ukio bankas

67 %
33 %
Information about ukio bankas
Entertainment

Published on November 14, 2007

Author: Talya

Source: authorstream.com

Slide1:  BiH INVESTICINĖS APLINKOS APŽVALGA & ŪBIG PATIRTIS Vilnius, 2006.12.18 Slide2:  Bendra informacija Investicinė aplinka BiH Užsienio investicijos Investavimo galimybės (patrauklūs ekonomikos sektoriai) ŪBIG patirtis BiH Turinys Slide3:  Bendra informacija Slide4:  Geografinė padėtis – vakarų Balkanai, CR Europa Teritorija: 51.209 kv.km Teritorinis susiskirstymas: du entitetai (BiH Federacija, Serbų Respublika) viena sritis (Brcko sritis BiH) Klimatas: kontinentinis, jūrinis kontinentinis Gyventojai: 4 milijonai. Bosnija ir Hercegovina esminiai faktai ir skaičiai Slide5:  Pagrindiniai ekonominiai rodikliai (2000 – 2005) Slide6:  Investicinė aplinka BiH Slide7:  Skubus Verslo aplinkos gerinimas Teisinių bei administracinių kliūčių šalinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas verslui BiH Tikslas – sukurti patraukliausią aplinką verslui visoje Pietryčių Europoje BiH tikslas – ES narystė Greita ekonominių reformų eiga Investicinė aplinka Slide8:  Stabilus finansinis sektorius Kompetentinga darbo jėga (bei konkurencinga jos kaina) Daugybė laisvų patalpų bei žemės sklypų (bei keletas laisvų ekonominių zonų) Industrinio darbo tradicijos bei patirtis dirbant bendrose su užsienio kompanijomis įmonėse Derybos su PPO Kodėl investuoti BiH? Slide9:  Žemiausia infliacija Pietryčių Europoje Stabiliausia valiuta Pietryčių Europoje (pririšta prie EURO, 1KM =0.51 EUR) Nuolatinis BVP augimas 5.0% per metus. Gegužės 17d., BiH priskirtas “B2” kredito reitingas ir stabili perspektyva (Moody’s Agency) Daug užsienio bankų rinkoje – šiuo metu užsienio bankai valdo 85% BiH bankinio sektoriaus. Finansinis stabilumas Investicinė aplinka Slide10:  Pietryčių Europos laisvos prekybos sutartis (vartotojų rinka – daugiau nei 55 milijonai žmonių) ES šalys narės (prekių eksportas į visas ES šalis, be kiekybinių apribojimų bei be papildomų muito ir kt. mokesčių) Palankus eksporto režimas su JAV, Australija, Naująja Zelandija, Šveicarija, Norvegija, Rusija, Japonija, Kanada Laisvos prekybos sutartis su Turkija (vartotojų rinka – daugiau nei 70 milijonai žmonių) Palankus eksporto režimas Investicinė aplinka Slide11:  Vykdoma strateginių objektų privatizacija Planuojama valstybės monopolinių kompanijų privatizacija: telekomai, elektros energijos gamybos ir skirstymo kompanijos, naftos perdirbimo kompanijos ir kt. Privatizacija Investicinė aplinka Slide12:  Tiesiogines užsienio investicijas reglamentuojantys įstatymai: Užsienio investuotojams suteikiamos šalies piliečių teisės Investuojant atleidžiama nuo muito mokesčių Pelno repatrijavimas Apsauga nuo nacionalizacijos, ekspropriacijos ir pan. Laisvė įdarbinti užsienio piliečius, laikantis darbo ir imigracijos įstatymų BiH Mokestinės nuolaidos: Penkerius metus nereikia mokėti pelno mokesčio BiH Organizacinė aplinka: Nėra pilietybės/tautybės apribojimų partneriams, Valdybos ar Stebėtojų tarybos nariams Investicijas skatinanti įstatyminė bazė Investicinė aplinka Slide13:  Tiesioginės užsienio investicijos BiH Slide14:  Šaltinis: Centrinis bankas BiH Mln. EUR Didžiausi investuotojai BiH (Gegužė 1994 – Gruodis 2006) - Viso 3.05 billions € Slide15:  Tiesioginės užsienio investicijos BiH, pagal sektorius (Gegužė 1994 – Gruodis 2006) Šaltinis: Centrinis bankas BiH Slide16:  Tiesioginės užsienio investicijos į Pietryčių Europą (mil. $) Šaltinis: UN World Investment Report 2005 1 Šaltinis: Hrvatska narodna banka 2 Šaltinis: SIEPA 3 