Tutorial 4 -_batuan_black_and_white_geografi

58 %
42 %
Information about Tutorial 4 -_batuan_black_and_white_geografi
Education

Published on March 17, 2014

Author: zainalahmad102

Source: slideshare.net

Description

kajian batuan

3/15/2011 1 Dr. Izham Mohamad YusoffDr. Izham Mohamad Yusoff PusatPusat PengajianPengajian PendidikanPendidikan JarakJarak JauhJauh,, Universiti Sains Malaysia,Universiti Sains Malaysia, Minden,Minden, 11800 Pulau Pinang.11800 Pulau Pinang. SIDANG VIDEO KEEMPAT : BATUAN JMG 212/4 – GEOGRAFI FIZIKAL KANDUNGAN •• APA ITU BATUANAPA ITU BATUAN -- Jenis BatuanJenis Batuan •• PROSES PEMBENTUKAN BATUANPROSES PEMBENTUKAN BATUAN a)a) Batuan IgneusBatuan Igneus b)b) Batuan Mendak / EnapanBatuan Mendak / Enapan c)c) Batuan MetamorfosisBatuan Metamorfosis •• CIRICIRI--CIRI UTAMA SETIAP JENIS BATUANCIRI UTAMA SETIAP JENIS BATUAN a)a) Batuan IgneusBatuan Igneus b)b) Batuan Mendak / EndapanBatuan Mendak / Endapan c)c) Batuan MetamorfosisBatuan Metamorfosis BATUAN • Kerak bumi terdiri daripada pelbagai jenis batu-batan. • Batuan : Bahan pepejal yang terdiri daripada himpunan atau campuran pelbagai jenis mineral. APA ITU BATUANAPA ITU BATUAN

3/15/2011 2 BATUAN samb • Setiap batuan berbeza daripada yang lain dari sudut corak, bentuk rupa, warna, ketelusan air, kejadian dan kekuatannya menahan kuasa gondolan. • Pengetahuan tentang batu-batan ini sangat penting dalam kalangan ahli Geologi. • Batuan menjadi asas bagi tanah-tanih bagi menentukan jenis-jenis tumbuhan dan penggunaan tanah-tanih di sesuatu kawasan. BATUAN samb • Setiap jenis batuan mempunyai komposisi bahan mineral yang berbeza, bergantung pada keadaan fizikal dan sifat kimia. BATUAN samb • Pengkelasan batuan dibuat berdasarkan pada : a) kandungan / jenis mineral yang terdapat di dalam batuan. b) tekstur batuan, iaitu saiz dan bentuk hablur- hablur mineral di dalam batuan c) struktur batuan, iaitu susunan hablur mineral di dalam batuan.

3/15/2011 3 BATUAN samb • Terdapat 3 jenis batuan utama : 1) Batuan Igneus 2) Batuan Enapan / Mendak 3) Batuan Metamorfosis BATUAN samb 1. Batuan Igneus Batuan igneus boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu : a) Batuan Igneus Plutonik atau Rejahan Cth : granit, diorit, gabro b) Batu Gunung Berapi atau Terobosan Cth : batu basol @ basalt BATUAN samb • Batuan Igneus Plutonik atau Rejahan Granit Diorit

3/15/2011 4 BATUAN samb Gabro • Batuan Igneus Plutonik atau Rejahan...samb BATUAN samb Basalt • Batu Gunung Berapi @ Terobosan Rhyolite Dacite Andesite BATUAN samb 2. Batuan Enapan / Mendak Batuan enapan dikelaskan kepada tiga jenis utama : a) Batuan enapan yang terjadi secara mekanik Cth : Konglomerat, batu pasir, batu syal. b) Batuan enapan yang terjadi secara organik Cth : Batu garam, batu gypsum. c) Batuan enapan yang terjadi secara kimia Cth : Batu kapur, batu arang.

