Tuvanduan.net.vn thành phố bắc ninh

22 %
78 %
Information about Tuvanduan.net.vn thành phố bắc ninh
Books

Published on March 8, 2014

Author: zusiunhansiu

Source: slideshare.net

BẮC NINH CHI TIẾT VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ MỜI ĐẦU TƯ TT Tên dự án I CÁC DỰ ÁN DO TRUNG ƢƠNG QUẢN LÝ 1 Quốc lộ 38 mới 2 Đƣơng sắt vành đai IV 3 Đƣờng sắt tuyến Yên Viên – Phả Lại 4 Quốc lộ 3 Hà Nội – Thái Nguyên II 8 CÁC DỰ ÁN DO TỈNH QUẢN LÝ Đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông khác mức giữa QL18 và QL1 mới; nút giao QL38 và QL1 mới. Đầu tƣ xây dựng cải tạo nâng cấp đƣờng TL 295B đoạn từ đƣờng Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh đến đƣờng Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn (Giai đoạn 1: đoạn đƣờng qua thị xã Từ Sơn) Đầu tƣ xây dựng đƣờng nối TL282 – Cầu vƣợt Sông Đuống với Quốc lộ 18 thuộc huyện Gia Bình và huyện Quế Võ. Đầu tƣ xây dựng đƣờng từ Đền Đô đến đƣờng Vành đai III và Quốc lộ 1A cũ (TL295 B) thị xã Từ Sơn Đƣờng dọc kênh B2 và đƣờng Trịnh Xá – Đa Hội, phƣờng Châu Khê, thị xã Từ Sơn Đầu tƣ xây dựng mới TL282B Đầu tƣ xây dựng các Khu đô thị tại Thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong, huyện Quế Võ Xây dựng các khu nhà ở chô công nhân 9 Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy xử lý nƣớc thải tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố 1 2 3 4 5 6 7 10 Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy nƣớc mặt sông Cầu 11 Dự án phát triển phần mềm công nghệ thông tin 12 Dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Lâm Bình 13 Dự án đầu tƣ xây dụng Khu trung tâm lƣu chuyển hàng hóa 14 Dự án đầu tƣ siêu thị, trung tâm thƣơng mại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn 15 Dự án xây dựng khách sạn 16 Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng đại học tiêu chuẩn quốc tế 17 Dự án xây dựng trƣờng đào tạo công nhân kỹ thuật 18 Dự án xây dựng trƣờng THPT chuyên Bắc Ninh 19 Dự án sản xuất thuốc và nguyên liệu thuốc kháng sinh đạt tiêu chuẩn GMP 20 Dự án sản xuất thiết bị điện tử y tế

21 Dự án Bệnh viện đa khoa Từ Sơn 22 Dự án xây dựng Khu di tích văn hóa quan họ - Phật Tích 23 Dự án đầu tƣ xây dựng tôn tạo Khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tƣơng Dự án xây dựng công trình Công viên hồ điều hòa Văn Miếu, thành phố Bắc 24 Ninh 25 Dự án đầu tƣ xây dựng Khu văn hóa du lịch đền Đầm, thị xã Từ Sơn 26 Dự án khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Lăng mộ các triều Vua Nhà Lý 27 Dự án xây dựng, cải tạo lăng và đền thờ Kinh Dƣơng Vƣơng 28 Dự án đầu tƣ xây dựng Khu du lịch văn hóa quan họ Cổ Mễ Dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng và chế biến sản phẩm nông 29 nghiệp sạch 30 Dự án sản xuất hàng đồ gỗ mỹ nghệ 31 Dự án sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu 32 Dự án lắp ráp, sản xuất thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông 33 Dự án lắp ráp, sản xuất điện thoại cố định, điện thoại di động 34 Dự án sản xuất linh kiện chính xác công nghệ in, dụng cụ quang học 35 Dự án lắp ráp, sản xuất máy vi tính 36 Dự án sản xuất vật liệu cao cấp phục vụ công nghệ chế tạo Ghi chú: Về vị trí, quy mô, diện tích đất sử dụng và tổng mức đầu tư của các công trình, dự án trong Danh mục nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong từng giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011-2020 STT Tên dự án I Tổng Địa điểm Giai vốn đầu thực hiện đoạn tư triển (triệu khai dự USD) án KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT 1.1 Hạ tầng giao thông a. Dự án đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông khác mức giữa QL18 và QL1 mới; nút giáo QL38 và QL1 mới Nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư 50 TP.Bắc Ninh 20112015 Vốn ODA, PPP