Šaltinis: InvestBulgaria Agency 4 Šaltinis: Centrinis bankas BiH Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui ($) Slide17:  Investicinės galimybės (patrauklūs ekonominiai sektoriai) Slide18:  Automobilių bei jų detalių gamyba Turizmas Žemės ūkis bei maisto perdirbimas Medienos perdirbimas Infrastruktūra Investicinės galimybės – Patrauklūs ekonominiai sektoriai Slide19:  30 metus Sarajeve veikianti Volkswagen gamykla Volkswagen Sarajevo d.o.o. įkurta 1998. Šiandien 58% akcinio kapitalo valdo VW ir 42% Prevent (sėdynių apvalkalų gamintojai) Škoda automobilių surinkimas (Fabia, Octavia) bei VW automobilių surinkimas (Polo, Golf 5, Passat) Atnaujintas Volkswagen auto-detalių tiekimas iš BiH Pietryčių Europos regionui – ASA Holding/Prevent iniciatyva Automobilių bei jų detalių gamyba Slide20:  Ilgametę patirtį turinti darbo jėga Apie 80 jau egzistuojančių kompanijų Auto-detalių gamyba visoms automobilių rūšims Autobusų gamyba – Mostar Galimybės bendradarbiauti su VW, Renault, Peugeot, Mercedes tiekėjais Automobilių bei jų detalių gamyba Slide21:  Kalnų turizmas 1984 metais Sarajeve vyko XIV Olimpinės Žiemos Žaidynės Žiemos sporto centrai: Jahorina, Bjelašnica, Vlasič, Kupres, Blidinje, Stozer, Trebevič. Egzistuojantys poilsio centrai prie dažniausiai turistų lankomų vietų: Sarajevo, Banja Vručica, Jahorina, Bjelašica, Kupres Investicinės galimybės tiek jau egzistuojančiuose centruose, tiek ir naujų centrų statyboje Turizmas Slide22:  Maisto produktų importas sudaro daugiau nei vieną milijardą US$ per metus Daug nenaudojamų žemės plotų bei vandens telkinių Kompetentinga darbo jėga Galima agronominė bei techninė pagalba Egzistuojanti infrastruktūra Šalia Europos rinkos Žemės ūkio produktų eksportą skatinantys susitarimai su daugeliu šalių regione Egzistuojantys maisto perdirbimo pramonės objektai veikia itin sėkmingai Ilgametės darbo tradicijos maisto perdirbimo pramonėje Žemės ūkis bei maisto perdirbimo pramonė Slide23:  Dideli medienos kiekiai (apie 40% bendros BiH teritorijos) iš kurių apie 1/3 dalį sudaro beržai ir ąžuolai Ilgametės medienos bei medžio produktų eksporto tradicijos: 1990 metais, medienos bei medžio produktų eksportas sudarė 205 milijonus USD Pagrindinės eksporto rinkos buvo: JAV, Vakarų Europa, Kanada, Australija Didelės investavimo galimybės įvairių medienos gaminių gamyboje Kompetentinga darbo jėga turinti ilgametę darbo patirtį Medienos perdirbimo pramonė Slide24:  Transporto Koridoriaus kūrimas “Budapeštas – Sarajevo – Ploče” dalis ES TEN tinklo. Daugiau nei 56% BiH gyventojų gyvena pasiūlyto koridoriaus kūrimo zonoje. Ši gyventojų dalis sukuria apie 63% BVP Svarbiausias transporto projektas BiH – šalies prioritetas lyginant su kitais vystymo projektais Turizmo objektų kūrimo galimybė Papildomų paslaugų kūrimo galimybė (benzino kolonėlės, moteliai ir kt.) Infrastruktūra Slide25:  ŪBIG patirtis BiH Slide26:  Apie ŪBIG ŪBIG įsteigta 1998 metais Kaune. ŪBIG steigėjai aktyvią investicinę veiklą vykdė jau nuo 1991 metų. Istoriškai, pagrindinės ŪBIG veiklos kryptys: investavimas, turto valdymas, susijungimai ir įsigijimai, privatizavimas, verslo / finansų restruktūrizavimas. Šiuo metu ŪBIG gali būti laikoma įvairių įmonių holdingo valdymo bendrove. Slide27:  ŪBIG Veiklos sritys Finansai ir investicijos Mažmeninė bankininkystė, lizingas, gyvybės draudimas, finansų maklerio paslaugos, verslo valdymo konsultacijos. Nekilnojamojo turto vystymas Stambūs multifunkciniai (komercinės, gyvenamosios, sporto, rekreacinės paskirties) kompleksai. Nekilnojamojo turto nuoma, statybų