Ulei de floarea soarelui (1)

57 %
43 %
Information about Ulei de floarea soarelui (1)
Entertainment

Published on May 8, 2014

Author: popadorinmarian

Source: authorstream.com

TEHNOLOGIA OBŢINERII ULEIULUI DE FLOAREA-SOARELUI Îndrumător: Prof.dr.ing Mihaly Cozmuţa Anca Studenţi: Cîmpan Andreea Mihaela Cristian Cristiana Roxana : TEHNOLOGIA OB Ţ INERII ULEIULUI DE FLOAREA-SOARELUI Îndrumător: Prof.dr.ing Mihaly Cozmuţa Anca Studenţi: Cîmpan Andreea Mihaela Cristian Cristiana Roxana UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE SPECIALIZAREA: Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare CUPRINS: CUPRINS Generalitati Caracteristici fizice ale uleiului de floarea-soarelui Caracteristici chimice ale uleiului de floarea-soarelui Calitatile uleiurilor vegetale Procesul tehnologic de obtinere a uleiului de floarea-soarelui Generalitati Schema procesului tehnologic Receptia materiilor prime Depozitarea materiilor prime Curatirea materiilor prime Uscarea materiilor prime Decojirea semintelor de floarea-soarelui Macinarea Tratamentul hidrotermic / prajirea semintelor de floarea-soarelui Presarea Extractia cu solventi Rafinarea uleiului de floarea-soarelui Dezmucilaginarea Uscarea Decolorarea Vinterizarea Dezodorizarea Imbutelierea uleiului de floarea-soarelui Concluzii Când spune cineva "Floarea soarelui", te gândesti automat la frumusetea unui câmp întreg, galben, care se plimba dupa pozitia soarelui... o floare tonica si optimista, care creste usor, iubitoare de soare, de lumina, ca o persoana care vede mereu partea buna a vietii… :  Când spune cineva " Floarea soarelui " , te gândesti automat la frumusetea unui câmp întreg , galben , care se plimba dupa pozitia soarelui ... o floare tonica si optimista , care creste usor , iubitoare de soare , de lumina , ca o persoana care vede mereu partea buna a vietii … Generalitati: Generalitati Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), este o planta uleioasa de mare importanta economica si alimentara. Ea este originara din America Centrala (Mexic) si a fost adusa in Europa in secolul al XVI-lea, fiind cultivata la inceput numai ca si planta de ornament. planta reprezintă una dintre principalele surse de grăsimi vegetale, utilizate in alimentatia omenirii, respectiv cea mai importanta sursa de ulei pentru Romania. De asemenea, floarea-soarelui este si o excelenta planta melifera. De pe un hectar de floarea-soarelui se poate obtine o cantitate de 30 pana la 130 kg de miere. Floarea-soarelui poate avea si întrebuintari medicinale. Din florile ligulate (care contin quercitrina, anticianina, colina, betaina, xantofila, etc.), se obtine un extract alcoolic care se foloseste in combaterea malariei, iar tinctura in afectiuni pulmonare. Caracteristicile fizice ale uleiului de floarea-soarelui: Caracteristicile fizice ale uleiului de floarea-soarelui * densitatea la 20 grade = 0,92 * vascozitatea la 20 grade = 55 – 61 * punctul de fuziune = - 16 grade * punctul de rupere = - 5 grade * amplitudinea autoinflamarii = 30 Caracteristicile chimice ale uleiului de floarea-soarelui: Caracteristicile chimice ale uleiului de floarea-soarelui * greutatea hectolitrica =38-42 kg/hl * continutul de coaja =14-28 * umiditate =9-11% * ulei =44-48% * proteina =18-20% * substante extractive neazotate =10-15% * celuloza =14-18% * cenusa =2-3% Calitatile uleiurilor vegetale : Calitatile uleiurilor vegetale Produsele grase sunt o sursa importanta de energie si sunt indispensabile vietii. Consumate in cantitate moderata, aceste alimente sunt o componenta esentiala si sanatoasa a hranei noastre zilnice, dar mai ales a copiilor. Uleiurile vegetale sunt o sursa importanta de vitamine liposolubile (A, D, E, K) si acizi grasi esentiali, importanti in formarea membranelor celulare si in mentinerea functionarii acestora. Acizii grasi participa la reglarea metabolismului colesterolului si sunt precursorii unor hormoni implicati in