Uterin Anomaliler - www.jinekolojivegebelik.com

33 %
67 %
Information about Uterin Anomaliler - www.jinekolojivegebelik.com

Published on May 16, 2008

Author: jinekolojivegebelik

Source: slideshare.net

Description

Uterin Anomaliler - www.jinekolojivegebelik.com

UTERİN ANOMALİLER

Fertil ve infertil kadınlarda insidansı ortalama %3-4 Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda %5-10 Geç gebelik kayıpları ve preterm eylemi olan kadınlarda >%25

Fertil ve infertil kadınlarda insidansı ortalama %3-4

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda

%5-10

Geç gebelik kayıpları ve preterm eylemi olan kadınlarda

>%25

EMBRİYOLOJİK GELİŞİM Ambiseksüel gelişme periyodunda bütün embriyolarda 8.haftaya kadar Wolf(mezonefrik) ve Müller(paramezonefrik) kanalları birlikte bulunur. Fetal dönemin 3.ayında sadece bir tip kanal sistemi kalır diğeri geride yalnızca fonksiyonel olmayan oluşumları bırakır.

Ambiseksüel gelişme periyodunda bütün embriyolarda 8.haftaya kadar Wolf(mezonefrik) ve Müller(paramezonefrik) kanalları birlikte bulunur.

Fetal dönemin 3.ayında sadece bir tip kanal sistemi kalır diğeri geride yalnızca fonksiyonel olmayan oluşumları bırakır.

Hangi kanalın kalacağı ya da gerileyeceğini belirleyen faktörler olan AMH(MİF) ve testosteron testislerden salınmaktadır. AMH geni 19.kromozomda lokalizedir ve testiküler farklılaşmadan hemen sonra sertoli hücrelerinden salınır. AMH aynı taraftaki müllerien kanalın gerilemesinden sorumludur. Yokluğunda fetus paramezonefrik kanaldan fallop tüpleri, uterus ve vajinanın üst kısmını geliştirecektir.

Hangi kanalın kalacağı ya da gerileyeceğini belirleyen faktörler olan AMH(MİF) ve testosteron testislerden salınmaktadır.

AMH geni 19.kromozomda lokalizedir ve testiküler farklılaşmadan hemen sonra sertoli hücrelerinden salınır.

AMH aynı taraftaki müllerien kanalın gerilemesinden sorumludur. Yokluğunda fetus paramezonefrik kanaldan fallop tüpleri, uterus ve vajinanın üst kısmını geliştirecektir.

Bu gelişme önceden mezonefrik kanalın oluşumunu gerektirir,bu nedenle tüpler uterus ve vajinanın üst kısım anomalileri üriner sistem anomalileri ile birliktedir. Wolf kanalı artıkları epooporon,paraoporon ve gardner kanalı artığını bırakarak gerilemektedir.

Bu gelişme önceden mezonefrik kanalın oluşumunu gerektirir,bu nedenle tüpler uterus ve vajinanın üst kısım anomalileri üriner sistem anomalileri ile birliktedir.

Wolf kanalı artıkları epooporon,paraoporon ve gardner kanalı artığını bırakarak gerilemektedir.

 

Farklılaşmamış embriyo Erkek ve dişi üreme organlarını oluşturan komponentler Gonadlar  over ve testisler Genital kanal sistemi  paramezonefrik ve mezonefrik kanallar Dış genitaller

Erkek ve dişi üreme organlarını oluşturan komponentler

Gonadlar  over ve testisler

Genital kanal sistemi  paramezonefrik ve mezonefrik kanallar

Dış genitaller

Genital kanal sistemi Gebeliğin 6.haftasında 2 çift genital kanal sistemi beraber bulunur Wolf sistemi  mezonefrozun ürogenital sinüse (kloaka) doğru genişlemesi ile oluşur. Müller sistemi  ürogenital katlantıların anterolateral yüzeyindeki çölomik epitelin longitudinal invaginasyonu ile oluşur.

Gebeliğin 6.haftasında 2 çift genital kanal sistemi beraber bulunur

Wolf sistemi  mezonefrozun ürogenital sinüse (kloaka) doğru genişlemesi ile oluşur.

