Valmarenii 1 MARTIE 2014

33 %
67 %
Information about Valmarenii 1 MARTIE 2014
Entertainment

Published on March 1, 2014

Author: Arkannay

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: VĂLMĂRENII TV TV VĂLMĂRENII PowerPoint Presentation: Telefoane utile Primar : 0236.863.444; 0726.710.231 Viceprimar : 07 2 4.630.944 Chihaia Mihai :0751066360*APĂ Şerbu Ioan:0724974403*Electrician Poli ţ ie : 0236.863.401 Secretar : 0236.863.400 telefon ş i fax Fax 0336402432 E-mail valea.marului@yahoo.com florin_doca@yahoo.com PowerPoint Presentation: VIRGIL FLORIN DOCA V ĂLMĂREANU Cu toată dragostea - La Mulţi Ani! PowerPoint Presentation: Luni 24 februarie -2/+3 Marţi 25 februarie -5 / +2 Miercuri 26 februarie -5/+2 Joi 27 februarie -7/+6 Vineri 2 8 februarie -2 / +10 S âmbătă 1 martie 0/+ 10 VREMEA LA VALEA MĂRULUI PowerPoint Presentation: LA Mulţi Ani Vălmăreni PowerPoint Presentation: Dă -mi, Doamne … Puterea de a accepta ce nu se poate schimba Curajul de a schimba ce îmi stă în putință. Dă-mi, Doamne… înțelepciunea de a face diferența dintre ele. Florin Virgil Doca Vălmăreanu Primarul vă urează o zi minunată! PowerPoint Presentation: LA MU L Ţ I ANI 29 februarie *1 martie PowerPoint Presentation: La Mulţi Ani, V ălmăreni! 2 9 februarie 201 4 PowerPoint Presentation: Pintilie I.Alexandra PowerPoint Presentation: La Mulţi Ani, V ălmăreni! 1 martie 201 4 PowerPoint Presentation: 1 MARTIE Bercea Elena MARTIE , MARTIE , MARŢISOR ,: MARTIE , MARTIE , MAR Ţ ISOR , Miron Ana Maria PowerPoint Presentation: Ioachim Nicoleta AI DAT DRUMU LA IZVOR ,: AI DAT DRUMU LA IZVOR , Bîdea Claudia RISIPIND ŞI NORI , : RISIPIND Ş I NORI , Florea Ivan ŞI CEAŢĂ ,: Ş I CEA ŢĂ , Ungureanu Ilinca TU TREZEŞTI DIN NOU LA VIAŢĂ .: TU TREZE Ş TI DIN NOU LA VIA ŢĂ . Hîrnea Toader IARBA …: IARBA … Neamţu Claudia GÂZE ,: G Â ZE , Doca Costel Marcel PowerPoint Presentation: Chiriac Tasica PowerPoint Presentation: Ungureanu Vasilică FLORII ,: FLORII , Dumitrache Ion PowerPoint Presentation: Ungureanu Nicoleta PowerPoint Presentation: La Mulţi Ani, V ălmăreni! 2 martie 201 4 ALBINE: ALBINE Caşu Costin EU DE ACEEA ŢIN LA TINE .: EU DE ACEEA Ţ IN LA TINE . Ion Ana Maria PowerPoint Presentation: 01.03.2014 Claudia Popa Pavelina PowerPoint Presentation: Florea Dumitru PowerPoint Presentation: Lupaşcu Ştefana PowerPoint Presentation: Hîrnea Aurica PowerPoint Presentation: Popa AlexandruAurel PowerPoint Presentation: Voinea Pavel PowerPoint Presentation: LA MULŢI ANI DOAMNELOR ! Panait Georgeta PowerPoint Presentation: Luca Gabriela PowerPoint Presentation: Chihaia Ionica PowerPoint Presentation: Cojocaru Andreea Alina PowerPoint Presentation: Lefter Enache PowerPoint Presentation: Pintilie Daniela PowerPoint Presentation: Chiriac Paraschiv PowerPoint Presentation: Boca Gicu Cristinel PowerPoint Presentation: Florea Vasile PowerPoint Presentation: LA MULŢI ANI ! Preda Mariana PowerPoint Presentation: 1 MARTIE Doca Dumitrache :  Cu toată dragostea pentru vălmărenii şi mîndreştenii născuţi în aceste zile ! Primar , V irgil Doca PowerPoint Presentation:  La Mulţi Ani Pintilie Alexandra PowerPoint Presentation:  Zile frumoase şi fericire Bîdea Claudia PowerPoint Presentation: Felicit ări PowerPoint Presentation: Fiecărei inimi Mîndreştene *Fiecărui suflet vălmărean :  Nicăieri î n lume,primăvara nu e la fel de