Työyhteisötaidot 2014

50 %
50 %
Information about Työyhteisötaidot 2014
Education

Published on February 6, 2014

Author: SatuRoos

Source: slideshare.net

Description

Työyhteisötaitoja käytännöstä käsin, arjen rautalankamalleja.

TYÖYHTEISÖTAITOJA KÄYTÄNNÖSTÄ KÄSIN 2014 Satu Roos www.underose.fi Satu Roos www.underose.fi

POHJUSTUSTA Mitä tulit hakemaan? Minkälaista palautetta haluaisit antaa? Satu Roos www.underose.fi

• • • • • Rautalankamalleja ”Ei ole mitään niin käyttökelpoista kuin hyvä teoria.” Lewin Arjen haasteet? Esimiehen kenttä Työnjako Satu Roos www.underose.fi

Ihmisenä oleminen (nähdään yksilö aktiivisena toimijana, johtamisen arvoperusta) Sosiaalinen layout (minkälaista vuorovaikutusta toimintaympäristö mahdollistaa, Miten rakenteilla edistetään yhteistä tavoitetta) Ihmisiksi: ihminen, suhde ja toimintaympäristö Ihmisiksi työssä ® Suhteessa toimiminen Yhteisvaikuttavuus (suhteet realisoituvat kollega-, asiakas-, esimies-, alaissuhteissa, vasta toiminta ratkaisee) (tulokset syntyvät yhteisvoimalla, organisaation virtalähde) Roos ja Mönkkönen 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. Arvosta työn imua. Tuunaa työtäsi. Ole työkavereillesi ystävällinen päivittäin. Huolehdi, että työsi vaatimukset ja voimavarat ovat tasapainossa Anna työn imuisen työtoverin kukoistaa Pidä huolta pelisäännöistä PsT Piia Seppälä, TTL, Kauppalehti 1.2.2014 Satu Roos www.underose.fi

TYÖYHTEISÖN KENTTÄ JA ESIMIEHEN PAIKKA Esimies perustehtävän, toimenkuvan ja odotusten välissä Satu Roos www.underose.fi

Esimiehen perustehtävä? • Käyttää työnantajan työnjohto-oikeutta • Mm. määrätä työntekijän tekemän työn suoritustavasta, laadusta, laajuudesta, työsuorituksen ajasta ja paikasta • Valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista • Puuttua työntekijöiden toimintaan, mikäli näin ei tapahdu = poikkeamat • Kannustaa, haastaa, tukea, ohjata, antaa palautetta, kiittää= sääntö Satu Roos www.underose.fi

Työyhteisötaidot Johtaminen /esimiestaidot Työnantajan edustaja johtajuus Asiantuntija/ alaistaidot Työnantajan edustaja/ johtajuus TYÖYHTEISÖTAIDOT Yhteistyö/ kollegataidot Satu Roos www.underose.fi Työtehtävä/ alaistaidot

Esimiehen roolit Esimies/Päätökset työsuhde Asiantuntija/ Yksi meistä Asiantuntija/ Tiimin, projektin Vetäjä, toiminta Tai kaikki nämä. Satu Roos www.underose.fi

Substanssiosaaminen Prosessiosaaminen Oman alan hallitseminen ”Tekniikka”, ”kaavat”, ”terminologia” Kyky soveltaa omaa erikoisosaamista koko prosessin näkökulmasta Minkälaisilla laseilla katselet? Mitä näet, kun katsot ympärillesi? Asiantuntijuus? Kyky katsoa asioita sekä oman ammattitaidon että yhteisen tavoitteen ja muiden asiantuntijoiden näkökulmasta Satu Roos www.underose.fi

Mönkkönen, Roos 2009 ESIMIES Arvostaa, luottaa, rohkaisee, ja haastaa. ASIANTUNTIJA Oman alansa asiantuntija, tietää, mitä tietää ja osaa perustella kantansa. Kehittää omaa asiantuntemustaan. Kokonaisuuden ymmärrystä ja hallintaa. Pitää alaiset ajan tasalla, kysyy, kuuntelee ja perustelee ratkaisuja. Tulee toimeen ja tekee yhteistyötä eri alojen ihmisten kanssa, ymmärtää ja johtaa erilaisia ihmisiä. Ymmärtää oman roolinsa, soveltaa osaamistaan ja luottaa esimiehen osaamiseen. Osaa kuvata ja perustella omaa työtään muille, tekee yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Satu Roos www.underose.fi Substanssi= ammatti Prosessi= hallinta, kokonaisuus, aika Vuorovaikutus= johtaminen, yhteistyö, suhteet