Müller sistemi  ürogenital katlantıların anterolateral yüzeyindeki çölomik epitelin longitudinal invaginasyonu ile oluşur.

Müller kanalı Kranialinden fallop tüpleri gelişir. Kaudal kısmı birleşerek uterovajinal primordiumu oluşturur. Başlangıçta arada bir septum varken zamanla iki boşluk kaynaşarak septum kaybolur ve uterus oluşur.

Kranialinden fallop tüpleri gelişir.

Kaudal kısmı birleşerek uterovajinal primordiumu oluşturur.

Başlangıçta arada bir septum varken zamanla iki boşluk kaynaşarak septum kaybolur ve uterus oluşur.

Uterin anomaliler ve sınıflaması Amerikan Fertilite Topluluğu : Tip 1 Müllerian agenezi ya da hipoplazi A. Vajinal (uterus normal ya da malforme) B. Servikal C. Fundal D. Tubal E. Kombine Tip 2 Unikornuat uterus A1a. Kommünike(endometrial kavite var) A1b. Nonkommünike(endometrial kavite var) A2. Rudimenter horn var(endometrial kavite yok) B. Rudimenter horn yok Tip 3 Uterus didelfis Tip 4 Bikornuat uterus A. Komplet B. Parsiyel C. Arkuat Tip 5 Septat uterus A. Komplet B. Parsiyel Tip 6 DES ilişkili anomaliler A. T şeklinde uterus B. Dilate hornlar ile beraber T şeklinde

Amerikan Fertilite Topluluğu :

Tip 1 Müllerian agenezi ya da hipoplazi

A. Vajinal (uterus normal ya da malforme)

B. Servikal

C. Fundal

D. Tubal

E. Kombine

Tip 2 Unikornuat uterus

A1a. Kommünike(endometrial kavite var)

A1b. Nonkommünike(endometrial kavite var)

A2. Rudimenter horn var(endometrial kavite yok)

B. Rudimenter horn yok

Tip 3 Uterus didelfis

Tip 4 Bikornuat uterus

A. Komplet

B. Parsiyel

C. Arkuat

Tip 5 Septat uterus

A. Komplet

B. Parsiyel

Tip 6 DES ilişkili anomaliler

A. T şeklinde uterus

B. Dilate hornlar ile beraber T şeklinde

Embriyolojik gelişim ve klinik prezentasyonlarına göre uterin anomaliler: 1.Uterus ve vajinal agenezi(RKHM sendromu) 2.Vertikal füzyon defektleri(obstrüktif-nonobstrüktif) 3.Lateral füzyon defektleri(obstrüktif-nonobstrüktif)

Embriyolojik gelişim ve klinik prezentasyonlarına göre uterin anomaliler:

1.Uterus ve vajinal agenezi(RKHM sendromu)

2.Vertikal füzyon defektleri(obstrüktif-nonobstrüktif)

3.Lateral füzyon defektleri(obstrüktif-nonobstrüktif)

Vertikal füzyon defektleri:obstrüktif ve nonobstrüktif Vajinal plağın inkomplet kavitasyonu(vajinal plak  müller kanalı ve ürogenital sinüs) 1.İmperfore hymen 2.Transvers vajinal septum

Vajinal plağın inkomplet kavitasyonu(vajinal plak  müller kanalı ve ürogenital sinüs)

1.İmperfore hymen

2.Transvers vajinal septum

İmperfore hymen Hematokolpos,hemotometra ve hematosalpenks nedeniyle gelişen siklik pelvik ağrı Muayenede hymenin dışa doğru bombeleşmesi ve hymenal açıklığın olmaması Nadiren beraberinde ürolojik anomaliler Tedavi:hymenal insizyon

Hematokolpos,hemotometra ve hematosalpenks nedeniyle gelişen siklik pelvik ağrı

Muayenede hymenin dışa doğru bombeleşmesi ve hymenal açıklığın olmaması

Nadiren beraberinde ürolojik anomaliler

Tedavi:hymenal insizyon

 

Tranvers vajinal septum Hemakolpos,hematometra ve hematosalpenkse bağlı siklik pelvik ağrı Muayenede hymende balonlaşma yok %19 alt 1/3,%35 orta 1/3,%46 üst 1/3 Tedavi:transvers insizyon,stent