frumoasă ca ACASĂ !!! Fie ca ea, primăvara care tocmai a sosit să vă aducă, oameni dragi ş i buni.... tot ceea ce e pe-această lume mai bun ş i mai frumos!! Să fiţi cu to ţ ii sănătoşi ş i să aveţi putere de la Dumnezeu,ca să le puteţi trăi pe toate câte-n viaţă vă sunt date...fie ele rele sau bune...grele ori uşoare,cu toţi cei dragi aproape !! UN 1 MARTIE FERICIT......TUTUROR!!!! PowerPoint Presentation: "M-au exilat din cosmos ghioceii Şi m-au trimis să caut alt pământ , Eu am găsit tărâmul de cuvânt Pe unde lupii se iubesc ca mieii ŞI CÂNTĂ MÎNDRI - VĂLMĂRENII " PowerPoint Presentation: Mă doream dormind şi dormind mă doresc visând şi visând mă doresc un zbor şi zburând mă doresc ciocârlie şi cântând te-ademenesc prim ă var ă… s ă apari. PowerPoint Presentation: Priveam neputincios cum verdele ierbii cap ă t ă alt sens î n lumina apusului. Ghiceam susurul apei din spatele casei, ascultam trecerea p ă s ă rii peste gr ă din ă ş i t ă ceam… PowerPoint Presentation: T ă cere n ă scut ă din dorin ţ a de-a fi cu mine î ns u mi ş i poate a nu ş tiu c â ta oar ă credeam c ă nimeni , niciodat ă, nu e singur. Alunecam printre flori, auzeam frunzele cum cresc, r ă d ă cinile copacilor r ă scoleau p ă m â ntul reav ă n. PowerPoint Presentation: Prim ă vara fre a m ă t ă prin suflet r ă scolind sim ţ iri, r ă st ă lm ă cind cuvinte î n poeme… Imaginea constela ţ iei Lira se r ă sturn ă peste mine, eram la dans, dansul cu stelele. Pluteam î nl ă n ţ uit î n hora constela ţ iilor ş i vedeam ploaia de meteori r ă scolind Universul, m ă doream vis â nd acas ă . PowerPoint Presentation: Trezit î n iarba î nmiresmat ă , verdele m ă i nvad ă nemilos, c â ntecul cioc â rliei se r ă zvr ă tea parc ă peste mine ş i m ă sim ţ eam plutind. Creeam forme, degetele- mi erau silabe ş i î nv ăţ am s ă c â n t cu prim ă vara. PowerPoint Presentation: Mi-am dorit s-adorm al ă turi de poezie ş i , dintr-o dat ă , diminea ţ a s ă m ă trezesc construind poeme de prim ă var ă ve ş nic ă . PowerPoint Presentation: "Se umple primăvara de duminici Crescute -n nori de vis de ghiocei , Se plimbă gânduri noi, cu paşi idilici, Amiezile se culcă pe alei." PowerPoint Presentation: S - AVEŢI O PRIMĂVARĂ MINUNATĂ! PowerPoint Presentation: 1 Martie ! De ziua mar ţ isorului PowerPoint Presentation: Femeie ghiocel suav PowerPoint Presentation: Ce îmi vesteşte primăvara! PowerPoint Presentation: Eşti îngerul ce zilnic mă p ăzeşte şi raza ce luminează v iaţa mea PowerPoint Presentation: Lumina , via ţ a şi mult dor s ă le primi ţ i de mar ţ isor . PowerPoint Presentation: un N o u r de I ubire PowerPoint Presentation: Din albul fulgilor de nea , PowerPoint Presentation:  ş i din a soarelui sclipire , PowerPoint Presentation:  Vă d ă rui esc un mar ţ isor , PowerPoint Presentation: aduc ă tor de fericire ! PowerPoint Presentation: Şi vă doresc din suflet PowerPoint Presentation: Linişte PowerPoint Presentation: Dragoste PowerPoint Presentation: Împlinire PowerPoint Presentation: Împăcare PowerPoint Presentation: Seninătate PowerPoint Presentation: Lumină PowerPoint Presentation: Gânduri bune PowerPoint Presentation: Împăcare PowerPoint Presentation: Şi casa plină de ... PowerPoint Presentation: Iubire , iubire, iubire PowerPoint Presentation: Popa Aurel Alexandru :  Chiar dacă distanţa ne desparte , noi părinţii venim