Użytkownicy zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych

0 %
100 %
Information about Użytkownicy zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych
Education

Published on March 18, 2009

Author: mallin

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja mgr Bożeny Boryczki z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów prezentująca wyniki ankiety dotyczącej znajomości zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych.

Użytkownicy zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych III konferencja Int e rnet w bib liotekach Zasoby elektroniczne: podaż i popyt Wrocław 2005

Co to są zasoby cyfrowe? Jest to każda całościowa porcja informacji cyfrowej. Wszystkie dokumenty dostępne drogą elektroniczną takie jak np. pliki doc, pdf, rtf, jpg, html są dokumentami cyfrowymi. Digitalizacja w bibliotekarstwie oznacza wprowadzenie do komputerów materiałów bibliotecznych (które w oryginale mają postać analogową) w postaci danych cyfrowych. Opracowanie: Bożena Boryczka

Jest to każda całościowa porcja informacji cyfrowej.

Wszystkie dokumenty dostępne drogą elektroniczną takie jak np. pliki doc, pdf, rtf, jpg, html są dokumentami cyfrowymi.

Digitalizacja w bibliotekarstwie oznacza wprowadzenie do komputerów materiałów bibliotecznych (które w oryginale mają postać analogową) w postaci danych cyfrowych.

Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK Serwis Informacyjny Biblioteka Pedagogiczna Forum dyskusyjne Eduseek – Biblioteka szkolna Biblioteka w Szkole (wersja on-line) Serwis Biblioteczny Interkl@sy poczta elektroniczna (ponad 400 e-maili kierowanych bezpośrednio do bibliotekarzy, około 300 przesyłek elektronicznych do szkół) szkolenia dla bibliotekarzy prywatne kontakty Publikacja ankiety – wrzesień 2005 Opracowanie: Bożena Boryczka

Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK

Serwis Informacyjny Biblioteka Pedagogiczna

Forum dyskusyjne Eduseek – Biblioteka szkolna

Biblioteka w Szkole (wersja on-line)

Serwis Biblioteczny Interkl@sy

poczta elektroniczna (ponad 400 e-maili kierowanych bezpośrednio do bibliotekarzy, około 300 przesyłek elektronicznych do szkół)

szkolenia dla bibliotekarzy

prywatne kontakty

Jakie efekty? 278 przesłanych ankiet Materiał badawczy ograniczono do 244 34 ankiety wypełnione tylko częściowo Opracowanie: Bożena Boryczka

278 przesłanych ankiet

Materiał badawczy ograniczono do 244

34 ankiety wypełnione tylko częściowo

Udział bibliotek szkolnych w ankiecie Opracowanie: Bożena Boryczka

Charakterystyka rodzaju szkół Opracowanie: Bożena Boryczka

Wyposażenie (komputery) Opracowanie: Bożena Boryczka

Dostęp do Internetu Połączeniem z Internetem dysponują 172 biblioteki (72%) Typ połączenia stałe łącze – 106 neostrada – 28 radiowe – 8 pozostałe - ? Opracowanie: Bożena Boryczka

Połączeniem z Internetem dysponują 172 biblioteki (72%)

Typ połączenia

stałe łącze – 106

neostrada – 28

radiowe – 8

pozostałe - ?

Udział w projektach Odpowiedź NIE – 75 bibliotek, w tym 21 oczekuje na dostawę sprzętu Odpowiedź TAK – 15 bibliotek (jaki projekt?) Brak odpowiedzi – 76 bibliotek 77 bibliotek oczekuje na dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” Opracowanie: Bożena Boryczka

Odpowiedź NIE – 75 bibliotek, w tym 21 oczekuje na dostawę sprzętu

Odpowiedź TAK – 15 bibliotek (jaki projekt?)

Brak odpowiedzi – 76 bibliotek

77 bibliotek oczekuje na dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”

Digitalizacja? Czy znasz pojęcie digitalizacja? TAK – 133 Opracowanie: Bożena Boryczka Czy znasz miejsca w Internecie udostępniające zdigitalizowane zbiory biblioteczne? TAK – 83 50 osób znających pojęcie „digitalizacja” nie potrafiło wskazać żadnego adresu.

Czy znasz pojęcie digitalizacja?

TAK – 133

Czy znasz miejsca w Internecie udostępniające zdigitalizowane zbiory biblioteczne?

