Undervisning Psyk.

50 %
50 %
Information about Undervisning Psyk.
Education

Published on April 15, 2008

Author: poulsen

Source: slideshare.net

Description

Undervisning i personlighedsforstyrrelser

Undervisning Kvisten Introduktion til Personlighedsforstyrrelser 26.02.2008 v/ Psykolog Camilla Dyrvig Tatt

Program 26.2.2008 Personlighedsforstyrrelser Hvad forstår vi ved personlighedsforstyrrelser? Forsvarsmekanismer Hvilke forsvarsmekanismer findes og hvordan fungerer de? Påvirkning af personalegruppen/behandlerteamet Hvordan kan en personalegruppe typisk påvirkes, når man arbejder med psykisk syge herunder personlighedsforstyrrede? Diskussion og spørgsmål

Personlighedsforstyrrelser

Hvad forstår vi ved personlighedsforstyrrelser?

Forsvarsmekanismer

Hvilke forsvarsmekanismer findes og hvordan fungerer de?

Påvirkning af personalegruppen/behandlerteamet

Hvordan kan en personalegruppe typisk påvirkes, når man arbejder med psykisk syge herunder personlighedsforstyrrede?

Diskussion og spørgsmål

Personlighed Hvad forstår vi ved personlighed ?

Hvad forstår vi ved personlighed

?

Personlighed Udtryk for vores selvopfattelse Udtryk for måden, vi forholder os til andre på Udtryk for den måde vi vanligvis tænker, handler, oplever og udtrykker vores følelser på

Udtryk for vores selvopfattelse

Udtryk for måden, vi forholder os til andre på

Udtryk for den måde vi vanligvis tænker, handler, oplever og udtrykker vores følelser på

Den ”sunde” personlighed – centrale psykologiske karakteristika på tværs af sammenhænge At have grundlæggende tillid til sig selv og omverdenen Stabil fornemmelse af, hvem man selv er (hvordan fungerer jeg, hvad er mine behov og grænser) Stabil og forudsigelig adfærd Fornemmelse af at være indlejret i et tidsforløb (at min identitet hænger meningsfuldt sammen med min fortid, nutid og fremtid)

At have grundlæggende tillid til sig selv og omverdenen

Stabil fornemmelse af, hvem man selv er (hvordan fungerer jeg, hvad er mine behov og grænser)

Stabil og forudsigelig adfærd

Fornemmelse af at være indlejret i et tidsforløb (at min identitet hænger meningsfuldt sammen med min fortid, nutid og fremtid)

Personlighedsforstyrrelser Hvad er en personlighedsforstyrrelse ?

Hvad er en personlighedsforstyrrelse

?

Personlighedsforstyrrelser Den måde, vi vanligvis tænker, handler, oplever og udtrykker vores følelser på GIVER PROBLEMER Selvopfattelsen er ofte NEGATIV (lavt selvværd) Den måde, vi forholder os til andre GIVER PROBLEMER

Den måde, vi vanligvis tænker, handler, oplever og udtrykker vores følelser på GIVER PROBLEMER

Selvopfattelsen er ofte NEGATIV (lavt selvværd)

Den måde, vi forholder os til andre GIVER PROBLEMER

Personlighedsforstyrrelser Primære karakteristika/problemfelter Forstyrret identitet ifht. ”hvem er jeg – hvad er mine behov og grænser?” Svært ved at håndtere mellemmenneskelige relationer (aggressive, tilbagetrukne, omklamrende, bange mv.) Svækket mentaliseringsevne (at forstå, hvad sker der med mig, med den anden og mellem os) Svækket følelsesregulering

Primære karakteristika/problemfelter

Forstyrret identitet ifht. ”hvem er jeg – hvad er mine behov og grænser?”

Svært ved at håndtere mellemmenneskelige relationer (aggressive, tilbagetrukne, omklamrende, bange mv.)