b. c. Dự án đầu tƣ xây dựng cảu tạo nâng caaos TL 295B đoạn từ đƣờng Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh đến phƣờng Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn (Giai đoạn 1: đoạn qua thị xã Từ Sơn) Dự án đầu tƣ xây dựng đƣớng nối TL282 – Cầu vƣợt Sông Đuống với Quốc lộ 18 thuộc huyện Gia Bình và huyện Quế Võ. d. Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng từ Đền Đô đến đƣờng vành đai III và Quốc lộ 1A cũ (TL295 B) thĩ xã Từ Sơn e. Dự án đƣờng dọc kênh B2 và đƣờng Trính Xá – Đa Hội, phƣờng Châu Khê, thị xã Từ Sơn (phần 1 – phần 2 – phần 3) g. Dự án đầu tƣ xây dựng mới TL282B 1.2 Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT 75 TX. Từ Sơn 20112015 69,5 H.Gia Bình; Quế Võ 20122017 Vốn ngân sách nhà nƣớc 20112015 Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT 20112020 Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT Hạ tầng đô thị a. b. c. Dự án đầu xây dựng các khu đô thị tại huyện Yên Phong Dự án đầu tƣ xây dựng các khu đô thị tại Thành phố Bắc Ninh Dự án đầu tƣ xây dựng các khu đô thị tại huyện Quế Võ d. Xây dựng các khu nhà ở cho công nhân 1.3 Hạ tầng công nghệ thông tin 17,5 TX, Từ Sơn 215 TX, Từ Sơn 200 H. Thuận Thành; Gia Bình 100-250 Huyện Yên Phong 20112020 Vốn doanh nghiệp 100-250 Thành phố Bắc Ninh 20112020 Vốn doanh nghiệp 100-250 Huyện Quế Võ 20112020 Các KCN tập trung 20112020 260 Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT Vosn DN theo hình thức BT Vốn DN theo hình thức BT

1.4 Dự án phát triển phần mềm công nghệ thông tin Hạ tâng khu, cụm công nghiệp Dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp Lâm Bình 1.5 a. b. c. a. b. c. Tại các KCN 20112015 Vốn FDI 40-80 Huyện Lƣơng Tài 20112015 Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT 50-100 Thành phố Bắc Ninh 20112015 Vốn FDI 30-50 Thành phố Bắc Ninh 20112015 Hạ tầng thương mại Dự án đầu tƣ xây dựng Khu trung tâm lƣu chuyển hàng hóa Dự án đầu tƣ siêu thị, trung tâm thƣơng mại Thành phố Bawsc Ninh Thành phố Bắc Ninh, các 35-75 khu du lịch trong tỉnh Đầu tƣ xây dựng siêu thị, trung tâm thƣơng mại thị xã Từ Sơn II 2.1 50-100 20112015 Vốn doanh nghiệp trong nƣớc Vốn doanh nghiệp trong nƣớc, FDI – hình thức liên doanh KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI Giáo dục đào tạo Dự án đầu tƣ xây dựng trƣờng đại học tiêu chuẩn quốc tế Dự án xây dựng trƣờng đào tạo công nhân kỹ thuật Dự án đầu tƣ xây dựng trƣờng THPT Chuyên Bắc Ninh 100-500 25-50 25 Khu công nghê khoa học đào tạo TP. Bắc Ninh và các huyện trong tỉnh TP. Bắc Ninh 20112015 Vốn ODA 20112015 Vốn ODA 20122014 Vốn xã hội hóa