vindecarea ranilor, reducerea inflamatiilor, coagularea sangelui etc. Asadar, uleiurile consumate in cantitate moderata sunt benefice pentru sanatate, insa nu trebuie exagerat. In comert exista nenumarate uleiuri din seminte cum ar fi floarea-soarelui, soia, porumb, susan, mac, nuca, peste (macrou, somon, ton, hering, scrumbie),alune,arahide sau migdale. PROCESUL TEHNOLOGIC DE OBTINERE A ULEIULUI DE FLOAREA-SOARELUI: PROCESUL TEHNOLOGIC DE OBTINERE A ULEIULUI DE FLOAREA-SOARELUI cuprinde urmatoarele operatii principale: Receptia materiilor prime Depozitarea materiilor prime Curatirea semintelor de floarea-soarelui Uscarea materiilor prime oleaginoase Decojirea Macinarea Prajirea Presarea Extractia cu solventi Rafinarea uleiului de floarea-soarelui Schema procesului tehnologic de obtinere a uleiului de floarea-soarelui:  Schema procesului tehnologic de obtinere a uleiului de floarea-soarelui Receptia materiilor prime: Receptia materiilor prime reprezinta prima etapa a procesului tehnologic de obtinere a uleiului se face at â t cantitativ c â t ş i calitativ Depozitarea materiilor prime: Depozitarea materiilor prime Depozitarea se fac pentru o perioad ă de cel putin 60 de zile Depozitele de semin ţ e trebuie s ă fie prev ă zute cu: - o linie de garaj pentru desc ă rcarea semin ţ elor din vagoane ş i autocamioane - instalaţii mecanice de descărcare şi manipulare pentru seminţe precum şi cu instalaţiile necesare uscării, vânturării şi purificării acestora, pentru a feri seminţele de degradare în cursul depozitării. Depozitele folosite în fabricile de uleiuri pot fi impărţite după construcţia lor, în trei grupe şi anume: - hambare mecanizate - magazii cu etaje - silozuri celulare. PowerPoint Presentation: Silozul celular Este un siloz celular paralelipipedic cu sec ţ iune p ă trat ă ş i terminat î n form ă de trunchi de piramid ă Construc ţ ia lui este din beton La depozitarea semin ţ elor de floarea-soarelui î ntr-un astfel de siloz trebuie s ă se aib ă î n vedere urmatoarele: u scarea semin ţ elor s ă se faca î n regim moderat, pentru a se evita cr ă parea ş i desprinderea cojii de miez s ilozul s ă asigure o umiditate a semin ţ elor sub umiditatea critic ă t emperatura din siloz s ă fie men ţ inut ă sub 30⁰C prin prefirare, aerare activ ă sau r ă cire mecanic ă . Curăţirea seminţelor de floarea-soarelui: Cur ăţ irea semin ţ elor de floarea-soarelui Impurit ăţ ile care pot fi separate din semin ţ ele de floarea-soarelui pot fi î mp ă r ţ ite î n urmtoarele categorii: impurităţi metalice (bucăţi de sârmă, metal, etc.); materiale anorganice (pământ, praf, pietre); materiale organice (pleavă, resturi de tulpini, seminţe seci); seminţe ale unor plante care s-au dezvoltat în cultura de plantă oleaginoasă; Procedeele de separare a impuritatilor sunt: separarea pe baza diferenţei de mărime separarea impurităţilor pe baza diferenţei de masă volumică separarea impurităţilor feroase pe baza proprietatilor magnetice ale acestora PowerPoint Presentation: Utilajele folosite la cur ă tirea semin ţ elor de floarea-soarelui: v ibroaspiratorul - care se foloseşte la precurăţire şi care realizează îndepărtarea a 50% din impurităţi; postcurăţitorul Bühler; curăţitorul Miag şi TDD; curăţitorul Forsberg; s eparatorul - aspirator, care curăţă seminţele până la un conţinut rest rans de impurităţi de 0,7-1,2%; electromagnetul rotativ cu tambur pentru îndepărtarea impurităţilor feroase. Uscarea materiilor prime oleaginoase : Uscarea materiilor prime oleaginoase În procesul de uscare, apa este transportată din interiorul seminţelor la suprafaţa exterioară a acestora, de unde este preluată cu ajutorul unui agent de uscare. Transportul apei din interiorul seminţei spre suprafaţă este un fenomen complex la care contribuie, în proporţii diferite în funcţie de natura seminţelor, mai multe procese cum ar fi difuzia şi curgerile capilare. Un factor important în uscarea seminţelor este modul de