TÜP BAĞLAMA (TÜP LİGASYONU) VE VAZEKTOMİ - www.jinekolojivegebelik.com

100 %
0 %
Information about TÜP BAĞLAMA (TÜP LİGASYONU) VE VAZEKTOMİ - www.jinekolojivegebelik.com

Published on April 17, 2008

Author: jinekolojivegebelik

Source: slideshare.net

Description

TÜP BAĞLAMA (TÜP LİGASYONU) VE VAZEKTOMİ - www.jinekolojivegebelik.com

KADIN VE ERKEK STERİLİZASYON TEKNİKLERİ TÜP LİGASYONU VAZEKTOMİ

Tubal Ligasyon Vazektomi Ovum ve spermin, üreme kanalında cerrahi olarak yapılan engelleme sonucu birleşememeleri ile kontraseptif etki meydana gelir Sterilizasyon, artık çocuk istemeyen aileler için uygun yöntemdir Ülkemizde 1983’te çıkan yasa ile kadın ve erkekte cerrahi sterilizasyon, reşit yaştaki bireylerin isteği üzerine yapılabilmektedir Sterilizasyon steril koşullarda, enfeksiyon kontrolu ilkelerinin eksiksiz uygulandığı, gereken araçların mevcut olduğu ortamda yapılmalıdır Kontraseptif yöntemlerin başarısızlığı ile ilişkili gebelik riski göz önüne alındığında sterilizasyonun güvenilirliği yüksektir İlk kullanım yılı için başarısızlık oranı tüp ligasyonu için %0,4 vazektomi için %0,2 olarak bildirilmektedir

Ovum ve spermin, üreme kanalında cerrahi olarak yapılan engelleme sonucu birleşememeleri ile kontraseptif etki meydana gelir

Sterilizasyon, artık çocuk istemeyen aileler için uygun yöntemdir

Ülkemizde 1983’te çıkan yasa ile kadın ve erkekte cerrahi sterilizasyon, reşit yaştaki bireylerin isteği üzerine yapılabilmektedir

Sterilizasyon steril koşullarda, enfeksiyon kontrolu ilkelerinin eksiksiz uygulandığı, gereken araçların mevcut olduğu ortamda yapılmalıdır

Kontraseptif yöntemlerin başarısızlığı ile ilişkili gebelik riski göz önüne alındığında sterilizasyonun güvenilirliği yüksektir

İlk kullanım yılı için başarısızlık oranı tüp ligasyonu için %0,4 vazektomi için %0,2 olarak bildirilmektedir

 

Novak Jinekoloji,2004

Dünya çapında bakıldığında yüksek başarı oranları, düşük cerrahi komplikasyon oranları sebebiyle tubal sterilizasyon ve vazektomi diğer kontraseptif yöntemlerden daha fazla kullanılmaktadır RİA ve progestin implantları sterilizasyona alternatif yüksek başarı şansı olan yöntemlerdir Obstet Gynecol, 2008, USA

Dünya çapında bakıldığında yüksek başarı oranları, düşük cerrahi komplikasyon oranları sebebiyle tubal sterilizasyon ve vazektomi diğer kontraseptif yöntemlerden daha fazla kullanılmaktadır

RİA ve progestin implantları sterilizasyona alternatif yüksek başarı şansı olan yöntemlerdir

Obstet Gynecol, 2008, USA

Kadın Sterilizasyonu: Tubal Ligasyon Tuba uterinaların bağlanması veya eksizyonu ile spermin oosite ulaşmasının engellenmesini sağlar Olumlu Yönleri: Çok etkili, güvenli bir yöntemdir Maliyeti bir defaya mahsustur Uygulamadan sonra kontraseptif etkisi hemen başlar Over kanserinden korur Olumsuz Yönleri: Kalıcı bir yöntemdir Cerrahi işlem yapılır, bazı komplikasyonları olabilir Başarısızlık durumunda artmış ektopik gebelik riski vardır

Kadın Sterilizasyonu: Tubal Ligasyon

Tuba uterinaların bağlanması veya eksizyonu ile spermin oosite ulaşmasının engellenmesini sağlar

Olumlu Yönleri:

Çok etkili, güvenli bir yöntemdir

Maliyeti bir defaya mahsustur

Uygulamadan sonra kontraseptif etkisi hemen başlar

Over kanserinden korur

Olumsuz Yönleri:

Kalıcı bir yöntemdir

Cerrahi işlem yapılır, bazı komplikasyonları olabilir

Başarısızlık durumunda artmış ektopik gebelik riski vardır

Endikasyonları: Artık çocuk istemeyen aileler Gebeliğin medikal yönden yüksek risk taşıdığı durumlar Kontraseptif yöntem kullanmak istemeyenler Kontraendikasyonları: Kesin medikal kontraendikasyonu yoktur Tubal ligasyon işleminin hemen yapılmasını engelleyen durumlar vardır Pelvik enfeksiyon, pelvik kitle, anormal uterin kanama, sistemik veya lokalize enfeksiyon, kardiyovasküler veya solunum sistemi hastalıkları, hipertansiyon, derin anemi, gebelik, diabetes mellitus, kanama pıhtılaşma sorunu, aşırı şişmanlık