3/15/2011 5 BATUAN samb Konglomerat Batu Syal Batu Pasir Batu Garam Batu Kapur Batu Arang Batuan Enapan / Mendak BATUAN samb 3. Batuan Metamorfosis Batuan metamorfosis terbahagi kepada dua jenis : a) Batuan berjalur – susunan mineralnya adalah dalam bentuk selari (menegak atau mendatar). b) Batuan tidak berjalur – tidak mempunyai lapisan. BATUAN samb

3/15/2011 6 KANDUNGAN •• APA ITU BATUANAPA ITU BATUAN -- Jenis BatuanJenis Batuan •• PROSES PEMBENTUKAN BATUANPROSES PEMBENTUKAN BATUAN a)a) Batuan IgneusBatuan Igneus b)b) Batuan Mendak / EnapanBatuan Mendak / Enapan c)c) Batuan MetamorfosisBatuan Metamorfosis •• CIRICIRI--CIRI UTAMA SETIAP JENIS BATUANCIRI UTAMA SETIAP JENIS BATUAN a)a) Batuan IgniasBatuan Ignias b)b) Batuan Mendak / EndapanBatuan Mendak / Endapan c)c) Batuan MetamorfosisBatuan Metamorfosis PROSES PEMBENTUKAN BATUAN 1) Batuan Igneus • Batuan igneus terjadi akibat daripada penyejukan dan pembekuan/pemejalan magma dari dalam kerak bumi. • Batuan ini biasanya berbentuk hablur, tidak berlapis- lapis dan tidak mengandungi fosil. • Batu igneus boleh dikelaskan berdasarkan kandungan bahan-bahan logam di dalamnya. • Batuan igneus yang mengandungi lebih banyak silika digolongkan sebagai batuan asid. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb • Dalam konteks batuan granit, batuan igneus jenis asid ini tidak padat dan lebih muda warnanya daripada batuan bes. • Batuan bes pula lebih padat dan lebih hitam warnanya kerana banyak mengandungi oksid bes, seperti besi, aluminium dan magnesium.

3/15/2011 7 PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb • Dari segi asal kejadiannya, batuan igneus boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu : a) Batuan Igneus Plutonik atau Rejahan : terbentuk ketika magma mengalami pembekuan sebelum tiba di permukaan bumi. b) Batu Gunung Berapi atau Terobosan : terbentuk ketika magma keluar ke permukaan bumi sebagai lava dan membeku di permukaan bumi. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb a) Batuan Igneus Plutonik atau Rejahan • Batuan ini terjadi di bahagian bawah kerak bumi. • Penyejukan dan pembekuan cecair ini berlaku secara perlahan dan membentuk hablur-hablur kasar. • Batu jalar seperti granit, diorit dan gabro terdedah di permukaan bumi akibat daripada proses gondolan dan hakisan. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb b) Batu Gunung Berapi atau Terobosan • Batu gunung berapi adalah batu cecair yang telah melimpah keluar dari gunung berapi sebagai lava. • Batu gunung berapi atau batu jalar luar yang biasa terdapat ialah batu basol (basalt). • Batu basol ini menghasilkan hanyutan lava, litupan lava dan daratan tinggi lava. • Terdapat beberapa batu basol membeku dengan cara yang luar biasa dan menghasilkan menara-menara batu.

3/15/2011 8 PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb • Lava cair kemudian membeku dalam bentuk daik yang tegak dan sil yang datar. • Batu igneus biasanya dipecahkan untuk kegunaan membuat jalan raya, tugu-tugu peringatan dan batu- batu nisan yang berukir. Daik Sil PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb Rock Formation Cycle

3/15/2011 9 PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb 2. Batuan Enapan / Mendak • Batu enapan terjadi daripada enapan yang terkumpul di kawasan perairan. • Terbentuk daripada mendapan dan mampatan serpihan batuan. • Bahan mendapan terdiri dari serpihan batuan, pasir, kelodak, lumpur dan cangkerang laut. • Bahan-bahan tersebut akan mengalami proses pemadatan dan penyimenan dan membentuk batuan enapan. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb Pemadatan Batuan – 4 fasa • Fasa 1 : Kelodak dan lempung dimendapkan oleh air secara berlapis-lapis. • Fasa 2 : Lapisan-lapisan enapan dimampatkan oleh tekanan yang tinggi. • Fasa 3 : Lapisan-lapisan enapan menjadi batuan dalam jangkamasa panjang. • Fasa 4 : Batuan enapan terbentuk secara berlapis- lapis. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb Penyimenan Batuan – 2 fasa • Fasa 1 : Air akan dikeluarkan daripada celah-celah bahan enapan akibat daripada tekanan dari lapisan atas. • Fasa 2 : Penghabluran mineral berlaku. Mineral yang mengeras akan menyimen enapan dan membentuk batuan enapan. • Contoh : Batuan konglomerat.