Hemakolpos,hematometra ve hematosalpenkse bağlı siklik pelvik ağrı

Muayenede hymende balonlaşma yok

%19 alt 1/3,%35 orta 1/3,%46 üst 1/3

Tedavi:transvers insizyon,stent

Lateral füzyon defektleri:obstrüktif ve nonobstrüktif Müllerien anomalilerin en sık görülenleri Simetrik ya da asimetrik, obstrüktif ya da nonobstrüktif Bir taraf müller kanalı oluşumu,migrasyonu,füzyonu ya da aradaki septum rezorbsiyonunda defekt En sık görüleni uterin septum

Müllerien anomalilerin en sık görülenleri

Simetrik ya da asimetrik, obstrüktif ya da nonobstrüktif

Bir taraf müller kanalı oluşumu,migrasyonu,füzyonu ya da aradaki septum rezorbsiyonunda defekt

En sık görüleni uterin septum

 

İnsidans 3000 vakalık 5 çalışmanın incelenmesinde Uterus arkuatus……..% 15 Uterus septus………….% 22 Komlet………………. % 9 Subseptus …………% 13 Uterus bikornis ………..% 46 Komlet ……………….% 9 Parsiyel ……………….% 37 uterus dıdelfis ………..% 11 Uterus unikornis……….% 4.5 Mülleryan agenezi …….% 4 Acien 1997

3000 vakalık 5 çalışmanın incelenmesinde

Uterus arkuatus……..% 15

Uterus septus………….% 22

Komlet………………. % 9

Subseptus …………% 13

Uterus bikornis ………..% 46

Komlet ……………….% 9

Parsiyel ……………….% 37

uterus dıdelfis ………..% 11

Uterus unikornis……….% 4.5

Mülleryan agenezi …….% 4

Acien 1997

 

Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser sendromu (uterovajinal agenezis) Primer amenorelerin yaklaşık %15’i Normal sekonder sex karakterleri ve dış genitalia Normal dişi testosteron düzeyi Uterus ve üst vajen yok fakat overler normal Karyotip 46 XX % 15-30 böbrek iskelet ve orta kulak anomalileri

Primer amenorelerin yaklaşık %15’i

Normal sekonder sex karakterleri ve dış genitalia

Normal dişi testosteron düzeyi

Uterus ve üst vajen yok fakat overler normal

Karyotip 46 XX

% 15-30 böbrek iskelet ve orta kulak anomalileri

Tedavi 1.Mc indoe vajinoplasti(rektum ve mesane arasına deri grefti) 2.Sigmoid vajinoplasti 3.Vecchietti operasyonu(transabdominal yaklaşım)

1.Mc indoe vajinoplasti(rektum ve mesane arasına deri grefti)

2.Sigmoid vajinoplasti

3.Vecchietti operasyonu(transabdominal yaklaşım)

 

Unikornuat uterus Tek taraflı bir anomali, bir taraf müller kanalı gelişiminde bozukluk Rudimenter horn kronik ağrıya sebep olabilir bu durumda eksizyon gerekir Genellikle kaviteyle bağlantısız horn  asemptomatik % 40 üriner sistem anomalileri

Tek taraflı bir anomali, bir taraf müller kanalı gelişiminde bozukluk

Rudimenter horn kronik ağrıya sebep olabilir bu durumda eksizyon gerekir

Genellikle kaviteyle bağlantısız horn  asemptomatik

% 40 üriner sistem anomalileri

Unikornuat uterus tipleri

Uterus didelfis(çift uterus) İki müller kanalının kaynaşamaması sonucu kopus uteri ve serviks uteri duplikasyonu Genellikle menstruasyon ve koitusta zorluk yok Genellikle reprodüktif problem yok

İki müller kanalının kaynaşamaması sonucu kopus uteri ve serviks uteri duplikasyonu