Endikasyonları:

Artık çocuk istemeyen aileler

Gebeliğin medikal yönden yüksek risk taşıdığı durumlar

Kontraseptif yöntem kullanmak istemeyenler

Kontraendikasyonları:

Kesin medikal kontraendikasyonu yoktur

Tubal ligasyon işleminin hemen yapılmasını engelleyen durumlar vardır

Pelvik enfeksiyon, pelvik kitle, anormal uterin kanama, sistemik veya lokalize enfeksiyon, kardiyovasküler veya solunum sistemi hastalıkları, hipertansiyon, derin anemi, gebelik, diabetes mellitus, kanama pıhtılaşma sorunu, aşırı şişmanlık

Tubal Ligasyon İçin Danışma: Eşi ile birlikte genel aile planlaması danışmanlığı ve yönteme özel danışmanlık verilmeli. Yapılacak olan operasyonun doğası,etkinliği, güvenliği, komplikasyonları, alternatifleri anlatılmalıdır Operasyon çizimler, film, video ile anlatılabilir Her iki eşin de onayının alınması,rıza formunda imzaları olması gereklidir. Eşler ileride çocuk istemediklerinden emin olmalıdır Cinsellik üzerine kötü etkisi olmadığı, menstrüel fonksiyonda değişikliğe sebep olmadığı anlatılmalıdır İşlemin oldukça güvenilir olmasına rağmen gebeliği tamamı ile önleme garantisi olmadığı belirtilmelidir Günümüz teknolojisi ile yöntemin geri dönüşümü sağlanabilirse de işlem pahalı ve güçtür. Başarı şansı da garanti değildir. Bu nedenle sterilizasyon yöntemleri kalıcı yöntemler olarak anlatılmalıdır İşlemden sonra hastanede yatmak gerekmez, birkaç saat gözlem yeterlidir

Tubal Ligasyon İçin Danışma:

Eşi ile birlikte genel aile planlaması danışmanlığı ve yönteme özel danışmanlık verilmeli. Yapılacak olan operasyonun doğası,etkinliği, güvenliği, komplikasyonları, alternatifleri anlatılmalıdır

Operasyon çizimler, film, video ile anlatılabilir

Her iki eşin de onayının alınması,rıza formunda imzaları olması gereklidir. Eşler ileride çocuk istemediklerinden emin olmalıdır

Cinsellik üzerine kötü etkisi olmadığı, menstrüel fonksiyonda değişikliğe sebep olmadığı anlatılmalıdır

İşlemin oldukça güvenilir olmasına rağmen gebeliği tamamı ile önleme garantisi olmadığı belirtilmelidir

Günümüz teknolojisi ile yöntemin geri dönüşümü sağlanabilirse de işlem pahalı ve güçtür. Başarı şansı da garanti değildir. Bu nedenle sterilizasyon yöntemleri kalıcı yöntemler olarak anlatılmalıdır

İşlemden sonra hastanede yatmak gerekmez, birkaç saat gözlem yeterlidir

Prospektif Çalışma Minilaparotomi ile Pomeroy tekniği ve Laparoskopi ile elektrokoagülasyon kullanılarak sterilizasyon yapılan 90 kişi Preop, postop 3.gün ve 3.ayda bakılan uterin ve ovarian arter renkli doppler akımları arasında fark bulunamamıştır Gynecol Obstet İnvest, 2006, Etlik Doğumevi Çok merkezli, prospektif kohort çalışması 9514 kadında tubal ligasyon sonrasında 5 yıl süresince dismenore, irregüler mens açısından yapılan izlemde menstrüel anormallik saptanmamış N Engl J Med, 2000, US Collaborative Review of Sterilization Working Group

Prospektif Çalışma

Minilaparotomi ile Pomeroy tekniği ve Laparoskopi ile elektrokoagülasyon kullanılarak sterilizasyon yapılan 90 kişi

Preop, postop 3.gün ve 3.ayda bakılan uterin ve ovarian arter renkli doppler akımları arasında fark bulunamamıştır

Gynecol Obstet İnvest, 2006, Etlik Doğumevi

Çok merkezli, prospektif kohort çalışması

9514 kadında tubal ligasyon sonrasında 5 yıl süresince dismenore, irregüler mens açısından yapılan izlemde menstrüel anormallik saptanmamış