transmitere al căldurii. Industrial se utilizează transmiterea căldurii prin convec tie , conducţie sau simultan prin ambele metode. În fabricile de ulei, uscarea se aplică de obicei la cel mult o treime din materiile prime şi are un caracter preponderent tehnologic. Operatia de uscare se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor utilaje: uscatoare rotative, coloana de uscare etc. :  Coloana de uscare tip Miag f unctioneaz ă prin convec ţ ie î n echilibru sau contracurent cu agentul termic (aerul cald). coloana î nglobeaz ă intr-un montaj compact o sec ţ iune de alimentare ş i pre î nc ă lzire, o sec ţ iune de uscare, î n care semin ţ ele cad pe casete metalice î n contracurent cu aerul cald, o sec ţ iune de uniformizare a temperaturii dup ă uscare ş i o sec ţ iune de r ă cire cu aer rece. Decojirea seminţelor de floarea-soarelui : Decojirea seminţelor de floarea-soarelui La seminţele de floarea-soarelui coaja reprezintă 40-50% din greutatea seminţelor intregi. Avantajele prelucrării seminţelor descojite sunt : utilizare mai bună a capacităţii de prelucrare a instalaţiilor ; îmbunătăţirea calităţii şrotului datorită creşterii conţinutului de proteină ; reducerea uzurii utilajelor, în special a valţurilor şi a preselor. Dezavantajele operaţiei de descojire sunt legate de : pierderi de ulei în miezul antrenat cu coaja; consum de energie şi manoperă în plus. Măcinarea seminţelor de floarea-soarelui : M ă cinarea semin ţ elor de floarea-soarelui este o operaţie importantă în procesul de pregătire pentru extragerea uleiului, prin aceasta realizându-se o rupere a membranelor şi destrămarea structurii oleoplasmei celulare care conţine ulei. În timpul măcinării, în afară de necesitatea distrugerii cât mai avansate a structurii celulare, trebuie să se aibă în vedere şi alte aspecte tehnologice: uniformitatea măcinăturii structura morfologică a seminţelor compoziţia seminţelor (umiditate şi conţinut de ulei) PowerPoint Presentation: Procesul de măcinare la valţuri se realizează în 3 etape: - deformaţia elastică - deformaţia plastică - destrămarea materialului şi apariţia de celule sparte. Morile cu ciocane , folosite în industria uleiului în special pentru măcinarea şrotului, prezintă avantajul că sunt mai robuste, au gabarit mic şi productivitate mare, în comparaţie cu concasoarele. Acestea prezinta si unele dezavantaje, cum sunt: ° reglarea atentă a distanţei dintre ciocane şi sita de cernere în funcţie de umiditatea materialului; ° funcţionarea cu uzuri mari necesitând supraveghere atentă şi permanentă Pentru brochenul de floarea-soarelui destinat extracţiei se recomandă o trecere prin concasor şi 2 treceri prin valţuri pentru a se obţine o suprafaţă specifică a măcinăturii de 1,1 - 1,6m 2 /Kg. Prajirea: Prajirea este operaţia de tratament hidrotermic aplicat materialului oleaginos într-un timp limitat, sub amestecare continuă şi care se realizează înaintea presării măcinăturii obţinute la valţuri. Procesul de prăjire se realizează în două faze : umectarea măcinăturii (cu pulverizare de apă şi injectare de abur saturat, sau numai prin aburire) până la o umiditate optimă faza de prajire-uscare Utilajele folosite pentru prăjire sunt de tipul prăjitoarelor cilindrice, cu compartimente multietajate (2-6 compartimente), prevăzute cu fund şi manta dublă, prajitoarea verticala cu corp cilindric, prajitoarea orizontala si prajitoarea in pat fluidizat Escher Wyss. Presarea: Presarea este operaţia prin care se separă uleiul din materia primă oleaginoasă, sub acţiunea unor forţe exterioare, rezultanta fiind uleiul brut şi brochenul. a ceasta operatie se realizeaza cu ajutorul preselor, care dupa constructia lor pot fi hidraulice sau mecanice. î n prezent, presele mecanice prezint ă o serie de avantaje fa ţă de cele hidraulice. Presa mecanică: Presa mecanic ă * Turta este sf ă r â mat ă la trecerea prin conul de presare ; cre ş terea presiunii asupra m ă cin ă turii