Typografia dla początkujących

33 %
67 %
Information about Typografia dla początkujących
Design

Published on July 22, 2009

Author: typoagrafka

Source: slideshare.net

Description

O typografii dla początkujących z punktu widzenia początkującego

T Joanna Ludmiła Ryćko rycko@informatik.hu-berlin.de BachoTEX kwietnia – maja

S C ? D ? O , P U

C ? Z greckiego: týpos – obraz, forma gráphein – pisać

C ? Z greckiego: týpos – obraz, forma gráphein – pisać czyli: pisanie z pomocą ustalonych form

C ? „Mały słownik języka polskiego” podaje trzy definicje: . «druk z czcionek lub odlewów metalowych na maszynach drukarskich; sztuka drukarska, drukarstwo» . «druk wypukły» . «układ graficzny książki»

C ? „Mały słownik języka polskiego” podaje trzy definicje: . «druk z czcionek lub odlewów metalowych na maszynach drukarskich; sztuka drukarska, drukarstwo» . «druk wypukły» . «układ graficzny książki»  W tym referacie będę mówić o typografii w znaczeniu trzecim.

P D ? estetyka (piękno, sztuka) czytelność tekstu (wiele złożonych czynników, lata doświadczeń typografów)

P : I D ? . Litery łatwo rozróżnialne czytanie przy długich tekstach. szczególnie szybko i bez wysiłku,

P : II D ? . Odstępy międzyliterowe dopasowane do: kroju, wielkości, szerokości i grubości użytego pisma, wyważone w obrębie całego tekstu. Zbyt szerokie lub zbyt wąskie odstępy zmniejszają czytelność tekstu.

P : III D ? . Krój pisma pasujący do treści, sprawdzony pod kątem czytelności. Litery nie powinnyszerokie. za cienkie ani za grube, ani za wąskie ani za być ani

P : IV D ? . Wielkość pisma – uwaga na przeznaczenie tekstu i odległość czytającego od niego.

P : V D ? . Odstęp między wierszami zależy od długości i liczby linijek oraz od wielkości pisma. Oko prowadzone po tekście. Błąd,wybierze nie ten,przy trzeba wiersza jeśli czytający co przechodzeniu do następnego lub musi długo szukać jego początku (inną przyczyną może być też zbyt szeroka kolumna).

P : VI D ? . Szerokość kolumny i długość wiersza: Odstęp międzykolumnowy – znacznie większy od odstępu międzysłownego. Długość linijki między 45 a 65 znaków lub 6–10 słów.

P : VII D ? . Odstępy międzywyrazowe – w miarę możliwości jednolite w całym tekście. Ani za duże ani za małe. Błąd, skakać od słowa do słowa.wyrazy w jeden lub musi jeśli czytający łączy dwa Popularne rozstrzelenie liter również źle wpływa na czytelność tekstu.

P : VIII D ? . Podział tekstu na akapity i inne bloki, np. wypunktowania – dobrze przemyślany. Zbyt duże fragmenty bez podziału – szara masa nie zachęcająca do czytania. Trudno wyłapać istotne informacje.

P : IX D ? . Format strony uwzględnia przeznaczenie tekstu, oraz warunki ekonomiczne i estetykę. Czytelnik powinien chętnie brać do ręki coś, co i tak musi przeczytać.

P : X D ? . Marginesy możliwie duże (ograniczone względami ekonomicznymi). Wymiary kolumny tekstu powinny być dopasowane do formatu strony. Czytający potrzebuje miejsce na kciuk, żeby móc swobodnie trzymać książkę w rękach.

P : XI D ? . Tło spokojne, bez wyraźnych kontrastów. Kolory i elementy graficzne nie powinny utrudniać czytania. Ważne przerwie czytanie, jeśli będzie ono dla niego zbyt Czytający dla mediów ekranowych. męczące.

O , Podstawa – tekst poprawny językowo (ortograficznie, gramatycznie i stylistycznie) Niemiecka literatura używa terminu ortotypografia dla obszarów, zajmujących się zasadami wstawiania poprawnych cudzysłowów, odstępów, wszelkich kresek poziomych, pionowych itp.

