Trung Nguyen Coffee News (No. 23)

100 %
0 %
Information about Trung Nguyen Coffee News (No. 23)
News & Politics

Published on February 14, 2014

Author: TrungNguyenCoffee

Source: slideshare.net

Description

Tạp chí nội bộ của tập đoàn cà phê Trung Nguyên

Tháng 1 - 2014 1

N I DUNG BÌA 1: 4 NGƯ I LÃNH O: CH T CH Đ NG LÊ NGUYÊN VŨ: “KHÔNG TH THÀNH CÔNG N U KHÔNG SÁNG T O” 4 CÂU CHUY N THƯƠNG HI U: K HO CH 2014: THAY CHI N LƯ C HAY Đ I CHI N THU T? LÀM SAO Đ CÀ PHÊ VI T NAM CHI M LĨNH TH GI I? 6 7 12 H P TÁC VÀ PHÁT TRI N B N V NG: GI I THI U KHÔNG GIAN TRUNG NGUYÊN FRANCHISE RA C NG Đ NG QU C T Đ I S QUÁN BELARUS MU N LÀM NHÀ PHÂN PH I TRUNG NGUYÊN T I B N QU C 8 10 TIN T C TRUNG NGUYÊN: TRUNG NGUYÊN NH N CH NG CH CANH TÁC CÀ PHÊ B N V NG UTZ NGÀY H I BÁN HÀNG TRUY N TH NG TOÀN QU C 2013 CÔNG B K T QU CU C THI “VI T V CHI N BINH TRUNG NGUYÊN” HƠN 3000 THÀNH VIÊN TRUNG NGUYÊN THAM D TI C T T NIÊN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING T CH C CU C THI “QU N LÝ QUÁN” 11 12 14 16 19 TIÊU I M: CAM K T TH C THI - HI U QU VƯ T TR I AOP M C TIÊU CHI N LƯ C 2014 T P ĐOÀN TRUNG NGUYÊN TH C T P PHÒNG CHÁY CH A CHÁY HÀNH Đ NG Đ P: TR L I C A RƠI 13 20 21 22 24

Tháng 1 - 2014 3 28 TH TRƯ NG: L RA M T BAN ĐI U PH I NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ VI T NAM VÀ BAN CH Đ O TÁI CANH CÀ PHÊ CÀ PHÊ - VĂN HÓA & NGH THU T: CÀ PHÊ - DI S N C A NHÂN LO I GI I THI U QU TRAO Đ I VÀ PHÁT TRI N VĂN HÓA ĐAN M CH – VI T NAM VÀ H I TH O “S D CH CHUY N VĂN HÓA TRONG XÃ H I” CÀ PHÊ VÀ S C KH E: VÌ SAO CÀ PHÊ LÀ Đ HÀNH TINH? U NG T T NH T TRUNG NGUYÊN VÀ C NG NG: CÂY MÙA XUÂN Đ N V I BÌNH Đ NH TRUNG NGUYÊN Đ NG HÀNH NVH THANH NIÊN T CH C T T GIÁP NG 2014 PH C V SINH VIÊN CÂU CHUY N C A THÁNG: 23 24 26 31 27 28 29 30 33 33 B N NG M CÀ PHÊ TÔI CÓ TH NG KHI GIÓ TH I CHI C PHIN CÀ PHÊ CŨ DU L CH: L CH KH I HÀNH COFFEE TOUR THÁNG 2 & 3 NĂM 2014 34 BÌA 4 T NG BIÊN T P: Tr n Quỳnh Trang CH U TRÁCH NHI M N I DUNG: Phan Nguy n Nguyên Ng c BAN BIÊN T P: Phan Nguy n Nguyên Ng c Ph m Th Huy n Ph m Th Minh Hi n Nguy n Th Minh Giang Lê Phương Nam THI T K : Vũ Thành Tâm M I THƯ T TH C M C XIN G I V : Ph m Th Minh Hi n CV Ban Truy n Thông Email: Cs@trungnguyen.com.vn Hotline: 1900 6011