Svækket mentaliseringsevne (at forstå, hvad sker der med mig, med den anden og mellem os)

Svækket følelsesregulering

Personlighedsforstyrrelser Sekundære karakteristika/problemfelter Impulsforstyrrelser (misbrug, selvskadende adfærd, overspisning, vold) Affektive forstyrrelser (eks. depression, hypomani) Vedvarende brug af primitive forsvarsmekanismer

Sekundære karakteristika/problemfelter

Impulsforstyrrelser (misbrug, selvskadende adfærd, overspisning, vold)

Affektive forstyrrelser (eks. depression, hypomani)

Vedvarende brug af primitive forsvarsmekanismer

Personlighedsforstyrrelser (Diagnosen iflg. ICD-10 & DSM-IV) Afviger væsentligt fra forventningerne i individets kultur Er gennemgribende i et individs funktion Er ufleksibel Til stede fra adolscensen (ungdomsårene) Er stabil over tid i minimum 5 år (modsat symptomlidelserne eks. depression) Medfører væsentlige vanskeligheder og indskrænkninger i den daglige funktion Ofte ledsaget af subjektiv lidelse

Afviger væsentligt fra forventningerne i individets kultur

Er gennemgribende i et individs funktion

Er ufleksibel

Til stede fra adolscensen (ungdomsårene)

Er stabil over tid i minimum 5 år (modsat symptomlidelserne eks. depression)

Medfører væsentlige vanskeligheder og indskrænkninger i den daglige funktion

Ofte ledsaget af subjektiv lidelse

Personlighedsforstyrrelser Hvor mange forskellige personlighedsforstyrrelser findes der ?

Hvor mange forskellige personlighedsforstyrrelser findes der

?

Personlighedsforstyrrelser Der findes minimum 10 forskellige diagnoser på personlighedsforstyrrelser Tvangspræget Dependent Evasiv Histrionisk Borderline Narcissistisk Antisocial Paranoid Skizoid Skizotypal Uspecificeret Derudover ”afprøver” man passiv aggressiv og depressiv, men de er endnu ikke officielle diagnoser

Der findes minimum 10 forskellige diagnoser på personlighedsforstyrrelser

Tvangspræget

Dependent

Evasiv

Histrionisk

Borderline

Narcissistisk

Antisocial

Paranoid

Skizoid

Skizotypal

Uspecificeret

Derudover ”afprøver” man passiv aggressiv og depressiv, men de er endnu

ikke officielle diagnoser

Personlighedsforstyrrelsesspektret Inddeling i grupper (clusters): Den ”ængstelige” gruppe (cluster C): Tvangspræget Dependent Evasiv Er kendetegnet ved en grundlæggende utilstrækkelighedsfølelse og ængstelighed Relationelt har de meget tætte og langvarige relationer – kommer ikke i konflikt, da de ikke tør afbryde kontakten Prognostisk; nedsat arbejdsfunktion – angst og depression Kan behandles på omkring 1 år – 11/2 år

Inddeling i grupper (clusters):

Den ”ængstelige” gruppe (cluster C):

Tvangspræget

Dependent

Evasiv

Er kendetegnet ved en grundlæggende utilstrækkelighedsfølelse og ængstelighed

Relationelt har de meget tætte og langvarige relationer – kommer ikke i konflikt, da de ikke tør afbryde kontakten

Prognostisk; nedsat arbejdsfunktion – angst og depression

Kan behandles på omkring 1 år – 11/2 år

Personlighedsforstyrrelser Den ”dramatiske” gruppe - cluster B: Histrion Borderline Narcissistisk Antisocial Spiller sig åbenlyst ud i det interpersonelle felt med behov for anerkendelse og krav om behovstilfredstillelse fra andre Relationelt har de kortvarige, intense og konfliktfyldte relationer Prognostisk; dårlig social formåen, øget suicidal risiko, depression Længerevarende behandling – flere år

Den ”dramatiske” gruppe - cluster B:

