Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä

50 %
50 %
Information about Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä
Education

Published on September 16, 2014

Author: SeskoRy

Source: slideshare.net

Description

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 1/19

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä • Tässä kalvosarjassa esitetään havainnollistettuna standardin SFS 6002 kohdan 6.4 mukainen työskentely jännitteisten osien läheisyydessä. • Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä on yleinen työtapa. Turvallisuuden varmistamiseksi on tunnettava jännitteisten osien suojaustavat sekä jännitetyöalueen ja lähialueen määräytyminen. • Sähkötöiden turvallisuus varmistetaan noudattamalla SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin vaatimuksia. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 2

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Ennen sähkötöiden tekemistä määritellään vastuualueet: 1. työnantaja vastaa kaikesta työturvallisuudesta 2. sähkötöiden- tai käytön johtaja järjestää ja huolehtii yrityksen sähkötöiden turvallisuuden valvonnan 3. työstä tai käytöstä vastaava henkilö valvoo työkokonaisuutta 4. jokaisessa työkohteessa on nimettynä työnaikainen sähkötyöturvallisuuden valvoja. Hän valvoo työkohteessa tehtävää työtä. 5. työn tekijä valvoo itse omaa työtään ja sen välitöntä vaikutuspiiriä MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 3

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Jännitteisten osien läheisyydessä tehdään yleensä kahden tyyppisiä töitä: 1a. Sähköalan ammattihenkilöiden tekemät sähkötyöt 1b. Riittävästi opastettujen henkilöiden tekemät sähkötyöt 2. Rakennustyöt, kuljetustyöt, nostotyöt, siivoukset ja vastaavat työt. Näiden tekijät eivät yleensä ole sähköalan ammattihenkilöitä. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 4

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Työskentely sähkölaitteistossa aloitetaan työalueen ja kohteen määrittelyllä. Siinä varmistutaan, että: 1. työalue on varmasti oikea 2. työ on kohteessa kaikin tavoin turvallista 3. työn teko ei saa vaarantaa ulkopuolisia henkilöitä, eivätkä ulkopuoliset henkilöt saa vaarantaa työn tekoa. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 5

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 määrittelee: Työskentely vaihtosähköllä yli 50 voltin tai tasasähköllä yli 120 voltin nimellisjännitteisten osien läheisyydessä on mahdollista vasta, kun on varmistuttu turvallisuustoimenpitein siitä, että ei voida koskea jännitteisiä osia eikä joutua jännitetyöalueelle. Standardi määrittelee edellä vain työskentelyn pienjännitteisissä ja suurjännitteisissä laitteistoissa ja niiden osissa. Turvallinen työskentely tulee varmistaa myös pienoisjännitelaitteistoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi akustot joissa on suuri oikosulkuteho ja jotka voivat aiheuttaa valokaaritapaturman. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 6

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä SFS 6002 -sähkötyöturvallisuusstandardi ohjeistaa jännitteisten osien läheisyydessä työskentelyyn seuraavalla tavalla: 1. turvallisuustoimenpitein on varmistauduttava siitä, että ei voida: • koskea jännitteisiä osia • joutua jännitetyöalueelle. 2. jännitteiset osat voidaan suojata: • suojilla, suojuksilla, koteloilla ja eristävillä päällyksillä. 3. jos suojauksia ei voida tehdä käytetään: • turvallista etäisyyttä • valvontaa. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 7

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Esimerkki jännitetyöalueesta (DL) ja lähialueesta (DV). Molemmat mittajanat alkavat paljaasta jännitteisestä osasta. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 8

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä (Suojan käyttö) A) Täysin kosketussuojaamattomat, laajat jännitteiset virtakiskot B) Kiskojen kosketussuojaus on toteutettu teräslevyllä. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 9

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä (Suojuksen käyttö) • Täysin kosketussuojaamattomat virtakiskot (A), joiden suojuksena on verkko-ovi (B). Kosketus estetään edestä. • Läpinäkyvä muovilevy estää jännitteisten osien koskettamisen. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 10

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä (Kotelon käyttö) Kotelointi suojaa ihmistä sekä laitteiston sähköisiä osia kosketukselta, vierailta esineiltä, pölyltä sekä vedeltä. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 11

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä (Eristysaineisen suojan käyttö) Esimerkki jännitetyöalueen ja lähialueen rajaamisesta eristysaineisen suojan avulla. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 12