TAK – 83

Adresy stron WWW Ministerstwo Edukacji Narodowej) - najczęściej podawana, eBook.pl, Polska Biblioteka Internetowa, Cieszyńska Biblioteka Wirtualna, Skarbnica Literatury Polskiej, Staropolska on-line, Skarby literatury polskiej, strona główna Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Wirtualna Biblioteka literatury polskiej, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Opracowanie: Bożena Boryczka

Ministerstwo Edukacji Narodowej) - najczęściej podawana,

eBook.pl,

Polska Biblioteka Internetowa,

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna,

Skarbnica Literatury Polskiej,

Staropolska on-line,

Skarby literatury polskiej,

strona główna Uniwersytetu Warszawskiego,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Wirtualna Biblioteka literatury polskiej,

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Dostęp do zasobów cyfrowych Opracowanie: Bożena Boryczka

Warto korzystać czy nie? 124 ankietowanych widzi korzyści dostępu do zasobów cyfrowych, 120 osób - odpowiedź przecząca Opracowanie: Bożena Boryczka

124 ankietowanych widzi korzyści dostępu do zasobów cyfrowych,

120 osób - odpowiedź przecząca

Korzyści szybkość dostępu, możliwość udostępniania książek niedostępnych w tradycyjnej formie, łatwość dostępu i pracy, oszczędność miejsca w magazynie, usprawnienie pracy biblioteki, szybki dostęp do informacji, możliwość jednoczesnego dostępu wielu czytelników do tych samych materiałów, unowocześnienie biblioteki i przyciągnięcie do niej większej liczby czytelników, podniesienie prestiżu nauczyciela bibliotekarza oraz biblioteki, urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej Opracowanie: Bożena Boryczka

szybkość dostępu,

możliwość udostępniania książek niedostępnych w tradycyjnej formie,

łatwość dostępu i pracy,

oszczędność miejsca w magazynie,

usprawnienie pracy biblioteki,

szybki dostęp do informacji,

możliwość jednoczesnego dostępu wielu czytelników do tych samych materiałów,

unowocześnienie biblioteki i przyciągnięcie do niej większej liczby czytelników,

podniesienie prestiżu nauczyciela bibliotekarza oraz biblioteki,

urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej

Podsumowanie Głównym użytkownikiem zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych jest – jak wynika z ankiety - nauczyciel bibliotekarz. Prawie 50% nie widzi korzyści z dostępu do zasobów cyfrowych, a co za tym idzie, nie korzysta z nich i nie poleca innym. Nie znając zasobów cyfrowych nie widzi zalet w wykorzystaniu ich. Opracowanie: Bożena Boryczka

Głównym użytkownikiem zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych jest – jak wynika z ankiety - nauczyciel bibliotekarz.

Prawie 50% nie widzi korzyści z dostępu do zasobów cyfrowych, a co za tym idzie, nie korzysta z nich i nie poleca innym. Nie znając zasobów cyfrowych nie widzi zalet w wykorzystaniu ich.

Proponowane kierunki zmian należy zmodyfikować treści niektórych szkoleń prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz treści kursów kwalifikacyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa skorzystać z pomocy doradców metodycznych do spraw bibliotek szkolnych wykorzystać współpracę z bibliotekami pedagogicznymi w zakresie organizowania lokalnych spotkań i konferencji poświęconych nowym technologiom Opracowanie: Bożena Boryczka

należy zmodyfikować treści niektórych szkoleń prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz treści kursów kwalifikacyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa

skorzystać z pomocy doradców metodycznych do spraw bibliotek szkolnych

wykorzystać współpracę z bibliotekami pedagogicznymi w zakresie organizowania lokalnych spotkań i konferencji poświęconych nowym technologiom

Dziękuję za uwagę http://biblioteka.oeiizk.waw.pl [email_address]

Add a comment

Related presentations

Related pages

Użytkownicy zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych

Użytkownicy zasobów cyfrowych w bibliotekach ... Podejmując próbę scharakteryzowania użytkowników zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych, ...
Read more

Użytkownicy zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych ...

1. Użytkownicyzasobów cyfrowychw bibliotekach szkolnych III konferencja Int e rnet w bib liotekach Zasoby elektroniczne: podaż i popyt Wrocław 2005
Read more

Nowa koncepcja kształtowania zbiorów i obsługi ...

... automatyzacja bibliotek szkolnych w Rosji zazwyczaj ... częściej na szkolnych bibliotekach ... z zasobów cyfrowych ...
Read more

Rola użytkowników w tworzeniu zasobów bibliotek cyfrowych

Narzędzia umo żliwiające wymian ę my śli istnia ły w bibliotekach cyfrowych ... i ż użytkownicy ... istniejących zasobów cyfrowych W ...
Read more

III konferencja: Internet w bibliotekach - EBIB ...

Odbiorcy zasobów cyfrowych  Bożena Boryczka Użytkownicy zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych ...
Read more

Biblioteki szkolne - Zespół Szkół Sióstr Urszulanek ...

Użytkownicy zasobów cyfrowych w bibliotekach szkolnych. W: III konferencja: Internet w bibliotekach. Zasoby elektroniczne: podaż i popyt.
Read more

Biblioteka – Wikipedia, wolna encyklopedia

Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku ... udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych ... W bibliotekach gromadzone są ...
Read more

Rewolucja cyfrowa w komunikacji naukowej – szanse i ...

Rewolucja cyfrowa w ... B. „Użytkownicy zasobów cyfrowych w ... B., Red. IV Ogólnopolska Konferencja EBIB: Internet w bibliotekach.
Read more