TVA incas

60 %
40 %
Information about TVA incas
Business & Mgmt

Published on January 20, 2014

Author: contacafe

Source: slideshare.net

Description

sursa - finantearges.ro

Direc ia General Regionala a Finan elor Publice Ploiesti B-dul. Republicii nr. 118 Pitesti, jud. Arges Tel : 0248/211511 int. 3346 Email: Asistenta.AG@mfinante.ro ÎN ATEN IA PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA • dispozi ii tranzitorii pentru persoanele impozabile care în anul 2013 au aplicat sistemul TVA la încasare În conformitate cu dispozi iile art. II din O.U.G. nr. 111/2013 pentru reglementarea unor m suri fiscale i pentru modificarea unor acte normative pentru persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplic sistemul TVA la încasare sunt aplicabile urm toarele prevederi: : pot continua aplicarea sistemului TVA la încasare, dac sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz în care se consider c au optat în mod tacit pentru continuarea aplic rii sistemului; - în acest caz nu se depune formularul 097 „“Notificare privind aplicarea / încetarea aplic rii sistemului TVA la încasare “ pot renun a la aplicarea sistemului TVA la încasare oricând în cursul anului 2014 i solicit s fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la încasare, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare - în acest caz se depune formularul 097 “Notificare privind aplicarea / încetarea aplic rii sistemului TVA la încasare” între data de 1 i 25 ale lunii - organele fiscale competente opereaz radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale urm toare celei în care a fost depus notificarea. - pân la data radierii persoanele impozabile trebuie s aplice sistemul TVA la încasare; sunt obligate s solicite radierea din Registrul persoanelor care aplic sistemul TVA la încasare în situa ia în care în ultima perioad fiscal a anului 2013 au dep it plafonul de 2.250.000 lei - în acest caz se depune formularul 097 “Notificare privind aplicarea / încetarea aplic rii sistemului TVA la încasare” pân la data de 25 ianuarie 2014 - organele fiscale competente opereaz radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la încasare pân la data de 1 a perioadei fiscale urm toare celei în care a fost depus notificarea - dac persoanele impozabile nu depun notificarea pân la 25 ianuarie 2014, organele fiscale competente opereaz radierea din Registrul persoanelor impozabile are aplic sistemul TVA la încasare din oficiu începând cu data înscris în decizia de radiere. www.finantearges.ro

ATEN IE : Atât în cazul persoanelor impozabile care continu aplicarea sistemului TVA la încasare, cât i al celor care ies din sistem, pentru opera iunile al c ror fapt generator de tax a intervenit pân la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum i pentru facturile emise înainte de aceast dat , în situa ia în care cea de-a 90-a zi calendaristic de la data emiterii facturii sau de la termenul-limit prev zut de lege pentru emiterea facturii este ulterioar datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încas rii totale sau par iale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate. ef Administra ie Adjunct Colectare, Camelia Firu/cons. sup/ B.S.C./16.01.2014 www.finantearges.ro

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Registrul persoanelor impozabile care aplica TVA la ...

Am o societate infiintata in octombrie 2012, pentru care am depus pana la 25 ian 2013 declaratia 097 pentru intrarea in sistemul de TVA la incasare.
Read more

Pe site-ul ANAF a aparut o aplicatie - Request Rejected

Acces la Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. 1. Serviciu optimizat pentru volume mari de interogare (recomandat pentru ...
Read more

TVA la incasare - ellenőrzés - Acasa

Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Căutare cod de înregistrare în scop de TVA. Introduceţi cod de înregistrare ...
Read more

Ministerul Finantelor Publice AGENTIA NATIONALA DE ...

Precizări referitoare la consultarea Registrului persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare Incepând cu 28.12.2012 este disponibil pe portalul ...
Read more

INCAS ITSEC (GARDANNE) Chiffre d'affaires, résultat ...

INCAS ITSEC à GARDANNE (13120) RCS, SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre d'affaires, ... Pour obtenir le numéro de TVA, merci d'appeler le : *
Read more

TVA la incasare > VAT upon/on collection - ProZ.com

(KudoZ) Romanian to English translation of TVA la incasare: VAT upon/on collection [pe o factura fiscala - Business/Commerce (general) (Bus/Financial)].
Read more

Massimiliano Incas

Massimiliano Incas Sacs. Tout est fait en Italie. ... Massimiliano Incas - Sacs et accessoires. IMAX srl. - TVA: IT 02263310464 - Mentions légales ...
Read more

anunt sistem TVA la incas 2015 - finantearges.ro

Operatiuni pentru care nu se aplicä sistemul TVA la încasare, ci inträ sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA: livrãrile de bunuri ...
Read more

Incasarea in numerar a facturilor si sistemul TVA la ...

- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania, a caror cifra de afaceri in perioada 1...
Read more