Genellikle menstruasyon ve koitusta zorluk yok

Genellikle reprodüktif problem yok

Bikornuat uterus Müller kanallarının kaynaşmasındaki kısmi bozukluk sonucu tek bir serviks ile birlikte uterusun iki kornusundaki değişik derecelerde ayrılma Gebelik sonuçları normale yakın Tekrarlayan gebelik kayıplarında cerrahi metroplasti

Müller kanallarının kaynaşmasındaki kısmi bozukluk sonucu tek bir serviks ile birlikte uterusun iki kornusundaki değişik derecelerde ayrılma

Gebelik sonuçları normale yakın

Tekrarlayan gebelik kayıplarında cerrahi metroplasti

 

Septumlu uterus İki müller kanalının arasındaki orta hat septumunun rezorbsiyonundaki kısmi eksiklik Rezorbsiyonun tümden olmaması longitudinal vajinal septuma neden olabilir (çift vajina) Tam septumlu uterus erken doğum ve makat presentazsyon ile ilişkili Histeroskopik tedavi başarılı Tedavisiz düşük oranı %90,tedavi sonrası düşük %10

İki müller kanalının arasındaki orta hat septumunun rezorbsiyonundaki kısmi eksiklik

Rezorbsiyonun tümden olmaması longitudinal vajinal septuma neden olabilir (çift vajina)

Tam septumlu uterus erken doğum ve makat presentazsyon ile ilişkili

Histeroskopik tedavi başarılı

Tedavisiz düşük oranı %90,tedavi sonrası düşük %10

 

DES ilişkili anomaliler Müllerian gelişme döneminde annenin yüksek doz östrojene maruz kalması sonucu T şeklinde uterustan,adezyonların olduğu irregüler uterus boşluğuna kadar değişen çeşitli anomalilere neden olur Ektopik gebelik,spontan düşük ve preterm doğum riski çok yüksek Yetersiz serviks oldukça yaygındır Servikal serklajın ötesinde uygun tedavi yoktur

Müllerian gelişme döneminde annenin yüksek doz östrojene maruz kalması sonucu T şeklinde uterustan,adezyonların olduğu irregüler uterus boşluğuna kadar değişen çeşitli anomalilere neden olur

Ektopik gebelik,spontan düşük ve preterm doğum riski çok yüksek

Yetersiz serviks oldukça yaygındır

Servikal serklajın ötesinde uygun tedavi yoktur

Uterin anomalilerin tanısı Öykü Pelvik-rektal muayene HSG, USG, MRI,L/S,H/S

Öykü

Pelvik-rektal muayene

HSG, USG, MRI,L/S,H/S

Histerosalpingografi (HSG) Sensitivitesi %38,spesivitesi %28 Bikornuat ve septat uterusun ayrımında kullanılan kriterler: 1.İki horn arasındaki mesafe a. >4 cm bikornuat uterus b. <2 cm septat uterus c. 2-4 cm normal uterus 2.İki horn arasındaki açı a. >60 ° bikornuat uterus b. <60 ° septat uterus 3.T şeklinde uterus ise DES maruziyetini gösterir.

Sensitivitesi %38,spesivitesi %28

Bikornuat ve septat uterusun ayrımında kullanılan kriterler:

1.İki horn arasındaki mesafe

a. >4 cm bikornuat uterus

b. <2 cm septat uterus

c. 2-4 cm normal uterus

2.İki horn arasındaki açı

a. >60 ° bikornuat uterus

b. <60 ° septat uterus

3.T şeklinde uterus ise DES maruziyetini gösterir.

 

Magnetik Rezonans Görüntüleme(MRI) Uterusu koronal planda göstererek sınırların net değerlendirilmesi Pahalı ve kullanımı sınırlı Uterus septus ile bikornus ayırıcı tanısında % 100 e yakın güvenirlik

Uterusu koronal planda göstererek sınırların net değerlendirilmesi

Pahalı ve kullanımı sınırlı

Uterus septus ile bikornus ayırıcı tanısında % 100 e yakın güvenirlik

Üç Boyutlu Ultrasonografi( 3D USG) Tanıda yaygın kullanılan bir yöntemdir Uterin anomali şüphesi olan hastalarda beraberinde bulunan renal anomalilerin tanısındada kullanılmaktadır Salin infüzyonu ile beraber USG kulllanımı HSG ile benzer sonuçları vermektedir