Z : P I O , Zalicza się do nich: . , ; : ? ! ... czyli kropkę, przecinek, średnik, dwukropek, znak zapytania, wykrzyknik i wielokropek.

Z : P II O , Zasada zapisu: przed znakiem bez odstępu czy zmiany wiersza, po znaku odstęp zawsze, poza kilkoma wyjątkami (np. jeśli kropka zamyka skrót, po którym następuje przecinek).

Z : P III O , Różne funkcje kropki: na końcu zdania, na końcu niektórych skrótów, za liczbą, dla podkreślenia jej przymiotnikowego charakteru (np. 52. osoba na liście).

Z : P IV O , Przy zastosowaniu kropki w inicjałach lub skrótach takich jak „m. in.” – mniejszy odstęp międzywyrazowy. LTEX: „,”, np.: m.,in. A

Z : P V O , Wielokropek to dokładnie trzy kropki. A LTEX: dots

Z : P I O , Podstawowymi poziomymi kreskami są: -–—− czyli: A dywiz (inaczej łącznik, LTEX: -) półpauza (LTEX: --) A pauza (LTEX: ---) A minus (LTEX: $-$) A

Z : P II O , Łącznik służy, jak sama nazwa wskazuje, do łączenia wyrazów. Przykłady: biało-czerwony, Kowalska-Nowak, 80-298. Łącznik zapisuje się bez żadnych odstępów wokół niego.

Z : P III O , Zasada dzielenia wyrazów z łącznikiem: miejsce dzielenia na granicy wyrazów powtórzyć na początku następnej linijki: łącznik trzeba biało- -czerwony LTEX: usepackage[MeX]{polski}, a w miejsce łącznika A polecenie dywiz

Z : P IV O , Myślnik to pauza albo półpauza. Pauza nieoddzielona spacją, lub z małymi odstępami. (LTEX: wyraz,---,drugi) A Półpauzę oddzielona spacją. Jednolite długości myślników w tekście.

Z : P V O , Półpauza służy również do zapisywania zakresów. Przykłady: strony 18–33 A LTEX: strony 18--33 (bez odstępów wokół kreski!), 5 marca – 6 kwietnia LTEX: 5~marca -- 6~kwietnia (z odstępami). A

Z : N O , Nawiasy: okrągłe () kwadratowe [] klamry {} przylegają do zawartości. Na zewnątrz – zawsze odstępy wyrazowe, wyjątek: za nawiasem występuje od razu przecinek albo kropka. Ukośna kreska „/” nie jest nawiasem!

Z : C I O , Każdy język ma swoje formy cudzysłowów. W języku polskim – najczęściej w formie 99–99: Schematycznie: 99 W kawiarence. . . 99 Wewnątrz tekstu już cytowanego tekstu – cudzysłowy francuskie: Wyglądem przypominają << i >> znaki mniejszości i większości, jednak nimi nie są!

Z : C II O , Grzegorz Turnau, „W kawiarence «Sułtan»” A złożymy w LTEX-u następująco: Grzegorz Turnau, ,,W kawiarence flqq Sultanfrqq’’ lub Grzegorz Turnau, ,,W kawiarence <<Sultan>>’’

D O , Wyrazy należy dzielić według zasad ortografii. Należy unikać zbyt dużo przeniesień linijka pod linijką (w zależności od długości linijki: 3–6). LTEX: Włączenie dzielenia automatycznego: usepackage{polski} A lub usepackage[polish]{babel} Ręczne dzielenie: . Dla całego dokumentu: hyphenations{TeX-nic-Cen-ter, E-macs} w preambule. . Jednorazowo: -, na miejscu potencjalnego dzielenia, np.: no-te-book.

D : W O , hbox{} wyłącza dzielenie w tekście otoczonym nawiasami klamrowymi Przykład: hbox{1,000,000,000 zl} spowoduje złożenie: 1 000 000 000 zł.