la această zi de Martie pentru a –ţi ura multă , multă sănătate , fericire, înţelegere deplină , succes în viitor , soare , zâmbet în suflet, iubire, credinţă , respect reciproc şi un sincer şi căduros LA MULŢI ANI Părinţii Maricela şi Costică Popa * Ionuţ Popa * La Mulţi ani , copile drag, să fii iubit de Dumnezeu şi să dăruieşti , crezând în tine . PowerPoint Presentation: Cojocaru Andreea Alina :  LA MUL Ţ I ANI, !!! S ă fii s ă natoas ă ş i să ai parte de tot ce e pe lumea asta mai bun ş i mai frumos,al ă turi de sufletele pe care tu le iube ş ti!! Din partea părinţilor ADAM şi ARISTINA , al fra ţilor Alexandru şi Daniel. PowerPoint Presentation: Elena Muhulic ă :  Pentru că aduci mereu fericire ş i bucur i i celor din jurul t ă u , noi fini i   D ă nu ţ ş i Maricela Tudor   îţ i ur ă m o zi c â t mai frumoas ă şi plin ă de surprize care s ă te ţ in ă tot anul. S ă fi iubit ă ş i fericit ă î n fiecare moment al vie ţi i tale. M ult ă s ă n ă tate ş i î mpliniri. LA MUL Ţ I ANI. PowerPoint Presentation: Cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste îţi doresc multă sănătate , fericire şi tot ce îţi doreşti alături de cei dragi. Aceste urări vin din partea nepotului Gabriel Pamfil cu căldurosul La mulţi ani Ungureanu Vasile(Lişu)! PowerPoint Presentation: Ghiocel floare gingaşă,ai răsărit la noi acasă, din albumul fulgilor de nea şi din a soarelui sclipiri , noi îţi dorim un La mulţi ani,Preda Mariana! Noroc şi fericire la împlinirea fragedei vârste , îţi dorim, sănătate, bucurii şi o copilărie fericită. Te pupăm ,cu dragoste puiul nostru! Urările vin din partea părinţilor Nelu şi Emilia , a fraţilor Vali şi Gigi. PowerPoint Presentation: Noi îţ i dorim o primavar ă frumoas ă c u soa re -n suflet ş i î n cas ă , c u mult ă , mult ă s ă n ă tate , succese mari s ă ai î n toate ş i mult noroc ş i bucurie î n casa ta mereu s ă fie. La multi ani, Florea Vasile ! Aceste urări vin din partea soţiei şi a fiului Costică. PowerPoint Presentation: Într-o grădină înmiresmată ne plimbăm şi-o floare ne zâmbeşte. O altă floare mai frumoasă că-i ziua ta ne aminteşte. Ne aplecăm să rupem firava floare ca să ţi-o dăruim, O strângem în braţe şi-o sărutăm şi simţim apoi cât te iubim! Dar floarea iute se ofileşte şi nu putem să ţi-o dăm aşa, Deci singurul dar de la noi de 20 ani , e "La Mulţi Ani" Din partea noastră mama şi tata pentru scumpa lor fiică Ioan Ana-Maria. PowerPoint Presentation: Iată că a ieşit ghiocelul cel alb şi firav din plăpumioara cea albă şi rece ... el vine şi vesteşte că primăvara soseşte.. cu alaiul ei de flori, gânduri noi şi bucurii, multe zâmbete de copii. La mulţi ani, Popa Pavelina! Acum la împlinirea unei frumoase v ârste, să fii sănătoasă şi fericită. Aceste urări vin din partea fiului Costel , nurorii Voica şi a nepoţilor Dediu şi Viorel. PowerPoint Presentation: Să ai o primăvară plină de satisfacţii şi de bucurii şi să fii înconjurată de cei dragi care te iubesc . La mulţi ani, Chihaia Ionica! Aceste urări vin din partea soţului Nelu, a copiilor Ilie şi Maria, a ginerelui Toma, nepoatei Andreea şi a mamaei Anica. PowerPoint Presentation: LA MULŢI ANI, ANA MARIA! PowerPoint Presentation: Azi ridici din nou sala în picioare, care te recheamă la aplauze. Ai început o nouă piesa în care îţi joci rolul cu demnitate. Eşti o culoare bine definită pe tabloul vieţii... Ca altădată îţi întindem mâna şi cu dragoste îţi urăm un sincer la mulţi ani ale tale prietene totdeauna Flory şi Cristina. La mulţi ani, Ana Maria!!! PowerPoint Presentation: O viață lungă să trăiești,  c u multă demnitate,  Să ai mereu doar bucurii  ş i succes în toate!  