ESIMIES ARVOSTUS LUOTTAMUS KUUNTELU PERUSTELUT ARVOSTUS ASIANTUNTIJA Substanssi= ammatti KUUNTELU PERUSTELU LUOTTAMUS ARVOSTUS ARVOSTUS Mönkkönen, Roos : Työyhteisötaidot, 2009 Satu Roos www.underose.fi Prosessi= hallinta, kokonaisuus, aika Vuorovaikutus= hallinta, kokonaisuus, aika

Millainen työn rakenne on? Mikä on kaikille yhteistä? Miten esimiehen rooli muuttuu? Satu Roos www.underose.fi

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS Vuorovaikutus on osa työtä, erityisesti esimiehen työtä. Viestintä on vuorovaikutusta. Satu Roos www.underose.fi

Työyhteisö ja yhteistyö ? • Fyysinen sijainti, toimitilat • Sosiaalinen rakenne, palaverit • Työroolit, osallistuva/ei • Vuorovaikutus • Ammatilliset ajattelutavat • Toimintatyylit • Kollektiiviset roolit • Persoonalliset roolit • Tunteet Satu Roos www.underose.fi

SYÖ Välttely Karttelu Sieto Minimi Välittäjän Etä yhteys vuorokautta vaikutus TYÖ Neutraali Asiat asioina aina Työtoveruus Työkaveruus Ystävyys Jakaminen tehtävät Yli työn Yhteistyö ilo ja tuska rajojen Mitä jaetaan? Mikä on yhteistä? Mikä riittää hyvään yhteisTYÖHÖN? Satu Roos www.underose.fi

• • • • • • • • • • Aito vuorovaikutus, jossa voi olla montaa mieltä. Asianosaisten läsnäolo fyysisesti ja henkisesti. Osallistujien äänivelvollisuus/hiljaisuuden riski. Kokemuksella ja osaamisella osallistuminen. Osaamisen kuulluksi tuleminen. Omasta puolesta puhuminen. Erilaisuuden sietäminen ja vaihtoehtojen etsiminen. Tavoitteena riittävä yhteisymmärrys. Entäs-taso. Yhdenvertaisuus keskustelussa. Vastuu ja valta päätöksissä. Satu Roos www.underose.fi

Arvostus. Toisen tilanteen ymmärtäminen. Suu kiinni, sitten heti omat jutut. Korvat auki. Niin, mutta …tyrmäys. Aivot auki. Entäs jos… … jatkokysymys. Satu Roos www.underose.fi

Tiedonkulun varmistaminen NYT. TOSI. Välttämätöntä Välittömästi. ENSI VIIKKO. EHKÄ. Toiminnan Ennakointi tarvittaessa. TULEVAISUUDESSA. MAHDOLLISESTI. Muutosten kaavailu. Satu Roos www.underose.fi

VAIKEAT TILANTEET Satu Roos www.underose.fi

”Tuomareiden onnistumisen ja luotettavuuden arviointi painottuu usein menestymiseen kriittisillä hetkillä. Peliin vaikuttavat tuomiot eli rangaistuslinja, maalitilanteet ja kiistatilanteet mittaavat tuomarin kykyä johtaa ottelua tärkeillä hetkillä. ” Suomen Jääkiekkoliitto Perusjohtaminen: tavoite ja suunnitelma-> sen noudattaminen Poikkeamiin puuttuminen tarvittaessa • olosuhteissa • tuloksissa • toiminnassa • osaamisessa • käyttäytymisessä • työkyvyssä • elämäntilanteissa Satu Roos www.underose.fi

VAIN YKSI MIELI MONIMIELISYYS ERIKITKA MIELISYYS RISTIRIITA Satu Roos www.underose.fi KONFLIK TI

1. Vuorovaikutukseen liittyvä verbaalinen/nonverbaalinen Selän takan puhuminen, epäasiallinen puhe, aggressiivisuus, oikeassa olemisen tarve/puhumattomuus, ei tervehditä, ei katsekontaktia 2. Henkilökohtaiset tekijät Sairauslomat, poissaolot, kotihäirintä, omien asioiden hoitaminen työaikana, läheinen ystävyys, pukeutuminen Satu Roos www.underose.fi

Kitkan siemeniä Pehrmania (2010) mukaillen 3. Tehtäväsuuntautuneet tekijät Työnjako, työtavat, pelisääntöjen noudattamattomuus, tiedon salaaminen, töiden valikointi, puutteellinen opastus, työintoilu 4. Kulttuurista johtuvat tekijät Näkökulmaerot, tausta erilaisessa toimintakulttuurissa, erilaiset odotukset 5. Muut tekijät Tilannetajun puute, väärinymmärrykset, persoona Satu Roos www.underose.fi