N Engl J Med, 2000, US Collaborative Review of

Sterilization Working Group

Başvuran Kişinin Değerlendirilmesi: Demografik özellikleri, son adet tarihi, halen kullandığı kontraseptif yöntem, medikal öykü Ateş, kan basıncı, nabız, kilo ölçümü, kalp, akciğer, karın muayenesi, pelvik muayene Laboratuvar tahlillerinde hemoglobin, hematokrit, idrarda protein, kan glukozu

Başvuran Kişinin Değerlendirilmesi:

Demografik özellikleri, son adet tarihi, halen kullandığı kontraseptif yöntem, medikal öykü

Ateş, kan basıncı, nabız, kilo ölçümü, kalp, akciğer, karın muayenesi, pelvik muayene

Laboratuvar tahlillerinde hemoglobin, hematokrit, idrarda protein, kan glukozu

Tubaya Ulaşmada Kullanılan Yöntemler: Vajinal (kolpotomi, kuldoskopi) Transservikal (histeroskopi) Abdominal Yaklaşım ► Minilaparotomi ► Laparotomi ► Laparoskopi Cerrahi girişim zamanlaması yönünden interval, postpartum, postabortus dönemlerinde yapılabilir.

Tubaya Ulaşmada Kullanılan Yöntemler:

Vajinal (kolpotomi, kuldoskopi)

Transservikal (histeroskopi)

Abdominal Yaklaşım ► Minilaparotomi

► Laparotomi

► Laparoskopi

Cerrahi girişim zamanlaması yönünden interval, postpartum, postabortus dönemlerinde yapılabilir.

Minilaparotomi Postpartum dönemde, doğumdan sonra ilk 48 saatte yapılırsa 3-4 cm’lik subumblikal, vertikal veya semisirküler insizyon ile yapılır İnterval, postabortus dönemde ve postpartum 6. haftadan sonra 2-4 cm’lik suprapubik insizyonla yapılır. Vajen yoluyla yerleştirilen uterus kaldırıcı prob kullanılarak tüpler insizyonun altına getirilir Genellikle poliklinik yöntemi olarak uygulanır, lokal anestezi ve bilinçli sedasyonla yapılabilir

Minilaparotomi

Postpartum dönemde, doğumdan sonra ilk 48 saatte yapılırsa 3-4 cm’lik subumblikal, vertikal veya semisirküler insizyon ile yapılır

İnterval, postabortus dönemde ve postpartum 6. haftadan sonra 2-4 cm’lik suprapubik insizyonla yapılır. Vajen yoluyla yerleştirilen uterus kaldırıcı prob kullanılarak tüpler insizyonun altına getirilir

Genellikle poliklinik yöntemi olarak uygulanır, lokal anestezi ve bilinçli sedasyonla yapılabilir

Laparotomi Sezaryen ile doğum veya abdominal bir operasyon için yapılan laparotomi esnasında tubal ligasyon yapılmaktadır Sterilizasyon planlanması sezaryen ile doğum kararını etkilememelidir Seçilen yöntem Pomeroy , Parkland, İrving, Uchida yöntemleridir

Laparotomi

Sezaryen ile doğum veya abdominal bir operasyon için yapılan laparotomi esnasında tubal ligasyon yapılmaktadır

Sterilizasyon planlanması sezaryen ile doğum kararını etkilememelidir

Seçilen yöntem Pomeroy , Parkland, İrving, Uchida yöntemleridir

Pomeroy Tekniği

Parkland Metodu

İrving Metodu

Uchida Yöntemi

Laparoskopi Laparoskopik Sterilizasyonda Kullanılan Yöntemler: Elektrocerrahi ♦ Monopolar Koagülasyon ♦ Bipolar Koagülasyon Klipler ♦Hulka Klipi ♦ Filshie Klipi Halkalar ♦Falope Halkası ♦ Yoon Halkası

Laparoskopi

Laparoskopik Sterilizasyonda Kullanılan Yöntemler:

Elektrocerrahi ♦ Monopolar Koagülasyon

♦ Bipolar Koagülasyon

Klipler ♦Hulka Klipi

♦ Filshie Klipi

Halkalar ♦Falope Halkası

♦ Yoon Halkası

Monopolar Elektrokoagülasyon Tüpün isthmik kısmı tutulur, yukarı kaldırılır, donuklaşıp şişene kollabe olana kadar koagülasyon uygulanır. 2-3 cm’lik tüp alanı koagüle edilene kadar işleme devam edilir Alternatif yöntemlerin geliştirilmesi ve termal bağırsak yaralanmalarından dolayı popularitesini kaybetmiştir

Monopolar Elektrokoagülasyon

Tüpün isthmik kısmı tutulur, yukarı kaldırılır, donuklaşıp şişene kollabe olana kadar koagülasyon uygulanır.

