Un model per a integrar les TIC en el currículum.

50 %
50 %
Information about Un model per a integrar les TIC en el currículum.
Education

Published on October 6, 2008

Author: jarderiu

Source: authorstream.com

Slide 1: Un model per a integrar les TIC al currículum escolar És una traducció i adaptació del model proposat per la FGPU (Fundación Gabriel Piedrahita Uribe) i publicada per Eduteka. http://www.eduteka.org/TemaEducadores.php Slide 2: AMBIENTSD’APRENENTATGEENRIQUITSPER TIC DIRECCIÓINSTITUCIONAL Lideratge Culturainstitucional Estructurainstitucional http://www.eduteka.org/TemaEducadores.php Slide 3: AMBIENTSD’APRENENTATGEENRIQUITSPER TIC DIRECCIÓINSTITUCIONAL INFRAESTRUC-TURA TIC Lideratge Culturainstitucional Estructurainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional http://www.eduteka.org/TemaEducadores.php Slide 4: AMBIENTSD’APRENENTATGEENRIQUITSPER TIC DIRECCIÓINSTITUCIONAL INFRAESTRUC-TURA TIC COORDINACIÓ IDOCÈNCIA TIC Lideratge Culturainstitucional Estructurainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional http://www.eduteka.org/TemaEducadores.php Slide 5: AMBIENTSD’APRENENTATGEENRIQUITSPER TIC DIRECCIÓINSTITUCIONAL INFRAESTRUC-TURA TIC COORDINACIÓ IDOCÈNCIA TIC DOCENTSD`ÀREES Lideratge Culturainstitucional Estructurainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Estretègiapedagògica Competènciaintegració CompetènciaTIC http://www.eduteka.org/TemaEducadores.php Slide 6: AMBIENTSD’APRENENTATGEENRIQUITSPER TIC DIRECCIÓINSTITUCIONAL INFRAESTRUC-TURA TIC COORDINACIÓ IDOCÈNCIA TIC DOCENTSD`ÀREES RECURSOSDIGITALS Lideratge Culturainstitucional Estructurainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Culturainstitucional Software Recursos web Estretègiapedagògica Competènciaintegració CompetènciaTIC http://www.eduteka.org/TemaEducadores.php

Add a comment

Related presentations

Related pages

Eduteka - MITICA - Modelo para Integrar las TIC al ...

Modelo para Integrar TIC en el ... a los beneficios que las TIC les pueden ofrecer tanto en el desempeño de ... Un Modelo para Integrar TIC en el ...
Read more

Conclusions al voltant de la integració curricular de les TIC

Etapa d'impregnació de les TIC en el currículum. ... i proposa un model conformat per tres ... per a integrar completament el currículum.
Read more

L’ÚS DE LES EINES DIGITALS 2.0 EN L’EDUCACIÓ ...

proposa un nou model pedagògic centrat en el procés d ... destaquen per sobre les altres en el Moodle i ... Las TICs en el currículum ...
Read more

Objectius bàsics per integrar les TIC

Objectius bàsics per integrar les TIC. Actualment la integració de les Tecnologies de la Informació i ...
Read more

Seminari d'elaboració d'activitats que integrin les TIC ...

Seminari d'elaboració d'activitats que integrin les TIC en el currículum . Grup de ... (en format PDF) i un ... per utilitzar les TIC ...
Read more

José A. Gabelas - Les TIC en l'educació.

Les TIC en l 'educació. Una ... La reflexió d'un per a què, d'uns models de societat i persona implica un altre ... Amb les TIC canviem el model de l ...
Read more