Histrion

Borderline

Narcissistisk

Antisocial

Spiller sig åbenlyst ud i det interpersonelle felt med behov for anerkendelse og krav om behovstilfredstillelse fra andre

Relationelt har de kortvarige, intense og konfliktfyldte relationer

Prognostisk; dårlig social formåen, øget suicidal risiko, depression

Længerevarende behandling – flere år

Personlighedsforstyrrelser Den ”sære” gruppe – cluster A: Paranoid Skizoid Skizotypal Kendetegnet ved social tilbagetrækning og optagethed af indre verden Har ingen eller meget få relationer og er ikke optaget af at have relationer Prognostisk; Risiko for psykoseudvikling, øget suicidal risiko Stort drop-out i behandling

Den ”sære” gruppe – cluster A:

Paranoid

Skizoid

Skizotypal

Kendetegnet ved social tilbagetrækning og optagethed af indre verden

Har ingen eller meget få relationer og er ikke optaget af at have relationer

Prognostisk; Risiko for psykoseudvikling, øget suicidal risiko

Stort drop-out i behandling

Personlighedsforstyrrelser Dependent personlighedsforstyrrelse: Et gennemgribende mønster af: Overdrevent behov for omsorg Underkastelse ”Klæbende” adfærd Separationsangst

Dependent personlighedsforstyrrelse:

Et gennemgribende mønster af:

Overdrevent behov for omsorg

Underkastelse

”Klæbende” adfærd

Separationsangst

’ Sære’ ’ Dramatiske’ ’ Anxiøse ’ Skizotypal Skizoid Paranoid Antisocial Narcissistisk Borderline Histrionisk Evasiv Dependent Tvangspræget Personlighedsforstyrrelsesspektret

Personlighedsforstyrrelser Hvorfor bliver man personlighedsforstyrret? Genetiske dispositioner (temperament, affektreguleringsvanskeligheder) Fortidige og nutidige oplevelser Traumer særligt i form af tab, svigt, vanrøgt og overgreb (fysiske, psykiske, seksuelle, verbale) Mønstre i de tidlige relationer – at blive set som en anden end den man er (falsk selv) Patologiske forsvarsstrategier, som er udviklet i den oprindelige tilknytningsrelation – bliver en del af problematikken

Hvorfor bliver man personlighedsforstyrret?

Genetiske dispositioner (temperament, affektreguleringsvanskeligheder)

Fortidige og nutidige oplevelser

Traumer særligt i form af tab, svigt, vanrøgt og overgreb (fysiske, psykiske, seksuelle, verbale)

Mønstre i de tidlige relationer – at blive set som en anden end den man er (falsk selv)

Patologiske forsvarsstrategier, som er udviklet i den oprindelige tilknytningsrelation – bliver en del af problematikken

 

Forsvarsmekanismer Hvad er forsvarsmekanismer? De sikrer vores ”overlevelse” De er oftest ubevidste De kan være normale og adaptive såvel som patologiske (fra hensigtsmæssig overlevelsesstrategi til uhensigtsmæssig forsvarsstrategi) De kan være dynamiske og foranderlige, men kan smelte sammen til rigide, fastlåste systemer i patologiske tilstande De er forbundet med udviklingsniveauer – nogle er modne andre er primitive

Hvad er forsvarsmekanismer?

De sikrer vores ”overlevelse”

De er oftest ubevidste

De kan være normale og adaptive såvel som patologiske (fra hensigtsmæssig overlevelsesstrategi til uhensigtsmæssig forsvarsstrategi)

De kan være dynamiske og foranderlige, men kan smelte sammen til rigide, fastlåste systemer i patologiske tilstande

De er forbundet med udviklingsniveauer – nogle er modne andre er primitive

Forsvarsmekanismer Primitive/umodne forsvarsmekanismer: Splitting Projektion Projektiv identifikation (kommunikativt) Primitiv idealisering Primitiv devaluering Passiv aggression

Primitive/umodne forsvarsmekanismer:

Splitting

Projektion

Projektiv identifikation (kommunikativt)

