advertisement

Úvod do programování 7

40 %
60 %
advertisement
Information about Úvod do programování 7

Published on January 2, 2008

Author: karmi

Source: slideshare.net

Description

Grafické rozhraní aplikací; Webové aplikace; Ruby on Rails
advertisement

Úvod do programování aneb Do nitra stroje PŘEDNÁŠKA Karel Minařík 7

1 Opakování Úvod do programování

DOMÁCÍ ÚKOL Navrhněte a naprogramujte třídu TextAnalyzer TextAnalyzer: text • • characters • words • pages • unique_words • most_frequent_words • most_frequent_word Úvod do programování Přednáška 7

Jak fungují projekty v IT? Úvod do programování Přednáška 7

Agilní vývoj (Agile development) Osobnosti a komunikace místo procesů a nástrojů Fungující software místo rozsáhlé dokumentace Spolupráce se zákazníkem místo smlouvání a vyjednávání Vyrovnávání se se změnami místo dodržování plánu Úvod do programování Přednáška 7

2 Grafické rozhraní (GUI) Úvod do programování

In the beginning was the command line...

1968 2006

Command Line Interface — nutná znalost „možností” a „příkazů“ Graphical User Interface — „vidím možnosti“ a příkazy provádím přímou interakcí Úvod do programování Přednáška 7

Typický příklad rozdílu mezi CLI a GUI: Drag and Drop (přímá interakce s objektem)

Minority Report (Steven Spielberg, 2002)

Apple iPhone

Apple iPhone

Apple iPhone

Command Line Interface CLI Graphical User Interface GUI Touchscreen Blízkost k rozhraní Úvod do programování Přednáška 7

GUI TOOLKIT require quot;tkquot; root = TkRoot.new() { title quot;Windowquot; } button_submit= TkButton.new do text quot;Click me!quot; command( proc { puts quot;Button was clicked... now closing the window!quot; root.destroy }) pack(:pady => 50, :padx => 50, :side => quot;topquot;) end Tk.mainloop • Windows API, Aqua (Mac OS X) • GTK+, QT, WxWidgets, Swing, … • Adobe Flash/Flex • Microsoft Silverlight • HTML+CSS Úvod do programování Přednáška 7

HTML pro GUI? Úvod do programování Přednáška 7

Basecamp (37 Signals) www.basecamphq.com Úvod do programování Přednáška 7

Gmail (Google) www.gmail.com Úvod do programování Přednáška 7

www.farecast.com Úvod do programování Přednáška 7

www.google.com/analytics Úvod do programování Přednáška 7

Java www.babynamewizard.com/namevoyager Úvod do programování Přednáška 7

Flash http://kuler.adobe.com Úvod do programování Přednáška 7

www.modguitars.com/chords Úvod do programování Přednáška 7

3 Ruby on Rails Úvod do programování

Úvod do programování Přednáška 7

Ruby On Rails is Ruby’s killer app — Yukihiro Matsumoto Úvod do programování Přednáška 7

PROČ RUBY ON RAILS? „Toto je sněhová vločka. Vaše aplikace není jedna z nich. Většina věcí, které většina lidí dělá, není nijak unikátní. Vaše potřeby nejsou nijak ‚zvláštní‘.“ ~ David Heinemeier Hansson, přednáška na konferenci Future Of Web Applications, únor 2006 Úvod do programování Přednáška 7

PROČ RUBY ON RAILS? Konvence místo konfigurace Dodržování doporučených postupů (best–practices) Silná komunita Úvod do programování Přednáška 7

www.peepcode.com/products/rails-from-scratch-part-i Úvod do programování Přednáška 7

CO JSOU RUBY ON RAILS? Model–View–Controller framework ActiveRecord ActiveSupport ActionController ActionView ActionMailer ActiveResource Úvod do programování Přednáška 7

předává data volá zobrazuje www.peepcode.com/products/rails-from-scratch-part-i Úvod do programování Přednáška 7

CO JSOU RUBY ON RAILS? Model–View–Controller framework ActiveRecord ActiveSupport ActionController ActionView ActionMailer ActiveResource Úvod do programování Přednáška 7

CO JSOU RUBY ON RAILS? Model–View–Controller framework ActiveRecord ActiveSupport ActionController ActionView ActionMailer ActiveResource Úvod do programování Přednáška 7

CO JSOU RUBY ON RAILS? Model–View–Controller framework ActiveRecord ActiveSupport ActionController ActionView ActionMailer ActiveResource Úvod do programování Přednáška 7

CO JSOU RUBY ON RAILS? Model–View–Controller framework ActiveRecord ActiveSupport ActionController ActionView ActionMailer ActiveResource Úvod do programování Přednáška 7

CO JSOU RUBY ON RAILS? Model–View–Controller framework ActiveRecord ActiveSupport ActionController ActionView ActionMailer ActiveResource Úvod do programování Přednáška 7

CO JSOU RUBY ON RAILS? Model–View–Controller framework ActiveRecord ActiveSupport ActionController ActionView ActionMailer ActiveResource Úvod do programování Přednáška 7

CO JSOU RUBY ON RAILS? ? Úvod do programování Přednáška 7

CO JSOU RUBY ON RAILS? % live coding Úvod do programování Přednáška 7

Děkuji! 

Add a comment

Related pages

Úvod do programování

V rámci kurzu Úvod do programování budou studenti vypracovávat dva semestrální projekty. ... Jirí Dvorskýˇ Úvod do programování 7/37
Read more

Uvod do programovani v 3D

Naším cílem je transformovat vertex z world space do view space pomocí posunu a rotací. Viz obr.7. Struktura vertexu je následující. typedef struct ...
Read more

Volné stromy Úvod do programování - VŠB-TUO | Katedra ...

7. prednáškaˇ Nelineární datové struktury Úvod do programování Michal Krátký1,Jiˇrí Dvorský 1 1Katedra informatiky VŠB–Technická ...
Read more

1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ - MEFI, s.r.o.

1. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ 1.1 Základní pojmy U číslicově řízených strojů se k přenosu informace o ... Návod k programování 7-58 7 7.
Read more

1. AOS – úvod do programování - Obchodování online ...

AOS – úvod do programování. 1. AOS – úvod do programován ... Takže hoďme předsudky za hlavu a pojďme se vrhnout do praxe. Principy programování.
Read more

[Tutoriál] Programování v Javě - Úvod 0. díl - YouTube

[Tutoriál] Programování v Javě - Úvod do OOP 21. díl ... [Tutoriál] Programování v Javě - Příkaz SWITCH 7. díl - Duration: ...
Read more

kurz php mysql css | Tvorba webových stránek

Kurz PHP CSS MySQL - úvod do programování dynamických webů. Výuka na praktických příkladech. Absolvent získá kód funkčního dynamického webu.
Read more

7. Základní algoritmické konstrukce | Stránky k výuce ...

7. Základní algoritmické konstrukce. Algoritmy lze teoreticky sestavovat libovolně, ale vzhledem k přehlednosti a úmyslně omezeným možnostem ...
Read more