Unge i tal - Preben Entwil

50 %
50 %
Information about Unge i tal - Preben Entwil
Education

Published on February 5, 2014

Author: SFI-slides

Source: slideshare.net

Danske Unge i tal Preben Etwil Danmarks Statistik

Hvor bor de unge? Andel 18-27 årige Under 10 pct 10,0 - 12,23 12,24 - 13,9 Over 14 pct. © Geodatastyrelsen De 18-27-åriges bosætning 2

Hvornår flytter de unge hjemmefra? Andel, der bor hjemme 90 Mænd I alt Kvinder 80 70 60 50 40 30 20 10 0 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Alder Andel hjemmeboende fordelt på køn 3

Hvor er de 17 årige? Pct. 50 2005 2012 40 30 20 10 0 Almen gymnasial Erhvervsgymnasial Erhvervsfaglige udd. udd. grundforløb Erhvervsudd. Øvrige (bl.a. ikke under udd.) 4

Hvor er de 27 årige? Pct. 40 35 30 Erhvervsuddannelser 25 20 Grundskole 15 10 Lange videregående uddannelser 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Andel af de 27-årige med udvalgte typer uddannelse 5

Hvornår tjener de unge mest? Tusinde kr. 250 200 Erhvervsuddannelser 150 Grundskole 100 Lange videregående uddannelser 50 0 Mellemlange videregående uddannelser 17 2001 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Alder 2011 En årgang 1984’ers indkomstudvikling fra 2001 til 2011 6

Er der forskel på de unges uddannelsesmønster? Pct. 80 Kvinder, dansk oprindelse I alt, dansk oprindelse 70 Mænd, dansk oprindelse 60 Kvinder, ikke-vestlige efterkommere 50 I alt, ikke-vestlige efterkommere 40 Mænd, ikke-vestlige efterkommere 30 20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Andel af de 27-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse 7

Trykker studenterhuen? Pct. 70 Kvinder, fuldførte 60 50 Mænd, fuldførte 40 30 Mænd, i gang 20 Kvinder, i gang 10 0 3 mdr. 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år periode efter stx Uddannelsesstatus for studenter (stx) fra 2002 på videregående uddannelser 8

Kan man overhovedet leve af SU? Pct. 100 Øvrig indkomst 90 80 70 Dagpenge, kontanthjælp mv. 60 SU 50 Erhvervsindkomst 40 30 20 10 0 2001 2011 Indkomster for uddannelsessøgende mellem 18-27 år, der modtager SU 9

Er de unge også de tunge? Pct. 30 Kontanthjælp 25 20 Registrede ledige i alt 15 I alt 10 Støttet beskæftigelse i alt 5 0 Førtidspension 2007 2008 2009 2010 2011 2012 De 18-27-åriges andel af offentligt forsørgede 10

Er de unge ramt hårdere af ledighed? Pct. 8 18-27 år, brutto 7 6 I alt, brutto I alt, netto 5 4 18-27 år, netto 3 2 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Netto- og bruttoledigheden 11

AKU-ledige 1. kv. 07-2. kv. 13 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 Alle 2010Q1 15-24 år 2010Q3 2011Q1 25-29 år 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1

Ledighedsprocenter for 15-24 årige 1. kv. 2013

Mulige forklaringer  Faldende efterspørgsel efter arbejdskraft pga. økonomisk krise  Stigende indvandringspres på Europa fra Mellemøsten og Afrika  Stigende indvandringspres på Danmark fra Østeuropa  Resultat: Stigende arbejdsløshed rammer altid de mindst tilknyttede på arbejdsmarkedet, dvs. de unge og de ufaglærte

Et særligt dansk problem? 1 000 personer 120 3. kv. 2007 Unge andel 3. kv. 60 113 800 100 50 80 40 36,8 73 300 60 30 26,6 25,2 40 20 15,9 20 17 900 12 500 0 DK KK DK Unge KK Unge De ikke-arbejdsmarkedsparate unge Kilde: AMS, http://www.jobindsats.dk/sw168.asp 10 0

Er de unges beskæftigelse faldet? Beskæftigede 18-27 årige Tusinde Pct. Unges beskæftigelsesandel (højre akse) 600 24 500 20 400 16 300 12 200 8 100 4 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bekæftigelsen i alt og blandt de 18-27-årige 16

Hvor er de unge beskæftiget? Pct. 30 2002 2012 25 20 15 10 5 0 Landbrug mm. Industri mm. Bygge og anlæg Handel og transport Information og Offentlig erhvervsservice administration, undervisning,… I alt De 18-27-åriges beskæftigelsesandel i brancher 17

Er det sjovt for de unge at overholde loven? Indeks 400 350 Straffelov 300 Færdselslov 250 I alt 200 Særlov 150 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 18-27-åriges overkriminalitet i forhold til befolkningen som helhed 18

Spiller de unges herkomst en rolle? Indeks 300 Danskere 2004 Danskere 2011 Efterkommere 2004 Efterkommere 2011 250 200 150 100 50 0 Straffelov Færdselslov Særlov Kriminalitetsindeks for de 20-29 årige fordelt på herkomst 19

Vil du vide mere om de unge - i tal og gerninger?     Helt generelt: www.dst.dk For de mere nørdede: www.statistikbanken.dk  For de rigtig kloge:  http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selecttable/omrade0. asp?SubjectCode=19&PLanguage=0&ShowNews=OFF  (Den skulle I prøve at bruge, når I kommer hjem)  Tak for opmærksomheden 20

Add a comment

Related presentations

Related pages

Full text of "Elementargrammatik der griechischen Sprache ...

Search the history of over 505 billion pages on the Internet. search Search the Wayback Machine
Read more