Tanıda yaygın kullanılan bir yöntemdir

Uterin anomali şüphesi olan hastalarda beraberinde bulunan renal anomalilerin tanısındada kullanılmaktadır

Salin infüzyonu ile beraber USG kulllanımı HSG ile benzer sonuçları vermektedir

Histeroskopi İntrauterin anomalilerin tanısında altın standart Endometrial lezyonların tanı ve tadavisi Septat ve bikornuat uterus arasında kesin ayrım yapılmasında yetersiz

İntrauterin anomalilerin tanısında altın standart

Endometrial lezyonların tanı ve tadavisi

Septat ve bikornuat uterus arasında kesin ayrım yapılmasında yetersiz

Laparoskopi+Histeroskopi Uterin anomalilerin doğru sınıflandırılması Septat uteride fundus düzeyi düzgün Bikornuat uterusta birbirinden ayrılmış iki boynuz Endometriozis gibi ek patolojilerin tanı ve tedavisi İnfertilite amaçlı tanısal fayda

Uterin anomalilerin doğru sınıflandırılması

Septat uteride fundus düzeyi düzgün

Bikornuat uterusta birbirinden ayrılmış iki boynuz

Endometriozis gibi ek patolojilerin tanı ve tedavisi

İnfertilite amaçlı tanısal fayda

Uterin Malformasyonlu Hastaların Reproduktif Performasyonları Uterus septus infertilite faktörü değildir. Dolaylı bir etken olabilir. Açıklanamayan infertilitesi olan hastalarda belirgin olarak daha yüksek oranda saptanmaktadır. Histeroskopik tedavileri sırasında yapılan diagnostik laparoskopide %35 oranında endometriosis saptanmıştır. (Retrograd menstrüasyon)

Uterus septus infertilite faktörü değildir. Dolaylı bir etken olabilir.

Açıklanamayan infertilitesi olan hastalarda belirgin olarak daha yüksek oranda saptanmaktadır.

Histeroskopik tedavileri sırasında yapılan diagnostik laparoskopide %35 oranında endometriosis saptanmıştır. (Retrograd menstrüasyon)

Uterin Malformasyonlu Hastaların Reproduktif Performasyonları IVF ile gebelik oranları genel popülasyonla aynıdır (Uterus Septus, Uterus Bicornus). Tedavi edilmemiş uterin malformasyonlu hastalarda abortus ve erken doğum oranları daha fazladır. Histeroskopik metroplasti fertilite sonuçlarını arttırmaktan çok gebelik sonuçları üzerine etkilidir.

IVF ile gebelik oranları genel popülasyonla aynıdır (Uterus Septus, Uterus Bicornus).

Tedavi edilmemiş uterin malformasyonlu hastalarda abortus ve erken doğum oranları daha fazladır.

Histeroskopik metroplasti fertilite sonuçlarını arttırmaktan çok gebelik sonuçları üzerine etkilidir.

Uterin Malformasyonlu Hastaların Reproduktif Performasyonları Erken ve geç abortus, erken doğum gibi obstetrik komplikasyon oranları artmıştır. Bu bulguları olan hastalarda mülleryan defekt saptanma oranları daha yüksektir. Normal popülasyonda……..……………….……..%4.3 Bu hasta grubunda….……..………………………%12.6 Bir canlı doğumu olan ve gebelik kaybı öyküsü olmayanlarda………………………………………… %4.6 Bir canlı doğumu olan ve gebelik kaybı öyküsü olanlarda …...............................................%7.5 Acien 1997

Erken ve geç abortus, erken doğum gibi obstetrik komplikasyon oranları artmıştır.

Bu bulguları olan hastalarda mülleryan defekt saptanma oranları daha yüksektir.