4 Tháng 1 - 2014 NGƯỜI LÃNH ĐẠO

NGƯỜI LÃNH ĐẠO Tháng 1 - 2014 5 CHỦ TỊCH ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ: “KHÔNG THỂ THÀNH CÔNG NẾU KHÔNG SÁNG TẠO” ô ng Đặng Lê Nguyên Vũ Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên luôn nhấn mạnh: Chúng ta không thể thành công nếu không có nguyên lý sáng tạo. Do vậy, Việt Nam phải “giải mã” cho được bài học của các quốc gia đang được coi là thành công. Khép lại Ngày hội Sáng tạo vì Khát vọng Việt do T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn cà phê Trung Nguyên chủ trì tổ chức, PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Công thức thành công của các cường quốc - Ông có những đúc kết nào từ Hội thảo “Khởi nghiệp - Kiến quốc - Công thức thành công từ các cường quốc và bài học cho Việt Nam” diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo vì Khát vọng Việt, với sự tham gia của nhiều học giả, trí thức trong và ngoài nước? để đoàn kết, hành động vì mục tiêu chung (đây là bài học thành công của Singapore, Thụy Sĩ). Truyền thông cho quốc tế hiểu thì họ ủng hộ và bảo vệ mình (đây là bài học của Dubai). Thứ tư: Tổ chức guồng máy hợp lý để thực thi hiệu quả tầm nhìn và chiến lược quốc gia. Đây là bài học của Singapore với các chính sách đào tạo, thu hút nhân tài; bài học của Đức với chính sách kết hợp các thành phần kinh tế… Nguyên lý để thành công - Theo ông, bí quyết để thành công là gì? Đặng Lê Nguyên Vũ: “Chúng ta không thể thành công nếu không có sáng tạo. Do vậy, VN phải “giải mã” cho được bài học của các quốc gia đang được coi là thành công. Ở đây chúng tôi muốn gọi đó là “Mật mã vĩ đại”, nghĩa là mật mã gốc để một quốc gia phát triển. Đó là bản mã gốc để kiến tạo sự phát triển thành công và bền vững”. Đặng Lê Nguyên Vũ: Bài học thực sự rút ra nằm ở 4 điểm cho thanh niên Việt Nam - Thế hệ tương lai. Thứ nhất: Quyết tâm lập chí, điển hình như trường hợp của Israel. Từ quyết tâm trở thành một dân tộc và một quốc gia hàng đầu, họ đã coi sáng tạo là năng lượng sống còn. Tài nguyên trí não là thứ họ có chứ không phải là tài nguyên thiên nhiên hay vị trí địa lý. Thứ hai: Lấy kinh tế làm trung tâm của mọi trung tâm. Đây là bài học thành công của Dubai. Nước này mời các kiến trúc sư kinh tế hàng đầu tham gia tái cấu trúc, thu hút những nhà đầu tư hàng đầu để biến thành trung tâm tài chính của thế giới. Bài học trỗi dậy của nước Đức sau Thế chiến thứ 2 trở thành nền kinh tế mạnh nhất của châu Âu. Thứ ba: Biết cách truyền thông được tầm nhìn và chiến lược quốc gia cho cả trong nước và quốc tế thấu hiểu. Khi truyền thông tốt trong nước sẽ giúp tất cả mọi người cùng hiểu tầm nhìn và chiến lược ấy Phải đặt niềm tin vào thế hệ trẻ - Ảnh: T.N Trước hết, một quốc gia vĩ đại chính là quốc gia làm ra sự thành công đích thực cho các công dân. Không phải điều gì khác, mục tiêu nhân bản phải được đặt vào vị trí trung tâm. Mục tiêu đó phải được đặt lên trên mọi yếu tố cực đoan về kinh tế, chính trị, tôn giáo, sắc tộc… Thành công của cá nhân phải đồng nhịp với thành công của quốc gia. Hay nói cách khác, một quốc gia thành công phải đến từ tập hợp của những công dân thành đạt. Ngược lại, sự thành đạt và hạnh phúc của mỗi cá nhân phải được nâng đỡ từ sức mạnh của quốc gia đó. Trong sức mạnh quốc gia thì sức mạnh kinh tế đóng vai trò trung tâm. Nếu không được đặt trong vị trí trung tâm thì sớm hay muộn quốc gia đó sẽ phát triển lệch khỏi quỹ đạo và con đường chân chính của mình. Để phát triển kinh tế cần phải tạo ra một hệ thống hạ tầng đầy đủ và phù hợp (gồm các loại hạ tầng: Học thuật, pháp lý - thể chế, cơ sở vật chất, con người và kinh tế). Trong tất cả các loại hạ tầng thì “hạ tầng con người” chiếm vai trò trung tâm. Xét cho cùng, quốc gia hay doanh nghiệp nào có ưu thế về con người thì sẽ chiến thắng trong mọi cuộc cạnh tranh. Phát triển kinh tế cũng cần phải có hệ thống an ninh phù hợp và đủ mạnh để bảo đảm sự ổn định, bền vững. Khi đồng nhất được cá nhân với quốc gia, tức là xây dựng được tinh thần công dân với tinh thần quốc gia thì mới thành công ở mức độ quốc gia hiệu quả. Nền tảng văn hóa của dân tộc (dân tộc chủ chốt hoặc chỉnh thể thống nhất của đại gia đình các dân tộc của quốc gia đó) chính là cội rễ của một quốc gia. Rễ sâu, gốc vững thì cái cây mới vững mạnh và bền vững. Một dân tộc có nền tảng văn hóa vững mạnh thì dù có trải qua khó khăn tới đâu, dân tộc đó vẫn có thể trỗi dậy mạnh mẽ. Bên cạnh đó phải đặt niềm tin vào thế hệ trẻ có khát khao, hoài bão cho một nước Việt vĩ đại.