D : N O , Niełamliwe spacje w języku polskim trzeba wstawiać m. in. w takich przypadkach: odstęp po jednoliterowym słowie, np. i, a, w, z, g. 13:00 ul. Myśliwska 23 A LTEX: ~

D : N O , Niełamliwe spacje w języku polskim trzeba wstawiać m. in. w takich przypadkach: odstęp po jednoliterowym słowie, np. i, a, w, z, A g. 13:00 LTEX: g.~13:00 A ul. Myśliwska 23 LTEX: ul.~My’sliwska~23 A LTEX: ~

P Kryteria podziału pisma krój, odmiana, stopień. Przykład pełnej definicji pisma: „Swiss 721 PL Light Condensed Italic 8 pt” nazwa: Swiss 721 PL odmiana: Light Condensed Italic stopień: 8 pt

K I P Pisma jedno i dwuelementowe Jednoelementowe – litery są zbudowane z jednakowej grubości kresek. Dwuelementowe mają kreski różnej grubości (np. pionowe są grubsze niż poziome).

K II P Pisma szeryfowe i bezszeryfowe Szeryfy to ozdobne kreski na zakończeniach liter. Zwiększają dekoracyjność kroju pisma. Pisma szeryfowe – w długich tekstach Pisma bezszeryfowe – teksty czytane na ekranie (strony internetowe, prezentacje), nagłówki. LTEX: pisma szeryfowe (roman): textrm{}, rmfamily, A pisma bezszeryfowe (sans serif ): textsf{}, sffamily.

K III P Pisma o stałej i proporcjonalnej szerokości Proporcjonalna szerokość: Stała szerokość: Pchnąć w tę łódź jeża Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig lub ośm skrzyń fig __ ___ __ _ _ __ _ __ __ _ __ ___ __ _ _ __ _ __ __ _ |. |/ _ / _ | _ | _ / _ | |. |/ _ / _ | _ | _ / _ | | | (_) | (_) | | | | | | | ( ) | | | (_) | (_) | | | | | | | ( ) | | |___/ __,_|_| |_|_| |_|__,_| | |___/ __,_|_| |_|_| |_|__,_| || | | |_/ |_/ (ASCII-Art zrobiony przez Macieja Jana Głowackiego) Zastosowanie: listingi programów, ASCII-Art, nazwy plików. LTEX: texttt{}, ttfamily A Do listingów: verb++, środowisko verbatim i pakiet listings.

O P Wszystkie odmiany danego kroju – rodzina fontów. Podział ze względu na: grubość kresek: bardzo cienkie, cienkie, zwykłe, półgrube, grube, bardzo grube; szerokość znaków: bardzo wąskie, wąskie, normalne, szerokie, bardzo szerokie; pochylenie znaków: proste, pochyłe w prawo, pochyłe w lewo.

O : G P Odmiany grube wyróżniają fragment tekstu: należy stosować ostrożnie – wpływają na stopień szarości tekstu, słowo natychmiast zauważalne, przeszkadza rytmowi czytania, czasem lepsza jest kursywa. LTEX: textmd{}, mdseries dla pism półgrubych (medium) lub A textbf{}, bfseries dla pism grubych (bold).

O : P I P Zastosowanie kursywy: wyróżnienia cytatów, tytułów utworów i słów pochodzenia obcego, a także pojedynczych słów w tekście. Nie wpływa na stopień szarości strony tak jak pogrubienie. Jest różnica między prawdziwą kursywą, zaprojektowaną przez autora danego kroju pisma, a pochyleniem „na siłę”: kursywa, pochylenie na siłę

O : P II P LTEX: textit{}, itshape (kursywa – italic) A textsl{}, slshape (pochylenie – slanted) emph{} lub em – kursywa, jeśli tekst jest prosty, lub proste pismo, jeśli okalający tekst jest napisany kursywą.

S I P Stopień pisma – wielkość (wysokość), najczęściej wyrażana w punktach. Przykłady: Część Podrozdział 14 pt, grube 24 pt, grube Nagłówek Rozdział 12 pt, grube 18 pt, grube Tekst 10 pt, normalne Przypisy, marginalia 8 pt, normalne

S II P lub Część Podrozdział 14 pt, grube 10 pt, półgrube Rozdział Nagłówek 10 pt, grube 10 pt, kapitaliki Tekst 10 pt, normalne Przypisy, marginalia 8 pt, normalne

S III P LTEX: Wielkości predefiniowane, można dopasować, jeśli się wie, A co się robi. Polecenia sterujące stopniem pisma proporcjonalnie do wielkości pisma podstawowego tekstu: tiny, scriptsize, footnotesize, small, normalsize, large, Large, LARGE, huge, Huge

