Upplýsingaflæði SST námskeið

60 %
40 %
Information about Upplýsingaflæði SST námskeið
Education

Published on March 11, 2014

Author: dagbjarturbrynjarsson

Source: slideshare.net

Description

Upplýsingaflæði og mikilvægi upplýsinga í aðgerðum.

Upplýsingaflæði

Upplýsingar Eru eins og vatn.

Upplýsingar hjálpa okkur að slökkva á þorstanum fyrir þekkingu

Við þurfum öll á upplýsingum að halda til þess að taka ákvarðanir og framkvæma það sem þarf.

Þekking getur ekki flætt Nema upplýsingar flæði

Information can be compared to water. Upplýsingar flæða á milli fólks í gegnum fyrirtæki, stofnanir og tengsl manna með svipuðum hætti og vatn flæðir um borg.

Hvar svo sem að þú sért staðsettur í borginni, ættir þú að geta treyst því að vatnsflæðið sé stöðugt, uppfylli lágmarks gæði og ef þú skrúfar frá þá á það að flæða

Það sama gildir um upplýsingar. Þú verður að hafa aðgang að og geta treyst þeim upplýsingunum sem þú þarft á að halda

Við getum lokað á upplýsingarnar og með því átt auðveldara með að hafa stjórn á bæði aðgengi og gæðum upplýsingana

En við verðum alltaf að muna að upplýsingar taka stöðugum breytingum

Með því að tryggja stöðugt flæði getum við tryggt að við séum ávallt með nýjustu upplýsingarnar

Upplýsingar sem flæða ekki munu að lokum Úldna og þá þurfum við að henda þeim út

Þetta er mjög hættulegt umhverfi ekki bara fyrir gullfiskinn.

Sjáið þið eitthvað upplýsngaflæði á milli einstaklinga í þessu umhverfi?

To be continued ...

Grunnur að samstarfi og yfirfærslu þekkingar er að upplýsingarnar flæði á milli manna.

Framsetning upplýsinga Hvernig látum við upplýsingarnar flæða?

Aðgerðastjórinn

Hvað gerir aðgerðargrunnurinn fyrir okkur? • Skráning á atvikum (logg) • Skráning á þátttakendum og verkefnum • Beiðnasendingar • Skilgreining á aðgerðarlotum • Skjalageymsla / -dreifing

Eyðublöð • Stöðuskýrslur (SÁBFALM01 – ICS 201) – SÁBF – Yfirlit aðgerðar – Samantekt • Markmið aðgerðarinnar (SÁBFALM02 – ICS 202) • Fjarskiptaáætlun (SÁBFALM03 – ICS 205) • Tengiliðaskrá (SÁBFALM04 – ICS 205A) • Hættumat (SÁBFALM05 – ICS 215A)

Töflur

Nokkrar einfaldar reglur • Byrjið alltaf með hreina töflu • Notið blokkstafi • Skrifið skiljanlega • Nýtið töfluna vel – Ekki of stórt og ekki og lítið • Skipuleggið notkun á töflunni • Skiptið út pennum reglulega • Haldið tússpennum frá töflunni • Notið hreinsilögur og hafið hann til taks

Upplýsingatafla fyrir leit Upplýsingatafla fyrir leit

Tímalína Tímalína

Stöðukort

Hópar og verkefni

Verkefni aðgerðarstjórnar

To do listar

Hópar og verkefni

Stjórnandi Framkvæmdir Svið Hlutverk / Svæði Áætlanir Staða bjarga Skjölun Aðgerðarlok Staða mála Tæknilegur sérfræðingur Bjargir Fjarskipti Aðstaða Matur Rannsókn Fjármál Öryggismál Fjölmiðlar Tengifulltrúi

Magic chart Magic chart

Stöðukort • Mikilvægt að uppfæra stöðu mála jafn óðum • Upplýsingar verða að flæða vel á milli Framkvæmda og Áætlana • Samræmdar merkingar hjálpa til

Stöðuskýrslur og stöðufundir

Stöðuskýrslur • Sniðmát fyrir stöðuskýrslu • Uppbygging – Meginatriði – Samantekt – Þolendur – Samhæfing / stjórnun – Starfssvæði – Björgunarstörf – Heilbrigðisþjónusta – Innviðir – Erlend aðstoð – Þjónustumiðstöðvar – Næsti upplýsingafundur – Næsta stöðuskýrsla

Stöðuskýrslur • Skráning á að vera regluleg – Oftar og minna er betra enn sjaldan og mikið • Bætið við myndum • Ekki endurtaka • Greinið frá staðreyndum enn ekki vangaveltum • Tilgreinið hvaðan upplýsingarnar koma • Verið hnitmiðuð – Skráið í punkta formi • Notið einfalt mál – Skilgreinið stafsetningar Keep it short and simple! (KISS)

Stöðufundir • Hverjir mæta – Ábyrgðaraðili aðgerðar – Verkþáttastjórar – Sérfræðingar • Hversu oft – Eins oft og þurfa þykir (3 tíma fresti) – Ekki sjaldnar enn á 6 tíma fresti

Stöðufundir • Hvenær – Í upphafi aðgerðarlotu • Dagskrá – Stjórnandi – Verkþáttastjórar – Sérfræðingar – Aðrir • Skráning – Mikilvægt að skrá það sem kemur fram – Stöðuskýrsla • Undirbúningur

Aðgerðarskýrslur • Teknar saman eftir að aðgerð lýkur – Ætti að gera fyrir allar stærri aðgerðir • Hvað fór vel og illa • Niðurstöður

Aðgerðarskýrslur - Uppbygging • Inngangur • Boðun • Viðbrögð – Fyrstu viðbrögð – Aðgerðarlotur • Stjórnun • Bjargir • Úrbætur • Aðgerðarlisti – Lýsing – Ábyrgðaraðili – Tímasett

SPURNINGAR?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Fréttabréf RÍKISLÖGREGLUSTJÓRINN ALMANNAVARNADEILD

starfsmanna í SST. ... upplýsingaflæði, bólusetningarátaki ... íslensku alþjóðabjörgunarsveitinni sóttu viku langt námskeið í ...
Read more

Efni: 81. fundur stjórnar 27.02.2006. kl. 17.00 ...

... Sjómanna haldi námskeið ... SST sem gæfi út fréttatilkynningar. 8.10 SS benti á að auka þyrfti upplýsingaflæði milli skrifstofu ...
Read more

Slysavarnafélagið Landsbjörg - Fyrirlestrar

Námskeið, vinnustofur og ... og um það hvernig gott upplýsingaflæði tryggir að enginn verði ... Samhæfing og stjórnun aðgerða í SST í ...
Read more

Ritaskrá starfsmanna - Vef-Stefanía Aðalvalmynd

... Námskeið í tölvunotkun fyrir landsbyggðarkonur. ... Functional ingredients from marine biota. 8th Joint Meeting of the SST ...
Read more