verslas. Pramonė, prekyba, logistika Investicijos į aliuminio, tekstilės, kalnakasybos pramonės įmones, logistikos ir prekybos organizavimas. Pramoninis projektavimas. Sporto vystymas Investicijos į futbolo klubus ir infrastruktūros vystymą. Futbolo klubų ir vaikų futbolo rėmimas įvairiose valstybėse, kur ŪBIG vykdo savo veiklą Slide28:  ŪBIG veiklos regionai LIETUVA AB Ūkio bankas UAB GD “Bonum Publicum” AB Kauno tiekimas ir kt. JUNGTINĖ KARALYSTĖ Heart of Midlothian FC ir kt. BOSNIJA IR HERCEGOVINA Balkan Investment Bank AD Birač AD, BiM, BiF ir kt. RUSIJA, BALTARUSIJA, UKRAINA, KAZACHSTANAS, ITALIJA, KINIJA IR KT. Slide29:  ŪBIG Bosnijoje ir Hercegovinoje Nuo pat įkūrimo UAB Ūkio Banko Investicinė Grupė vykdo veiklą Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pastaruoju metu įmonės veikla šiame regione ypač plečiasi. Nuolatinis ŪBIG susidomėjimas Balkanų regionu akivaizdžiai matomas iš išvystytos investavimo infrastruktūros: 2000 m. buvo įkurtas komercinis bankas Balkan Investment Bank AD Banja Luka (BIB). 2000 m. buvo įsteigta investicinio fondo valdymo bendrovė “Balkan Investment Management” AD Banja Luka (BIM), valdanti vieną iš 13 Serbų Respublikos investicinių fondų - “Balkan Investment Fond” A.D Banja Luka. Visos šios kompanijos sėkmingai veikia ir nuolat gerina veiklos rezultatus. Slide30:  ŪBIG patirtis metalurgijos sektoriuje Šiuo metu ŪBIG koncentruoja finansinius, žmogiškuosius ir kt. išteklius aliuminio pramonės sektoriuje. 2001 m. UAB Ūkio Banko Investicinė Grupė įvykdė didžiausią ir sėkmingiausią savo istorijoje privatizavimo procesą ir įsigijo 63,86% “Birač” Molžemio gamyklos akcijų paketą. Šiuo metu ŪBIG per dukterinę kompaniją “Balkan Investment Fond” AD Banja Luka valdo dar 2,25 % įstatinio kapitalo bei pagal įgaliojimą valdo 4,5 % “Birač” AD kapitalo, priklausančio Serbų Respublikos atstatymo fondui. Taigi ŪBIG yra pagrindinis “Birač” molžemio gamyklos savininkas, valdantis beveik 70% įmonės akcijų. Slide31:  ŪBIG patirtis metalurgijos sektoriuje “Birač” molžemio gamykla yra strateginė ir viena iš trijų didžiausių Serbų Respublikos įmonių. Pagrindiniai Birač produktai yra molžemis (aliuminio oksidas), aliuminio hidratas, sintetinis zeolitas ZIP-B, skystas stiklas ir kiti aliumo-silikatinės chemijos produktai. Po privatizavimo ŪBIG pakeitė įmonės vadovybę patyrusiais specialistais. Naujieji savininkai įvykdė investicinę programą, reorganizavo gamyklą, suformavo reikalingą apyvartinį kapitalą, užtikrino žaliavų ir energijos tiekimą, pardavimo rinkas. Tik šių priemonių dėka neveikianti gamykla 2003 m. vėl pradėjo darbą ir dirba iki šiol. Slide32:  ŪBIG experience in metal sector Be Birač gamyklos ŪBIG per dukterines kompanijas dalyvauja dviejų aliuminio rūdos - boksito kasyklų BiH valdyme. Taigi dalyvauja aliuminio gamybos grandinėje nuo pradinės žaliavos – rūdos bei turi pakankamai žinių ir patirties kalnakasybos versle. Slide33:  ŪBIG patirtis finansų sektoriuje Vienas pagrindinių finansinių ŪBIG partnerių yra 5-tas pagal dydį Lietuvos bankas – AB Ūkio bankas. 2004 m. “The Banker” (specializuotas analitinis pasaulinės bankininkystės žurnalas) paskelbė Ūkio banką penktu greičiausiai augančiu banku Centrinėje Europoje. Formuodamas investavimo infrastruktūrą, ŪBIG kartu su verslo partneriais įsteigė dukterinį komercinį banką - Balkan Investment Bank AD Banja Luka – vieną pirmųjų užsienio kapitalo komercinių bankų Balkanų regione. Slide34:  ŪBIG Kontaktai K. Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas Tel. (8 37) 404103 Faks. (8 37) 404170 general@ubig.lt www.ubig.lt

