Uživatelské hlášky

33 %
67 %
Information about Uživatelské hlášky
Software

Published on September 27, 2014

Author: martinstekl

Source: slideshare.net

Description

Slidy o uživatelských hláškách, jejich kvalitě a vnímání uživateli. Prezentováno na Poslední Sobotě s pořadovým číslem 56.

https://www.youtube.com/watch?v=D1fA9B0wuMw

Uživatelské hlášky Martin Štekl @stekycz 30. 11. 2013

O čem mluvím? ● Flash messages? ● Notifikace? ● Výjimky? ● Chybové stránky?

Error message View slide

Error message View slide

Error message

Warning message

Warning message

Success message

Success message

Success message

Info message

Info message

Notifikace ● Upozornění na narozeniny na Facebooku ● Notifikační menu ● SMS ● Email

Jak psát hlášky? ● Úspěch v rodu činném ○ Úspěšně jste odeslal objednávku, za kterou Vám připisujeme 5 kreditů. ● Chyba v rodu trpném ○ Nastala závažná systémová chyba, ale usilovně pracujeme na její nápravě.

Jak nepsat hlášky? ● Nikdy během programování ● Vždy potřeba znát přesný kontext ● Personalizace ● Žádné textové zprávy z výjimek!

Hlášky v Nette ● Flash Message ● NetteApplicationUIControl ● $control->flashMessage($message, $type) ● Neposílat hlášky rodičovi! ● Vykreslovat v rámci komponenty

Jak hlášky zobrazovat? ● Jednotně v rámci systému ● Maximálně 1 řádek ● Blok zpráv dostatečně velký ○ Celá šířka stránky ○ Horní část komponenty/stránky ○ Zobrazovat i po AJAXovém požadavku! ● Formátování - tučné, kurzíva, odkaz

Kdy hlášku nezobrazovat? ● Když už je vypsaná ● Když to nedává smysl ● Když o to uživatel nestojí ● Když není místo?

Systémová chyba

Systémová chyba

Systémová chyba ● Výjimka ● trigger_error ● HTTP status

Systémová chyba

Systémová chyba

Laděnka

Laděnka

Jak psát výjimky? ● Dostatečně jasný typ výjimky ● Vysvětlující message pro vývojáře ● Escape proměnných

Jak nepsat výjimky? ● Nikdy během programování ● Jako pro běžného uživatele ● Název třídy výjimky

Zajímavé odkazy ● Voice & Tone (voiceandtone.com) ● Good UI (www.goodui.org) ● Intro.js (usablica.github.io/intro.js/) ● FamFamFam (www.famfamfam. com/lab/icons/) ● Fugue (p.yusukekamiyamane.com) ● Twitter Bootstrap (getbootstrap.com)

Důležité body ● Kdo je uživatelem? ● Jak bude systém používat? ● O čem musí vědět a o čem ne? ● Přiznávat se k úspěchům ● Navigovat uživatele k vyřešení chyby ● Udržovat hlášky konzistentní napříč celým systémem

Děkuji za pozornost

Add a comment

Related presentations

Speaker: Matt Stine Developing for the Cloud Track Marc Andressen has famou...

This presentation explains how to develop a Web API in Java using (JAX-RS or Restl...

1 App,

1 App,

November 10, 2014

How to bring innovation to your organization by streamlining the deployment proces...

Cisco Call-control solutions can handle voice, video and data

Nathan Sharp of Siemens Energy recently spoke at the SAP Project Management in Atl...