Normal popülasyonda……..……………….……..%4.3

Bu hasta grubunda….……..………………………%12.6

Bir canlı doğumu olan ve gebelik kaybı öyküsü olmayanlarda………………………………………… %4.6

Bir canlı doğumu olan ve gebelik kaybı öyküsü olanlarda …...............................................%7.5

Acien 1997

UTERİN ANOMALİLİ HASTALARDA GEBELİK SONUÇLARI Abortus Preterm doğum Termde doğum Canlı doğum Ut.Unicorn %37.1 %16.4 %45.3 %55.1 Ut.Didelfis %32.9 %28.9 %36.2 %56.6 Ut.Septus %44.1 %22.3 %32.9 %50 Ut.Bicorn %36 %23 %40.6 %55.2 Ut.Arkuat %25.8 %7.5 %62.7 %66

UTERİN ANOMALİLİ HASTALARDA GEBELİK SONUÇLARI Ut.Unikornus ve Didelfis olgularında benzerdir. Ut.Septus (özl.subseptus) ve bikornusta reprodüktif performans kötüdür. Ut.Arkuatusta belirgin olarak daha iyidir. Uterin malformasyonlu hastalarda gebelik kayıplarını önlemede tedavi endikasyonu vardır. Tekrarlayan gebeliklerde gebelik sonuçları benzerdir. Malprezentasyonlar (özl. Makadi) daha sıktır.

Ut.Unikornus ve Didelfis olgularında benzerdir.

Ut.Septus (özl.subseptus) ve bikornusta reprodüktif performans kötüdür.

Ut.Arkuatusta belirgin olarak daha iyidir.

Uterin malformasyonlu hastalarda gebelik kayıplarını önlemede tedavi endikasyonu vardır.

Tekrarlayan gebeliklerde gebelik sonuçları benzerdir.

Malprezentasyonlar (özl. Makadi) daha sıktır.

UTERİN ANOMALİLERDE OPERASYON ENDİKASYONLARI Ut.Septus tanısı konması cerrahi endikasyonu değildir. Rekürren abortusu olan hastalarda Ut.Septum varlığı Erken doğum öyküsü olan bayanlarda rekürren ihtimalinden dolayı (septum varsa) Primer infertilite histeroskopik metroplasti için endikasyon değildir. Ancak, Tüm faktörlerin ekarte edildiği tanımlanmamış infertilite vakalarında Başka bir nedenle yapılacak histeroskopi ve laparoskopi durumunda ART planlanan hastalarda yapılabilir

Ut.Septus tanısı konması cerrahi endikasyonu değildir.

Rekürren abortusu olan hastalarda Ut.Septum varlığı

Erken doğum öyküsü olan bayanlarda rekürren ihtimalinden dolayı (septum varsa)

Primer infertilite histeroskopik metroplasti için endikasyon değildir. Ancak,

Tüm faktörlerin ekarte edildiği tanımlanmamış infertilite vakalarında

Başka bir nedenle yapılacak histeroskopi ve laparoskopi durumunda

ART planlanan hastalarda yapılabilir

TEDAVİ Transabdominal metroplasti Komplikasyonlarının fazla olması (intrauterin intraperitoneal adhezyonlar, tubal oklüzyon vb.) Hastanede kalma ve operasyon süresinin uzun olması Analjezi miktarının fazla olması Gebelik öncesi 3-6 ay bekleme gerekliliği Uterusta oluşan skara bağlı gebelikte rüptür ihtimali Sezeryan zorunluluğunun olması bu yöntemin artık kullanılmamasına neden olmuştur. Günümüzde histeroskopik septum insizyonu kullanılmaktadır.

Transabdominal metroplasti

Komplikasyonlarının fazla olması (intrauterin intraperitoneal adhezyonlar, tubal oklüzyon vb.)

Hastanede kalma ve operasyon süresinin uzun olması

Analjezi miktarının fazla olması

Gebelik öncesi 3-6 ay bekleme gerekliliği

Uterusta oluşan skara bağlı gebelikte rüptür ihtimali

Sezeryan zorunluluğunun olması bu yöntemin artık kullanılmamasına neden olmuştur.

Günümüzde histeroskopik septum insizyonu kullanılmaktadır.

ENDOMETRİUMUN PREOPERATİF HAZIRLANMASI Septal insizyonda endometrial kalınlık endometrial rezeksiyon veya ablasyon yapılacak hastalar kadar önemli değildir. Progestinler: Vasküler telenjektaziye yolaçar Endometriumu yeterince inceltmeyebilir. GNRH Anologları: Glandülarite, vaskülarite ve kalınlığı dramatik olarak azaltır. Danazol: İkisinin arasında etki gösterir. Pekçok otör preoperatif medikasyon önermemektedir. Preparasyon yapılmayacak ise operasyon siklusun erken proliferatif fazda yapılmalıdır.