6 Tháng 1 - 2014 CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIÊU KẾ HOẠCH 2014: THAY CHIẾN LƯỢC HAY ĐỔI CHIẾN THUẬT? C họn cách thức kinh doanh nào cho năm mới, nhất là trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều biến động, mà lại theo chiều hướng xấu, như 2013 vừa qua? thực hiện chiến lược, trong khi đó bản thân chiến lược thì mang tính chủ động (chủ động lựa chọn và theo đuổi một phương thức kinh doanh nào đó) và thường phải ổn định trong một thời kỳ dài. Đây là việc mà các doanh nghiệp đang phải tập trung điều nghiên để có thể đưa ra những quyết sách phù hợp. Sở dĩ như vậy là vì để thực hiện một chiến lược, doanh nghiệp luôn phải chuẩn bị, huy động những nguồn lực lớn với chi phí lớn trong một thời gian dài để thực hiện những nhiệm vụ lớn mà sự thành côngg hay thất bại có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Thay đổi mặt hàng, mở rộng ngành nghề, hay chỉ điều chỉnh phương thức hành động, xác định lại trọng tâm…? Nhiều người gọi chung đó là việc xác định “chiến lược kinh doanh” cho năm mới của doanh nghiệp. Bài viết này chia sẻ quan điểm của tác giả về khái niệm chiến lược, với mong muốn các doanh nghiệp Việt sẽ có cái nhìn rõ hơn về chiến lược kinh doanh, để khi hoạch định hay điều chỉnh chiến lược, doanh nghiệp sẽ không sa đà vào những hoạt động tác nghiệp mang tính đối phó (reactive), thể hiện sự thay đổi về mặt chiến thuật trong ngắn hạn (short term) hơn là hoạch định một chiến lược mới mang tính chủ động (proactive) và dài hạn (long term). Chiến lược thường được hiểu là cách thức (hay con đường) được lựa chọn để đạt mục tiêu dài hạn. Yếu tố dài hạn gần như là thuộc tính cơ bản nhất của bất kỳ chiến lược nào; và kể cả khi có những biến động lớn, sâu sắc, bất ngờ buộc doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược thì chiến lược mới hình thành cũng phải được hoạch định trên cơ sở những mục tiêu dài hạn, mang tính chủ động với kỳ vọng sẽ triển khai ổn định trong một thời kỳ khá dài chứ không phải chỉ dành cho một năm. Khác với chiến lược, chiến thuật là những ứng biến tạm thời, ngắn hạn trên đường đi tùy thuộc vào những diễn biến trên đường đi đó. Mặc dù có những lúc phải sử dụng chiến thuật đi đường vòng, đường tránh (ví dụ, do bị đối thủ cản đường, hay có những sự kiện mới phát sinh), nhưng doanh nghiệp vẫn phải bám theo trục đường chính là chiến lược đã chọn. Chiến thuật có thể thay đổi rất nhanh để thích ứng với những thay đổi nhỏ, đối phó với những biến động nhỏ trong quá trình Chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp về bản chất là cách thức hay con đường (dài hạn) mà doanh nghiệp lựa chọn để cạnh tranh, để kinh doanh hiệu quả trong một môi trường kinh doanh với hiện trạng và những dự báo đã được phân tích kỹ. Chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp thường được lựa chọn trên cơ sở phân tích cẩn trọng các yếu tố nội tại bên trong và các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp (vĩ mô, vi mô…); và thường được duy trì nhất quán trong một thời kỳ dài (năm, mười năm hoặc lâu hơn), ít khi thay đổi (trừ khi có biến động lớn, sâu sắc, buộc phải thay đổi như đã nói ở trên). Vì vậy, sẽ rất không nên, nếu doanh nghiệp vì những khó khăn của năm 2013 (và những năm trước đó) mà đưa ra những thay đổi ngắn hạn cho riêng năm 2014 và gọi đó là chiến lược. Nếu buộc phải có những thay đổi ngắn hạn trong năm 2014 thì hãy nên xem đó là những chiến thuật mang tính đối phó, thích ứng hơn là một chiến lược kinh doanh dài hạn, mang tính chủ động. Ngược lại, nếu doanh nghiệp, trên những cơ sở phân tích cẩn trọng, đầy đủ các yếu tố nội tại và bên ngoài (đương nhiên bao gồm phân tích hiện trạng và những dự báo có cơ sở) thì hãy mạnh dạn hoạch định chiến lược kinh doanh cho cả giai đoạn từ 2014 trở về sau (ít nhất năm, mười năm sau), chứ không nên chỉ “cho năm 2014”. Trung Nguyên là doanh nghiệp theo đuổi chiến lược kinh doanh thách thức kẻ đứng đầu, định hướng đối thủ, mạnh dạn đối đầu trực diện với đối thủ mạnh nhất là Nestle trong lĩnh vực cà phê hòa tan. Chiến lược này là nhất quán trong nhiều năm bất chấp những thay đổi của môi trường kinh doanh. Mặc dù ở từng thời điểm Trung Nguyên có thể có những đối sách khác nhau để đối phó những tình huống kinh doanh cụ thể, nhưng không vì thế mà Trung Nguyên thay đổi chiến lược kinh doanh của mình hàng năm. Khó có thể nói, trong năm 2014, Trung Nguyên sẽ hoạch định chiến lược mới nào mang tính ngắn hạn một năm (cho riêng 2014) để rồi sang năm 2015 sẽ tiếp tục xây dựng một chiến lược kinh doanh mới! Việc xây dựng hoặc lựa chọn cách thức kinh doanh cho chỉ một năm về bản chất là những điều chỉnh mang tính chiến thuật để đối phó với tình thế có nhiều thay đổi hiện tại, trong khi vẫn phục vụ cho một mục tiêu chiến lược dài hạn đã được hoạch định trước đó. Trong trường hợp buộc phải thay đổi gốc rễ, căn cơ các phương thức kinh doanh, cạnh tranh, doanh nghiệp nhất thiết phải phân tích kỹ để hoạch định một chiến lược kinh doanh dài hơi cho nhiều năm sau, bắt đầu từ năm 2014, chứ không chỉ cho riêng năm 2014. Điều gì sẽ xảy ra sau một năm, hai năm, thậm chí năm, mười năm, doanh nghiệp không thể không tính đến khi hoạch định chiến lược kinh doanh này. Một chiến lược kinh doanh phù hợp, nhất quán, dài hơi, mang tính chủ động được hoạch định một cách cẩn trọng, kèm theo những thay đổi chiến thuật linh hoạt, ứng biến, đúng nơi, đúng lúc là hết sức cần thiết để doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những mục tiêu lớn đã đề ra. Giỏi về chiến thuật, nhưng sai lầm về chiến lược thì hậu quả mang lại cũng tương tự như một chiếc xe địa hình khỏe, chắc, nhiều chức năng, cộng thêm người lái xe có tay nghề cự phách nhưng lại chọn sai đường đi, sẽ không bao giờ về đích. Theo NGUYỄN HỮU LONG Báo Doanh nhân Sài Gòn