Primitiv idealisering

Primitiv devaluering

Passiv aggression

Forsvarsmekanismer Modne forsvarsmekanismer: Benægten Fortrængning Isolering Forskydning Rationalisering Regression Reaktionsdannelse Eksternalisering

Modne forsvarsmekanismer:

Benægten

Fortrængning

Isolering

Forskydning

Rationalisering

Regression

Reaktionsdannelse

Eksternalisering

Hvad gør man? Behandlingsmæssige overvejelser: Udredning ifht. korrekt diagnose (evt. comorbiditet med andre diagnoser) Medicinsk behandling (antidepressivt, antipsykotisk) Psykologsamtaler (interpersonel psykoterapi) Støtte i hverdagen (struktur, forudsigelighed) Nærende og koorigerende relationelle oplevelser Rammesætning og tydelighed

Behandlingsmæssige overvejelser:

Udredning ifht. korrekt diagnose (evt. comorbiditet med andre diagnoser)

Medicinsk behandling (antidepressivt, antipsykotisk)

Psykologsamtaler (interpersonel psykoterapi)

Støtte i hverdagen (struktur, forudsigelighed)

Nærende og koorigerende relationelle oplevelser

Rammesætning og tydelighed

Behandlerteamet Hvad skal man være særlig opmærksom på? Splitting mekanismer Projektiv identifikation Primitiv idealisering Primitiv devaluering

Hvad skal man være særlig opmærksom på?

Splitting mekanismer

Projektiv identifikation

Primitiv idealisering

Primitiv devaluering

Behandlerteamet I behandlingen af personlighedsforstyrrede vil man fra patienten/den unge ofte møde; Ønsket om en ny perfekt forælder Kravet om grænseløs omsorg Kravet om ”særbehandling” Offer, krænker, frelser dynamik Trusler om selvmord og selvskadende adfærd

I behandlingen af personlighedsforstyrrede vil man fra patienten/den unge ofte møde;

Ønsket om en ny perfekt forælder

Kravet om grænseløs omsorg

Kravet om ”særbehandling”

Offer, krænker, frelser dynamik

Trusler om selvmord og selvskadende adfærd

Behandlerteamet Typiske modreaktionsmønstre er: Skyldfølelse Redningsfantasier Overskridelse af professionelle grænser Raseri og had Hjælpeløshed og værdiløshed Angst og rædsel

Typiske modreaktionsmønstre er:

Skyldfølelse

Redningsfantasier

Overskridelse af professionelle grænser

Raseri og had

Hjælpeløshed og værdiløshed

Angst og rædsel

Behandlerteamet I forhold til patienten/den unge: At forsøge at forstå (mestringsstrategier) Containing - holdingfunktionen (at afgifte svære følelser eller at geninstallere positive følelser) At etablere en optimal afstand (skelnen mellem vækstbehov og øvrige behov, men at forholde sig fleksibelt) At bevare empatien

I forhold til patienten/den unge:

At forsøge at forstå (mestringsstrategier)

Containing - holdingfunktionen (at afgifte svære følelser eller at geninstallere positive følelser)

At etablere en optimal afstand (skelnen mellem vækstbehov og øvrige behov, men at forholde sig fleksibelt)

At bevare empatien

Behandlerteamet Forsvarsmekanismerne på gruppeplan: Forsvarsmekanismer kan også alle forekomme på gruppeplan og gør det! Herudover findes forsvarsmekanismer, som er specifikke for grupper.

Forsvarsmekanismerne på gruppeplan:

Forsvarsmekanismer kan også alle forekomme på gruppeplan og gør det!

Herudover findes forsvarsmekanismer, som er specifikke for grupper.