Septal insizyonda endometrial kalınlık endometrial rezeksiyon veya ablasyon yapılacak hastalar kadar önemli değildir.

Progestinler:

Vasküler telenjektaziye yolaçar

Endometriumu yeterince inceltmeyebilir.

GNRH Anologları: Glandülarite, vaskülarite ve kalınlığı dramatik olarak azaltır.

Danazol: İkisinin arasında etki gösterir.

Pekçok otör preoperatif medikasyon önermemektedir.

Preparasyon yapılmayacak ise operasyon siklusun erken proliferatif fazda yapılmalıdır.

REZEKTOSKOP (EC) Avantajları Hızlı olması Hemostazisin daha kolay sağlanması Kanamanın koagülasyon nedeni ile eş zamanlı kontrolü Ucuz olması Dezavantajları Manevra daha zordur

Avantajları

Hızlı olması

Hemostazisin daha kolay sağlanması

Kanamanın koagülasyon nedeni ile eş zamanlı kontrolü

Ucuz olması

Dezavantajları

Manevra daha zordur

Parsiyel septumun tedavisinde kolaylık etkinlik ve düşük maliyet nedeni ile rezektoskop tercih edilmektedir. Diseksiyon; myometrium hasarı, perforasyon, sineşi, takip eden gebelikte rüptür olmaması için histeroskop hareketlerinin kolaylaşması, her iki tubal ostiumun eş zamanlı gözlenmesi durumlarında sonlandırılmalıdır. <1 cm rezidüel septum reprodüktif sonuçları bozmaz

Parsiyel septumun tedavisinde kolaylık etkinlik ve düşük maliyet nedeni ile rezektoskop tercih edilmektedir.

Diseksiyon; myometrium hasarı, perforasyon, sineşi, takip eden gebelikte rüptür olmaması için histeroskop hareketlerinin kolaylaşması, her iki tubal ostiumun eş zamanlı gözlenmesi durumlarında sonlandırılmalıdır.

<1 cm rezidüel septum reprodüktif sonuçları bozmaz

HİSTEROSKOPİK METROPLASTİ SONUÇLARI Fertilite potansiyelini bozmaz. Abortus ve erken doğum oranları belirgin olarak düşer. Abortus oranı Tedavi edilmeyenlerde %44.3 Tedavi edilenlerde %16.4 Preterm doğum Tedavi edilmeyenlerde %22.4 Tedavi edilenlerde %6.8

Fertilite potansiyelini bozmaz.

Abortus ve erken doğum oranları belirgin olarak düşer.

Abortus oranı

Tedavi edilmeyenlerde %44.3

Tedavi edilenlerde %16.4

Preterm doğum

Tedavi edilmeyenlerde %22.4

Tedavi edilenlerde %6.8

HİSTEROSKOPİK METROPLASTİ SONUÇLARI İntrauterin gebelik %41 Spontan abortus %28 Preterm doğum %20 Miadında doğum %52 Pabuçcu ve ark. 2004

İntrauterin gebelik %41

Spontan abortus %28

Preterm doğum %20

Miadında doğum %52

Pabuçcu ve ark. 2004

Septat uterusu olan primer infertil hastalarda histeroskopik metroplasti sonuçları hasta sayısı gebelik oranları % Fayez 7 71 Perino ve ark. 8 63 Daly ve ark. 15 47 Querleu ve ark. 9 67 Marabini ve ark. 14 44 Pabuçcu ve ark. 10 63 Calacucci ve ark 21 29 Toplam 84 48 Pabuçcu ve ark. 2004

hasta sayısı gebelik oranları %

Fayez 7 71

Perino ve ark. 8 63

Daly ve ark. 15 47

Querleu ve ark. 9 67

Marabini ve ark. 14 44

Pabuçcu ve ark. 10 63

Calacucci ve ark 21 29

Toplam 84 48

SONUÇLAR Tüm popülasyonda ut.Malformasyon oranı %4.3 Ut.Septus ……..%35 Ut.Bikornus …..%25 Ut.Arkuatus …..%20 Diğerleri ……...%20 İnfertil popülasyonda ut.Malformasyon oranı %3.4 Ut.Septus infertilite faktörü değildir. (Normal konsepsiyonu önleyerek dolaylı katkı) İnfertilite ut.septuslarda daha sık Ut.Malformasyon varlığında gebelik sonuçları kötüdür.