trebuie s ă fie treptat ă deoarece , î n caz contrar , particulele fine de m ă cin ă tur ă astupa capilarele ş i se blocheaz ă evacuarea uleiului . Presarea poate fi considerat ă ca o filtrare prin capilare ; *For ţ a de presare este creat ă de un melc , care se rote ş te î n camera de presare . * Cresterea treptat ă a presiunii din camera de presare este asigurata prin : - mic ş orarea volumului camerei de presare de la o treapt ă la alta ; - reducerea pasului melcului ; - rezisten ţ a opus ă la ie ş irea materialului din pres ă cu ajutorul “ conului ” care regleaz ă grosimea materialului ce iese din pres ă * Durata pres ă rii , î n func ţ ie de caracteristicile constructive ş i func ţ ionale ale presei , este de 20-400 s. * Durata de presare este influen ţ at ă de: tura ţ ia snecului , grosimea broken- ului la iesirea din pres ă ş i carecteristicile fizico-chimice ale m ă cin ă turii . Extracţia cu solvenţi : Extrac ţ ia cu solven ţ i este opera ţ ia prin care, din amestecul de substan ţ e oleaginoase se separã unul din componen ţ i prin solubilizarea acestuia într-un dizolvant în care ceilal ţ i componen ţ i nu se solubilizeazã. În urma extrac ţ iei, ş rotul de floarea soarelui are un con ţ inut de ulei de 0,7%. Opera ţ ia de extrac ţ ie se poate realiza in 2 etape, si anume: distilarea miscelei ş i recuperarea dizolvantului din ş rot. Rafinarea uleiului de floarea-soarelui : Rafinarea uleiului de floarea-soarelui Aceast ă opera ţ ie cuprinde un complex de etape necesare pentru asigurarea calit ăţ ii ş i aspectului comercial oferie pentru consumatori. Gruparea metodelor de rafinare după efectul principal al procesului : Gruparea metodelor de rafinare după efectul principal al procesului Efectul principal urmărit Denumirea uzuală a metodei Alte denumiri Eliminarea suspensiilor mecanice şi parţial a substanţelor dizolvate coloidal Purificarea mecanica prin decantare, filtrare sau centrifugare Eliminarea mucilagiilor Dezmucilaginare Delecitinizare ,Degumare Eliminarea acizilor graşi liberi: prin formarea săpunurilor alcaline prin antrenare cu vapori de apă sub vid - prin combinarea acizilor graşi cu glicerina - prin fracţionare cu solvenţi selectivi Neutralizare Neutralizare prin distilare Neutralizare prin esterificare Rafinare cu solvenţi selectivi Rafinare chimică (caustică) Rafinare fizică (realizează şi dezodorizarea) Extracţie cu solvenţi selectivi Eliminarea pigmenţilor coloranţi Decolorare Albire Eliminarea substanţelor odorante prin injecţie de abur sub vid Dezodorizare Eliminarea cerurilor şi a gliceridelor cu punct de topire ridicat Vinterizare Deceruire, Destearinizare, demargarinizare Dezmucilaginarea uleiului de floarea-soarelui : Dezmucilaginarea uleiului de floarea-soarelui Mucilagiile conţin fosfatide, albuminoide, hidraţi de carbon ş.a. Temperatura critică pentru uleiul de floarea-soarelui in procesul de dezmicilaginare este 7°C, iar pentru cel de extracţie 21,5°C. Mucilagiile separate prin răcire la 10-20°C se dispersează la 47-50°C. Eliminarea mucilagiilor este necesară din următoarele motive: stabilizează emulsiile în timpul neutralizării alcaline determinând creşterea pierderilor de ulei în soapstock; servesc la obţinerea lecitinei folosită ca. emulgator (la fabricarea ciocolatei, pâinii etc.) şi la creşterea valorii nutritive a produselor alimentare ; se utilizează ca metodă independentă pentru rafinarea uleiurilor necesare producţiei de lacuri şi uleiuri sicative ; pentru purificarea uleiurilor înainte de scindare sau hidrogenare. Dezmucilaginarea este o operaţie dificilă în procesul de rafinare a uleiului, existând mai multe metode de îndepărtare a mucilagiilor, astfel : metode fizico-chimice (hidratarea, tratamentul cu absorbanţi) ; metode fizice - tratament termic ; metode chimice - tratament cu acid sulfuric, clorhidric sau alcalin. Uscarea uleiului : Uscarea uleiului După spălare, în uleiurile neutralizate cu alcalii rămâne un