vaitkus

60 %
40 %
Information about vaitkus
Entertainment

Published on October 10, 2007

Author: Arundel0

Source: authorstream.com

Mokyklų bibliotekos: startas į informacijos pasaulį:  Mokyklų bibliotekos: startas į informacijos pasaulį Rimantas Vaitkus, Švietimo ir mokslo viceministras "Lietuvos bibliotekos Europoje: keliai ir klystkeliai” Druskininkai, 2004-04-23 Valstybinio švietimo strategijos 2003 – 2012 metams :  Valstybinio švietimo strategijos 2003 – 2012 metams Švietimas turi būti plėtojamas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenei tenkančius naujus iššūkius ir atsiveriančias naujas galimybes: demokratijos ir rinkos ūkio plėtrą, globalizaciją, informacijos gausą... Atviros mokyklos uždavinys – padėti asmeniui naudotis informacine aplinka kaip mokymosi šaltriniu Mokyklos bibliotekos samprata:  Mokyklos bibliotekos samprata Mokyklos biblioteka - tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti. Mokyklos biblioteka turi būti įsteigta kiekvienoje bendrojo lavinimo ir profesinėje mokykloje. BIBLIOTEKŲ SKAIČIUS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE:  BIBLIOTEKŲ SKAIČIUS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE BIBLIOTEKŲ SKAIČIUS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE:  BIBLIOTEKŲ SKAIČIUS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE Mokyklos bibliotekos funkcijų plėtra:  Mokyklos bibliotekos funkcijų plėtra Šiuolaikinė mokyklos biblioteka atlieka informacijos centro funkcijas, ji aprūpinama specialiomis techninėmis priemonėmis (multimedia). Mokyklos biblioteka teikia edukacines bei informacines paslaugas ir moko mokyklos bendruomenę naudotis interaktyviomis technologijomis. Taip sudaromos sąlygos ir pagerinamos galimybės moksleiviams savarankiškai mokytis, o pedagogams rengtis pamokoms. Moksleiviams teikiamos profesinio informavimo paslaugos interneto technologijų priemonėmis Lėšos mokykloms ugdymo procesui reikalingai literatūrai įsigyti 1997-2003 m. :  Lėšos mokykloms ugdymo procesui reikalingai literatūrai įsigyti 1997-2003 m. Slide8:  Siekiant, kad mokyklų bibliotekos atliktų informacijos centrų funkcijas: Bibliotekose ir skaityklose: įrengiamos kompiuterizuotos darbo vietos diegiama bibliotekų informacinė sistema MOBIS užtikrinama prieiga prie Interneto aprūpinamos elektroninėmis mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis, ypač aktualiomis mokyklų bibliotekoms Biblioteka ir kompiuteris:  Biblioteka ir kompiuteris Mokyklų bibliotekų informacinę sistemą:  Mokyklų bibliotekų informacinę sistemą 2003 m. pagal programą “Švietimas informacinei visuomenei” Švietimo ir mokslo ministerija pradėjo diegti „Mokyklų bibliotekų informacinę sistemą“ – MOBIS. MOBIS diegimo pagrindinis tikslas – iki 2006 m. pabaigos sukurti kompiuterizuotą mokyklų bibliotekų tinklą. MOBIS programinė įranga leidžia automatizuoti visus bibliotekos procesus nuo dokumento gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo. PĮ suderinta su dauguma bibliotekų darbe naudojamais standartais: Unimarc/B, ISO2709, Unicode, ISBD, Unimarc/A bei fondų apskkaitos standartais. Tai sudaro sąlygas duomenų apsikeitimui ir su LIBIS sistema 2003 m. buvo įsigyta MOBIS programinė įranga, skirta visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų darbo kompiuterizavimui, atrinkta ir apmokyta 10 mokyklų bibliotekų, kuriose įdiegta MOBIS programinė įranga ir apmokyti bibliotekininkai. Slide11:  Dabartinis lietuvių k. žodynas Tarptautinis žodžių žodynas Lietuvių – anglų žodynas Lietuvių-rusų žodynas Enciklopedija “Encarta 2002”, “Britanica 2003” Crocodile Chemistry, Crocodile Technology Komenskio Logo Infotestas Model Builder English Edusoft Lietuvių kalbos kompiuterinis sąvadas Lietuvių tarmės Dinaminė geometrija Gimtoji istorija Istorijos laboratorija Pasaulio geografijos zonos Akis M Bendroji geografija Ir kt. Kompiuterinės mokymo priemonės Slide12:  Internetas mokyklose Kvalifikacijos tobulinimas:  Kvalifikacijos tobulinimas Patvirtintas kompiuterinio raštingumo standartas mokyklų bibliotekininkams 2003 m. ŠMM ITC organizavo 700 mokyklų bibliotekininkų mokymus kompiuterinio raštingumo. 2004 metai:  2004 metai Mokyklų bibliotekas aprūpinti kompiuterine technika; Tęsti bibliotekininkų mokymus; Tęsti aprūpinimą kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, Sudaryti sąlygas mokykloms naudotis LITNET tinklu. Sukurti mokykloms Intranet programinė įranga, virtualią mokymosi aplinka (Mokyklų tobulinimo programa) Sukurti mokyklos atvirą informavimo ir konsultavimo sistemą (AIKOS)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Home [vaitkus.de]

