Unngå Teknisk Gjeld - ved å ta virkeligheten på alvor

100 %
0 %
Information about Unngå Teknisk Gjeld - ved å ta virkeligheten på alvor

Published on March 3, 2014

Author: gamsjo

Source: slideshare.net

- Unngå Teknisk Gjeld! ! start med å ta virkeligheten på alvor Geir Amsjø ! @gamsjo ! 1 !

Geir Amsjø Teknisk Gjeld! 2 !

ALLE er opptatt av kvalitet " Hva gir god kvalitet?! Aksepta nsekrit erier! De som gjør jobben bryr seg! ! le delse st Go d te Kvalitetsystemer! y! de verktø Go Flinke folk! ur etskult Kvalit Geir Amsjø ! Disiplin r! ske teste Auto mati Kvalitetskontroller! ! Teknisk Gjeld! ! Definition of Done! 3 !

Dedication " Three stonecutters were asked:! What are you doing?! Thanks to Mary Poppendieck www.poppendieck.com! Geir Amsjø Amsjø Geir Certified ScrumMaster course Teknisk Gjeld! ! ! 4 !

Hvordan skape katedralbyggere? " De som gjør jobben bryr seg! Geir Amsjø Teknisk Gjeld! 5 !

Organisering av arbeid Kan dere løse dette problemet for meg?! Selvsagt!! blablablabla blabla blablablablaablablablabla blabla blablablablaa blablablabla blabla blablablablaablablablabla blabla blablablablaa blablablabla blabla blablablabl ! Geir Amsjø Teknisk Gjeld!

Organisering av arbeid Kan dere løse dette problemet for meg?! Selvsagt!! blablablabla blabla blablablablaablablablabla blabla blablablablaa blablablabla blabla blablablablaablablablabla blabla blablablablaa blablablabla blabla blablablabl ! Geir Amsjø Teknisk Gjeld!

Pull blablablabla blabla blablablablaablablablabla blabla blablablablaa blablablabla blabla blablablablaablablablabla blabla blablablablaa Push " vs blablablabla blabla blablablablaablablab labla blabla blablablablaa blablablabla blabla blablablabla blabla blablablabl ! Blablablablaablaba Geir Amsjø Teknisk Gjeld!

Pull System Benefits Can you solve this problem for me? ! Of Course! ! blablablabla blabla blablablablaablablabla bla blabla blablablablaa blablablabla blabla blablablablaablablabla bla blabla blablablablaa blablablabla blabla blablablabl ! Geir Amsjø ✓ Responsiveness ✓ Learning ✓ Cross-functional Teamwork ✓ Knowledge Sharing ✓ Improvement ✓ Responsibility ✓ Quality ✓ Throughput ✓ Efficiency ✓ Motivation Teknisk Gjeld ✓ Customer satisfaction ! !

Programvareutviklingens virkelighet !  Vi kan velge å levere i små inkrementer! !  Selve produktet er i praksis usynlig! !  Løsningsrommet er nærmest uendelig! !  Forskning: Jo større prosjekt, desto større risiko! !  Livsløpskonstnaden avgjøres av vedlikeholdsvennligheten! !  Nytt hver gang; innovasjon er en opplagt del av jobben! !  Stor kompleksitet! !  Dynamikk" ➡  Umulig å forstå fullt ut fra starten av! ➡  Umulig å estimere med noen fornuftig presisjon! ➡  Det å lære mens man jobber er essensielt! ➡  (Tradisjonell prosjektstyring feiler)! Geir Amsjø, Axio Teknisk Gjeld! 10 !

Surf the wave! " Geir Amsjø, Axio Teknisk Gjeld!

Taking reality seriously ! Geir Amsjø, Axio Teknisk Gjeld! 12 !

Når vi er på etterskudd.. Hva ofrer vi?! ! Geir Amsjø Teknisk Gjeld! 13 !

CoC! Endringskostnaden (EK) ! Reell EK Teknisk gjeld! Ideell EK! Time! Geir Amsjø Teknisk Gjeld! 14 !

Onde sirkler " Ofrer det gode" håndtverket! Dårlig tid! Dårlig tid! Stor teknisk gjeld! Langsom " utvikling! Geir Amsjø Stor " kompleksitet Teknisk Gjeld! Estimatene" sprekker! ! 15 !

S C O P E Du får dette ! ved <termin>! Du får antagelig noe ! av dette ved <termin>! Geir Amsjø ! Dette får du ikke ! ved <termin>! Ordnet etter viktighet ! Med scope som variabel Teknisk Gjeld! 16 !

Level of investment and commitment! Emergence " Small, well understood items! Quite big and uncertain items! Ideas, large items of ! high uncertainty! Room for more! Geir Amsjø Teknisk Gjeld! 1 7 !

For å unngå teknisk gjeld " Unngå Push-systemer! Sats på Pull-system!! blablablabla blabla blablablablaablablablabl a blabla blablablablaa blablablabla blabla blablablablaablablablabl a blabla blablablablaa blablablabla B Geir Amsjø Teknisk Gjeld! 18 !

Oppsummert " Få Scopet ut av kontrakten!! Våg å være ærlig og oppriktig!! Våg å stole på utviklingsteamet! Sørg for å ha slakk! Geir Amsjø Teknisk Gjeld! 19 !

Kontakt meg! Epost: geir@axio.no! Blog: scrummaster.no ! Twitter: @gamsjo ! Skype: geirams ! Kurs: smidigkurs.no ! Geir Amsjø, Axio Teknisk Gjeld! 20 !

Add a comment

Related pages

Konkurs - Økonomi hjelp | Økonomisk hjelp når du ...

I verste fall kan det føre til personlig straffesak og erstatningsansvar ved grov uaktsomhet. Vi hjelper deg i unngå ... gjeld på forskudds trekk ...
Read more

Jomfrudom - Wikipedia

Andre oppfatningar kan vera at ein er «teknisk jomfru» fram ... menn er redde for å ta ... sjå på oppførsel eller ved å observerer ...
Read more

Harakiri - Wikipedia

... kor ein tek sitt eige liv ved å kutte seg ... kunne t.d. vere å unngå vanære eller fangenskap etter tap på slagmarka (jiketsu), å ta ansvar ...
Read more

GjeldsMegler1 - Økonomisk rådgiving, refinansiering og lån.

Vi i GjeldsMegler1 er spesialister på ... Vår målsetting er alltid å ivareta våre kunders interesser ved å finne ... kreditorer og gjeld;
Read more

Forklaringsmodell - Wikipedia

Altså skal beskrivelsen/forklaringen være god nok til å være nyttig når man skal ta ... virkeligheten i verden rundt seg. Ved å ... unngå å ...
Read more

gjeldsordning « Konkurs – Konkurs hjelp – Oppbud ...

Skal du unngå omstøtelse må alle transaksjonene og ... og de har mange løsninger på dine ... og prktisk veiledning til å:
Read more