conţinut de 0,5% apă, care trebuie îndepărtat. Procedeele de uscare a uleiului pot fi realizate discontinuu sau în flux continuu, sub vid, cu agitare mecanică. Decolorarea (albirea) uleiului de floarea-soarelui : Decolorarea (albirea) uleiului de floarea-soarelui Decolorarea este un fenomen complex ş i se realizeaz ă cu ajutorul p ă m â nturilor decolorante activate cu acizi minerali la care se adaug ă uneori carbine decolorant. Î n urma acestei opera ţ ii, uleiul de floarea-soarelui cap ă t ă un aspect stralucitor ş i limpede. Pigmenţii pot fi clasificaţi în două grupe : * pigmenţi naturali : xantofila (galbenă) *pigmenţi secundari: substanţe complexe melano-fosfatidice Vinterizarea uleiului : Vinterizarea uleiului numită şi deceruire, constă în cristalizarea cerurilor şi a digliceridelor solide, urmată de o separare a acestora de ulei prin filtrare. În cazul folosirii Kieselgurului, vinterizarea se face înaintea dezodorizării, deoarece acesta imprimă un gust străin care poate fi îndepărtat la dezodorizare. procesul de deceruire în instalaţii cu funcţionare continuă are loc astfel: prerăcirea uleiului la 20-22°C, urmată de o răcire la 5-7°C ; introducere de germeni de cristalizare (Kieselgur) cu amestecare continuă timp de 4 ore ; încălzire bruscă la 12-16°C; filtrare. Dezodorizarea : Dezodorizarea constituie faza tehnologică prin care se elimină substanţele care imprimă uleiurilor miros şi gust neplăcut, provenite atât din materia primă ca substanţe de însoţire a gliceridelor, cât şi din transformările chimice care au loc pe parcursul procesului de depozitare şi prelucrare. Operaţia de dezodorizare se realizează combinând efectul a trei parametri tehnologici, si anume: temperatură, presiune şi antrenarea cu vapori de apă. Distilatul obţinut la antrenarea cu vapori conţine un amestec de substanţe format din: substanţe volatile la presiune şi temperatură ambiantă, de regulă hidrosolubile, responsabile de mirosul uleiului; substanţe nevolatile la presiune şi temperatură ambiantă şi insolubile în apă ulei antrenat în proporţie de 1:1 faţă de acizi graşi plus substanţe nesaponificabile antrenate. Procesul de dezodorizare se realizează în instalaţii discontinue şi continue. PowerPoint Presentation: Dezozorizatorul Alfa-Laval Este cu functionare semicontinua; Fata de alte dezozorizatoare prezinta avantajul ca duce la obtinerea de uleiuri cu continut redus de acizi trans ; Un alt avantaj este acela ca uleiul de floarea-soarelui ramane cu o cantitate mai mare de tocoferoli: 91% fata de initial, pentru un regim de 200⁰C si 4% abur viu, si 87% fata de initial, pentru un regim de 240⁰C si 0,75% abur viu. Imbutelierea uleiului de floarea-soarelui : Imbutelierea uleiului de floarea-soarelui se poate imbutelia in ambalaje de sticla de 1 si ½ l, bidoane PET sau metalice de 5-10 l. Uleiul de floarea-soarelui se poate livra pentru consumatori speciali (femei insarcinate, mame tinere) si uleiuri cupajate. Concluzii: Concluzii Uleiul brut de floarea-soarelui este de culoare galben ă cu gust ş i miros specific; dac ă uleiul provine din semin ţ e î ncinse sau muceg ă ite , atunci are o aciditate mare,un miros r â nced ş i un gust amar . Uleiul de floarea-soarelui serve ş te î n primul rand ca ulei comestibil . Î n cantit ăţ i mici e folosit ş i pentru fabricarea s ă punului,a uleiurilor oxidate ş i polimerizate precum ş i a unsorilor consistente . Uleiurile naturale sunt mult mai usor alterabile decat cele obtinute prin procedee termice . Daca uleiul are un gust puternic amarui sau este tulbure , inseamna ca uleiul respectiv este vechi . Daca pe eticheta produselor cumparate apare termenul de grasimi vegetale hidrogenate - acest aliment trebuie evitat , mai ales de catre copii . Folosirea uleiurilor rafinate sau dublu rafinate trebuie reduse la maximum, deoarece (re) incalzirea uleiurilor sau a grasimilor la temperaturi inalte duce la aparitilor unor substante cu efecte toxice .

