UMC Utrecht SAS Forum 2014

50 %
50 %
Information about UMC Utrecht SAS Forum 2014
Healthcare

Published on October 1, 2014

Author: henkstobbe

Source: slideshare.net

Description

Data as an asset in Healthcare

Data als een assetvoor betere zorgHoe doe je dat? UMC Utrecht Robert Veen, projectleider Research Data Platform Directie Informatietechnologie Programma Research ICT

‘Anything tangible or intangible that is capable of being owned or controlled to produce value and that is held to have positive economic value is considered an asset.’ http://en.wikipedia.org/wiki/Asset

EPD-ontwikkelingUMC Utrecht •Programma Zorg-ICT •Vervanging EPD (Big Bang juni 2011) •Strategiestudie Research ICT in 2010-2011 •Speerpunt: (her)gebruik data •Kwaliteit, snelheid, security en privacy •Programma Research ICT •2012-2016 View slide

Van strategienaaruitvoering Data verzamelen •Selectie top-5 datacollectiesystemen •Inbedding in het zorgproces waar mogelijk •Vermindering registratriedruk Data gebruiken: Research Data Platform •Betere beschikbaarheid data (snel en flexibel) •Integratie van bronnen •Herleidbaarheid, herbruikbaarheid, schaalbaarheid •Instrument in het kader van kwaliteitsborging •Professionals beter en meer laten samenwerken View slide

Scoop Genomics Proteomics Biobanking Imaging Mensgebondenonderzoek Zorgkwaliteit Zorgproductie Financiën RESEARCH ZORG BESTURING

‘ZijnEPD’s geschiktvoormensgebondenonderzoek?’ Onderzoek en zorg kennen verschillende wet-en regelgeving EPD’szijn niet procesgeoriënteerd EPD’szijn niet gevalideerd (GxP, 21 cfrpart 11) EPD = mono-site EPD’szijn nog weinig gestandaardiseerd 70% van de data staat in ongestructureerde tekst

Bronnen EPD Order Patient Opname Consult Diagnose Verrichting Meting Medicatie OK Biobank Patient Sample Monster Studie Type Hoeveelheid Datum, tijd Patient LAB Aanvraag Uitslag Datum, tijd Type ECG Patient Datum, tijd QRS Onset DiastolicBP SystolicBP ECHO Datum, tijd Patient Studie Meting Eenheid Bevinding Quest Datum, tijd Patient Studie Antwoord Vragenlijst Vraag

Data-silo’s EPD Order Patient Opname Consult Verrichting Diagnose Meting Medicatie OK Biobank Sample Patient Monster Studie Type Hoeveelheid Datum, tijd Patient LAB Aanvraag Uitslag Datum, tijd Type Patient ECG Datum, tijd QRS Onset Systolic BP Diastolic BP ECHO Datum, tijd Patient Studie Meting Eenheid Bevinding Quest Datum, tijd Patient Studie Antwoord Vragenlijst Vraag

Integratie met data vault Patiënt Studienr Studies •Historische opslag –traceability •Integratie meerdere bronnen •‘Single versionof the facts’ •Biedt bescherming tegen wijziging van bronnen •Incrementeleontwikkeling Hubs (business concept) Sats(context) Links (relaties)

Patiënt Studienr Studies Biobank- samples Integratie met data vault

Patiënt Studienr Studies Bio- samples Vragenlijsten Integratie met data vault

Integratie met data vault

ResearchOnline2

Showcases –vraaggestuurdeaanpak •Analyse van de vraag •Scopen •Overeenstemming resultaten •Projectleider vanuit de inhoud •Iteratief ontwikkelen •Inrichting bronnen •Datavault-modellen •Klinische bouwstenen •Data-sets •Trainen

Showcase UCORBIO •Welke biomarkersvoorspellen complicaties na een dotterbehandeling? •Alle patiënten die CAG/PCI ondergaan, N=5000 •Volledige inbedding in reguliere zorgproces Bronnen •EZIS InformedConsent, OK-verslag, QoL, Baseline, FollowUp •GLIMS lab •EZIS medicatie •EZIS Patient •LMS (Biobank) •Xcelera(Echo) •Muse(ECG) •Teleform

Showcases –‘Give me the data’ LAB Quest ECG Biobank ECHO EPD

Showcases -‘Give me the data’ LAB Quest ECG Biobank ECHO EPD

WO-PLICHTIG? WMO-plichtig Case finding ZORG RESEARCH Behandelrelatie met de patiënt Showcases –Data Governance

Researchscripties-Resultaten Verantwoordelijkheid Kennis & vaardigheden Benefits Vertrouwen Standaarden Geen basissetof klinische bouwstenen in EPD Eenmalig vastleggen, meermalig gebruik Terugkoppeling in zorgproces Onderzoeker heeft geen invloed op zorgproces Systemen zijn te complex Beperkte begeleiding promotoren Wet-en regelgeving Datamanagement Kwaliteit van data Delen van data Publicatiedruk Geen kwaliteitsnormen EPD

NetwerkmodelFEEDBACK!