Norocul, fericirea  s ă nu te părăsească,  Iar dragostea și iubirea  m ereu să te-nsoțească!  Ce pot să-ți mai doresc  î n astă viață zbuciumată  d ecât un trai împărătesc  ş i multă, multă sănătate! Din partea părinţilor Miron Costandache şi Eugenia. Pentru f i ica lor Miron Anamaria. PowerPoint Presentation: Neamţu Claudia Tatiana PowerPoint Presentation: 01 martie o zi frumoasă de primăvară în buchetul vieţii tale s-au adunat 17 trandafiri,noi familia îţi dorim , multă sănătate şi să fim mândri de tine. Să ne aduci numai bucurii. La mulţi ani, Neamţu Claudia Tatiana! Aceste urări vin din partea părinţilor Marcel şi Maricica,a surorii Luminiţa şi a bunicii Ioana.Te iubim mult! PowerPoint Presentation: Să ai o primăvară plină de soare,bucuriile să te înconjoare,cei dragi să te iubească , inima să-ţi înflorească. Cu toată dragostea pentru tăticul nostru Ungureanu Vasilică(Lişu). La mulţi ani! Aceste urări vin din partea fiilor Costel şi Dumitrache. PowerPoint Presentation: Am vrea ca acest mărţişor, împreună cu primii ghiocei şi primele rândunele, să fie şi un simbol al înălţării sufletelor noastre. Ziua de 1 Martie să aducă noi speranţe şi pace în suflet, gingăşie şi dragoste, putere şi multe realizări. La mulţi ani, Bîdea Claudia! Acum la împlinirea a 24 de ani, socrii Aneta şi Sandu îţi doresc să fii sănătoasă şi fericită. PowerPoint Presentation: Pe cerul î nstelat 6 1 stelu ţ e argintii s-au î mpletit î ntr-o cunun ă pentru tine. Ele s ă - ţ i lumineze calea, s ă - ţ i î nc ă lzeasc ă sufletul, speran ţ e ş i numai î mpliniri. Cele mai calde g â nduri ş i î mpli n iri din partea La mul ţi ani din partea familiei, copiilor, nepoţilor pentru Florea Ivan pentru cele 61 de primăveri La mul ţ i ani ş i te iubim mult! PowerPoint Presentation: De ziua ta aş vrea ca luna să nu coboare aşa devreme şi, când coboară, ea să-ţi aducă un cer senin şi plin de stele, iar prima stea ce-o să răsară aş vrea să fie steaua ta. Tu să-i surâzi şi ea să-ţi spună La Mulţi Ani din partea veri ş orilor din Italia Istrate Vasile şi Geanina î mpreun ă cu Denisa. Pentru Miron Anamaria. PowerPoint Presentation: Ca un î nger luminos   Ca un fluture frumos o zi din an este a ta   cea mai frumoas ă zi din via ţ a ta Eu îţ i doresc s ă fii s ă n ă toas ă vesel ă frumoas ă   Pentru tine Ana Maria Miron Aceste ur ă ri sunt de la m ă tu ş a Ionica LA MUL Ţ I ANI PowerPoint Presentation: C u ocazia zilei de na ş tere eu so ţ ia ta ş i cei doi ghiocei ai t ă i îţ i ur ă m mult ă s ă n ă tate bucuri e ş i un sincer LA MUL Ţ I ANI ! Te Iubim Mult. :  Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieţii tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ţi împodobească viaţa şi să-ţi vezi împlinite toate dorinţele. Din partea bunicilor p en tr u scumpa lor nepoata Miron Anamaria. PowerPoint Presentation: Astăzi, 1 martie fiind o zi frumoasă Şi stiind că-i ziua ta, î n parfumul dimineţii Ţin a te felicita. Astăzi, ziua fericirii p entru tine a sosit; Iţi doresc în a ta viaţa n umai drumul aurit, Flori