Add a comment

Related presentations

Related pages

AB Ūkio bankas - Naujienos

AB Ūkio bankas. Pereiti prie turinio; Pereiti prie pagrindinės navigacijos ir prisijungti; Pereiti prie papildomos informacijos; LT; EN; Vadovaujantis ...
Read more

Ūkio bankas – Wikipedia

Ūkio bankas hatte 5 Tochterunternehmen: UAB Ūkio banko investicijų valdymas: Investmentgesellschaft; UAB Ūkio banko lizingas: Stammkapital ist 1 Mio.
Read more

AB Ūkio bankas - News

News. Proposal for ... Persons whose credit liabilities were not transferred to Šiaulių bankas and are further administered at AB Ūkio bankas must ...
Read more

Ūkio bankas - Wikipedia, the free encyclopedia

Ūkio Bankas was a Lithuanian commercial bank based in ... of AB Ūkio bankas. [4] Ukio was removed from the Lithuanian stock exchange later that month ...
Read more

SEB bankas – Jūsų pagrindinis bankas

SEB bankas buvo išrinktas geriausiu privačiosios bankininkystės paslaugas teikiančiu banku Lietuvoje, ...
Read more

Ukio Bankas AB: VSE:UKB1L quotes & news - Google Finance

Get detailed financial information on Ukio Bankas AB (VSE:UKB1L) including real-time stock quotes, historical charts & financial news, all for free!
Read more

Ūkio bankas - Valiutų kursai, indėliai, paskolos ...

Ūkio banko adresai. Banko skyrius, pašto skyrius, bankomatas, pinigus išmokanti parduotuvė, bankomatas vairuotojams, pinigus išmokantis bankomatas.
Read more

Valiutų kursai - AB SEB bankas

Bankas parduoda* Bankas perka* Bankas parduoda* Bankas perka* AUD — Australijos doleris - - 1,48090 1,55770 1,53220 Grynaisiais bankas parduoda* -
Read more

UKIO BANKAS AKTIE | Aktienkurs | Nachrichten | Kurs ...

UKIO BANKAS AKTIE und aktueller Aktienkurs. Nachrichten zur Aktie Ukio Bankas AB | A0B6R7 | LT0000102352
Read more

DNB bankas – Wikipedia

DNB bankas ist die zweitgrößte (nach Mitarbeiterzahl) Bank in Litauen, Tochtergesellschaft von DnB NORD . Es beschäftigt 1.491 Mitarbeiter (2013).
Read more