Valentina Topalo. Webul Bibliotecii Universitare-Portal de vizibilitate şi oportunităţi

50 %
50 %
Information about Valentina Topalo. Webul Bibliotecii Universitare-Portal de vizibilitate...
Education

Published on March 12, 2014

Author: libruniv

Source: slideshare.net

FAINA TLEHUCI – 90 DE ANI DE LA NAŞTERE Colloquia bibliothecarius 23 februarie 2013 Webul Bibliotecii Universitare-Portal de vizibilitate şi oportunităţi Topalo Valentina, şef serviciu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Filosofia organizaţională • Poziţia strategică a managerului Bibliotecii Ştiinţifuice; • Proiectarea unui site atractiv şi suficient de interesant ; • Dezvoltarea conceptelor incluse în legile lui Ranganathan : • Resursele web sunt create pentru a fi folosite : • Web 2.0/ Library 2.0 oferă acces la orice carte, pentru orice utilizator, de oriunde s-ar afla, prin intermediul mijloacelor tehnologice; • Economisiţi timpul cititorului ( viteza de obţinere a informației dorite este pentru utilizatorul modern, probabil, cel mai important factor în procesul de selecţie a instrumentelor de informare).

WEBSITE EDUCAŢIONAL

J.Rayport şi B.Jaworski, repzentanţii Marketingului interactiv website eficient :7 elemente, pe care le-a numit cei 7c: Context( structură şi design), Conţinut (text, foto, sunet, imagine video), Comunitatea (comunicarea utilizator- utilizator), Caracterul personalizat (capacitatea site-ului de-a se adapta la utilizatori diferiţi), Conexiune (conectare cu alte site-uri), Comerţul (capacitatea site-ului de a face tranzacţii comerciale).

12 ani de vizualizare şi accesare

2004-website-ul BŞU în GOOGLE, 2011-în WIKIPEDIA

Studiul Webul Bibliotecii Universitare-Portal de vizibilitate şi oportunităţi -Calitatea website-ului care reprezintă un instrument relevant de informare despre serviciile şi oportunităţile oferite, de comunicare cu publicul, o eficientă legătură între bibliotecă şi utilizator. -Culegerea de date s-a efectuat prin intermediul anchetei pe baza unui chestionar aplicat cadrelor didactice ,studenţilor şi elevilor(grup ţintă ) pentru a cunoaşte opiniile despre webul Bibliotecii Ştiinţifice cu privire la rolul acestuia în disiminarea informaţiilor. -Chestionarul a inserat înterbări deschise şi precodificate şi au fost aplicate pe un eşantion de 134 de subiecţi de la 8 facultăţi şi Liceul/Colegiul Pedagogic Ion Creangă.

Subeşantionul pentru fiecare facultate a fost stabilit în funcţie de structura socioocupaţională a utilizatorilor 45.50% 48.50% 3.80% 2.20% studenţi profesori m/doct. elevi

Indicatorul psihosocial în raport de sex 0 20 40 60 80 100 feminin masculin 83.5 16.5

Structura eşantionului pe Facultăţi, Liceu/Colegiu (studenţi,elevi) • Liceu/ Lb.şi Lit.Străine- 26 (19,4%), Şt. Reale -23(17,1%), Fac. de Filologie-18 (13,4%), Şt.Educaţiei şi Artă-30 (22,3%), P.AS-11((8,2%). Fac.de Drept-16 (11,9%), Fac. de Economie-5 (3,7), Şt.Nat.Agro.-2(1,4%), Liceul/Colegiul-3(2,2%) 0 5 10 15 20 25 30 26 23 18 30 11 5 16 2 3

Structura eşantionului în funcţie de anul de studii, forma de studii anului II - 24(37,5%), anul III- 26(40,6%), anul IV- 10(15,6%), anul V- 4(6,2%). 24 26 10 4 anul II anul III anul IV anul V