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIÊU Tháng 1 - 2014 7 LÀM SAO ĐỂ CÀ PHÊ VIỆT NAM CHIẾM LĨNH THẾ GIỚI? H ầu hết những người nông dân trồng cà phê ở Việt Nam chưa bao giờ nghe nói đến cốc cà phê Latte kiểu Mỹ, nhưng họ có thể nói ngay cho bạn biết giá cà phê trong thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Có thể nói, những người nông dân trồng cà phê ở vùng cao nguyên Việt Nam đã tiến một bước rất dài so với thời điểm người Pháp lần đầu tiên giới thiệu giống cà phê tới Việt Nam từ hơn một thế kỷ trước. Ngày nay họ biết áp dụng hệ thống thủy lợi công nghệ cao của Israel và sử dụng điện thoại để cập nhật giá cả hàng hóa trên thế giới. Ông Điềm, 44 tuổi, một người nông dân trồng cà phê cho biết: “Tôi thường chở cà phê ra chợ bằng xe đạp. Nhưng giờ đây tôi biết kiểm tra giá cà phê bằng điện thoại di động”. Chỉ cần một cú pháp nhắn tin đơn giản là bất kỳ người nông dân nào cũng có thể cập nhật ngay giá cà phê Robusta ở London (Anh) và giá Arabica ở New York (Mỹ) từ công ty cung cấp dữ liệu. Những người nông dân Việt Nam biết rất rõ rằng giá cà phê có thể thay đổi nhanh chóng, cà phê là mặt hàng được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau khi dầu mỏ. Người nông dân trồng cà phê ở Việt Nam đã làm thay đổi thị trường toàn cầu. Nếu tình cờ một buổi sáng bạn nhâm nhi cốc cà phê, rất có thể bạn thưởng thức cà phê Việt Nam qua sản phẩm của các nhãn hiệu nổi tiếng như Nestle và Britain’s Costa Coffee. Năm 1980, Việt Nam chỉ chiếm ít hơn 0,1% sản lượng cà phê trên thế giới. Đến năm 2000, con số này tăng đạt mức 13% – đây là sự tăng trưởng đáng kinh ngạc, mặc dù có vài ý kiến cho rằng, một phần nguyên nhân là do giá cà phê thế giới trong những năm 1990 bị rớt thảm hại. Việt Nam giờ đã trở thành nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới, nhưng cà phê Việt Nam chủ yếu được đánh giá cao ở số lượng hơn là chất lượng – vị đắng của hạt cà phê Robusta Việt Nam từng dành chiến thắng tại vài giải thưởng quốc tế. Các nhà nhập khẩu trên thế giới chủ yếu thu mua hạt cà phê thô. “Việt Nam là một hiện tượng đáng kinh ngạc”, ông Jonathan Clark – Tổng giám đốc Công ty xuất khẩu cà phê Dakman nói. Số lượng cà phê Việt Nam xuất khẩu tăng vọt trong năm ngoái và tiến gần hơn đến đối thủ Brazil, nước xuất khẩu và sản xuất cà phê hàng đầu trên thế giới. Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu 1,73 triệu tấn cà phê, trị giá khoảng 3,67 tỉ USD và chiếm hơn 50% lượng cà phê Robusta trên thế giới. Loại cà phê này được sử dụng để chế biến cà phê hòa tan hoặc các loại đồ uống pha trộn khác. Lượng tiêu thụ cà phê ở thị trường Châu Á đang gia tăng. Các nhà chế biến cà phê đang chú ý đến các nước chi phí sản xuất thấp, không đánh thuế xuất khẩu cà phê để phát triển kinh doanh và tăng sự hiện diện của công ty trong khu vực, ông Jonathan Clark chia sẻ. Ông Jinlong Wang, chủ tịch của công ty Starbucks tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Trong tình hình số lượng cà phê được tiêu thụ ở các nước phương Tây đang sụt giảm. Trong khi đó Việt Nam mở ra nhiều cơ hội to lớn. Việt Nam là đất nước với truyền thống yêu cà phê và số lượng người dân có thu nhập trung bình đang tăng lên”. Công ty Starbucks (Mỹ) – mở cửa hàng đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 2.2013. Họ đánh giá Việt Nam là thị trường thú vị và năng động, trong tương lai gần, Starbucks sẽ mở hàng trăm cửa hàng ở Việt Nam. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người được mệnh danh là “vua cà phê Việt Nam” cho rằng vùng đất đỏ bazan, lớp đất được hình thành từ núi lửa cách đây hàng triệu năm là nơi lý tưởng để trồng cà phê. Khi những người yêu thích cà phê trên thế giới chủ yếu sử dụng cà phê Arabica có chứa 1,5% caffeine, họ nên thức dậy mỗi sáng và tận hưởng niềm vui khi thưởng thức cà phê Robusta với 2,5% sức mạnh. Ông Vũ chính là người sáng lập công ty Cà phê Trung Nguyên. Hiện tại Trung Nguyên có 55 cửa hàng tại Việt Nam và 5 cửa hàng ở Singapore. Ông là người đam mê trong việc đưa cà phê Robusta của Việt Nam có tên trên bản đồ. “Cà phê Robusta không phải là chất lượng thấp hơn. Lý do chính là do những người yêu thích cà phê trên thế giới được học cách uống cà phê Arabica. Một phần lớn công việc của công ty chúng tôi là nâng cao chất lượng hạt cà phê tại địa phương. Chúng tôi làm việc với nông dân để giới thiệu cho họ về hệ thống tưới công nghệ cao, giảm sử dụng thuốc trừ sâu và tăng thu nhập cho nông dân”, ông Vũ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn tại làng Trung Nguyên ở Buôn Ma Thuột. Đến nay, Trung Nguyên cà phê đã xuất khẩu đến 60 quốc gia. Ông Vũ cho biết từ khi Starbucks thâm nhập vào thị trường Việt Nam, ông càng tăng quyết tâm mở quán cà phê tại Hoa Kỳ để giới thiệu về cách uống cà phê phin truyền thống của người Việt Nam. “Chúng tôi phải có khả năng vượt qua Starbucks. Chúng ta phải cung cấp một cái gì đó hấp dẫn hơn cho người tiêu dùng ở Mỹ. Tôi muốn thế giới hiểu rằng cà phê Việt Nam là tốt nhất, sạch nhất và đặc biệt nhất”, ông Vũ nói. Theo báo Lao Động Dịch từ abs-cbnnews