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä (Eristysaineisen suojan käyttö) Asentaja on peittänyt työskentelyalueensa lähellä olevat jännitteiset osat (A) korjaustyön ajaksi standardin mukaisella jännitetyömatolla. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 13

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä (eristysaineisen suojan käyttö) Asentaja on huoltotyön ajaksi peittänyt työskentelyalueensa lähellä olevat suurjännitteiset osat puulevyillä. Kaikki vieressä olevat jännitteiset kentät ovat merkitty varoitusnauhoilla. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 14

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä on lähityötä. Tällöin on varmistuttava, että työkohteessa estetään sähköiskun ja valokaaren vaara. • pienoisjännitteisiin laitteistoihin ei ole määritelty erillistä lähialuetta. Työkohteessa on kuitenkin arvioitava valokaaren vaaran mahdollisuus ja säilytettävä riittävä etäisyys jännitteisiin osiin. • pien- ja suurjännitteisiin laitteistoihin on määritelty lähialueen ulkorajan mitat. Ne riippuvat kohteesta ja jännitteen suuruudesta. MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 15

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Pienjännitteisessä (400/230 V) kohteessa on laajoja paljaita jännitteisiä osia, tällöin: • Jännitetyöalueen ulkoraja on 0,2 m (punainen sektori) • Lähialueen ulkoraja on 0,7 m (vihreä sektori). MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 16

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Pienjännitteisessä (400/230 V) kohteessa on paljaita jännitteisiä osia kytkimen koteloinnin sisällä. Tällöin: • Jännitetyöalueen ulkoraja on 0,05 m (punainen sektori) • Lähialueen ulkoraja on 0,7 m (vihreä sektori). MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 17

Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Pienjännitteisessä (400/230 V) kohteessa jännitteiset osat ovat suojattu IPXXB –kotelointiluokkaan (”sormisuojaus”). Tällöin: • Jännitetyöalueen ulkorajan mittaa ei ole • Lähialueen ulkoraja on 0,7 m (vihreä sektori). MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 18

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 MJJMäkinen Osakeyhtiö markku.makinen@iki.fi (17.12.2012) 19

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tikkailla työskentely | Sähkötyöturvallisuus

Tikkailla työskentely. ... tikkaat eivät ole sähköä johtavat työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä. Kuva: STUL ry. Lähteet.
Read more

TURVALLINEN_TYOSKENTELY - shipel.fi

tyÖskentely jÄnnitteisessÄ laitoksessa. tyÖskentely jÄnnitteisten osien lÄheisyydessÄ : next: generaattorit_ja_paataulu previous: tahdistus.
Read more

Tujuka Oy – Tujuka Oy

Osa 4: Työskentely jännitteettömänä Osa 5: Jännitetyö Osa 6: Työt jännitteisten osien läheisyydessä Kysymykset osista 4-6 Osa 7: ...
Read more

Koulutus - salabra.tp.samk.fi

SFS 6002 Sähkö- ja Automaatiotekniikka SAMK/Tekniikka Pori LÄHITYÖT Standardissa ei käytetä nimeä ”jännitteisten osien välitön läheisyys ...
Read more

Yleista - JT-Millennium

... työskentely jännitteettömänä, jännitetyö ja työskentely jännitteisten osien läheisyydessä. ... jännitteisten osien ...
Read more

SFS 6002 Koulutus

Työ jännitteisten osien läheisyydessä. Kun jännitteisten osion läheisyydessä työskennellään, ... Sähkötiloissa liikkuminen ja työskentely;
Read more

Sähköala.fi | Täsmennyksiä jännitetyöohjeisiin

... työskentely jännitteettömänä, työskentely jännitteisten osien läheisyydessä tai ... suojainten käyttöön sekä jännitteisten osien ...
Read more

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus – Wikipedia

Työ jännitteisten osien läheisyydessä; ... jälkeen jännitteen saa kytkeä sähkölaitteistoon vasta kun kaikki työskentely työkohteessa on ...
Read more

STT Toinen osio 2010x - dio.fi

Martti Hallamäki Sivu 3 Päivitetty 1.9.2010 Työkalut, laitteet ja välineet 21 Työn organisointi 22 Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä 22
Read more

Turunmaan Sähköyhdistys ry - tmsy.fi

Lyhyesti. Vuonna 1945 perustetun Turunmaan Sähköyhdistys ry:n tarkoituksena on koota Turussa ja sen lähiympäristössä toimivat sähköalan yrittäjät ...
Read more