Structura eşantionului în funcţie de catedre Educaţie şi Artă-12 (17,1%) Geografie, Biologie şi Chimie-1(1,4%), Limba Română- 2(2,8%), Literatura Română şi Universală-2(2,8%), Limba Rusă-1(1,4%), Filologie Germană-5(7,1%), Filologie Franceză-3(4,2%), Limba Franceză- 3(4,2%), Informatică şi Tehnologii Informaţionale(IATI)- 22(31,4%), Psihologie şi Asistanţă Socială-19(27,1%). 0 10 20 30 EŞA Geog. LimbaRo. Lit.Ro./U L.Ru. F.Germ. F.Fr. L.Fr. IATI PAS 12 1 2 2 1 5 3 3 22 19

Cît de des accesaţi site-ul Bibliotecii ? 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 35.90% 45.60% 15% 2.50% 1% 0% Afirmaţiile Studenţilor zilnic d.de des d.2 săpt. lunar rar niciodată

Cît de des accesaţi site-ul Bibliotecii ? zilnic d.de des d.2 or/s. lunar rar niciodat ă 20% 31.40% 29.20% 14.20% 1% 4.20% 20% 31.40% 29.20% 14.20% 1% 4.20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Afirmaţiile cadrelor didactice

Scopul accesării act.pedag. 11% act.şt. 27% studiu 35% l.ind. 18% perf.prof 9% Afirmaţiile studenţilor

Scopul accesării 48.50% 50% 14.20% 21.40% 18.50% Afirmaţiile cadrelor didactice act.ped. act.şt. studiu l.ind. perf.prof.

Bifaţi în ordinea priorităţilor rubricile pe care le accesaţi mai des 75% 62.50% 59.30% 37.50% 42.10% 29.60% 53.10% 56.20% 60% 28.10% 1.50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 54.20% 40% 25.70% 8.50% 10% 7% 17.10% 15.70% 25.70% 2.80% 0% Bifaţi în ordinea priorităţilor rubricile pe care le accesaţi mai des

Sînteţi satisfăcuţi de serviciul electronic Întreabă Bibliotecarul

Utilizaţi noul serviciu interactiv Diseminarea selectivă a informaţiei pentru cercetători- DSI?

Ce tipuri de informare organizate de Bibliotecă cu scopul promovării colecţiilor preferaţi? ach.rec. 23% pub.Bibl . 15% ex.inf. 27% ex. tem. 35% Studenţi ach.rec. 30% pub. Bibl. 6% ex.inf. 26% ex.tem. 38% Cadre Didactice

Găsiţi informaţia necesară în bazele de date naţionale/internaţionale:REM,EBSCO,ONU,UNDP, AUF,NATO,JDP,ICR,Eubookshop,BM 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Accesează Nu Parţial 64% 6.20% 25% Studenţi 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% Acceseză Nu Parţial 47.10% 21.40% 15.70% Cadre didactice

Apreciaţi calitatea/eficienţa site-ului Bibliotecii 44.30% 43.30% 9.30% 3.10% 0% 50% 40% 9% 1% 0% 35.80% 33.20% 26.40% 3.10% 2% 28.10% 48.40% 18.70% 1.50% 1.50% 34.80% 53% 9.20% 1.50% 1.50% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% execelent f. bun bun acceptab. slab Studenţi actualit reg.inf. design conţinut structura

Apreciaţi calitatea/eficienţa site-ului Bibliotecii 49% 25.70% 22.50% 2.80% 0% 47.30% 28.50% 17.10% 7.10% 0% 38.50% 28.40% 23.10% 10% 0% 40.20% 28.80% 28.40% 3.50% 0% 36.50% 24% 21.10% 18.40% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% excelent foarte bun bun aceptabil slab Cadre didactice actual. reg.inf. design conţinut structura

Apreciaţi calitatea/eficienţa site-ului Bibliotecii 93% 69.00% 31.80% 5.90% 0% 97.30% 68.50% 26.10% 8.10% 0% 74.30% 61.60% 49.50% 13% 2% 68.30% 77.20% 47.10% 5.00% 2% 71.30% 77% 30.30% 19.90% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% excelent foarte bun bun aceptabil slab actual. reg.inf. design conţinut structura