8 Tháng 1 - 2014 HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỚI THIỆU KHÔNG GIAN TRUNG NGUYÊN FRANCHISE RA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ Ông Lê Đình Hải Sơn - PGĐ Trung tâm Đào tạo - Tập đoàn Trung Nguyên giới thiệu văn hóa cà phê Việt V ào ngày 14/1/2014 vừa qua, Tập đoàn Trung Nguyên đã có buổi tiếp đón Đoàn sinh viên MBA trường Đại học Bentley - Hoa Kỳ tại tòa nhà Trung Nguyên TPHCM . Đại diện Trung Nguyên, ông George Economou - Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh đã giới thiệu tổng quan về Trung Nguyên, đồng thời giới thiệu Chuỗi Không gian quán nhượng quyền Trung Nguyên Franchise – mô hình nhượng quyền đầu tiên của Việt Nam đã triển khai thành công ra quốc tế. Ngay sau đó, theo nguyện vọng của Đoàn, đại diện Trung Nguyên đã tổ chức cho Đoàn sinh viên đến tham quan mô hình quán Trung Nguyên Franchise tại số 06A Đồng Khởi, Quận 1. Tại đây, đoàn sinh viên trường đã được trực tiếp học cách pha chế cà phê phin – cà phê đặc trưng của Việt Nam, đồng thời được anh Lê Đình Hải Sơn – PGĐ Trung tâm Đào tạo Tập đoàn chia sẻ những thông tin thú vị về văn hóa cà phê Việt. Đoàn sinh viên cũng đã được quán phục vụ món Phở khô Gia Laiđặc sản của vùng đất Tây Nguyên – vùng đất huyền thoại của cà phê Việt Nam. Phát biểu tại buổi tham quan, giáo sư Cyrus Vesser – Trưởng Đoàn sinh viên tỏ ra ấn tượng với thành tích nổi bật của Trung Nguyên dù tuổi đời khá non trẻ nhưng đã phát triển một cách mạnh mẽ, đầy nội lực. Ông cũng rất ngưỡng mộ tinh thần của đội ngũ chiến binh Trung Nguyên – chính tố chất tinh thần kiên cường đã tạo nên chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức với thương hiệu toàn cầu, tạo tiếng vang lớn không chỉ trong nước mà còn lan truyền ra thế giới. Ông nhận định: Đến tham quan Trung Nguyên tại Việt Nam là cơ hội tốt để chúng tôi tìm hiểu lịch sử Trung Nguyên, học hỏi bí quyết kinh doanh của “Ông Vua cà phê”, của Tập đoàn cà phê hàng đầu tại Việt Nam. Thông qua Trung Nguyên, chúng tôi hiểu rằng cà phê không chỉ đơn thuần là một sản phẩm kinh doanh, mà còn là văn hóa, là nguồn năng lượng cho sáng tạo, sáng tạo để thành công và hạnh phúc bền vững. Ngay từ những ngày đầu ra đời, Trung Nguyên luôn không ngừng nỗ lực tìm hiểu văn hóa cà phê thế giới, thường xuyên gặp gỡ các nhân vật hàng đầu của thế giới để trao đổi và chia sẻ những kiến thức sâu rộng về thế giới cà phê; từ đó luôn tìm cách

HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG tiếp cận và phổ biến rộng rãi cái nhìn đúng đắn nhất kiến thức quý báu về di sản vô giá này. Cũng chính vì thế mà duy nhất Trung Nguyên tiên phong khởi thủy cho khái niệm “Thế giới cà phê – Cà phê thế giới”, bắt đầu từ mùa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 diễn ra vào năm 2011, với mong muốn tạo ra một thế giới kết nối và chia sẻ tinh thần sáng tạo có trách nhiệm của cộng đồng những người yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới. Ngay sau bước khởi đầu quan trọng ấy, Trung Nguyên đã dần hoàn thiện mô hình, tìm cách “đóng gói” 5 di sản văn hóa cà phê đặc sắc thế giới và lần đầu tiên đưa vào trình bày tại không gian quán của mình, đó chính là Quán “Thế giới cà phê – Cà phê thế giới” Trung Nguyên 6A Đồng Khởi, quận 1, TPHCM. Đây là quán cà phê đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay trình bày và trình diễn pha chế cà phê theo 5 nền văn hóa tiêu biểu nhất trên thế giới (Ethiopia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Nhật Bản và Việt Nam), và cũng là lần đầu tiên được đưa ra và giới thiệu bởi Trung Nguyên. Đến đây, khách không chỉ được thưởng thức hương vị thơm ngon đặc biệt từ những sản phẩm cà phê tốt nhất được pha chế bởi các barista hàng đầu Việt Nam, khám phá không gian kiến trúc đặc biệt được thiết kế bởi các kiến trúc sư tài hoa như Võ Trọng Nghĩa, Hoài Hương…, phát hiện sự kết hợp duy nhất giữa cà phê và cigar, vai trò to lớn của cà phê đối với cuộc sống của các danh nhân vĩ đại thế giới, hay thưởng thức âm thanh đẳng cấp của dàn hi-end nhất nhì thế giới cùng những nét đẹp văn hóa trong phong cách pha cà phê, mà còn có thể thưởng thức “hồn đất’, ‘hồn nước”, “hồn nghề”, “hồn người” quyện với những tư tưởng, tình cảm của người làm ra nó, và hơn tất cả là niềm đam mê cà phê, vì một tinh thần cà phê sáng tạo và hướng đến những giá trị giàu nhân bản chung của nhân lọai - nguồn năng lượng cho tri thức và sáng tạo, xúc tác cho những ý tưởng đột phá. Trong thời gian tới, tại đây sẽ diễn ra chương trình luân phiên hàng tháng trình diễn văn hóa cà phê từng quốc gia kết hợp trưng bày toàn bộ không gian theo phong cách truyền thống của quốc gia ấy. Đến với quán 6A Đồng Khởi, khách sẽ được thưởng lãm và trải nghiệm tuyệt vời bên ly cà phê cùng chuỗi thời gian tuần hoàn thú vị: Tháng phong cách cùng cà phê Ý, Tháng 1 - 2014 9 nhận thực thụ về di sản văn hóa cà phê của thế giới. Quán “Thế giới cà phê – Cà phê thế giới” là điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch quốc tế cũng như bất kỳ người yêu và đam mê cà phê nào. Hi vọng rằng, mỗi lần đến đây, mỗi khách hàng sẽ phát hiện thêm những điều mới mẻ về cà phê Trung Nguyên – nguồn năng lượng cho não sáng tạo và thấy rằng mình thực sự thuộc về cộng đồng của những người yêu, hiểu, sành về cà phê và đam mê sáng tạo, mong muốn đóng góp những điều có ích cho cộng đồng. Thực hiện: Nguyên Ngọc LEGENDEE – CÀ PHÊ ĐẶC BIỆT CHỈ CÓ Ở TRUNG NGUYÊN VỚI PHONG CÁCH PHA PHIN TIÊU BIỂU CỦA CÀ PHÊ VIỆT Tháng truyền thống cùng Buna (cà phê Ethiopia), Tháng “chất” cùng cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, Tháng tinh tế cùng cà phê Nhật và Tháng tự hào cà phê Việt Nam. Chỉ duy nhất khi đến đây, bạn mới “chạm” và cảm

