ~AA2010v

Valoració dels problemes. Informació sobre els laboratoris. Materials. Normes generals. Mapa del lloc. Castellano. Materials. Apunts; Problemes de Java;
Read more

Seminari d'aules d'acollida de Ciutat Vella

Valoració dels materials de l'Aula d'Acollida. En aquest document anirem afegint les valoracions dels materials de l'aula d ... Valoració Materials Aa.
Read more

Valoració dels problemes - ~AA2010v

Materials. Normes generals. Mapa del lloc. Castellano. Avaluació de les pràctiques‎ > ‎ Valoració dels problemes. P24: 0,5 punts; P604: 0,5 punts;
Read more

VALORACIÓ DE LES JORNADES - xtec.cat

VALORACIÓ PRESENTACIONS MATERIALS LIC (SERVEIS EDUCATIUS VO I - Granollers) ... - Cal fer ús a l’AA individualmet -Vaig haver de marxar i no hi era
Read more

TV3 a la carta: servei online de consum de vídeo sota demanda

Entra al servei online de TV3 a la carta per veure les sèries i els programes de TV3. Amb contingut exclusiu i accés als vídeos per dia i hora d'emissió.
Read more

EL CARRER - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Tot i partint d’una mínima programació, creiem que cal ser molt flexibles i oberts en el treball de l’AA. ... VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA ...
Read more

Fira de l'Advocacia 2013 - icab.cat

Règim jurídic dels danys materials i dels corporals . ... Valoració del dany corporal des del punt de vista medicolegal. Relació de causalitat.
Read more

4A+A Projectes Bioclimàtics (cat) by 4A+A Arquitectura ...

Title: 4A+A Projectes Bioclimàtics (cat), Author: 4A+A Arquitectura Ambiental, Name: aa_projectes_bioclimatics_cat, Length: 5 pages, Published: ...
Read more