advertisement

Ubezpieczenia

50 %
50 %
advertisement
Information about Ubezpieczenia
Finance

Published on February 20, 2014

Author: Lukasz12

Source: slideshare.net

Description

Zapraszamy do obejrzenia naszej prezenatacji dotyczące finansów. Jej główną cześcią są ubezpieczenia, ich rozróżnienie oraz opis. Wybrane zostały najpopularniejsze z którymi możemy zetknąć się na co dzień. Ponadto w innej części prezentacji będziecie mogli posiąść wiedzę dotyczącą prywatnych emerytur, a także inwestowania.
advertisement

Ubezpieczenia i doradztwo finansowe Zapraszamy po więcej informacji

Doradztwo finansowe Doradztwo finansowe jest w naszym kraju rozumiane dwojako. Patrząc na nie z pierwszej perspektywy, wywodzącej się ze standardów amerykańskich, doradca finansowy jest to osoba, która zajmuje się planowaniem finansów swojego klienta. Optymalizuje wydatki, pomaga wybrać odpowiedni fundusz czy lokatę, a także pomoże ograniczyć zbędne wydatki. Z drugiej strony patrząc na zawód doradcy finansowego przed oczyma mamy akwizytora, który wszelkimi sposobami próbuje sprzedać określony produkt, z którego ma prowizję. Doradca występuje tutaj tylko i wyłącznie w roli pośrednika.

Emerytury Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż państwowa emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będzie na tyle wysoka, aby zapewnić sobie dostateczny poziom życia po zakończonej aktywności zawodowej, a niektórym osobom może być niewystarczająca, aby zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Dlatego coraz więcej Polaków wybiera dodatkową formę zabezpieczenia emerytury w postaci prywatnych przedsięwzięć, do których zaliczyć możemy Otwarte Fundusze Emerytalne oraz emerytury prywatne.

Otwarty Fundusz Emerytalny Otwarte Fundusze Emerytalne powstały w naszym kraju w wyniku reformy systemu emerytalnego w 1999 roku. Funkcjonują one na zasadzie gromadzenia i inwestowania środków osób, które wpłacają określone kwoty na rzecz Funduszu. Po określonym czasie w momencie zakończenia aktywności zawodowej i przejścia na emeryturę są one wypłacane. Aktywa migrują do OFE poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprzez składki emerytalne. Do OFE trafia 2,8 proc. podstawowej składki na ubezpieczenie społeczne.

Emerytura prywatna Emerytura prywatna to temat rzeka, ponieważ możemy temat rozpatrywać dwojako. Po pierwsze, istnieje coś takiego jak III filar emerytalny, który w przeciwieństwie do dwóch pierwszych filarów jest całkowicie dobrowolny. Opłacamy go tylko w sytuacji, kiedy chcemy aby nasza emerytura wynosiła więcej. Jednakże III filar jest obwarowany pewnymi zastrzeżeniami, głównie takimi, które regulują wysokość miesięcznych wpłat. Jeśli jednak chcemy mieć bezwzględną dowolność co wpłat na nasze prywatne konto emerytalne to powinniśmy założyć sobie fundusz inwestycyjny. Będziemy mieli nad nim całkowitą kontrolę, jednak musimy pamiętać, że w przypadku nieprawidłowego zainwestowania naszych środków możemy mieć pretensje tylko do siebie.

Ubezpieczenia Wyróżniamy kilka rodzajów ubezpieczeń: ① Ubezpieczenia samochodu OC ② Ubezpieczenia NNW ③ Ubezpieczenia AC ④ Ubezpieczenia majątkowe ⑤ Ubezpieczenia mieszkania/domu ⑥ Ubezpieczenia na życie ⑦ Ubezpieczenia turystyczne ⑧ Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia samochodu Ubezpieczenie OC , czyli odpowiedzialność cywilna, jest w naszym obowiązkowe. Wydawane jest raz na 12 miesięcy i po tym okresie wymagane jest jego odnowienie. Co warto dodać ubezpieczenie to nie jest przypisywane do konkretnej osoby, lecz do pojazdu. W przypadku wystąpienia kolizji drogowej, stłuczki bądź też wypadku nie jesteśmy zmuszeni pokrywać szkód z własnej kieszeni, a zrobi to za nas ubezpieczyciel.

Ubezpieczenia NNW Pod nazwą kryje ubezpieczenia NNW kryję się termin ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przeciwieństwie do poprzedniego ubezpieczenia to nie jest obowiązkowe i tylko od nas zależy czy staniemy się posiadaczami polisy NNW. Związane są one z zabezpieczeniem swojego zdrowia i dotyczą w głównej mierze stałego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeń ciała czy śmierci.

Ubezpieczenia AC Kolejnym dobrowolnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie AC, czyli autocasco. Jest przez to dodatkowo płatne, ale oferuje znacznie więcej profitów niż to wynika ze zwykłego ubezpieczenia OC. Przede wszystkim będąc posiadaczem polisy AC nie musimy się martwić o nasz samochód, gdy przykładowo zostanie skradziony. Ponadto nasz pojazd jest chroniony w sytuacji gdy to my jesteśmy sprawdzą wypadku, bądź też nasz samochód został przez nieznanego sprawcę uszkodzony. Dzięki ubezpieczeniu autocasco nie będziemy musieli też się martwić bliskimi spotkaniami ze zwierzętami ani działania sił przyrody.

Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia majątku związane są zabezpieczeniem naszego mienia – z jego utratą lub też zniszczeniem. Dzięki niemu możemy ubezpieczyć cenne dla nas przedmioty. Nieważne czy jest to cokolwiek kosztownego czy nie, możemy chronić przedmioty codziennego użytku, takie jak na przykład komputer, telefon, telewizor czy inne urządzenie elektroniczne ważne dla nas. Co warto również zauważyć, coraz więcej sieci handlowych oferuje takie ubezpieczenia dla swoich produktów.

Ubezpieczenia mieszkania/domu Ubezpieczenie mieszkania lub też domu wybiera coraz więcej osób. Ewidentnie dostrzegany jest wzrost poziomu świadomości ludzi kwestiami bezpieczeństwa ich miejsc zamieszkania, co również pewnie ma związek z wieloletnimi kredytami, które sfinansowały te nieruchomości. Ubezpieczenie nieruchomości uchroni nasze cztery kąty od włamań, a także kataklizmów.

Ubezpieczenia na życie Ubezpieczenie na życie, jak sama nazwa na to jednoznacznie wskazuje, ma za zadanie ubezpieczyć nasze życie. Odnosi się ono do wypłacenia naszym bliskim określonej dywidendy w przepadku naszej śmierci, z której będzie można pokryć koszty chociażby pogrzebu. Jednak ubezpieczenie na życie to także ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, które powodować mogą trwałe okaleczenia naszego ciała.

Ubezpieczenia turystyczne Ubezpieczenie turystyczne jest użyteczne zwłaszcza w sytuacji, kiedy planujemy wakacje. Zapewni ono nam bezpieczeństwo oraz niezbędną opiekę medyczną w przypadku, gdy takowa będzie wymagana. Unikniemy dzięki temu kosztownych rachunków za chociażby pobyt w szpitalu na terenie innego państwa. Ubezpieczenie turystyczne można rozróżnić za względu na obszar, na którym mają moc i dzielimy je na te, funkcjonujące na terenie Polski, Europy lub świata.

Ubezpieczenia dla firm Ubezpieczenia dla firm są przeznaczone są dla przedsiębiorców chcących zabezpieczyć swoją firmę przed różnymi czynnikami mogącymi narazić ich na szkody. Ubezpieczenie to jest niejako syntezą kilku wcześniej wymienionych, ponieważ obejmuje bardzo szeroki zakres zabezpieczenia – dzięki niemu można ubezpieczyć nieruchomości, mienie oraz wiele innych rzeczy zależnie od indywidualnego punktu widzenia.

Inwestowanie i oszczędzanie Ostatnim punktem, którego tematykę podejmiemy jest inwestowanie. Inwestowanie można opisać jako pewien proces, który polega na oszczędzaniu środków i późniejszej zamianie ich na inwestycje. W pewnym sensie inwestowanie to wyrzeczenie się bieżących zysków na poczet zwiększonych korzyści, które możemy uzyskać w przyszłości. Jednakże pojęcie to ma bardzo szeroki zakres i wiązać się może z wieloma dziedzinami i obszarami naszego życia, lecz mu będziemy je rozpatrywać w kategoriach mikroekonomicznych. Inwestując zazwyczaj korzystamy z funduszów inwestycyjnych, jakie oferują banki. Dzięki nim jesteśmy w stanie zarobić określony procent od naszej inwestycji. Oczywiście nasz zysk będzie tym większy, im więcej będziemy w stanie zainwestować w określony fundusz, a także jeśli będzie on bardziej ryzykowny.

Dziękujemy za uwagę! Więcej informacji tutaj

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

bezpiecznie.de

Wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar. Wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar.
Read more

Versicherung

versicherung@:die-versicherung.eu obowiązek ubezpieczenia od 01.01.09 Versicherungen Ubezpieczenia zdrowotne ubezpieczenie emerytalne wypadkowe chorobowe
Read more

ubezpieczenia zdrowotne | LinkedIn

ubezpieczenia zdrowotnes berufliches Profil anzeigen LinkedIn ist das weltweit größte professionelle Netzwerk, das Fach- und Führungskräften wie ...
Read more

ubezpieczenia

ubezpieczenia w Niemczech, Krankenversicherung ubezpieczenie zdrowotne Frankfurt samochodu Gewerbe-dzialalnosc gospodarcza ubezpieczył tanio
Read more

Andrzej Paweł Kozarzewski - Versicherung/ubezpieczenie ...

XING ist Deutschlands größtes berufliches Netzwerk: Mit XING finden Sie Ihren Traumjob, knüpfen wertvolle Kontakte, tauschen Wissen aus – und haben ...
Read more

Versicherung

Versicherung Dolmetscher/Übersetzer Frankfurt Englisch Russisch Japanisch Italienisch Übersetzung übersetzer übersetzungen dolmetscher@:dolmetscher ...
Read more

Ubezpieczenia

ubezpieczenia@:ubezpieczenia-niemieckie.de ubezpieczenia w Niemczech Versicherungen Ubezpieczenia zdrowotne ubezpieczenie osobowe na życie
Read more

Ubezpieczenia

ubezpieczenia@:hmi-frankfurt.com obowiązek ubezpieczenia w Niemczech Versicherungen Ubezpieczenia zdrowotne ubezpieczenie wypadkowe chorobowe Kozarzewski
Read more

PZU - ubezpieczenia, inwestycje, emerytury

PZU Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, ubezpieczenie OC, AC, ubezpieczenia na życie, zdrowotne, w podróży, ubezpieczenia emerytalne (OFE, IKE ...
Read more

w Niemczech

ubezpieczenia w Niemczech Versicherung. Versicherung Frankfurt, Köln, München, Hamburg, übersetzer, übersetzungen, polnisch, russisch, Dolmetscher, ...
Read more