3/15/2011 10 PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb • Kejadiannya memakan masa yang panjang. • Batuan ini dapat dibezakan daripada batuan jenis lain oleh sifat-sifatnya yang berlapis-lapis. • Tebal lapisannya berbeza-beza dari beberapa sentimeter hingga ke beberapa meter. • Batuan enapan tidak berhablur dan seringkali mengandungi fosil-fosil binatang, tumbuh-tumbuhan dan hidup-hidupan halus. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb Batuan Enapan / Mendak PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb Sedimentary rock formation

3/15/2011 11 PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb a) Batuan enapan yang terjadi secara mekanik • Terjadi daripada pemaduan bahan-bahan yang terkumpul daripada batuan yang lain. • Batu pasir merupakan batuan enapan yang paling banyak terdapat. • Batuan ini terjadi daripada pasir dan kadang-kadang serpihan batu kuarza. • Batu pasir banyak dipecahkan di kuari-kuari untuk kegunaan membuat rumah atau membuat batu penggiling. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb • Batu pasir yang lebih besar dikenal sebagai grit. • Apabila batu-batu kelikir yang lebih besar berpadu dengan kukuhnya sehingga menjadi batu besar, maka batuan itu disebut konglomeret (sekiranya bulat) dan brekia (sekiranya bersegi-segi). • Batuan enapan yang lebih halus menjadi tanah liat yang banyak digunakan untuk membuat bata, syil atau batu lodak. • Pasir dan batu kelikir mungkin terdapat dalam bentuk yang tidak berpadu. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb b) Batuan enapan yang terjadi secara organik • Terjadi daripada bangkai hidup-hidupan yang halus. Contohnya, organisma seperti karang dan kerang yang telah reput dagingnya akan meninggalkan kulit-kulit yang keras. • Kebanyakan batu yang terjadi secara ini terdiri daripada jenis kalkeria antaranya termasuklah batu kapur dan kapur. • Batu yang mengandungi karbon juga terjadi secara organik.

3/15/2011 12 PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb • Batuan ini terjadi daripada pemendapan tumbuh- tumbuhan yang telah reput seperti yang terdapat di kawasan paya dan hutan. • Batuan di atas memberikan tekanan kepada tinggalan tumbuh-tumbuhan itu dan memampatkannya menjadi jisim karbon yang padat. • Tinggalan ini menjadi gambut, lignit atau arang batu. • Semua bahan-bahan ini sangat tinggi nilainya dari segi ekonomi. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb c) Batuan enapan yang terjadi secara kimia • Batu jenis ini terenap melalui tindakan kimia larutan yang berbagai jenis. • Natrium klorida (garam batu) berpunca daripada lapisan yang pada satu masa dahulu berada di dasar laut atau tasik. • Gipsum atau kulsium sulfat didapati dari penyejatan yang berlaku di tasik-tasik masin seperti Laut Mati yang sangat masin. • Kalium karbonat dan nitrat juga terjadi dengan cara yang sama. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb 3. Batuan Metamorfosis • Batuan yang telah mengalami perubahan fizikal dan kimia akibat haba dan tekanan yang sangat tinggi. • Perubahan fizikal dan kimia yang dimaksudkan itu ialah perubahan dari segi tekstur, struktur dan komposisi mineral batuan. • Suhu yang diperlukan untuk berlakunya proses metamorfisma ialah antara 100°C hingga 800°C. • Pada suhu ini batuan masih lagi berkeadaan lembut. Keadaan lembut membolehkan batuan berubah dari segi susunan mineralnya.