Tüm popülasyonda ut.Malformasyon oranı %4.3

Ut.Septus ……..%35

Ut.Bikornus …..%25

Ut.Arkuatus …..%20

Diğerleri ……...%20

İnfertil popülasyonda ut.Malformasyon oranı %3.4

Ut.Septus infertilite faktörü değildir. (Normal konsepsiyonu önleyerek dolaylı katkı)

İnfertilite ut.septuslarda daha sık

Ut.Malformasyon varlığında gebelik sonuçları kötüdür.

SONUÇLAR Histeroskopik teknikler uterin kaviteyi düzeltmede (Ut.Septus, Arkuatus, bazı Bikornus olgularında ) etkili ve kolaydır. Histeroskopik septum rezeksiyonu uterin anomaliyi tam olarak düzeltmesede uterin fonksiyonları düzeltmektedir. Histeroskopik septum rezeksiyonu Asemptomatik hastalarda proflaktik Semptomatik hastalarda terapotiktir

Histeroskopik teknikler uterin kaviteyi düzeltmede (Ut.Septus, Arkuatus, bazı Bikornus olgularında ) etkili ve kolaydır.

Histeroskopik septum rezeksiyonu uterin anomaliyi tam olarak düzeltmesede uterin fonksiyonları düzeltmektedir.

Histeroskopik septum rezeksiyonu

Asemptomatik hastalarda proflaktik

Semptomatik hastalarda terapotiktir

Add a comment

Related pages

RAHİMİN DOĞUMSAL ANOMALİLERİ (KONJENİTAL UTERİN ...

Embriyonik dönemde serviks (rahim ağzı) ve uterus (rahim) sağlı sollu yerleşmiş "müller kanallarının" orta hatta birleşmesinden ve ...
Read more

Jinekoloji ve Gebelik .Com

Uterin kanserler (rahim kanserleri) ... webtasarim@jinekolojivegebelik.com. Şu an sitede ziyaretçi var. Haritada izle >> ARA . Powered by Blogger. ...
Read more

Rh-Rh Kan uyuşmazlığı - www.jinekolojivegebelik.com

... www.jinekolojivegebelik.com. Tweet. 15. 03. 2008 0 views Postpartum Complications - www.jinekolojivegebelik.com . Tweet ...
Read more

Uterin Septum Arkuat Septum - 04.04.2015 - Sağlıkla ...

Uterin Septum Arkuat Septum Eklenme ... www.jinekolojivegebelik.com | Okunma:19 Uterin anomaliler sıklık sırasıyla: Septum (en ...
Read more

Bikornuat Uterus - 09.04.2015 - Sağlıkla Hayatımız

Uterin boynuzlardaki ayrılma komplet, parsiyel ya da minimal olabilir. 18) ... Uterin Anomaliler - www.jinekolojivegebelik.com - SlideShare
Read more

Hormonal Kontrasepsiyon - www.jinekolojivegebelik.com

... www.jinekolojivegebelik.com. Published on March 4, ... Hormonal Kontrasepsiyon ... Uterin Anomaliler ...
Read more

Kolay Hamile Kalmanın yolları: Temmuz 2013

... mikrosefali, nörülojik gelişme bozukluğu, doğumsal anomaliler, mekonyum kirlenmesi ... - Uterin arter kan akımını azalttığın ...
Read more

GEBELİK İZLEMİ, GEBELİKTE ULTRASON ve LABORATUAR

Bu nedenle üçlü testte artmış risk saptanan gebelere amniyosentez yapmadan önce tüm bu anomaliler açısından ayrıntılı ... (uterin kontraksiyon ...
Read more