UZE548 Ders Etkinliği ADDIE MODELİ ( Asuman Ergün )

50 %
50 %
Information about UZE548 Ders Etkinliği ADDIE MODELİ ( Asuman Ergün )
Education

Published on March 12, 2014

Author: asumanergun

Source: slideshare.net

ADDIE MODELİ ASUMAN ERGÜN

 ADDIE Modeli 5 temel aşamadan oluşur ve ismini bu beş aşamanın İngilizce baş harflerinden alır. Her bir aşamanın sonuçları diğer aşamanın girdilerini oluşturur ve her aşamanın sonunda yapılan değerlendirme sonuçlarıyla onay veya red kararı alınır.

 Analysis – Çözümleme  Design – Tasarım  Development – Geliştirme  Implementation – Uygulamaya Koyma  Evaluation – Değerlendirme

ADDIE Modeli temeline 3 soru alır:  Nereye gitmek istiyoruz?  Oraya nasıl gideriz?  Oraya geldiğimizi nasıl anlarız?  Bu soruların cevapları modelin 5 aşaması sistematik bir şekilde uygulanarak bulunur.

 Bu aşama ihtiyaç analizi aşamasıdır.  Bilgi toplanır.  Ideal olanla gerçek olanın karşılaştırması yapılır.  Performans analizi yapılır.  Kaynaklar belirlenir.  Hedef ve öncelikli hedefler belirlenir.  Problem cümlesi yazılır.

ADIMLAR  Keşif Çalışması  Eğitim Hedefleriyle Uyumluluk  Öğrencilerin Analizi  Eğitim İçerik Analizi  Öğrenme Hedefleri

 Öğretim amaçları bu aşamada yazılır.  Içerik seçilir ve düzenlenir.  Öğretme-öğrenme sürecinde kullanılacak stratejiler belirlenir.  Gerekli materyaller belirlenir.  Ölçme değerlendirme süreç tasarımı yapılır, araçları oluşturulur.

 İçerik geliştirilir.  Tasarım sürecinde belirlenen materyaller üretilir.  Öykü panosu geliştirilir.

 Hazırlanan tüm içerik pilot gruba uygulanır.  Geri bildirim alınır.

 Geliştirilen öğretim sisteminin son değerlendirmesi yapılır.  Tasarlanan sistemin tüm öğeleri işlerlik açısından test edilmiş olur.  Alınan geri bildirimlerle düzeltmeler yapılır.

 Kaynaklar  M.E. Mutlu, A. Hakan (Ed.), Eğitim Biliminde Yenilikler (Eğitimde Yeni Teknoloji Kullanımı), 178-205 pp., Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN:978-975-06-1453-8, 2013 (http://e- ogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/SOB202U.pdf)  E-learning methodologies - A guide for designing and developing e-learning courses, Part I – Introduction, Sayfa: 7-26. (http://www.fao.org/docrep/015/i2516e/i2516e.pdf)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Addie Öğretim Tasarımı Modeli - Education - documents.tips

ADDIE MODELİ … Documents.tips ... , Alıştırmalar, İçerik, Ders planlaması ... UZE548 Ders Etkinliği ADDIE MODELİ ( Asuman Ergün )
Read more