tujuan hidup dan dakwah

42 %
58 %
Information about tujuan hidup dan dakwah
Education

Published on March 12, 2014

Author: riknasrikinasrullah

Source: slideshare.net

TUJUAN HIDUP MANUSIA

ALLAH SWT BERFIRMAN: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (QS. Adz-Dzariyat: 56)

• • “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi“.” (QS. Al-Baqarah:30) ALLAH SWT BERFIRMAN:

• • “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (QS. Al-Ahzab: 72) ALLAH SWT BERFIRMAN:

• • • • “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. • Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. • Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.” (QS. Al-Insan: 2-4) ALLAH SWT BERFIRMAN:

BAGAIMANA CARA MENJADI ABDULLAH DAN KHALIFATULLAH YANG BAIK DAN BENAR ITU? MANUSIA HARUS MENGAMALKAN SYARI’AT ISLAM YANG TELAH DITURUNKAN ALLAH SWT

• • “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. Al- Jaatsiyah: 18) ALLAH SWT BERFIRMAN:

Hubungan manusia dengan Allah: 1. Aqidah (Keyakinan) 2. Ibadah (Amal) Hubungan manusia dengan dirinya: 1. Makanan 2. Minuman 3. Pakaian 4. Akhlaq Hubungan manusia dengan manusia lain: 1. Sistem pemerintahan 2. Sistem ekonomi 3. Sistem sosial 4. Sistem pidana 5. Politik pendidikan 6. Politik luar negeri DIMENSI I DIMENSI II DIMENSI III CAKUPAN SYARI’AT ISLAM

APAKAH UMMAT ISLAM TELAH MENGAMALKAN SYARI’AT ISLAM SELURUHNYA? MARILAH KITA MENGKAJINYA SECARA LEBIH MENDALAM

ALLAH SWT BERFIRMAN: “Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat” (QS. Al Baqarah: 85)

SUDAHKAH DIAMALKAN SELURUHNYA? 1. DIMENSI I – Sudah diamalkan oleh ummat Islam. – Walaupun sebagian besar masih meninggalkan. 2. DIMENSI II – Sudah diamalkan oleh ummat Islam. – Walaupun sebagian besar masih meninggalkan. 3. DIMENSI III – TIDAK DAPAT diamalkan oleh ummat Islam! – Bukan karena tidak mau mengamalkan. – Mengapa?

BAGAIMANA CARA MENGAMALKAN AYAT INI?         “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 183)  “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh” (QS. Al-Baqarah: 178)

PENGAMALAN DIMENSI 3 MEMERLUKAN SEBUAH NEGARA “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu” (QS. An-Nisa’: 59). “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (QS. Al-Maidah: 48) BAGAIMANA JIKA NEGARANYA TIDAK MAU MENGAMALKAN?

AKAN MUNCUL “DOSA INVESTASI”

APAKAH “DOSA INVESTASI” ITU? • Jika ada orang yang meninggal, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapakah yang berdosa?  Seluruh ummat Islam berdosa!  Mengapa?  Insya Allah ummat Islam sudah faham.

•Jika ada orang yang berzina, siapakah yang berdosa? Seluruh ummat Islam berdosa! Mengapa?

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (QS. An Nuur: 2)

• Jika ada orang yang membunuh, siapakah yang berdosa? Seluruh ummat Islam berdosa! Mengapa?

 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;” (QS. Al Baqarah: 178)

• Jika ada orang yang mencuri, siapakah yang berdosa? Seluruh ummat Islam berdosa! Mengapa?

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38)

• Jika ummat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapakah yang berdosa?  Seluruh ummat Islam berdosa!  Mengapa?