2.2 a. Y tế Dự án sản xuất thuốc và nguyên liệu thuốc kháng sinh đạt tiêu chuẩn GMP 10-50 Các huyện: Quế Võ, Thuận Thành và Yên Phong Tại các khu, cụm công nghiệp 20112015 b. Dự án sản xuất thiết bị điện tử y tế 10-40 c. Dự án bệnh viện Đa khoa Từ Sơn 22,5 TX. Từ Sơn 20112015 2.3 a. 100-300 Huyện Tiên Du 20112015 b. Dự án đầu tƣ xây dựng tôn tạo Khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tƣơng 30 TX. Từ Sơn 20112015 c. Dự án xây dựng công trình công viên Hồ điều hòa Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh 11 TP. Bắc Ninh 20112015 d. Dự án đầu tƣ xây dựng Khu văn hóa Du lịch đền Đầm thị xã Từ Sơn 65 TX. Từ Sơn 20152020 e. Dự án Khu bảo tồn Di tích lịch sử văn hóa Lăng mộ các triều Vua nhà Lý 47 TX. Từ Sơn 20122015 g. Dự án xây dựng, cải tạo lăng và đền thờ Kinh Dƣơng Vƣơng 30 Huyện Thuận Thành 20122015 Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT Văn hóa, thể thao, du lịch Dự án xây dựng Khu Du lịch văn hóa quan họ - Phật Tích Vốn doanh nghiệp trong nƣớc, FDI 20112015 Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT

h. III Dự án đầu tƣ xây dựng Khu Du lịch văn hóa quan hệ Cổ Mễ 14 TP. Bắc Ninh 20112020 Vốn doanh nghiệp theo hình thức BT LĨNH VỰC SẢN XUẤT DỊCH VỤ 3.1 Lĩnh vực nông, lâm a. Dự án ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng và chế biến các sản phẩm nông nghiệp sạch 10-30 b. Dự án sản xuất hàng đồ gỗ mỹ nghệ 10-50 c. Dự án sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu 10-50 3.2 CN chế biến, chế tạo a. b. c. Dự án lắp ráp, sản xuất linh kiện thiết bị điện tử, viễn thông Dự án lắp táp, sản xuất điện thoại cố định, điện thoại di động Dự án lắp rap, sản xuất linh kiện chính xác công nghệ in, dụng cụ quang học 50-100 25-50 20-50 d. Dự án lắp ráp, sản xuất máy vi tính 20-50 e. Dự án sản xuất vật liệu cao cấp phục vụ công nghệ chế tạo 20-100 TP. Bắc Ninh và các huyện trong tỉnh Các huyện: Yên Phong, Từ Sơn và Tiên Du Tại các KCN, CCN Tại các KCN, CCN Tại các KCN, CCN Tại các KCN, CCN Tại các KCN, CCN Tại các KCN, CCN 20112015 Vốn ODA 20112015 Vốn doanh nghiệp trong nƣớc 20112015 Vốn doanh nghiệp trong nƣớc 20112015 Vốn FDI 20112015 Vốn FDI 20112015 Vốn FDI 20112015 Vốn FDI 20112015 Vốn FDI

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐỊNH HƯỚNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY CP THIẾT BỊ & VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GMT VIỆT NAM Trụ sở chính tại Hà Nội: GMT VIETNAM CORPORATION 6th FLOOR, INDOCHINA BUILDING, 241 XUAN THUY, CAU GIAY, HA NOI, VIET NAM Hotline: +84.129.3683333 Tel: +84-4-62.63.50.68 - ext 686 | Fax: +84-4-62.63.50.69 Email: info@gmtvietnam.com; Website: http://www.gmtvietnam.com; http://www.tuvanduan.net.vn

Add a comment

Related presentations

Related pages

tuvanduan.net.vn - Default

Dự án thành phố Đà Nẵng; Dự án thành phố Bắc ... Tỉnh Bắc Ninh; ... Đăng ký nhận thông tin dự án mới từ Tuvanduan.net.vn.
Read more

Tỉnh Bắc Cạn - tuvanduan.net.vn

Thực trạng ứng dụng công nghệ điện mặt trời tại Tây Bắc ; Tình trạng tận dụng khai thác năng lượng biển Việt Nam ;
Read more