US invlovemnet in ww2

67 %
33 %
Information about US invlovemnet in ww2
Entertainment

Published on November 13, 2007

Author: Danielle

Source: authorstream.com

Slide1:  “Dysgu i Arwain ein Bywydau” Teitl: Beth oedd natur ymwneud America a faint o ran gymerodd hi, yn yr Ail Ryfel Byd? Sgil: Ymchwiliad Hanesyddol GCaD Cymru: UDA 1929 -1990 Credir bod pob delwedd/cartŵn yn eiddo cyhoeddus. Cafwyd llawer o’r delweddau o’r gwyddoniadur wikipedia ar y rhyngrwyd yn http://en.wikipedia.org Beth yw hwn?:  Beth yw hwn? Sut mae’n gysylltiedig ag ymwneud America â’r Ail Ryfel Byd? llun parthau cyhoeddus archifau’r Genedl: http://www.archives.gov Slide3:  Clipluniau trwy garedigrwydd www.ace-clipart.com Ymwneud America â’r Ail Ryfel Byd.:  Ymwneud America â’r Ail Ryfel Byd. Ymlaen i’r dasg Roliwch y llygoden dros y wlad mewn lliw i ddarganfod rhagor! Yr Eidal a’r Affrig. Ffrainc. Japan Hawäi Ynysoedd Midway. http://serc.carleton.edu/usingdata/nasaimages/index4.html Pam aeth yr UD i mewn i’r Ail Ryfel Byd?:  Pam aeth yr UD i mewn i’r Ail Ryfel Byd? Ym 1939 roedd America yn dal i fod yn isolationist, ond yn gweithredu polisi Les-fenthyca USS Shaw (DD-373) yn ffrwydro yn ystod ymosodiad y Japaneaid ar ‘Pearl Harbor.’ Gan ffotograffydd anhysbys, Rhagfyr 7, 1941 Corff Archifau a Chofnodion Cenedlaethol, Cofnodion Cyffredinol Adran y Llynges, 1798-1947 llun parthau cyhoeddus archifau’r Genedl: http://www.archives.gov Roedd Llynges Ymerodrol Japan wedi ymosod ar ‘Pearl Harbour’ ar fore’r 7fed o Ragfyr 7, 1941. Anelwyd yr ymosodiad annisgwyl ar ‘Pearl Harbour’, Oahu, Hawäi, at Fflyd Môr Tawel Llynges yr Unol Daleithiau a’i byddin amddiffyn Corfflu Awyr y Fyddin a Morluoedd. Roedd yr ymosodiad wedi dryllio neu ddinistrio deuddeg llong ryfel yr U.D. a 188 awyren, a lladd 2,403 o filwyr America a 68 o ddinasyddion. Nôl i’r map Brwydr Midway ym 1942::  Brwydr Midway ym 1942: Trechwyd Llynges Japan gan luoedd awyr yr U.D. Roedd y fuddugoliaeth yn Midway wedi atal ymdrech fawr gan Japan i feddiannu ynysoedd Midway fel rhagarweiniad posibl ar gyfer ymosodiad ar Hawäi. Roedd llwyddiant yr ymgyrch wedi troi’r fantol o ran grym morwrol yn y Môr Tawel o blaid yr Unol Daleithiau. Llong awyrennau Japan yn cylchu i osgoi ymosodiad gan awyrenwyr yr Unol Daleithiau yn Midway, fel y’i gwelwyd o fomiwr B-17 America Llun parthau cyhoeddus o Lyfrgell y Gyngres http://memory.loc.gov Nôl i’r map 1942- 43: Llwyddiannau yng Ngogledd Affrica a’r Eidal.:  1942- 43: Llwyddiannau yng Ngogledd Affrica a’r Eidal. Bu lluoedd yr UD o gymorth i Brydain i orchfygu’r Natsïaid yng Ngogledd Affrica a’i helpu i ymosod ar Yr Eidal, gan beri i’r arweinydd Ffasgaidd, Mussolini, ddianc. llun parthau cyhoeddus archifau’r Genedl: http://www.archives.gov Nôl i’r map 1944: glaniadau Dydd D. :  1944: glaniadau Dydd D. Glaniodd lluoedd y Cynghreiriaid yn Ffrainc, a dechrau symud ymlaen yn araf ar draws Ffrainc tuag at Yr Almaen. 25ain Awst 1944 lluoedd y Cynghreiriaid yn adennill Paris. llun parthau cyhoeddus archifau’r Genedl: http://www.archives.gov Nôl i’r map UD yn defnyddio’r bom atomig ar ddinasoedd Japan Hiroshima Nagasaki.:  UD yn defnyddio’r bom atomig ar ddinasoedd Japan Hiroshima Nagasaki. Awst 1945, roedd America wedi bod yn bomio Japan ac eto roedd y Japaneaid yn gwrthod ildio. Gorchmynnodd Arlywydd Truman y dylid gollwng 2 fom atomig ar 2 ddinas yn Japan (Hiroshima a Nagasaki). Lladdwyd cyfanswm o 115,000 o ddinasyddion Japan gan y 2 fom yma. llun parthau cyhoeddus archifau’r Genedl: http://www.archives.gov Nôl i’r map Slide10:  Oedd cyfiawnhad dros ollwng y Bom Atomig? O blaid Yn erbyn Mewn parau, defnyddiwch y wybodaeth o’r daflen waith barod, i drafod a oedd cyfiawnhad dros ddefnyddio’r Bom Atomig neu beidio yn eich tyb chi?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Timeline of the United States in World War 2

Timeline of events concerning the United States during World War ... US Army forces arriving at Utah beach find themselves some 2,000 yards away from where ...
Read more

American Involvement in World War II - EarthLink

American Involvement in World War II Hiroshima after the atomic bomb. Event/Battle Date Location Significance Germany invades Poland September 1, 1939
Read more

US Entry and Alliance - The Official Home of HISTORY ...

US Entry and Alliance ... the ideological affinity between the USA ... and looked for ways to help the European democracies without direct involvement ...
Read more

What was U.S.A involvement in World War 2?

What was U.S.A involvement in World War 2? ... the real extent of the US's involvement, ... us got involved in ww2 because japan attacked us ...
Read more

World War II - Wikipedia, the free encyclopedia

World War II (WWII or WW2), also known as the Second World War, was a global war that lasted from 1939 to 1945, although related conflicts began earlier.
Read more

US involvement in WW2 by Dayvona Wright on Prezi

US involvement in WW2 July of 1940 The US responds to the Japanese by cutting off all thier oil exports, as they begin to occupy the French territory Indochina
Read more

Was U.S involvement in ww2 inevitable? | Yahoo Answers

Best Answer: Check out Pearl Harbor ... Even the USA with all it's might back then could not exist without a good status quo throughout the ...
Read more

the effects of WW2 on america? | Yahoo Answers

Best Answer: The effects were several. 1. The US involvement in the war effort ended the depression, by kicking the economy into high gear and ...
Read more

united states - About the reasons for the US involvement ...

About the reasons for the US involvement in WW2 in Europe. ... At the start of WW2 US was geopolitically secure with the only potential problems coming ...
Read more