Ungdom, risiko og hjernens modning

50 %
50 %
Information about Ungdom, risiko og hjernens modning
Education

Published on December 19, 2008

Author: Demoe

Source: authorstream.com

Slide 1: 1 SINTEF Teknologi og samfunn Seniorforsker Dagfinn Moe Slide 2: 2 Slide 3: 3 Slide 4: 4 Slide 5: 5 Hørsels- inntrykk Syns- inntrykk Oppfattelse av avstand, rom og tid Aktivering av muskler Emosjonell kontroll Vurdere-valg Konsekvenser Lillehjernen UTFORKJØRING HØYRESVING I 50-SONEEn drept og tre alvorlig skadd : 6 UTFORKJØRING HØYRESVING I 50-SONEEn drept og tre alvorlig skadd Fart ca 130-135 km/t Slide 7: 7 Slide 8: 8 Sementbil ca 30 tonn – fart ca 70-75 km/t Slide 9: 9 To 18 år gamle jenter på veg til skolen ca 0815 i en Golf 1990 modell Slide 10: 10 VIKEPLIKT; UTKJØRING FRA PRIVAT VEG Èn drept (jente 18 år) èn alvorlig skadd (jente 18 år) Slide 11: 11 Slide 12: 12 To sentrale ”emosjonelle dimensjoner” Høy ”risikovillighet” - kjøreglede, spenning, frihet, mestring, samspill med bil Lav ”risikovillighet” - fryktfølelse, ubehag, opplevelse av fare Slide 13: 13 HVA ER Å KJØRE ”VELDIG FORT” I EN 80/90-sone? Slide 14: 14 HVA ER Å KJØRE ”VELDIG FORT” I EN 80/90-sone? Slide 15: 15 HVOR FORT HAR DU KJØRT I 80/90-sone ? Slide 16: 16 HVOR FORT HAR DU KJØRT I 80/90-sone ? Slide 17: 17 UNGDOMS EMOSJONELLE RISIKOBALANSE Slide 18: 18 Slide 19: 19 Virkelig sjakkparti Tilfeldig sjakkparti Slide 20: 20 ”Alle hadde maksimalt 10 sekunder på å vurdere sjakkpartiet” Slide 21: 21 Slide 22: 22 Normal situasjon Avvik Avverge Forvente SITUASJONS- OG AVVIKSANALYSE Slide 23: 23 MENNESKETS FORHOLD TIL: FRYKT – OVERLEVELSE - SPENNING - MAKT – FERDIGHET Slide 24: 24 DET ”LIMBISKE SYSTEMET” Slide 25: 25 “Atferdskontroll” : 26 “Atferdskontroll” Frykt følelser Emosjonell kontroll Prof. dr. Jay Giedd; UCLA (2003) Spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri og det biologiske grunnlaget for atferd og atferdsutvikling. Driver forskning med billedgenerering av hjernens anatomi og funksjon (fMRI) : 27 Prof. dr. Jay Giedd; UCLA (2003) Spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri og det biologiske grunnlaget for atferd og atferdsutvikling. Driver forskning med billedgenerering av hjernens anatomi og funksjon (fMRI) I puberteten har man en voksens lidenskaper, seksualdrift, energi og følelser, men kontrollen kommer først senere. Det er ikke så rart at tenåringer synes å mangle dømmekraft og evnen til å beherske impulser. Det siste området som modnes, er den prefrontale barken, der vi foretar sosiale vurderinger, overveier alternativer, planlegger framtiden og holder atferden i sjakk. Den prefrontale barken når først et voksennivå ved 25-årsalderen Slide 28: 28 Slide 29: 29 Slide 30: 30 ”dårlige sjakkspillere”- de ser godt, men forstår mindre ”risikooptimister”- prioriterer belønningen ”konsekvensblinde” – mangelfull kognitiv kapasitet ”sensation seekers”, har sterkt ”novelty-gen” ”unge menn preges mer av dette enn unge kvinner” UNGDOMS FORHOLD TIL RISIKO Slide 31: 31 Slide 32: 32 Spilte videospill i 30 minutter, så inn i fMRI. Bilspill (actionspill) og krigsspill (voldelig spill) Slide 33: 33 Spilte videospill i 30 minutter, så inn i fMRI. ”Krigsspillet ” førte til større aktivitet i ”amygdala” (høyre bilde). Bilspillet hadde en mer helhetlig aktiverende effekt Slide 34: 34 Slide 35: 35 Bevisst r-atferd evaluerer og vurderer situasjoner egen logikk - gevinsten overskygger uønskede konsekvenser Impulsiv r-atferd ingen risikotenker-analytiker kommer opp i situasjoner uten at det var intensjonen gruppepress – påvirkes lett UNDOMS FORHOLD TIL RISIKO de er sterkt styrt av omgivelsene (exogenous) mangelfull indre plan – forventning (endogenous) de leser situasjoner ”bokstav for bokstav” Slide 36: 36 Slide 37: 37 Slide 38: 38 Risiko i trafikken – ”learning by doing” Betydelig risikoreduksjon blant uerfarne førere Slide 39: 39 Slide 40: 40

Add a comment

Related presentations

Related pages

Modning af hjernen hos børn og unge mennesker belyst med ...

Sammenhæng mellem hjernens modning og udviklingen af psykologiske og faglige færdigheder Hjernen udvikler og forandrer sig utroligt meget, ...
Read more

SINTEF A15755 Åpen RAPPORT

2.7 Facebook og ungdom ... liker høy risiko og/eller er likegyldig til konsekvenser, ... forståelse av hjernens modning og utvikling i tenårene.
Read more

Hjernen og følelser – fra barn til voksen - Tidsskrift ...

... reguleringsproblemer hos barn og ungdom og utvikling ... risiko og belønning kan ... og forsømmelse påvirker hjernens kjemiske ...
Read more

Unge føreres risikoatferd: De ser godt, men forstår ...

... gjort store fremskritt med hensyn til å forstå hjernens modning og ... kjøreglede og mestring • opplevelse av risiko, ... av ungdom og ...
Read more

hjerne – Store norske leksikon

De forskjellige hjerneavsnittene øker meget ulikt opp gjennom virveldyrrekken, idet forhjernen i stigende grad preger hjernens form og størrelse.
Read more

Rusmidler - Hjernen er et flipperspill” - YouTube

”Rusmidler - Hjernen er et flipperspill” ... Målgruppen er ungdom fra ungdomsskoletrinnet og ... Psykologiske traumer og hjernens ...
Read more

Kønsforskelle på hjernens modning - Biblioteksvagten

Avisartikler som fortæller om kønsforskelle på hjernens modning ved skolestart i ... som beskræftiger sig en del med kønsforskelle og hjernens modning.
Read more

Mørhed - modning

Elstimulering lige efter slagtning kan være medvirkende til mindre risiko ... FoodSam, Fokus Kød, Slagtning, nedkøling, klassificering og modning ...
Read more