Uzaktan Algılama ve Arazi Kullanımını

67 %
33 %
Information about Uzaktan Algılama ve Arazi Kullanımını
Science-Technology

Published on April 14, 2008

Author: dmozden

Source: authorstream.com

Slide1:  UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat ÖZDEN Slide2:  UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi Bu çalışmayı Türkiye geneline yaymak üzere bir metodoloji geliştirmek UBM’NİN UZAKTAN ALGILAMA ALANINDAKİ ÇALIŞMALARININ AMACI: ANKARA (Ürün Deseninin Karmaşık Olduğu 48 Adet 1:25,000 Ölçekli Pafta)‏ Pilot Çalışma Alanı: Ulusal düzeyde yapılacak bir çalışmaya temel oluşturacak bir pilot çalışma yapmak Slide3:  TÜRKİYE’de Arazi Kullanım ve Arazi Tespiti Konusunda Yapılmış Çalışmalar: 1/25,000 ve 1/100,000 ölçekli Toprak Haritaları 1/25,000 ve 1/100,000 ölçekli Orman Amenajman Haritaları Lokal ve kısıtlı büyüklükteki çalışmalar CORINE (Coordination of Information on the Environment)‏ 1/100,000 ölçekli bir çalışmadır TM, Spot Uydu görüntüleri ile çalışılmıştır Görsel yorumlama teknikleri kullanılmıştır Slide4:  UZAKTAN ALGILAMA bir objeye veya alana ait bilgileri, bu obje veya alan ile doğrudan temasta bulunmayan bir araç tarafından elde etme bilimidir. UZAKTAN ALGILAMA NEDİR? Slide5:  UZAKTAN ALGILAMANIN ÖNEMİ Doğal kaynak envanterlerinin güncel tutulması, bugün için ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Gereksinim duyulan bu sayısal bilgilerin verilecek kararlardaki etkinliği, güncellikleri ile doğru orantılıdır. Bugün için uzaktan algılama teknik ve yöntemleri, gereksinim duyulan güncel coğrafi bilgiye kısa sürede ulaşma olanağını kullanıcılarına sunmaktadır. daha az emek ve iş gücü sarfedilmesi Doğal kaynakların akılcı yönetimi, planlandırılması, çevre kirliliğinden korunması ve arındırılması, kalkınmaya yönelik çabaların ekonomik, zamanında ve çevreye en az zarar verici nitelikte gerçekleştirilebilmesi için, karar verici organların sayısal coğrafi bilgi gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Uydu görüntülerinin en önemli avantajları; geniş yeryüzü alanlarına ait büyük çapta konumsal veri içermesi arazi çalışması ile ulaşılamayacak alanlar hakkında bilgi alınabilmesi çalışmada istenen detaya göre görüntü seçilebilmesi geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve ucuz olması Uzaktan Algılama verilerinin başında Uydu Görüntüleri gelmektedir. periyodik olmasıdır. Slide6:  PROJENİN AMACI Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanarak, doğal kaynakların korunması ve kullanımı ile ilgili politikaların geliştirilmesinde, yardımcı veri olarak kullanılacak Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımının belirlenmesi Farklı alanlarla ilgili çalışmalarda kullanılacak Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanım altlıklarının oluşturulması ve bunların diğer verilerle (iklim, toprak, topoğrafya v.b.) birlikte değerlendirilerek yeni verilerin üretilmesi (Erozyon Risk Haritası v.b.)‏ Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından 1966-1971 yılları arasında yapılan ve daha sonra KHGM tarafından 1982-1984’ de yenilenen Arazi Kullanımı verilerinin güncelleştirilmesi ve tarım alanlarının belirlenmesi Avrupa Birliği’ nin CORINE (Coordination of Information on the Environment) Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı projesine entegre olabilecek haritalar oluşturmak ve veri tabanı hazırlamak Slide7:  Akış Diyagramı Slide8:  UYDU GÖRÜNTÜLERİ: 1 Adet 30m x 30m çözünürlüklü Tam Çerçeve Landsat 7 (Mayıs, 2000)‏ 1 Adet 30m x 30m çözünürlüklü Tam Çerçeve Landsat 7 (Ekim, 1999)‏ 5 Adet 5m x 5m çözünürlüklü Tam Çerçeve IRS-1C/D Pan (Ağustos, 2000)‏ 1 Adet 1m x 1m çözünürlüklü Pan-Sharpened Ikonos Görüntüsü (Ağustos, 2000)‏ PROJEDE KULLANILAN VERİLER Slide9:  YARDIMCI VERİLER: 1/25,000 ölçekli Topoğrafik Haritalar 1/25,000 ve 1/100,000 ölçekli Toprak Haritaları 1/25,000 ve 1/100,000 ölçekli Orman Amenajman Haritaları Hava Fotoğrafları PROJEDE KULLANILAN VERİLER Slide10:  ÇALIŞMA ÖLÇEĞİNİN TESPİTİ Çalışma ölçeği 1/25,000 olarak belirlenmiştir En Küçük Haritalama Alanı=1.60 hektar Slide11:  ARAZİ SINIFLARININ TESPİTİ Slide12:  IRS-1C/D Pan Uydu Görüntüsünün Geometrik Düzeltmesi Slide13:  Landsat-7 Uydu Görüntüsünün Geometrik Düzeltmesi Slide14:  IKONOS Uydu Görüntüsünün Geometrik Düzeltmesi Slide15:  IRS-1C/D Pan Uydu Görüntüleri (5 Parça)‏ Birleştirildi (Mozaik)‏ Slide16:  Görüntülerin Zenginleştirilmesi (Kontrast Ayarı)‏ Slide17:  Görüntülerin Zenginleştirilmesi (Landsat 7 Bant Kombinasyonları)‏ Slide18:  Görüntülerin Yorumlanmasında Topoğrafik Haritalardan Faydalanılması Slide19:  Uydu Görüntülerinin Sayısallaştırılmasında Orman Amenajman Haritalarından Faydalanılması Slide20:  HARİTA REVİZYONU ve GÜNCELLEME Slide21:  GÖRÜNTÜ ANALİZİ ve YORUMLAMA Slide22:  SORGULAMA Slide23:  Projenin Son Durumu: Projenin son kısmını oluşturan yorumlama ve sınıflandırma aşamasında bulunmaktayız. Projenin büyük bir bölümü bitirilmiş olup kalan kısmın tamamlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Proje Süresi: 19-02-2001 tarihinde başlanmış olup 15-11-2001 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. Slide24:  Projenin Hedeflenenen Sonuçları: ULUSAL DÜZEYDE YAPILACAK BİR ÇALIŞMAYA TEMEL OLUŞTURACAK PİLOT BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRMEK BU ÇALIŞMAYI TÜRKİYE GENELİNE YAYMAK ÜZERE BİR METODOLOJİ GELİŞTİRMEK ÇALIŞMAYI HEDEFLENDİĞİ ŞEKİLDE TÜRKİYE GENELİNE YAYARAK ÜLKEMİZİN STANDART ARAZİ KULLANIM VE ARAZİ ÖRTÜSÜ BİLGİSİ (İSTATİSTİK BİLGİLER, HARİTALAR, ALTLIKLAR…) KONUSUNDAKİ ÖNEMLİ AÇIĞINI KAPATMAK ÇALIŞMAYI AVRUPA TOPLULUĞUNA ÜYE ÜLKELERİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ BİR PROJE OLAN CORİNE METODOLOJİSİNE UYUMLU HALE GETİREREK, AVRUPA TOPLULUĞUNA ENTEGRE OLMAK