3/15/2011 13 PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb • Tekanan dan haba yang sangat tinggi menyebabkan semua batuan igneus dan batuan enapan akan bertukar menjadi batuan metamorfosis. • Sifat-sifat asal batuan tersebut berubah disebabkan oleh tekanan dan haba, terutamanya berlaku pergerakan bumi yang sangat kuat. • Cara tersebut menyebabkan tanah lempung akan berubah menjadi batu loh, batu kapur → batu marmar, batu pasir → kuarzit, batu granit → gneis, syal → syis, arang batu → grafit dan grafit → berlian. • Batuan metamorfosis seperti batu marmar dan syis banyak dijumpai di Malaysia. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb • Batu marmar boleh didapati di Pulau Langkawi dan syis boleh didapati di kawasan pergunungan di Sarawak. PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb

3/15/2011 14 PROSES PEMBENTUKAN BATUAN samb • Apabila magma panas mengalir keluar ke permukaan muka bumi ataupun memasuki celah-celah rekahan, batuan kerak bumi yang disentuhnya berubah menjadi batuan metamorfosis. • Proses ini dikenali sebagai metamorfisma terma. Batu marmar dan slat bintik terbentuk secara metamorfisma terma. • Di kawasan kerak bumi yang pernah mengalami proses pembentukan gunung terdapat batuan metamorfosis seperti syis dan gneis. • Tekanan dan haba yang tinggi di kawasan kerak bumi menyebabkan batuan mengalami proses penghabluran semula. KANDUNGAN •• APA ITU BATUANAPA ITU BATUAN -- Jenis BatuanJenis Batuan •• PROSES PEMBENTUKAN BATUANPROSES PEMBENTUKAN BATUAN a)a) Batuan IgneusBatuan Igneus b)b) Batuan Mendak / EnapanBatuan Mendak / Enapan c)c) Batuan MetamorfosisBatuan Metamorfosis •• CIRICIRI--CIRI UTAMA SETIAP JENIS BATUANCIRI UTAMA SETIAP JENIS BATUAN a)a) Batuan IgniasBatuan Ignias b)b) Batuan Mendak / EndapanBatuan Mendak / Endapan c)c) Batuan MetamorfosisBatuan Metamorfosis CIRI-CIRI BATUAN Ciri-ciri setiap jenis batuan • Ciri-ciri batuan berdasarkan kepada : a) Warna b) Kandungan mineral (kalsium, natrium, karbonat) c) Tekstur (lembut, kasar, halus) d) Keasidan e) Kekerasan dan ketahanan f) Cara pembentukannya

3/15/2011 15 CIRI-CIRI BATUAN Ciri-ciri setiap jenis batuan • Ciri-ciri batuan berdasarkan kepada : a) Warna b) Kandungan mineral (kalsium, natrium, karbonat) c) Tekstur (lembut, kasar, halus) d) Keasidan e) Kekerasan dan ketahanan f) Cara pembentukannya CIRI-CIRI BATUAN samb CIRI-CIRI BATUAN IGNEUS CIRI-CIRI BATUAN samb CIRI-CIRI BATUAN ENAPAN • Bentuknya kasar atau berbiji-biji halus, lembut atau keras. Bahan-bahan yang membentuk batuan enapan ini telah diangkut oleh sungai-sungai, glasier, angin atau binatang- binatang. • Batuan enapan tidak berhablur dan seringkali mengandungi fosil-fosil binatang, tumbuh-tumbuhan dan hidup-hidupan halus.