2-3 cm’lik tüp alanı koagüle edilene kadar işleme devam edilir

Alternatif yöntemlerin geliştirilmesi ve termal bağırsak yaralanmalarından dolayı popularitesini kaybetmiştir

Bipolar Elektrokoagülasyon

 

Filshie Klipi

 

 

Falope Halkası

Laparoskopik tubal elektrokoagülasyon en yaygın kullanılan yöntemdir Mekanik yöntemlerden özellikle Filshie klipin organ yaralanmalarının , ektopik gebelik oranının, tubal hasarın daha az görülmesi ve yüksek geri dönüşüm şansı nedeniyle popularitesi artmaktadır Am J Obstet Gynecol, 2000, USA

Laparoskopik tubal elektrokoagülasyon en yaygın kullanılan yöntemdir

Mekanik yöntemlerden özellikle Filshie klipin organ yaralanmalarının , ektopik gebelik oranının, tubal hasarın daha az görülmesi ve yüksek geri dönüşüm şansı nedeniyle popularitesi artmaktadır

Am J Obstet Gynecol, 2000, USA

Transservikal Tubal Ligasyon Kesin bir sonuca varmak için erken de olsa düşük morbidite, lokal anestezi altında uygulanabilirliği, yüksek başarı şansı olması cazibesini arttırmaktadır Yeni teknolojiler eşliğinde transservikal yöntemlerin başarı şansı artmış ve işlemin zorluğu azalmıştır

Transservikal Tubal Ligasyon

Kesin bir sonuca varmak için erken de olsa düşük morbidite, lokal anestezi altında uygulanabilirliği, yüksek başarı şansı olması cazibesini arttırmaktadır

Yeni teknolojiler eşliğinde transservikal yöntemlerin başarı şansı artmış ve işlemin zorluğu azalmıştır

Transservikal sterilizasyon Yöntemleri Kimyasal Yöntemler ▪ Quinacrine ▪ Fenol/ atarbine macunu ▪ Tetrasiklin ▪ Metil- siyanoakrilat Mekanik Yöntemler ▪ Seramik tıkaç ▪ P-Block hidrofik tıkaç ▪ Naylon intratubal araç ▪ Polietilen tıkaç ▪ Silikon ▪ Politetralforoetilen vida ▪ Ovabloc Termal Yöntemler ▪ Elektrocerrahi ▪ Nd:YAG laser Yeni Sistemler ▪Essure ▪ Adiana

Transservikal sterilizasyon Yöntemleri

Kimyasal Yöntemler ▪ Quinacrine

▪ Fenol/ atarbine macunu

▪ Tetrasiklin

▪ Metil- siyanoakrilat

Mekanik Yöntemler ▪ Seramik tıkaç

▪ P-Block hidrofik tıkaç

▪ Naylon intratubal araç

▪ Polietilen tıkaç

▪ Silikon

▪ Politetralforoetilen vida

▪ Ovabloc

Termal Yöntemler ▪ Elektrocerrahi

▪ Nd:YAG laser

Yeni Sistemler ▪Essure

▪ Adiana

 

Quinakrin şelasyon ile DNA-quinakrin kompleksi oluşturarak proksimal tüpte fibrozis yapar, oluşan skar dokusu ile korunma sağlar Quinakrin endometriumda da nekroza sebep olduğu için birkaç ay oligomenore veya amenore olabilir. Endometriumun kısmı korunmasının sebebi endometriumdaki göreceli çinko yüksekliğinin DNA- quinakrin kompleksi oluşumunu engellemesidir İşlem sonrasında hasta 1 saat sırtüstü yatmalıdır 28 gün sonra işlemin tekrarı gerekir İşlem sonrasında cinsel aktivite kısıtlaması yoktur İlk uygulamadan sonra 12 hafta süresince ek yöntemle korunmalıdır Psöriazis ve porfiri hastalarında atak sebebi olacağı için kullanılmamalıdır Anaflaktik reaksiyona sebep olabilir

Quinakrin şelasyon ile DNA-quinakrin kompleksi oluşturarak proksimal tüpte fibrozis yapar, oluşan skar dokusu ile korunma sağlar

Quinakrin endometriumda da nekroza sebep olduğu için birkaç ay oligomenore veya amenore olabilir. Endometriumun kısmı korunmasının sebebi endometriumdaki göreceli çinko yüksekliğinin DNA- quinakrin kompleksi oluşumunu engellemesidir

İşlem sonrasında hasta 1 saat sırtüstü yatmalıdır

28 gün sonra işlemin tekrarı gerekir

İşlem sonrasında cinsel aktivite kısıtlaması yoktur

İlk uygulamadan sonra 12 hafta süresince ek yöntemle korunmalıdır

Psöriazis ve porfiri hastalarında atak sebebi olacağı için kullanılmamalıdır

Anaflaktik reaksiyona sebep olabilir

 

 

 

İşlem lokal anestezi altında sedasyonlu veya sedasyonsuz gerçekleştirilebilir İşlem sırasında tubal perforasyon riski vardır Tuba lümeni 3 ayda fibröz doku ile kapanır. Üç ay sonra HSG kontrolu yapılmalı, bu 3 ay süresince ek yöntemle korunulmalıdır