Add a comment

Related presentations

Related pages

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ...

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI 7.ARAZİ ... Teknolojilerden olan uzaktan algılama ...
Read more

UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK ELBİSTAN OVASINDA ...

... Uzaktan Algılama, Arazi ... Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi ... zaman beraberinde yanlış arazi kullanımını ...
Read more

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM ...

Bu proje tarım ve doğal kaynakların tespitinde Uzaktan Algılama teknolojilerinin kullanımını incelemekte, uygulanabilirliğini tartışmakta ve ...
Read more

UZAKTAN ALGILAMA İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ALANLARINDA ARAZİ ...

... yani uzaktan algılama ve CBS ... arazi örtüsü ve arazi kullanımının uzaktan algılama ... arazi kullanımını belirlemek için ...
Read more

FARKLI UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ ...

uzaktan algılama teknikleri ve farklı yıllara ait uydu görüntüleri ... Bahadır (2008) Yalova ili arazi kullanımını incelemiştir.
Read more

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Arazi ...

Uzaktan Algılama ve Co ... Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemi, Uzaktan Algılama, Arazi Kullanım Haritas ...
Read more

irfanakar.com CBS-Uzaktan Algılama

... Türkiye’nin uzaktan algılama alanında ihtiyaçlarına azami ... Sayısal yükseklik modeli ve ortofoto oluşturma; Arazi kullanımını ...
Read more

Course: Uzaktan Algılamaya Giriş - ocw.metu.edu.tr

Arazi ve Görüntü ... Ayrıca öğrencileri uzaktan algılama verisini tamamlayan ... metodlarını anlamaları ve farklı uygulamalarda kullanımını ...
Read more

İSCEHİSAR HAVZASIN’DA ARAZİ KULLANIMI VE

İSCEHİSAR HAVZASIN’DA ARAZİ KULLANIMI VE ... alan İscehisar havzasının arazi kullanımını ... Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama ...
Read more

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of ...

sürecinde yardımcı bilgilerin üretilmesi ve yönetilmesinde uzaktan algılama ... (Tunay ve Ateolu, 2004, s. 61). Günümüzde arazi ...
Read more