Ce propuneri aveţi în vederea îmbunătăţirii site-ului? • Sunt satisfăcut de calitatea serviciilor /produselor oferite de website; • Este un site cu o structură exelentă; • Nu repetaţi informaţiile; • Să se reinnoiască frecvent conţinu tul; • Conexiune la Internet de mare viteză; • Îmbunătăţirea traficului Internet; • Extraordinar, foarte bine organizat!!!; • E foarte bine structurat, • Este exelent, E bine!; • Nicio propunere; Totul e BINE!; • Foarte BUN siteweb!; • Perfecţionarea interfeţei, Accesibilizarea paginilor în vederea îmbunătăţirii accesării documentelor electronice pentru persoanele cu handicap visual;

Ce propuneri aveţi în vederea îmbunătăţirii site-ului? • O pagina de ajutor/un link pentru a obţine mai multă informaţie la traduceri; • Viteză Internet mai mare; • Prea multă informaţie, nu găsesc repede ce-mi trebuie, mai multă informaţie pentru filologi; • Să nu se repete informaţia pe toate reţelel de socializare; • Aş putea propune un design mai atractiv, structurat, disponibil; • Nu-mi face plăcere să accesez din cauza designului; • Să fie schimbat designul; • Echipament tehnic nou ,traficul internet de schimbat; • Schimbarea serverului pentru o mai bună viteză; • Unele surse bibliografice sunt vechi, • O structură mai simplificată, mai multă informaţie în Biblioteca Digitală. • Promovare activă şi actualizarea informaţiei pe site; • Accesibilitate permanentă; prezentarea scanată a mai multor resurse, care nu sunt accesibile on- line; • Cît mai multe surse editate în Uniunea Sovietică, mai ales manualele în limba germană Morfologia de Birkengof, Sintaksis de Kevarkova ( să fie salvate în PDF); • Ar trebui de creat o rubrică ”Open Acces Journals database”-bază de date în acces liber după modelul DOAJ, susţinut de Universitatea din Lund(Suedia); • Ar trebui să putem accesa site-ul Non- Stop, ne dorim acces la conţinutul cărţilor din colecţiile Bibliotecii Universitare.

Concluzii -Opiniile sînt semnificative,utile; -64 la sută din subiecţi sunt tineri, avînd 20-30 de ani; -36 la sută sînt la virsta maximei afirmări inovative(31-41 de ani); -Aprecierea lor este pozitivă; -Website-ul Bibliotecii răspunde cerinţelor de informare şi documentare; - ,,Bibliotecile sînt pentru ei o călăuză de preţ în zona educaţiei, ştiinţei şi culturii, -Sînt ,cum spunea I.L.Borges, elementul fundamental de desemnificare a lumii.”

MULŢUMESC!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Valentina Topalo. Contribuţii internaţionale în asigurarea ...

... Valentina Topalo. ... Name: topalo -140307052406 ... a fost realizat sondajul ,,Webul Bibliotecii Universitare-Portal de vizibilitate şi ...
Read more

Valentina Topalo. Webul Bibliotecii Universitare-Portal de ...

Valentina Topalo. Webul Bibliotecii Universitare-Portal de vizibilitate şi oportunităţi May 24, 2015 Education scientific-library-of-alecu-russo-state ...
Read more

Valentina Topalo. by Biblioteca Stiintifica USARB - issuu

Title: Valentina Topalo ... a schimbat şi continuă să schimbe destinul ştiinţific şi de ... ştiinţifice a activităţii Bibliotecii ...
Read more

Valentina Topalo:• CD al ONU - 10 ani de activitate ...

Download Valentina Topalo:• CD al ONU - 10 ani de activitate. Transcript. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „ Alecu Russo” din ...
Read more

Valentina Topalo. Contribuţii internaţionale în asigurarea ...

Share Valentina Topalo. ... Contribuţii internaţionale în asigurarea informaţională a proceselor de instruire şi cercetare. Transcript ...
Read more

Di Vizibilitate - Documents

Di Vizibilitate; Di Vizibilitate Oct 01, 2015 Documents andreea-vanoaga-andrei. System is processing data Please download to view 1
Read more

Zilele Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” - Education

Zilele Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu ...
Read more

Sacru Şi Profan Într-Un OraŞ European (1150-2007) - Documents

Sacru Şi Profan Într-Un OraŞ European (1150-2007) Jun 18, 2015 Documents hieronymus2000. System is processing data Please download to view 1
Read more