 “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu” (QS. Al-Maidah: 48) “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (QS. Al-Maidah:44)

HITUNGLAH DOSA “INVESTASI” KITA… • Di Indonesia, setiap hari ada berapa kasus pembunuhan? Berapa dalam sebulan? Dalam setahun? • Di Indonesia, setiap hari ada berapa kasus pemerkosaan…? Kasus perzinaan? • Berapa kasus pencurian? Pemurtadan? Pembantaian atas ummat Islam di dunia…? • Berapa banyak ummat Islam di dunia ini yang tidak diatur dengan hukum Islam…? • Dan seterusnya…

DOSA INVESTASI ADALAH… • DOSA YANG BERASAL DARI FARDHU KIFAYAH YANG TIDAK DIAMALKAN… • PADAHAL FARDHU KIFAYAH MENCAKUP SEBAGIAN BESAR DARI SYARI’AT ISLAM…

APAKAH FARDLU KIFAYAH BISA DIHAPUSKAN? • TIDAK BISA…! • KECUALI KEWAJIBAN ITU SUDAH DIAMALKAN…!

BAGAIMANA JIKA DIAMALKAN OLEH INDIVIDU ATAU KELOMPOK…? • TIDAK BISA…! • HANYA NEGARA YANG WAJIB MELAKSAKANNYA…!

CARA MENGGUGURKAN “DOSA INVESTASI” “Telah diangkat dosa atas ummatku dari kesalahan (ketidaksengajaan), lupa dan keterpaksaan atas mereka”

“DOSA INVESTASI” HANYA AKAN DITULISKAN KEPADA… UMMAT ISLAM YANG HANYA DIAM… TIDAK MAU BERUSAHA…

Berarti wajib ada “amalan” yang sungguh-sungguh… Amalan itu tidak lain adalah… AMALAN DAKWAH…! Apakah “amalan” itu…? Hingga sampai kepada kategori “terpaksa”…

AMALAN DAKWAH SEPERTI APA…? AMALAN DAKWAH YANG DITUJUKAN PADA PENGUASA,… AGAR PENGUASA MAU MENERAPKAN SELURUH SYARI’AT ISLAM… WASSALAAMU’ALAIKUM…

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pengertian Dakwah Dan Tujuan Dakwah | Team Dakwah Khalifah

Pengertian Dakwah Dan Tujuan Dakwah ... Hidup bukanlah makan, minum dan tidur saja. Manusia dituntut untuk mampu memaknai hidup yang dijalaninya.
Read more

Makna dan Tujuan Dakwah | Al-Asyraf - abdain.wordpress.com

Makna dan Tujuan Dakwah. ... Tujuan dakwah. ... kepada jalan yang benar agar dapat hidup sejahtera di dunia maupun di akhirat.
Read more

Tujuan Hidup Pada Setiap Muslim | Dakwah Syariah

Tujuan Hidup Pada Setiap Muslim | Silahkan lihat selengkapnya »»» - Diterbitkan oleh situs Islam | Dakwah Syariah.
Read more

Dakwah Tujuan Hidup Oleh Ust Jefri Al Buchori 1 - YouTube

Dakwah Tujuan Hidup Oleh Ust Jefri Al Buchori 1 ... Bukan Empat Mata Ustad Jefri Al-Buchori dan Pipik Dian Irawati 13_8_2010 (1_5) ...
Read more

Dakwah Maksud Tujuan Hidup: Hidup dalam Dakwah, Dakwah ...

Baginda Rasulullah SAW Mendorong para Shahabat Rhum untuk Melakukan Dakwah dan Tidak Berpaling Darinya »
Read more

Ustad Jefri Al Bukhari : Dakwah adalah Tujuan Hidup - M. JAMIL

“Maka berdakwah ke jalan Allah Ta’ala adalah peran para Rasul dan pengikut mereka…. Dan menyampaikan sunnah-sunnahnya kepada ummat lebih utama dari ...
Read more

»Ceramah KH Zainuddin MZ Membahas Dasar dan Tujuan Hidup ...

☪#» Ceramah Pengajian Tausiyah KH Zainuddin MZ Membahas Dasar dan Tujuan Hidup Muslim ceramah lucu, ceramah, ceramah agama islam, ceramah uje ...
Read more

Menjadikan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup | Facebook

Menjadikan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup. Gefällt 2 Mal. Interesse
Read more

tujuan hidup dan dakwah - Education - documents.tips

1. TUJUAN HIDUP MANUSIA 2. ALLAH SWT BERFIRMAN: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. (QS. Adz-Dzariyat: 56 ...
Read more