10 Tháng 1 - 2014 HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Đoàn Đại Sứ Belarus (phía tay trái) tại buổi gặp gỡ ĐẠI SỨ QUÁN BELARUS MUỐN LÀM NHÀ PHÂN PHỐI TRUNG NGUYÊN TẠI BẢN QUỐC V ào tháng 12/2013, Tập đoàn Trung Nguyên đã vinh dự tiếp đón đoàn đại sứ Belarus tại văn phòng Bùi Thị Xuân, Quận 1, TPHCM. Tham gia buổi gặp gỡ, về phía đoàn đại sứ Belarus có sự hiện diện của ông Sadokho Valery - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Ông Semenovich Dmitry – Tham tán, Ông Nekhai Vitaly – Trưởng đại diện xí nghiệp MAZ; về phía Trung Nguyên có ông Nguyễn Công Dành – PTGĐ phụ trách Sản xuất – Cung vận – DADT, ông Nguyễn Nguyên – Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc và bà Huỳnh Thị Minh Phượng - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng quốc tế. Trung Nguyên rất tự tin nhân rộng mô hình trên không chỉ trong nước và quốc tế. Do đó, tiềm năng của Dự án xây dựng xí nghiệp liên doanh sản xuất và chế biến các sản phẩm cà phê trên lãnh thổ Belarus là rất lớn. Đại diện Tập đoàn Trung Nguyên, ông Nguyễn Công Danh cho biết: Trung Nguyên rất tự hào vì đã góp phần, góp sức tạo nên thành công khi triển khai dự án mẫu “Mô hình Nông Công Nghiệp tích hợp liên hoàn” tại xã Eatul, huyện Cư’Mgar, tỉnh Đắk Lắk, trong đó phối hợp với 1500 hộ nông dân phát triển 20Z Z00 hecta cà phê đạt tiêu chuẩn quốc tế UTZ. Từ thành công trên, Sau buổi gặp gỡ hứa hẹn sẽ là cơ hội tốt của hai bên hợp tác và phát triển bền vững trong tương lai. Cà phê Trung Nguyên có mặt tại thị trường Belarus sẽ không còn xa… Ủng hộ chiến lược của Trung Nguyên trong tương lai, đoàn đại sứ cho biết nguyện vọng của họ là trở thành nhà phân phối sản phẩm cà phê Trung Nguyên tại Belarus. Dự kiến trong giai đoạn đầu sẽ nhập 2-3 hợp đồng để kiểm tra thị trường và kế tiếp là xúc tiến các dự án quy mô khác. Thực hiện: Nguyên Ngọc

