Una mirada personal sobre les aules d'acollida

67 %
33 %
Information about Una mirada personal sobre les aules d'acollida

Published on July 27, 2007

Author: Musicarraona

Source: slideshare.net

Description

En les Jornades de formació per a assessors LIC del curs 2006-2007, van proposar-me de parlar sobre l’aula d’acollida des del punt de vista dels professors de matèria, des de les aules ordinàries. Així que em vaig imaginar aquesta exposició, adreçada als assessors LIC, com un dinar entre amics, una conversa informal al voltant d’una taula, amb un bon àpat i un bon vi. És a dir, com una conversa al voltant d’un tema que, molt probablement, ens interessava a tots els comensals.

L'alumnat nouvingut a l'aula ordinària de secundària

L'alumnat nouvingut a l'aula ordinària de secundària Un menú de tres plats Boris Mir Juliol 2007

L’aula d’acollida, des de l’aula ordinària Primer plat

1. L’aula d’acollida fa visible de forma organitzativa i funcional l’existència d’un col·lectiu de nouvinguts.

2. L’aula d’acollida assumeix formalment la funció d’acollida en els centres educatius.

3. L’aula d’acollida i l’aula ordinària tenen funcions diferents i és difícil encaixar-les.

4. L’opció de crear aules d’acollida, més enllà de la seva funció educativa, té una dimensió política.

5. L’alternança entre aula ordinària i aula d’acollida està massa lligada a la disponibilitat horària del professorat.

L’alumne nouvingut dins de l’aula ordinària Segon plat

1. Els nouvinguts ja no són els únics immigrants que tenim a l’aula ordinària.

2. La pròpia dinàmica de la incorporació a l’aula ordinària fa impossible establir un protocol d’acollida estàndard.

3. La verdadera integració es produeix (o no) en l’aula ordinària, amb el grup-classe.

4. A l’aula ordinària, els nouvinguts entren a formar part del calaix de sastre de “l’atenció a la diversitat”.

5. La integració en l’aula ordinària passa necessàriament per un cert èxit escolar.

Suggeriments des de l’aula ordinària Les postres

1. L’acolliment hauria de partir dels alumnes autòctons en les aules ordinàries.

2. A l’aula ordinària, l’acollida s’hauria de fer a través de la seva funció específica, que és l’aprenentatge.

3. L’aula ordinària i l’aula d’acollida haurien de ser permeables a tothom, no només als nouvinguts.

4. L’aula d’acollida promou una diversificació sense exclusió que mereix ser descoberta pels professors de l’aula ordinària.

5. El nouvingut ens hauria de fer reflexionar sobre les principals funcions de l’educació: l’acollida i l’acompanyament.

Cafè, copa i puro A mode de sobretaula...

Podem imaginar un centre organitzat a l’entorn de l’acollida i l’acompanyament, en el qual totes les aules són d’acollida…

Podem imaginar un centre organitzat a l’entorn de l’acollida i l’acompanyament, en el qual totes les aules són d’acollida…

… tot i que també té una aula singular, dedicada a les persones que vénen d’altres cultures escolars més arcaiques…

… tot i que també té una aula singular, dedicada a les persones que vénen d’altres cultures escolars més arcaiques…

... en les quals tothom aprèn les mateixes coses, de la mateixa manera i és avaluat i qualificat amb els mateixos criteris?

Imaginem-ho. A veure què passa.

Moltes gràcies per la vostra atenció i bon profit.

Aquesta presentació va posar punt i final a la xerrada “ L'alumnat nouvingut a l'aula ordinàriade secundària” Jornades de Formació LIC Departament d’Educació Universitat Pompeu Fabra 5 de juliol 2007

Add a comment

Related pages

MATERIAL PER A AULES D'ACOLLIDA - XTEC - Inici

MATERIAL PER A AULES D'ACOLLIDA. En ... als xinesos als quals costa molt d'aprendre les estructures lingüístiques ...
Read more

Calaméo - Aules d'acollida

Una mirada externa 7 ... 6 En aquest aplicatiu es recull informació personal i acadèmica sobre l ... s’ha fet arribar a totes les aules d’acollida ...
Read more

PORTAFOLI DE L’AULA D’ACOLLIDA | Un bloc per a les ...

PORTAFOLI DE L’AULA D’ACOLLIDA Un bloc per a les aules d’acollida i per promoure una educació inclusiva, intercultural i per a l’excel·lència.
Read more

LAILA KARROUCH | PORTAFOLI DE L’AULA D’ACOLLIDA

Un bloc per a les aules d’acollida i per promoure una ... reflexionades sobre l ... vivències personals, sobre els dos mons i/o ...
Read more

Informació sobre l'avaluació de l'alumnat nouvingut ...

... que han assistit a les aules d’acollida ... sobre l'avaluació de les aules d'acollida: ... de les proves es farà mitjançant una ...
Read more

Avaluació de les aules d'acollida

Des de l’inici de la implementació de les aules d’acollida ... sobre les aules d’acollida, ... les dades següents: Dades personals ...
Read more