Tvori_Skovoroda

46 %
54 %
Information about Tvori_Skovoroda
Education

Published on November 22, 2017

Author: bibliografcbs

Source: authorstream.com

Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій Савич. Вибрані твори : поезії , байки, діалоги , притчі / Г. С. Сковорода. - Х. : Прапор, 2007. - 384 с. - Екземпляри всього 7 : БФ 1 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 13 (1), БФ 19 (1), БФ 23 (1), юн (1) До книги великого українського поета й філософа Григорія Сковороди ввійшли цикли «Сад божественних пісень », « Харківські байки», діалоги « Нарцис », « Розмова про стародавній світ », « Розмова п’яти подорожніх про справжнє щастя в житті », « Алфавіт миру», « Боротьба архистратига Михайла із Сатаною», « Суперечка біса з Варсавою », притчі « Вдячний Єродій », «Убогий Жайворонок ». Їх подано з автографами, найкращими списками й першодруками , а також оснащено належним науковим апаратом . Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій Савич. Вибрані твори в українських перекладах [Текст] / Г. С. Сковорода. - Х. : Ранок, 2009. - 240 с. - ( Українська муза). - Екземпляри всього 1 : БФ 22 (1) Великий письменник XVIII століття , глибокий філософ та богослов, Григорій Сковорода є справжнім символом української духовності . Його літературна спадщина не така вже й велика за обсягом , але справила помітний вплив на подальшу українську літературу . Ця книга — « початкові двері » у світи Григорія Сковороди, де душа філософа годна сприймати кожну крихту буття за видимий слід Божої долоні , де живе віра у « духовну республіку », в якій панують гідна людини свобода й божественна любов . Слава Сковороди сягнула далеко за межі України . Давайте вслухаємося в музику славетного «Саду божественних пісень », задумаємося над силами байок , поміркуємо , читаючи філософські діалоги Сковороди. І будемо пишатися , що Григорій Сковорода — славетна постать нашої України . Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій . Розмова про істинне щастя / Г. С. Сковорода; пер. укр . мовою , прим. В. О. Шевчука. – Харків : Прапор, 2002. – 280 с. - Екземпляри всього 1 : юн (1) Книгу склали поезії , байки, філософські трактати , діалоги , притчі та афоризми великого українського мислителя , богослова, філософа , письменника-гуманіста і педагога Г. С. Сковороди. Написані книжною староукраїнською мовою , тут вони подаються в перекладі новою українською літературною мовою . Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій Савич. Сад божественних пісень / Григорій Сковорода. - К. : Школа, 2007. - 335 с. - ( Бібліотека шкільної класики ). - Екземпляри всього 14 : БФ 1 (1), БФ 2 (1), БФ 3 (1), БФ 6 (1), БФ 8 (1), БФ 11 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 16 (1), аб (1), юн (2), БФ 24 (1) До видання увійшли твори Григорія Сковороди: поезії , байки, притчі , філософські трактати та листи , які відкривають сучасному читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра.   Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій Савич. Світ ловив мене, та не впіймав / Г. С. Сковорода ; упоряд ., авт. вступ. ст. та комент . В. В. Кравець . - Х. : Фоліо , 2006. - 608 с. : 1 л. портр .- Екземпляри всього 4 : юн (1), БФ 3 (1), БФ 13 (1), БФ Ки (1) Ця книга — найбільш повне та науково зважене видання творів великого мислителя та поета Григорія Савича Сковороди, що здійснено за останні роки. Мета видання — вшанувати пам'ять нашого видатного співвітчизника та допомогти сучасному читачеві наблизитися до глибинних витоків « мандрівного філософа », спробувати осягнути всю незбагненну мудрість його містики .   Презентация PowerPoint: Сковорода Григорій Савич Твори у 2-х томах. Т.1. Поезії . Байки. Трактати . Діалоги / Г.С. Сковорода. – Київ : Обереги, 2005. – 528 с. – Екземпляри всього 8 : юн (1), БФ 8 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 23 (1), БФ П (1), БФ Ин (1) До двотомника творів Григорія Сковороди (1722-1794) увійшли поезії , байки, притчі,філософські трактати й діалоги , переклади й листи видатного українського письменника гуманіста , філософа і мислителя , просвітителя   і педагога, предтечі нового українського письменства . Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на нову українську літературну мову , вони відкривають сучасному читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра.  Презентация PowerPoint: Сковорода Григорій Савич. Твори у 2-х томах. Т.2. Трактати . Діалоги . Притчі . Переклади . Листи / Г.С. Сковорода. – Київ : Обереги, 2005. – 476 с. – Екземпляри всього 8 : юн (1), БФ 8 (1), БФ 13 (1), БФ 14 (1), БФ 15 (1), БФ 23 (2), БФ Ин (1) До двотомника творів Григорія Сковороди (1722-1794) увійшли поезії , байки, притчі,філософські трактати й діалоги , переклади й листи видатного українського письменника гуманіста , філософа і мислителя , просвітителя   і педагога, предтечі нового українського письменства . Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на нову українську літературну мову , вони відкривають сучасному читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра.  Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій Савич. Твори [Звукозапись] / Г. С. Сковорода ; текст читає П. Панчук . - К. : Наш формат, 2006. - эл. опт. диск (CD-ROM) : зв . ; 7 год. 36 хв . - Екземпляри всього 5 : иц (1), БФ 1 (1), БФ 6 (1), БФ 13 (1), БФ 23 (1) Григорій Сковорода (1722-1792) – найвидатніша постать у літературному житті України XV?? І ст. Був всебічно обдарованою людиною – філософом-мислителем , письменником , педагогом, музикантом , знавцем Античності й Середньовіччя , володів кількома мовами : латинською , старогрецькою , староєврейською , польською , німецькою , російською . Він постійно вчився , поглиблював свої знання – «перший розум наш…» Могутній загальнолюдський зміст творчості Сковороди заполонює і нашу сучасність . Цілісність його постаті , потужний інтелект , духовна незалежність , нерозривність слів і діл , розуміння людини як частини природи привертають до нього нові молоді покоління шукачів істини , оборонців прав і свободи Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій . Повна академічна збірка творів [ Електронний ресурс ] / За ред. Леоніда Ушкалова . – Харків – Едмонтон –Торонто: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій , 2011. – 1400 с. – Режим доступу: http://ukrclassic.com.ua/katalog/s/skovoroda-grigorij/498-grigorij-skovoroda-povna-akademichna-zbirka-tvoriv Ця книга — перше видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794), здійснене в належному академічному форматі . Воно стане цінним джерелом для філософів , літературознавців , мовознавців , культурологів , педагогів , богословів та інших фахівців , які вивчають творчість Сковороди, надійним підґрунтям для перекладів його творів іншими мовами , для підготовки популярних видань тощо . Презентация PowerPoint: Вічно жива спадщина Г. Сковороди в мережі Інтернет Презентация PowerPoint: Григорій Сковорода // Sites.google.com [ офіц . сайт ] . – Електрон. текст. дані. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/grigorijskovoroda333/home Сайт надає можливість ознайомитися з життєим та творчим шляхом Григорія Сков о роди Презентация PowerPoint: Життя і творчість Григорія Савича Сковороди // Scovoroda.info [ офіц . сайт ] . – Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://scovoroda.info/ У наявності біографія , афоризми , Байки Харківські , поезія , філософські трактати , листи Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій. Творчість. Біографія. Критика // Клуб Поезії [ офіц . сайт ] . – Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=91&type=tvorch Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій. Твори // Літературний портал Knyga.in.ua [ офіц . сайт ] . – Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://www.knyga.in.ua/index.php/biblioteka/s/skovoroda-hryhorii Сайт knyga.in.ua - це електронна бібліотека художніх творів для читання онлайн. Презентация PowerPoint: Твори Григорія Сковороди (аудіо) // Рідна країна : світоглядний портал [ офіц . сайт ] . – Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://ridna.ua/2013/08/tvory-hryhoriya-skovorody-audio/ Матеріали з фондів Національної радіокомпанії   України . Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій. Твори / Григорій Сковорода // Ukrbooks.com : українська та світова література [ офіц . сайт ] . – Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://ukrbooks.com/ua/Skovoroda_Grygorij_Savych/ Мета сайту ukrbooks.com — зібрати найповнішу бібліотеку творів українських письменників від найдавніших часів до сучасності . Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій. Повні тексти творів / Григорій Сковорода // УкрЛіб : Бібліотека Української Літератури [ офіц . сайт ] . – Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=4 Метою створення цього сайту було зробити українську літературу доступною для всіх , хто бажає її читати . Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій. Біографія. Твори / Григорій Сковорода // Ukrlit.net [ офіц . сайт ] . – Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://www.ukrlit.net/author/skovoroda.html Всі українські письменники - скорочені твори - твори з літератури - біографії та інші матераіли - Українська література - шкільна програма . Презентация PowerPoint: Сковорода, Григорій. Афоризми // Шалаш : учебно-развлекательный портал для школьников [ офіц . сайт ] . – Електрон. текст. дані. - Режим доступу: http://shalash.dp.ua/index.php/9-biblioteka/9b-ukr-lit/1233-grigorij-skovoroda-filosofski-tvori "Шалаш" - учебно-развлекательный портал для школьников города Днепропетровска. На страницах портала можно найти полезную информацию на разные темы: узнать последние новости, связанные с наукой и образованием, просмотреть афишу мероприятий для детей, узнать о действующих секциях и кружках города, прочитать интересные статьи на разные темы в разделе Интересности, а также найти много интересного сопутствующего материала по предметам школьной программы.

Add a comment

Related presentations