TIN TỨC TRUNG NGUYÊN Tháng 1 - 2014 11 TRUNG NGUYÊN NHẬN CHỨNG CHỈ CANH TÁC CÀ PHÊ BỀN VỮNG UTZ Ông Nguyễn Đăng Bài đại diện Trung Nguyên nhận chứng chỉ T háng 12/2013 tại nhà máy Buôn Ma Thuột – Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên đã diễn ra lễ trao chứng chỉ canh tác cà phê bền vững UTZ. Đại diện Trung Nguyên, ông Nguyễn Đăng Bài - Trưởng ban quản lý dự án mẫu trung tâm nông công nghiệp cà phê Eatul đã vinh dự được nhận chứng chỉ do Công ty VSCB Việt Nam cấp và chứng nhận cho 2099 hecta cà phê. Xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu cà phê bền vững theo tiêu chuẩn UTZ và mô hình tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel nhằm mang lại năng suất và chất lượng cao cho cà phê Việt Nam là giai đoạn đầu nằm trong Dự án Cụm ngành cà phê quốc gia do Trung Nguyên khởi xướng và đệ trình lên chính phủ. Thực hiện dự án mẫu trung tâm nông công nghiệp cà phê Eatul từ năm 2010, Trung Nguyên đã phối hợp với người dân sản xuất cà phê ở xã Eatul huyện Cưmgar tỉnh Đắk Lắk triển khai canh tác hơn 2200 hecta cà phê theo tiêu chuẩn UTZ. Việc canh tác cà phê theo chứng chỉ UTZ đã giúp cho người dân hình thành thói quen quản lý – phân tích hiệu quả kinh tế trên vườn cây thông qua việc cập nhật chi thu cho vườn cà phê vào sổ nông hộ theo mẫu mà công ty Trung Nguyên cấp phát và người dân cũng từng bước chủ động kiểm soát được lượng thuốc trừ sâu, phân bón và thu hái đảm bảo tỷ lệ trái chín, phơi cà phê trên sân xi măng hoặc phơi trên bạt nên đã góp phần tăng năng xuất và tăng chất lượng cà phê. Để khuyến khích nông dân canh tác cà phê theo chứng chỉ UTZ công ty Trung Nguyên đã thường xuyên có những buổi tập huấn tập trung hoặc những buổi tập huấn trên vườn cây và bao tiêu sản phẩm cà phê với giá mua bằng giá thị trường cộng thêm giá thưởng là 400.000 VNĐ/1 tấn cà phê nhân khô, đưa bao và có xe ô tô mua tại nhà giúp nông dân tiết giảm chi phí vận chuyển và bao bì bán cà phê. Trong giai đoạn hiện nay, Trung Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động để từng bước triển khai dự án cụm ngành cà phê quốc gia; tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ quản lý và canh tác cà phê bền vững cho nhóm trưởng và các thành viên tham gia, làm hạt nhân tích cực để tiếp tục tập huấn cho nông dân; Hỗ trợ sâu về kỹ thuật canh tác vườn cây cho nông dân, đẩy mạnh triển khai các mô hình tưới nước - phân bón - phân vi sinh – thảo dược…; tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích cà phê đạt chứng chỉ UTZ tăng lên 3000 hecta; đặc biệt sẽ áp dụng thêm chứng chỉ mới Rainforest/ Fairtrade. Mô hình kiểu mẫu tại xã Eatul sẽ được nhân rộng tại Đắk Lắk – bước đệm trong tiến trình đưa Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ cà phê toàn cầu song song với việc quy hoạch, đầu tư đi đôi với việc kết hợp phát triển ngành du lịch đặc thù (du lịch xanh, sinh thái – du lịch cà phê), nghỉ dưỡng…Cuối cùng, mô hình cần được nhân rộng trên toàn biên – những vùng trồng cà phê đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Trung Nguyên đang nỗ lực hiện thực hóa Chiến lược hình thành Cụm ngành cà phê quốc gia – dự án vĩ mô mang tầm vóc toàn cầu – xu thế tất yếu của tương lai nhằm biến Việt Nam trở thành một cường quốc cà phê. Chiến lược sẽ thành công khi có sự quyết tâm sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tiên phong, và sự tham gia, hỗ trợ của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng dân cư, cũng như toàn bộ cộng đồng người tiêu dùng cà phê tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Đặc biệt, dự án cũng đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo của “5 nhà” - là các thành phần chủ chốt gồm Nhà nước, nhà nông, doanh nghiệp, doanh nghiệp cung cấp công nghệ và giới truyền thông mà ở đó, các nhà đầu tư nước ngoài, các nguồn vốn nông nghiệp bền vững, các doanh nghiệp cung cấp công nghệ (máy rang, nghiền, xử lý, chế biến…) cho ngành cà phê và các ngành liên quan (sữa. đường) của toàn cầu đều được hoan nghênh. Thực hiện: Thanh Loan