İşlem lokal anestezi altında sedasyonlu veya sedasyonsuz gerçekleştirilebilir

İşlem sırasında tubal perforasyon riski vardır

Tuba lümeni 3 ayda fibröz doku ile kapanır. Üç ay sonra HSG kontrolu yapılmalı, bu 3 ay süresince ek yöntemle korunulmalıdır

 

Yaygın intraabdominal yapışıklık olan hastalarda abdominal, laparoskopik sterilizasyon yapılamayabilir. Bu hastalarda transservikal yaklaşımlar uygun yöntemlerdir Obstet Gynecol, 2008, USA Prospektif çalışma 84 kadında quinacrine uygulanmış Başarısızlık %3,7 olarak saptanmış Effektif ve laparoskopik yöntemlerle karşılaştırıldığında daha güvenli bir yöntemdir İnt J Gynecol Obstet, 2003, Hindistan

Yaygın intraabdominal yapışıklık olan hastalarda abdominal, laparoskopik sterilizasyon yapılamayabilir. Bu hastalarda transservikal yaklaşımlar uygun yöntemlerdir

Obstet Gynecol, 2008, USA

Prospektif çalışma

84 kadında quinacrine uygulanmış

Başarısızlık %3,7 olarak saptanmış

Effektif ve laparoskopik yöntemlerle karşılaştırıldığında daha güvenli bir yöntemdir

İnt J Gynecol Obstet, 2003, Hindistan

Tubal Ligasyon Komplikasyonları Komplikasyon oranı %1.7 İşleme bağlı ölüm oranı 4.7/100.000 Anesteziye bağlı komplikasyonlar Cerrahi işleme bağlı komplikasyonlar (kanama, enfeksiyon, komşu organ,damar yaralanması) Gebelik

Tubal Ligasyon Komplikasyonları

Komplikasyon oranı %1.7

İşleme bağlı ölüm oranı 4.7/100.000

Anesteziye bağlı komplikasyonlar

Cerrahi işleme bağlı komplikasyonlar (kanama, enfeksiyon, komşu organ,damar yaralanması)

Gebelik

İntraoperatif ve postoperatif komplikasyon değerlendirilmesi Grup1, 20.325 interval laparoskopik sterilizasyon Grup2, 2233 postpartum laparoskopik sterilizasyon Grup3, 5095 postpartum minilaparotomi İntraop ve postoperatif ölüm görülmemiş Major komplikasyonlar açısından fark saptanmamış Minor komplikasyonlar postpartum minilaparotomi ile %0,82, interval laparoskopik sterilizasyon ile %0.26, postpartum laparoskopik sterilizasyon ile %0.27 Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2007, İsviçre

İntraoperatif ve postoperatif komplikasyon değerlendirilmesi

Grup1, 20.325 interval laparoskopik sterilizasyon

Grup2, 2233 postpartum laparoskopik sterilizasyon

Grup3, 5095 postpartum minilaparotomi

İntraop ve postoperatif ölüm görülmemiş

Major komplikasyonlar açısından fark saptanmamış

Minor komplikasyonlar postpartum minilaparotomi ile %0,82, interval

laparoskopik sterilizasyon ile %0.26, postpartum laparoskopik sterilizasyon ile %0.27

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2007, İsviçre

Tubal Ligasyon Sonrası Bilgilendirme Birkaç gün karın alt bölgesinde ağrı duyulabilir. Ağrı için analjezik kullanılabilir Evde birkaç gün ağır iş yapılmamalıdır Bir hafta süreyle cinsel ilişkide bulunulmamalıdır Kesi yeri kuru ve temiz tutulmalıdır. İşlemden sonra 24 saat banyo yapılmamalıdır İşlem sonrası ilk kontrol 1 hafta sonra yapılmalıdır İşlemden sonra şiddetli karın ağrısı, kesi yerinde kanama, enfeksiyon belirtisi olursa hemen kliniğe başvurmalıdır

Tubal Ligasyon Sonrası Bilgilendirme

Birkaç gün karın alt bölgesinde ağrı duyulabilir. Ağrı için analjezik kullanılabilir

Evde birkaç gün ağır iş yapılmamalıdır

Bir hafta süreyle cinsel ilişkide bulunulmamalıdır

Kesi yeri kuru ve temiz tutulmalıdır. İşlemden sonra 24 saat banyo yapılmamalıdır

İşlem sonrası ilk kontrol 1 hafta sonra yapılmalıdır

İşlemden sonra şiddetli karın ağrısı, kesi yerinde kanama, enfeksiyon belirtisi olursa hemen kliniğe başvurmalıdır