frumoase, fericire s ă răsară-n calea ta, Iar acum, te rog, primeşte LA MULŢI ANI din partea suror i i M iron A lina. ş i este pentru MIRON ANAMARIA. PowerPoint Presentation: Decese şi comemorări PowerPoint Presentation: Adi Ionică PowerPoint Presentation:  "Lunile trec dar amintirea ta o să rămână în sufletele noastre chiar dată nu mai eşti printre noi . Generaţia veselă nu te-a uitat, îşi aminteşte mereu de omul vesel care erai . E în zadar să te strigăm , să te căutam în locurile care le iubeai cel mai mult,nu o să te găsim. Prezenţa ta o simţim mereu, iar amintirile cu tine sunt multe şi incredibil de frumoase. Cel mai dureros este că atunci când îţi spunem numele trebuie să adăugăm : "Dumnezeu să-l ierte ! " Noi ştim că ne protejezi pe toţi de sus la fel cum o făceai când erai printre noi . Dumnezeu să te ierte Adi iar nouă să ne dea putere să te pomenim mereu! Nu te vom uita niciodată !!! Din partea genera ţ iei Vesele!" PowerPoint Presentation: Dănăilă Georgică PowerPoint Presentation:  Drago s tea pă rin ţ ilor este cea care ne-a f ă cut s ă fim oameni ferici ţ i de acum.dragostea voastr ă ne î n că lze ş te ş i ne lumineaz ă inimile î n continuare ş i î nfrunt ă m î ncrez ă tori obstacolele vie ţ ii pentru c ă stim c ă te rogi pentru noi . Ast ă zi c â nd ai fi î mplinit 60 de ani , tat ă am fi vrut s ă fii l â ng ă noi . Î ns ă dumnezeu ni te -a luat prea devreme pentru a te pune î n r â ndul î ngerilor . Ne lipse ş ti foarte mult , dar ş tim s i gur c ă acolo sus cineva ne iube ş te ş i are grij ă de noi . Dumnezeu s ă te ierte . Sotia , copii ş i nepo ţ ii. PowerPoint Presentation: Lăsându-vă pe voi, eu am plecat. Poruncă de la ceruri am primit , Iar îngerii cu mine au urcat Spre ceruri la viaţa fără de sfârşit . PowerPoint Presentation: Panaiti ţa Nistoroiu PowerPoint Presentation:  , DRAGĂ MAMĂ! Panaitiţa Nistoroiu PowerPoint Presentation: Astăzi se împline sc tre i ani de când ne-a părăsit, cea care ne-a fost alături la bine şi la greu, scumpa şi iubita noastră soţie şi mamă, un suflet cald şi blând Nistoroiu Panaintiţa. Acum când ar fi trebuit să îţi dăruim un mărţişor cu nemărginită tristeţe îţi aprindem o lumânare. Nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace. Soţul Ion şi copii Costel şi Ioana. PowerPoint Presentation: Au trecut 4 ani de lacrimi şi durere de când s-a stins o inimă caldă şi plină de dragoste , un suflet generos şi bun,dragul nostru soţ,tată şi tataie Enuţă Vârlănuţă. În loc de chipul tău drag ne-a rămas o cruce pe care o plângem mereu . Nu te vom uita niciodată. Soţia Catrina,copiii şi nepoţii. PowerPoint Presentation: S-au împlinit trei ani de când sufletul tău s-a ridicat la cer şi ai lăsat în urmă tristeţe, durere şi multe lacrimi. Nu-l vom uita niciodată pe cel care pentru noi a fost cel mai bun tată şi bunic Bogdan Ionel (MINA). Dumnezeu să te ierte. Soţia, fiii, fiicele, ginerii, nurorile şi nepoţii nu te vor uita niciodată. PowerPoint Presentation: Te –a i dus în zare în depărtare , la mama ta să-i duci o floare Că se apropia doar ziua ei te ai dus tu să o mângâi Că era nemângâiată dar pe noi cui ne ai lăsat Dragul nostru tată ne ai lăsat nemângâiaţi Şi mult neajutoraţi ,măcar tu în vis să revii Şi pe noi să ne mângâi , de 2 ani te aşteptăm La mormânt noi te strigăm Am rămas nemângâiaţi şi mult neajutoraţi !