3/15/2011 16 CIRI-CIRI BATUAN samb • Ciri-ciri batuan : a) Berlapis-lapis i. Lapisan biasa (menegak, melintang) ii. Lapisan berperingkat CIRI-CIRI BATUAN samb • Ciri-ciri batuan (samb) : iii. Lapisan silang iv. Lapisan nendat CIRI-CIRI BATUAN samb CIRI-CIRI BATUAN METAMORFOSIS • Kesemua batuan metamorfosis mempunyai struktur berhablur. • Batuan metamorfosis mempunyai mineral yang sama seperti batuan igneus. • Sesetengah batuan metamorfosis menjadi lebih padat akibat tekanan yang sangat tinggi. Pemadatan batuan menyebabkan molekulnya menjadi lebih rapat dan isipadu batuan lebih kecil. • Batuan metamorfosis berjalur terjadi apabila mineral dalam batuan itu mengalami penghabluran semula atau terhimpit akibat tekanan.

3/15/2011 17 CIRI-CIRI BATUAN samb • Ciri-ciri batuan metamorfisis : CIRI-CIRI BATUAN samb THE ROCK CYCLE – SIMPLE WAY TO UNDERSTAND SEBARANG PERTANYAAN ? No.No. BilikBilik :: 01,01, KabinKabin B,B, BangunanBangunan PeSAPeSA ((BelakangBelakang DewanDewan UtamaUtama PelajarPelajar // BerhampiranBerhampiran DesasiswaDesasiswa IndahIndah KembaraKembara),), KampusKampus IndukInduk USM, Penang.USM, Penang. EE--mail :mail : izham@usm.myizham@usm.my ((SilaSila nyatakannyatakan namanama saudarasaudara//saudarisaudari dandan daridari manamana andaanda membuatmembuat pertanyaanpertanyaan))

Add a comment

Related presentations

Related pages

Wikipedia:Tutorial/4 – Wikipedia

Textgestaltung → Siehe hierzu auch Hilfe:Textgestaltung und Wikipedia:Formatierung. Eingabetext Darstellung Erklärung; Textformatierung; Der ...
Read more

World of Tanks Replays - Scouting Tutorial 4 - YouTube

*** World of Tanks Replays -- Hier gibt es weitere Informationen *** (auf Deutsch und in full HD) Scouting Tutorial Nummer 4. Diesmal zu ...
Read more

Tutorial 4: Make a Game in 60 Minutes

This tutorial helps you learn about the process of game construction, while guiding you through writing a relatively complete game.
Read more

TMPGEnc Authoring Works 4 - Tutorials - PEGASYS

Pegasys TMPGEnc Authoring Works 4 Tutorial ... Einleitung Start-Schritt. Das Startfenster öffnet sich automatisch beim Starten von TMPGEnc Authoring Works 4.
Read more

Sami Slimani - YouTube

4 videos Play all Play now; BACK To SCHOOL 2014 - Playlist. 16 videos Play all Play now; WINTER-SERIE: Christmas With Sami - Playlist. 17 ...
Read more

Android 4 Tutorial: Wenn Gerätespeicher und interner ...

Dein Gerätespeicher bzw. interner Speicher unter Android 4 ist voll? Mit diesem Tutorial kannst du wieder Apps installieren!
Read more

Tutorials | Trainingshandbücher downloaden | CadSoft EAGLE

Version 4.1. Trainingshandbuch (PDF) EAGLE für Elektroanwendungen. Erstellen Sie Stromlaufpläne, Klemmen-, Kabel- und Brückenpläne (PDF) About CadSoft.
Read more

Arduino Tutorial 4 - Lüfterdrehzal auslesen - Raspberry ...

Arduino Tutorial 4.1 - Lüfterdrehzahl auslesen - Reiner Code by Scynd 2014 In diesem Tutorial geht es darum, die Drehzahl auszulesen wären der Lüfter ...
Read more

HTML- und CSS-Tutorials - Erstellen Sie Ihre eigene ...

HTML-Tutorial starten. Schritt 2: CSS lernen. Cascading Style Sheets (CSS) ... Insgesamt sind 75 Besucher online: 4 registrierte, 0 unsichtbare und 71 Gäste.
Read more

Android Anleitungen, Tipps & Tutorials | GIGA ANDROID hilft

4; 5; 10; 30; 36; 37; 38; 39; 40; weiter . Beliebte Apps. WhatsApp für Android. Google Play Store. WhatsApp Plus. Android 6.0 Marshmallow. Android N ...
Read more