Behandlerteamet Arbejdsgruppeniveau – når samarbejdet fungerer gennem at kunne opnå enighed, finde kompromisser og forhandle sig frem uden at selv overtage al styringen eller lade andre tage styringen

Arbejdsgruppeniveau

– når samarbejdet fungerer gennem at kunne opnå enighed, finde kompromisser og forhandle sig frem uden at selv overtage al styringen eller lade andre tage styringen

Behandlerteamet Ubevidste niveauer – fælles er, at tidsperspektivet er ophævet og evnen til at lære af erfaring mangler (højt angstniveau). Afhængighedsgruppen (beskyttelse og sikkerhed – lederens rolle bliver altafgørende) Kamp/flugtgruppen (ydre fjender skal bekæmpes) Pardannelsesgruppen (ofte 2 medlemmer, som bliver meget vigtige for at udvikle - ”befrugte” gruppen) Syndebuk (en person skaber alle problemer)

Ubevidste niveauer – fælles er, at tidsperspektivet er ophævet og evnen til at lære af erfaring mangler (højt angstniveau).

Afhængighedsgruppen (beskyttelse og sikkerhed – lederens rolle bliver altafgørende)

Kamp/flugtgruppen (ydre fjender skal bekæmpes)

Pardannelsesgruppen (ofte 2 medlemmer, som bliver meget vigtige for at udvikle - ”befrugte” gruppen)

Syndebuk (en person skaber alle problemer)

Behandlerteamet Hvad har behandlerteamet brug for? Viden om personlighedsforstyrrelser Viden om forsvarsmekanismer og typiske modreaktionsmønstre At turde bruge sig selv (at være åben) En tillids- og tryghedsskabende kollegagruppe Supervision (internt – eksternt) En synlig og støttende ledelse En klar struktur og ansvarsfordeling af arbejdsopgaver

Hvad har behandlerteamet brug for?

Viden om personlighedsforstyrrelser

Viden om forsvarsmekanismer og typiske modreaktionsmønstre

At turde bruge sig selv (at være åben)

En tillids- og tryghedsskabende kollegagruppe

Supervision (internt – eksternt)

En synlig og støttende ledelse

En klar struktur og ansvarsfordeling af arbejdsopgaver

Personlighedsforstyrrelser – og behandlingen af disse Spørgsmål og diskussion

Spørgsmål og diskussion

Add a comment

Related presentations

Related pages

Undervisning

Book en undervisning med PsykInfos rådgiver og en EN AF OS-ambassadør og få viden om psykisk sygdom og psykiatri.
Read more

hjemmesiden for cand.merc.(psyk.)

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

Top 3 Lærer/ Cand. Pæd. Pæd. Psyk profiles | LinkedIn

Here are the top 3 Lærer/ Cand. Pæd. Pæd. Psyk profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
Read more

Brug for viden om psykisk sygdom?

Psykiatri Rosengården 14 · 1174 København K · E-mail: psykinfo@regionh.dk · www.psykinfo-regionh.dk · Telefon: 3864 1300 Psyk Info
Read more

Undervisning og opbygning - Kandidat i psykologi ...

Undervisning og opbygning Undervisning. På kandidatuddannelsen i psykologi skal du vælge to programmer at fordybe dig teoretisk i. Disse to programmer ...
Read more

Cand.pæd. - Wikipedia, den frie encyklopædi

Cand.pæd.pæd.psyk. retter sig mod arbejdsmarkedsområder som fx human resource afdelinger, ... undervisning på gymnasier, CVU’er, seminarer ...
Read more

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors ...

Professorn vid SSKH har ansvar också för undervisning på fördjupad nivå. Universitetets hemsida; Kontaktuppgifter; Feedback; Sök på ...
Read more

PIO Psyk Info Odense - Undervisning

Pio Psyk Info Odense får indimellem forespørgsler om information og/eller undervisning om psykiske sygdomme m.m. fra uddannelsesinstitutioner,
Read more

Undervisning // Psykiatrien i Region Syddanmark

Undervisning afdeling P ... Psykiatrien i Region Syddanmark | Teglgårdsparken 26 | 5500 Middelfart | psykiatrisygehuset@rsyd.dk | Find telefon
Read more