Add a comment

Related presentations

Related pages

1 MARTIE 2016 MARTISOR MUZICAL PENTRU TOATE DOAMNELE SI ...

1 MARTIE 2016 MARTISOR MUZICAL PENTRU TOATE DOAMNELE SI DOMNISOARELE ... 1 Martie 2016 - Iti daruiesc un ... 1 Martie 2014 Martisor in Cahul ...
Read more

1 Martie 2014 Martisor in Cahul - YouTube

1 Martie 2014 Martisor in Cahul ... Mărţişor 2014 - Duration: 1:17:37. ... 8 martie 2014 s Magdacesti ...
Read more

TV Valmarenii

TV Valmarenii is on Facebook. To connect with TV Valmarenii, sign up for Facebook today. Sign Up Log In. TV Valmarenii. Community. Public Cancel Save ...
Read more

Poezii / Versuri de 1 Martie | Statusuri si Mesaje

POEZII / VERSURI DE 1 MARTIE. I. Din departari, pe aripi nestiute, Purtat de-un dulce si mirific dor, In cea mai minunata primavara Se-ndreapta catre tine ...
Read more

Calendar ortodox 2014 - Martie | CrestinOrtodox.ro ...

Calendar Ortodox 2014. ... martie 2014; aprilie; mai; 1 S: ... Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august - 14 august )
Read more

Horoscop lunar 2016

Horoscop aprilie 2014; Horoscop martie 2014; Horoscop februarie 2014; Horoscop ianuarie 2014; Horoscopul lunar 2013: Horoscop decembrie 2013; Horoscop ...
Read more

La Multi Ani de 1 Martie! | Briose - Torturi - Prajituri

1 martie 2014 la 13:51 ”La Multi Ani” !… o primavara cat mai frumoasa si plina de bucurii si impliniri!Corina Muresan. Răspunde. Fancy Store said:
Read more

Masterchef sezonul 4 episodul 1 online 18 Martie 2014 ...

Masterchef sezonul 4 episodul 1 online 18 Martie 2014 PARTEA 6 Reposter J'aime. par fail videos. Suivre 74 ...
Read more

OFERTA SPECIALA – ASTRODEVA - ASTRODEVA – Omul ar ...

17 decembrie 2014 la 16:18 Foarte ... Apreciază Apreciat de 1 persoană. Răspunde. filip daniel spune: 2 martie 2016 la 16:26
Read more