Dr. Alfons Vaitkus UG (haftungsbeschränkt) Sohlweg 6. 35753 Odersberg. Tel. 01 77 / 285 18 29. E-mail: dr.alfons@vaitkus.de. Web: www.vaitkus.de.
Read more

Tomas Vaitkus – Wikipedia

Tomas Vaitkus (* 4. Februar 1982 in Klaipėda) ist ein litauischer Radrennfahrer
Read more

Dr. Alfons Vaitkus - Leitung - Vaitkus | XING

XING ist Deutschlands größtes berufliches Netzwerk: Mit XING finden Sie Ihren Traumjob, knüpfen wertvolle Kontakte, tauschen Wissen aus – und haben ...
Read more

Tomas Vaitkus - Wikipedia, the free encyclopedia

Personal information; Full name: Tomas Vaitkus: Nickname: Tomas the Tank Engine, KiloVaitkus: Born (1982-02-04) 4 February 1982 (age 34) Klaipėda, Lithuania
Read more

Nerius Vaitkus - International Sales Manager - ACC ...

International Sales Manager ... XING ist Deutschlands größtes berufliches Netzwerk: Mit XING finden Sie Ihren Traumjob, knüpfen wertvolle Kontakte ...
Read more

Vaitkus – Wikipedia

Vaitkus ist ein litauischer männlicher Familienname. Ableitung. Vaitkevičius; Vaitkūnas; Weibliche Formen. Vaitkutė (ledig) Vaitkuvienė (verheiratet ...
Read more

Dr. Alfons Vaitkus | LinkedIn

Dr. Alfons Vaitkus’ berufliches Profil anzeigen LinkedIn ist das weltweit größte berufliche Netzwerk, das Fach- und Führungskräften wie Dr. Alfons ...
Read more

Jonas Vaitkus - Wikipedia, the free encyclopedia

Jonas Vaitkus (born May 20, 1944 in Lithuania) is a lecturer, theatre and film director. From 1969 to 1974 Jonas Vaitkus studied at the State Theatre ...
Read more

Tomas Vaitkus - Facebook

Tomas Vaitkus. 5,970 likes · 7 talking about this. Lithuanian professional road racing cyclist. NASR-DUBAI Pro Cycling Team 2016.
Read more

Nutzungsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen: § 1 – Durchführung der Angebote (1) Die Angebote werden von der Dr. Alfons Vaitkus UG (haftungsbeschränkt) mit ...
Read more