Tubal Ligasyonda Başarısızlık İlk kullanım yılı için başarısızlık oranı %0.4 Oluşan gebeliklerin 1/3’ü ektopik gebeliktir İşlemden sonraki ilk 1 ay içinde olan gebelikler sıklıkla işlemden önce başlamıştır. Önlemek için işlem folliküler fazda yapılmalı ve öncesinde gebelik testi yapılmalıdır Başarısızlık nedenleri - Hastanın karakteristik özellikleri - Cerrahın tecrübesi - Sterilizasyon tekniği

Tubal Ligasyonda Başarısızlık

İlk kullanım yılı için başarısızlık oranı %0.4

Oluşan gebeliklerin 1/3’ü ektopik gebeliktir

İşlemden sonraki ilk 1 ay içinde olan gebelikler sıklıkla işlemden önce başlamıştır. Önlemek için işlem folliküler fazda yapılmalı ve öncesinde gebelik testi yapılmalıdır

Başarısızlık nedenleri - Hastanın karakteristik özellikleri

- Cerrahın tecrübesi

- Sterilizasyon tekniği

Tubal Ligasyonun Geri Döndürülmesi Tubal ligasyon yapılan kadınların %0.2’si geri döndürme işlemi talep etmektedir Sterilizasyon yapılan kadınlarda ilk 2 yılda %2 pişmanlık olur. Pişmanlık çoğu zaman hayatta öngörülemeyen olaylara bağlı gelişmektedir Pişmanlıkta etkili olan ana faktörler; yaşın <30 olması, sterilizasyonun sezaryen, vajinal doğum veya abortus sonrası yapılması, evlilik durumunda değişiklik, bebek ölümü Tubal anastamoz için altın standart yöntem mikrocerrahidir

Tubal Ligasyonun Geri Döndürülmesi

Tubal ligasyon yapılan kadınların %0.2’si geri döndürme işlemi talep etmektedir

Sterilizasyon yapılan kadınlarda ilk 2 yılda %2 pişmanlık olur. Pişmanlık çoğu zaman hayatta öngörülemeyen olaylara bağlı gelişmektedir

Pişmanlıkta etkili olan ana faktörler; yaşın <30 olması, sterilizasyonun sezaryen, vajinal doğum veya abortus sonrası yapılması, evlilik durumunda değişiklik, bebek ölümü

Tubal anastamoz için altın standart yöntem mikrocerrahidir

Geri dönüşüm işlemi komplike, uzun süren, yüksek maliyeti olan, başarı garantisi olmayan bir yöntemdir Anastomozun başarısı kullanılan sterilizasyon tekniğine, anastomoz bölgesine, anastomozu takiben kalan tüp uzunluğuna bağlıdır Anastomoz sonrasında tubal uzunluğun >4cm olmasında, anastomoz bölgesinde tubal çaplar arasında belirgin fark bulunmadığında prognoz daha iyidir Sterilizasyonun geri dönüşü mekanik okluzyondan sonra elektrokoagülasyona göre daha başarılıdır. Gebelik oranları unipolar koagülasyon sonrasında %49, Pomeroy yönteminde %50-76, Klip sonrasında %84-98 şeklindedir Geri dönüşüm sonrasında da yüksek ektopik gebelik riski devam eder

Geri dönüşüm işlemi komplike, uzun süren, yüksek maliyeti olan, başarı garantisi olmayan bir yöntemdir

Anastomozun başarısı kullanılan sterilizasyon tekniğine, anastomoz bölgesine, anastomozu takiben kalan tüp uzunluğuna bağlıdır

Anastomoz sonrasında tubal uzunluğun >4cm olmasında, anastomoz bölgesinde tubal çaplar arasında belirgin fark bulunmadığında prognoz daha iyidir

Sterilizasyonun geri dönüşü mekanik okluzyondan sonra elektrokoagülasyona göre daha başarılıdır. Gebelik oranları unipolar koagülasyon sonrasında %49, Pomeroy yönteminde %50-76, Klip sonrasında %84-98 şeklindedir

Geri dönüşüm sonrasında da yüksek ektopik gebelik riski devam eder

Tubal ligasyon sonrası gebelik isteyenlerde 2 seçenek vardır. İVF ve cerrahi geri dönüşüm Gebelik için sıklıkla İVF uygulanmaktadır, cerrahi daha nadir uygulanan yöntemdir Reprud Biomed Online, 2007, Kanada Retrospektif, kohort çalışması Tubal ligasyon sonrasında gebelik istemi olan kadınlar Gebelik için 163 kadında İVF, 84 kadında cerrahi geri dönüşüm <37 yaş için İVF’te gebelik oranı %52, cerrahi sonrası %72 >37 yaş için İVF’te gebelik oranı %51, cerrahi sonrası %36 <37yaş için cerrahi yöntemler, >37 yaş için İVF tercih edilmelidir Hum Reprod, 2007, Belçika

Tubal ligasyon sonrası gebelik isteyenlerde 2 seçenek vardır.