HANKALA TILANNE/YKSILÖ TYÖYHTEISÖSSÄ YKSITTÄISET ASIAT HENK. KOHT. TYÖ ELÄMÄ TYÖKYKY VAJAA TYÖKYKY TOIMENKUVA TYÖYHTEISÖ OSAAMINEN TYÖNJAKO SÄÄNNÖT PERSOONA MONINAISUUS KÄYTÖS Satu Roos www.underose.fi LUONNE YKSITYINEN

VAIKUTTAVA PALAUTE Satu Roos www.underose.fi

• • • • Tiskaamaton kahvikuppi/ yksittäinen teko Toistuvasti tiskaamaton kahvikuppi/ tapa Usein tiskaamaton kahvikuppi/luonne Aina tiskaamaton kahvikuppi/hankala tyyppi => säännöistä piittaamaton, muita ylenkatsova, työpaikan kiusanhenki Satu Roos www.underose.fi

TEOT? Mikä on ollut tyrmäävin palautteesi? Satu Roos www.underose.fi

Sinä olet…->koko ikä Sinulla on …->lähes koko ikä Sinä osaat…-> Ammatti-ikä, työsuhde Sinä teit…->hetki, lähimenneisyys Kiireessä…->nyt Satu Roos www.underose.fi

Mitä tapahtui? Miten toimittiin? Miten meillä menee? Menikö suunnitelman mukaan? Mikä onnistui erinomaisesti? Mitä pitää miettiä? Mitä voisi tehdä toisin? Satu Roos www.underose.fi

Minkälaisia asioita Olisi hyvä käsitellä yhdessä? Minkälaisissa tilanteissa? Minkälaisilla tavoilla? Millaisia käytäntöjä? Satu Roos www.underose.fi

Psykologisten tutkimusten mukaan 1. Annostelu: mitä, milloin, miten 2. Raja työn ja EI-työn välillä 3. Riittävä lepo 4. ”Työvapaa” aika aivoissa Sekä johdettaville että johtajalle. Satu Roos, www.underose.fi Satu Roos www.underose.fi

• Liian usein annamme vastauksia muistettavaksi sen asemesta, että antaisimme haasteita ratkaistavaksi. • Positiivarit 30.1.2012 • Kiitos osallistumisesta! Satu Roos www.underose.fi

Add a comment

Related presentations

Related pages

Työyhteisötaidot - Etusivu- Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Työyhteisötaidot Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 27.3.2014 Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka www ...
Read more

Työyhteisötaidot - Työyhteistaidot -koulutus

Työyhteisötaidot -koulutus sopii kaikille työyhteisöille. Erityisen hyvin se soveltuu organisaatioille, joissa ollaan siirtymässä perinteisestä ...
Read more

Työyhteisötaidoilla tulevaisuuteen - Karoliina Jarenkon ...

Työyhteisötaidoilla tulevaisuuteen - Karoliina Jarenkon esitys 12.11.2014 ... Finnclean 2014: ... Työyhteisötaidot ...
Read more

Johtaminen ja työyhteisötaidot 2014-2016 - Hyvää ...

Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolten Hyvää huomenta - Hyvää huomista -yhteistyö etenee määrätietoisesti kohti vuotta 2020. Silloin ...
Read more

Hyvät työyhteisötaidot ovat hyvinvoinnin perusta työssä

Hyvät työyhteisötaidot ovat hyvinvoinnin perusta työssä 15.10.2014 - Pirkko-Liisa Vesterinen Yleisesti hyväksytyt työyhteisötaitojen ...
Read more

store.unipressglobal.com

TYÖYHTEISÖTAIDOT Kaarina Mönkkönen & Satu Roos. 34.88 EUR. TAIDETERAPIAN KÄSIKIRJA ... © 2014 Ecommerce software by PrestaShop ...
Read more

Työyhteisötaidot - Etusivu- Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Työyhteisötaidot (pdf) Lyhytohje. Pirkko Mäkinen ja Tarja Räty, TTK 2014. Hyvät työyhteisötaidot (pdf) Esimerkkejä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta.
Read more

Työyhteisötaidot ja työhyvinvointi - Prof. Marja-Liisa ...

Professori Marja-Liisa Manka (Tampereen yliopisto) luennoi Aalto-yliopiston "Voi hyvin Aallossa" -viikolla otsikolla "Työyhteisötaidot ja ...
Read more