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ulei de floarea soarelui 1 L - Cardinal - ki-life.ro

Tip produs: Natural Fara Gluten, Vegan; Descriere: Uleiul presat la rece extravirgin de floarea soarelui Cardinal este un ulei 100% natural, fabricat prin ...
Read more

Ulei de floarea soarelui cu motorina 50% 50%, la Logan 1.5 ...

Ulei de floarea soarelui cu motorina 50% 50%, la Logan 1.5 dci, ... Ulei de floarea soarelui, combinat cu benzina si naftalina in Logan 1.5 ...
Read more

Ulei îmbuteliat - prutul.ro

Prutul ulei, vegetal, ulei vegetal, ulei floarea soarelui, producator ulei, producator ulei vegetal, distributie ulei, ulei rafinat, srot furajer, ulei ...
Read more

Ulei de floarea soarelui in rezervor la Logan - YouTube

Logan 1.5 diesel cu ulei de floarea soarelui in rezervor.
Read more

Ulei Argus Constanta

Fabrica de ulei Argus SA Constanta - producator ulei floarea soarelui, ulei rapita ... Str. Industriala nr. 1 Constanta, Romania Tel: 0241.676.840
Read more

1 L - Ulei de floarea soarelui - uleiuri-naturale.ro

1 L - Ulei de floarea soarelui. Se folosesc seminte de floarea soarelui curatate de impuritati, nedecojite si cu umiditatea de 8%. Uleiul natural obtinut ...
Read more

Aliment Ulei» - Pagina oficială. Ulei de floarea soarelui ...

Uleiul de floarea soarelui - are cea mai mare valoare economică pe teritoriul Republicii Moldova. Ulei de floarea soarelui se produce din seminţe de ...
Read more

Ulei floarea soarelui - Preturi importatori, producatori ...

Ulei floarea soarelui de la importatori, ... Ulei rafinat de floarea soarelui, imbuteliat PET 1 litru, produs ULVEX Sloozia. Pretul este cu TVA inclus ...
Read more

Carrefour Online - Ulei

Raza Soarelui (1) Riso Scotti (1) Rivano (1) Solaris (2) Sorica (1) Spornic (3) Stardoro (1) ... Ulei de floarea-soarelui Untdelemn de la Bunica 1L 4 (2)
Read more

Floarea Soarelui S.A. | Orele de lucru | Contacte

"Societate pe Actiuni Floare Soarelui" produce ulei ... si sa produca 50 mii tone de ulei rafinat si ambalat in an.80 % dinproducia SA FLOAREA SOARELUI ...
Read more