İVF ve cerrahi geri dönüşüm

Gebelik için sıklıkla İVF uygulanmaktadır, cerrahi daha nadir uygulanan yöntemdir

Reprud Biomed Online, 2007, Kanada

Retrospektif, kohort çalışması

Tubal ligasyon sonrasında gebelik istemi olan kadınlar

Gebelik için 163 kadında İVF, 84 kadında cerrahi geri dönüşüm

<37 yaş için İVF’te gebelik oranı %52, cerrahi sonrası %72

>37 yaş için İVF’te gebelik oranı %51, cerrahi sonrası %36

<37yaş için cerrahi yöntemler, >37 yaş için İVF tercih edilmelidir

Hum Reprod, 2007, Belçika

Erkekte Sterilizasyon: Vazektomi Vaz deferenslerin, bir kısmının eksizyonu ile kapatılmasıyla sperm transportunun engellenmesini sağlar Artık çocuk istemeyenler için uygun bir yöntemdir Güvenli, kadın sterilizasyonu ile karşılaştırıldığında daha kolay uygulanabilir, daha ucuz, daha düşük başarısızlık oranı ile ilişkilidir İlk kullanım yılı için başarısızlık oranı %0.2’dir, mortalite oranı 0.5/100.000

Erkekte Sterilizasyon: Vazektomi

Vaz deferenslerin, bir kısmının eksizyonu ile kapatılmasıyla sperm transportunun engellenmesini sağlar

Artık çocuk istemeyenler için uygun bir yöntemdir

Güvenli, kadın sterilizasyonu ile karşılaştırıldığında daha kolay uygulanabilir, daha ucuz, daha düşük başarısızlık oranı ile ilişkilidir

İlk kullanım yılı için başarısızlık oranı %0.2’dir,

mortalite oranı 0.5/100.000

Vazektomi poliklinik şartlarında, ürolog tarafından, lokal anestezi ile yapılır. İşlem süresi 10-15dk İşlem sonrasında %50’sinde 8 haftada, %100’ünde 10. haftada azospermi olmaktadır. 20 ejekulasyon veya 3 ay sonrasında semen analizi yapılmalı, azospermi oluşuncaya dek ek bir kontraseptif kullanılmalıdır Vazektominin otoimmun hastalık, ateroskleroz, prostat kanseri ile ilişkili olabileceğine dair çalışmalar olsa da kanıtlanmış bir etkisi yoktur Vazektomi geri dönüşümü %70-80’lik gebelik oranı ile ilişkilidir. İlk 3 yılda geri dönüşüm şansı daha fazladır. 10.yılda gebelik şansı %30’lara düşmektedir Başvuran kişinin değerlendirmesinde demografik bilgiler, tıbbi öykü alınmalı ve fizik muayene yapılmalıdır. Rutin laboratuvar tahlili gerektirmez

Vazektomi poliklinik şartlarında, ürolog tarafından, lokal anestezi ile yapılır. İşlem süresi 10-15dk

İşlem sonrasında %50’sinde 8 haftada, %100’ünde

10. haftada azospermi olmaktadır. 20 ejekulasyon veya 3 ay sonrasında semen analizi yapılmalı, azospermi oluşuncaya dek ek bir kontraseptif kullanılmalıdır

Vazektominin otoimmun hastalık, ateroskleroz, prostat kanseri ile ilişkili olabileceğine dair çalışmalar olsa da kanıtlanmış bir etkisi yoktur

Vazektomi geri dönüşümü %70-80’lik gebelik oranı ile ilişkilidir. İlk 3 yılda geri dönüşüm şansı daha fazladır. 10.yılda gebelik şansı %30’lara düşmektedir

Başvuran kişinin değerlendirmesinde demografik bilgiler, tıbbi öykü alınmalı ve fizik muayene yapılmalıdır. Rutin laboratuvar tahlili gerektirmez

Vazektomide Kullanılan Yöntemler: Klasik Yöntem Bistürisiz Yöntem

Vazektomide Kullanılan Yöntemler:

Klasik Yöntem

Bistürisiz Yöntem

 

Olumlu Yönleri: Kolay, kısa sürede uygulanan, çok etkili, güvenli bir yöntemdir Cinsel ilişkiyi, ejekulat hacim ve hızını etkilemez Uzun dönemde olabilecek sağlık riski taşımaz Olumsuz Yönleri: Kalıcı bir yöntemdir Cerrahi işleme bağlı komplikasyonlar olabilir Hemen etkili olmaz

Olumlu Yönleri:

Kolay, kısa sürede uygulanan, çok etkili, güvenli bir yöntemdir

Cinsel ilişkiyi, ejekulat hacim ve hızını etkilemez

Uzun dönemde olabilecek sağlık riski taşımaz

Olumsuz Yönleri:

Kalıcı bir yöntemdir

Cerrahi işleme bağlı komplikasyonlar olabilir

Hemen etkili olmaz

Kontraendikasyonları: Kesin medikal kontraendikasyonu yoktur İşlemden önce değerlendirilmesi gereken durumlar vardır Sistemik hastalıklar (Diabetes Mellitus, kalp hastalığı, derin anemi), büyümüş ağrılı testisler (inguinal herni, hidrosel, intraskrotal kitle, varikosel), lokal deri enfeksiyonu, psikolojik sorunlar Komplikasyonları: Enfeksiyon (<%2) Hematom (<%1) Granulom (<%0.3) Antisperm antikor gelişimi

Kontraendikasyonları:

Kesin medikal kontraendikasyonu yoktur

İşlemden önce değerlendirilmesi gereken durumlar vardır

Sistemik hastalıklar (Diabetes Mellitus, kalp hastalığı, derin anemi), büyümüş ağrılı testisler (inguinal herni, hidrosel, intraskrotal kitle, varikosel), lokal deri enfeksiyonu, psikolojik sorunlar

Komplikasyonları:

Enfeksiyon (<%2)

Hematom (<%1)

Granulom (<%0.3)

Antisperm antikor gelişimi

Vazektomi Sonrası Bilgilendirme İşlemden sonra birkaç gün ağır iş yapmamalı İlk 2 gün yara kuru ve temiz tutulmalı Ağrı için analjezik kullanılmalı 2-3 gün cinsel ilişkide bulunulmamalı Vazektomiden sonra 20 ejekulat boyunca kondom ile korunmalı Ateş, yara yerinden kanama, akıntı,aşırı ağrı ve şişlik olursa hemen kliniğe başvurmalı

Vazektomi Sonrası Bilgilendirme

İşlemden sonra birkaç gün ağır iş yapmamalı

İlk 2 gün yara kuru ve temiz tutulmalı

Ağrı için analjezik kullanılmalı

2-3 gün cinsel ilişkide bulunulmamalı

Vazektomiden sonra 20 ejekulat boyunca kondom ile korunmalı

Ateş, yara yerinden kanama, akıntı,aşırı ağrı ve şişlik olursa hemen kliniğe başvurmalı

TEŞEKKÜRLER

TEŞEKKÜRLER

Add a comment

Related pages

Laparoskopik Tüp Ligasyonu Tüplerin Bağlanması - YouTube

Laparoskopik Tüp Ligasyonu Tüplerin Bağlanması tipogrencileri. Subscribe Subscribed Unsubscribe 100 100. Loading... Loading... Working...
Read more

Laparoskopi ile Tüp Ligasyonu (Kapalı ameliyat ile ...

... Laparoskopi ile Tüp Ligasyonu (Kapalı ameliyat ile yumurtalık ... ve Histereskopi Dr ... İLE TÜP LİGASYONU ...
Read more

TÜP BAĞLATMA (TÜP LİGASYONU) (BTL) - Jinekoloji ve ...

BTL = Bilateral Tüp Ligasyonu ... olursa gebelik testi yapılmalı ve doktora başvurmalı. Tüp bağlattıktan ... ile tüp bağlama ...
Read more

TÜP BAĞLATMA AMELİYATI NASIL YAPILIR? - Jinekoloji ve ...

... yöntemiyle tüp ligasyonu: ... veya açık hangi yöntemle yapılırsa yapılsın tüp bağlama ameliyatının ... © jinekolojivegebelik.com ...
Read more

Tüplerin Bağlanması, Tüp Ligasyonu, Laparaskopik Tüp ...

Tüp ligasyonu nasıl ve ne zaman yapılır? Geri dönüşü olmayan bir aile planlaması yöntemi olduğundan ileride pişmanlık duyulmaması için ...
Read more

AİLE PLANLAMA REHBERİ-TÜP LİGASYONU-gebelik.org

Tüp ligasyonu (Kadına uygulanan ... (yakma veya bağlama gibi) ve bazı bireysel özellikler nedeniyle çok ender durumlarda gebelik oluşabilir. ...
Read more

Tüplerin (kanalların) bağlanması, tüp ligasyonu ...

... (gebelik (hamilelik) önleyici yöntem oalrak tüplerin bağlanması (tüp ligasyonu) ... VAZEKTOMİ (ERKEĞE UYGULANAN ... (yakma veya bağlama gibi ...
Read more

KADINDA TÜPLERİN BAĞLANMASI (Tüp ligasyonu, Tubal ...

... (tüp ligasyonu) ... tubal sterilizasyon ve "Pomeroy usulü" tubal ... Erkeklerde tüp bağlanması ameliyatına vazektomi adı verilmektedir ...
Read more

Tüplerin Bağlanması (Tüp Ligasyonu) - Jinekologlar ...

Tüp bağlama cerrahisinden sonra ... teleskop yardımıyla uterus tübalar ve overler incelenir. Tüp ligasyonu için gerekli diğer aletlerin ...
Read more