Toepassingdagelijksepraktijk Analyse300 ptmet Left Ventricular Assist Device Hemolyse •LDH > 625 U/L •Bilirubine(> 34umol/L) enhemoglobine Nierfunctiestoornissen •Creatinine> 177 umol/L •Creatinine> 312 umol/L voormeerdan48 uur Leverfunctiestoornissen •2/3 labwaardendienentehoogtezijn –ASAT > 105 U/L –ALAT > 135 U/L –Bilirubine> 63 umol/L

Research Data Platform in het onderzoeksproces •Show cases •Intake-proces nieuwe proj. •Vraag-gestuurd werken •Cohort •Case finding •Laagdrempelige toegang •Integratie onderzoek in zorgproces •Toegang tot data door onderzoeker gescheiden van zorgproces •Uitgifte data op maat •Financieel model •Scrum methodiek •Datamanagementoverleg •Code of Conduct •Tools •Training (SAS EG) •Handleidingen •Biobank catalogus IDEE UITVOERING COMMUNITIES

Research Data Platform in het onderzoeksproces •Ca. 30 bronnen •Data-integratie en automatisering verhogen productiviteit onderzoeker •Goed ingericht EPD is bruikbaar (cohorten, case finding) •Centrale borging data governance •Tientallen betalende projecten •Toenemende interesse vanuit zorg (kwaliteitsindicatoren zorgevaluatie etc.) HEFBOOM (Productiviteit, kwaliteiten transparantie)

Voorbeeld feedback: Catalogus Biobank •Inzicht in biomateriaal cohorten (Centrale Biobank) •Koppeling met klinische gegevens van deelnemers •Demografische gegevens •Diagnoses •Metingen •Medicatie •Labuitslagen •Geaggregeerde data

Demo Marc

Add a comment

Related presentations

Trabajo de democracia

Trabajo de democracia

October 23, 2014

TRABAJO DE DEMOCRACIA

Confrontando mitos mari

Confrontando mitos mari

November 6, 2014

CONFRONTANDO MITOS

Mitos y realidades de las sustancias psicoactivas

Mitos y realidades de las sustancias psicoactivas.

Confrontando mitos

Confrontando mitos

November 6, 2014

Confrontando mitos

Related pages

Verslag van de dag | SAS Forum Nederland 2014

De 2014-editie van SAS Forum Nederland had als thema ‘Creating ... DSM, Achmea, Zanders en UMC Utrecht bevestigen de boodschap dat analytics ...
Read more

Website ALS Centrum Nederland vernieuwd - UMC Utrecht

In het UMC Utrecht Hersencentrum ... Daarnaast kunnen zorgprofessionals van ALS-behandelteams op een besloten forum in ... maandag 10 februari 2014.
Read more

Veiligheid nanomateriaal SAS (silica) in voeding onzeker ...

U bevindt zich op: Home › Documenten en publicaties › 2014 › Veiligheid nanomateriaal SAS (silica) ... Het RIVM gaat daarom met UMC Utrecht, RIKILT ...
Read more

Bonten - UMC Utrecht

UMC Utrecht. Prof. dr. M.J.M. (Marc) ... (since 2014) Member of the ... Member Council of the International Sepsis Forum;
Read more

UMC

2016/05.24UMC Holds 2016 Japan Technology Forum; 2016/05.12UMC Statement Regarding Recent Taiwan Earthquake (Updated) ... UMC Eco Echo award;
Read more

Universitair Medisch Centrum Utrecht - Wikipedia

Het UMC Utrecht maakt deel uit van Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Externe links. Website UMC Utrecht; Noten Nederlandse ...
Read more

www.sas.com

Moved Permanently. The document has moved here.
Read more

Elwin Oost | LinkedIn

Elwin Oost. Consultant at Reports BV / Reports Health. Location Utrecht Area, Netherlands Industry Information Technology and Services
Read more