Úchvatné fotografické efekty - Awesome Droste Effects

50 %
50 %
Information about Úchvatné fotografické efekty - Awesome Droste Effects
Spiritual-Inspirational

Published on November 10, 2018

Author: wistariecz

Source: authorstream.com

Slide1: Awesome Droste Effect Photos Slide2: Droste efekt Jedná se o fraktálové zobrazení v zobrazení. Své jméno tento efekt dostal podle loga holandské firmy Droste, která přišla s obalem kakaa na kterém služebná nese na podnose balení kakaa na jehož obalu  je opět služebná nesoucí kakao ve zmiňovaném obalu. Droste efekt je termín určující zvláštní druh rekurzivního obrazu. Obraz zobrazující efekt Droste obsahuje menší verzi sebe sama. Tato menší verze obsahuje ještě menší verzi na stejném místě - a tak dále. Teoreticky se to může opakovat navždy, ale prakticky je to omezeno rozlišením obrazu, protože každý snímek se exponenciálně zmenšuje. Stačí vybrat vhodný obrázek s výrazným středem a vytvořit v tomto místě efektní spirálu, která vybraný motiv několikrát zopakuje. Slide24: music: Godley & Creme — Twisted Nerve

Add a comment

Related presentations