S IV P A Ręczne dopasowanie stopnia pisma w LTEX-u: fontsize{stopien}{odleglosc miedzy wierszami}selectfont Ostatnie polecenie jest konieczne, bo to komenda niskiego poziomu. Przykład kodu: {fontsize{13pt}{10pt}selectfont Tutaj jaki’s fragment tekstu, kt’ory ma pokaza’c zastosowanie polecenia sterujk{a}cego stopniem pisma.} który da w rezultacie: Tutaj jakiś fragment tekstu, który ma pokazać zastosowanie polecenia sterującego stopniem pisma.

U Jak zatroszczyć się o wygląd i formę strony tekstu: . Ustalenie formatu papieru. . Ustalenie wymiarów kolumny tekstu. . Ustalenie elementów stylu i tekstu. . „Wlanie” zawartości dokumentu. . Końcowe poprawki w dzieleniu wyrazów.

F U Najczęściej – A4 lub A5. LTEX: opcja klasy dokumentu a4paper lub a5paper A Konieczność definiowania w standardowych klasach, np. article – tam domyślnie amerykański letter.

M I U Marginesy jak największe, żeby czytający mógł swobodnie trzymać książkę lub gazetę. Dla serii formatów A (A3, A4, A5. . . ) zaleca się marginesy w proporcjach: wewnętrzny < górny < zewnętrzny < dolny ↓ ↓ ↓ ↓ 2 : 3 : 4 : 5 + dodatkowy margines na szycie.

M II U Nietypowe formaty strony Skomplikowane wyznaczanie poprawnych marginesów. W LTEX-u rzadko stosowane. A Zainteresowanych odsyłam do literatury lub do rozmów w kuluarach.

M III U A LTEX: predefiniowane wielkości marginesów; Zmiany ułatwiają pakiety geometry, vmargin albo typearea.

A U Sposoby rozdzielania akapitów: . Poprzez odstęp między nimi; jego wielkość powinna być wielokrotnością wysokości wiersza. . Przez wcięcie pierwszej linijki akapitu, przy czym nie stosuje się jej na początku rozdziału, pod tabelami, grafikami i rysunkami, gdyż wtedy ono przeszkadza. . Przez samą zmianę wiersza (trudne do rozpoznania). . Przez użycie jakiegoś graficznego znaku. LT A EX: Standardowo drugi ze sposobów. Usunięcie wcięcia pierwszej linijki – noindent Wielkość wcięcia setlength{parindent}{0pt} Odległość między akapitami setlength{parskip}{24pt}

A : P U Powinno się koniecznie unikać wdów i sierot. (Pojedyncze linie akapitu, na dole poprzedniej strony od tej, na której znajduje się reszta akapitu, lub przeniesione na stronę następną od tej, na której znajduje się większość akapitu.) LTEX: ma wbudowany mechanizm unikania ich. A

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

Typografia dla początkujących - Design

Search; Home; Design; Typografia dla początkujących
Read more

Amusing Workshops #12 Typografia i webfonty dla początkujących

Warsztaty już w najbliższy piątek, 24.05.2013, w godzinach 18.00 - 21.30, w siedzibie Google for Entrepreneurs na Rynku Głównym w Krakowie.
Read more

Adobe After Effects CS4 Kurs dla początkujących Część 1 ...

Adobe After Effects CS4 Kurs dla początkujących Część 1 (Spryciarze.pl)
Read more

Dla początkujących - Szkolenie - sites.google.com

Dla początkujących. Warsztat dla początkujących: sobota, 5.12.2009, godz. 9.30–18 ... Makieta, typografia, nawigacja, edycja i fotoedycja, ...
Read more

Typografia na ekranie, techniczny poradnik dla ...

Typografia na ekranie, techniczny poradnik dla początkujących; Typografia na ekranie, techniczny poradnik dla początkujących.
Read more

WordPress Dla Poczatkujacych - scribd.com

„WordPress dla początkujących” ma stanowić wprowadzenie do systemu WordPress. Jest on skierowany do wszystkich tych, którzy przymierzają się do ...
Read more