TIN TỨC TRUNG NGUYÊN 12 Tháng 1 - 2014 NGÀY HỘI BÁN HÀNG TRUYỀN THỐNG TOÀN QUỐC 2013: HÀO HỨNG ĐỒNG LÒNG QUYẾT TÂM BỨT PHÁ Các chiến binh tại Miền Bắc không quản mưa gió - ngại gì nghịch cảnh! T iếp nối truyền thống tốt đẹp của Tập đoàn Trung Nguyên, hàng năm vào những ngày cuối năm, các chiến binh làm việc văn phòng trên toàn quốc sẽ đồng loạt đổ bộ ra đường song hành cùng các chiến binh kinh doanh ngoài “trận địa” để chung sức cùng các chiến binh bán hàng nhằm tạo cú hích mạnh mẽ, góp phần cho đội ngũ kinh doanh bứt phá vê doanh số trong những ngày cuối năm. Đồng thời, Ngày hội bán hàng truyền thống cũng là dịp để các chiến binh thể hiện lòng quyết tâm, sự nỗ lực và đồng cam cộng khổ, tạo sự đoàn kết giữa các bộ phận, phòng ban với các chiến binh bán hàng theo tinh thần “Khi cùng nhau, không gì là không thể!” Ông Lê Đình Hải Sơn – Phó GĐ TT Đào Tạo của TĐ Trung Nguyên cho biết : “Cách đây 3 năm, khi lần đầu tiên Chủ Tịch của chúng ta trực tiếp đi bán hàng cùng các anh em nhân viên kinh doanh thì chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ: doanh thu thu về lên đến 1,5 tỷ đồng. Từ đó, Ngày hội bán hàng đã trở thành truyền thống và một nét đẹp văn hóa cho Tập đoàn chúng ta”. Ngày hội bán hàng truyền thống năm 2013 được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 11/12 đến 13/11/2013. Một điểm mới thú vị của ngày hội năm nay đó là sự kiện ra mắt sản phẩm mới White Coffee – cà phê bạc sỉu – Đây là loại thức uống nhiều sữa nhưng hương vị cà phê thứ thiệt vẫn được lưu giữ trọn vẹn bởi dòng sản phẩm này được chế biến từ những hạt cà phê trắng thuần khiết. Với thông điệp Năng Lượng Cho Não - Sáng Tạo Mỗi Ngày và hương vị quyến rũ, ngọt ngào. Các anh em nhân viên văn phòng – những chiến binh nơi hậu phương cùng các anh em kinh doanh – những chiến binh nơi tiền tuyến đã cùng nhau hăng hái ra quân với tinh thần quyết tâm cao độ, với sự nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn thử thách để gặt hái về doanh số cao nhất về cho Phòng Kinh Doanh. Sau 3 ngày, các chiến binh đã mang về được tổng doanh số là 6,187,301,000 VNĐ. Các cấp chỉ huy và các thành viên làm việc văn phòng đã ra thị trường hỗ trợ cho các anh em kinh doanh, làm việc không mệt mỏi để bán được từng đơn hàng dù là nhỏ nhất. Hàng chục nhà phân phối đã cùng đồng hành và hỗ trợ cho việc cung ứng hàng hóa. Với hơn 60 giải thưởng nóng được tổng đài liên tục gửi đến các nhân viên, đã góp phần tạo nên không khí bán hàng sôi động và vui nhộn trong mỗi đội. Miền Tây dẫn đầu về doanh số ngày 12 và ngày 14 lần lượt đạt 507,513,000 VNĐ và 740,575,000 VNĐ. Hồ Chí Minh dẫn đầu về doanh số ngày 13 với 717,000,000 VNĐ. Đặc biệt, hơn 40 giải thưởng bao gồm “Giải thưởng doanh số cao nhất” và “Giải thưởng mở điểm bán White Coffee/ Cà phê tươi nhiều nhất” và “Giải toàn đội đồng lòng” đã được trao cho các chiến binh xuất sắc. Anh Luyện Hùng Cường – Giám sát kinh doanh tại miền Bắc chia sẻ: “Mặc dù Miền Bắc đang đón nhận đợt rét đậm với nhiệt độ 15 độ C mà trời thì đổ mưa nhưng khí thế của các Chiến binh vẫn hừng hực trong Ngày hội bán hàng với mong muốn đóng góp sức lao động nhỏ bé và kết quả của mình vào công việc chung của công ty. Miền Bắc 2 sẽ phát huy tinh thần của các Chiến Binh Trung Nguyên trên mọi nẻo đường để cùng chinh phục các đỉnh cao trong Bán hàng”. Mong rằng các chiến binh Trung Nguyên sẽ luôn giữ vững tâm thế, đoàn kết đồng lòng để bứt phá và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2014 sắp tới. Thực hiện: Minh Hiền

TIN TỨC TRUNG NGUYÊN Giới thiệu sản phầm White Coffee Các chiến binh tập kết tại Nhà phân phối Thực phẩm công nghệ Sài Gòn, quận 1, TPHCM Điểm xuất phát tại Thủ Đức, TPHCM Tháng 1 - 2014 13 Giới thiệu sản phẩm cà phê Trung Nguyên tại chợ Bến Thành, Quận 1, TPHCM Các chiến binh chuẩn bị lên đường

14 Tháng 1 - 2014 TIN TỨC TRUNG NGUYÊN Các thành viên đạt giải cuộc thi “Viết về chiến binh Trung Nguyên” CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI “VIẾT VỀ CHIẾN BINH TRUNG NGUYÊN” S au hơn 2 tháng triển khai cuộc thi, nhằm hưởng ứng “Hành trình vì Khát vọng Việt” diễn ra trên khắp mọi miền đất nước và tiếp nối thành công của Ngày hội Sáng tạo vì Khát Vọng Việt diễn ra vào ngày 23/11/2013 tại Dinh Thống Nhất . Khối Nguồn Nhân Lực đã tổ chức cuộc thi “Viết về chiến binh Trung Nguyên” nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra, cùng nhau kiến tạo cộng đồng cà phê Trung Nguyên trên phạm vi toàn cầu. Các thành viên của gia đình Trung Nguyên đã và đang là những chiến binh cống hiến không mệt mỏi để đạt thành quả như mục tiêu đề ra. Các chiến binh Trung Nguyên đầy năng lượng và sáng tạo, luôn không ngừng đốt cháy ngọn lửa đam mê, tinh thần khát vọng. Và chính những tác phẩm các thành viên gửi về đã thể hiện điều đó. Đại diện Ban tổ chức, Khối Nguồn Nhân Lực trân trọng công bố danh sách các chiến binh giành chiến thắng cuộc thi

TIN TỨC TRUNG NGUYÊN Tháng 1 - 2014 15 Nguyễn Mạc Như Khuê CV KDQT Trần Hồng Phúc CV Kiểm soát kinh doanh Đỗ Thị Bích Lài QL quán Trung Nguyên Fanchise Phạm Trần Thùy Phương CV Phát triển Cộng đồng Huỳnh Lê Nga My CV C&B Nguyễn Thị Huyên Nga Nhà máy Bắc Giang Vũ Thành Tâm Chuyên viên thiết kế Nguyễn Hữu Thế Vinh Chuyên Viên Quán - HCM Nguyễn Trường Thanh Đoan Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng Bùi Hoàng Nam CV Marketing online - TNF

16 Tháng 1 - 2014 TIN TỨC TRUNG NGUYÊN HƠN 3000 THÀNH VIÊN TRUNG NGUYÊN THAM DỰ TIỆC TẤT NIÊN T iếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và khơi dậy tinh thần đoàn kết của những chiến binh trong đại gia đình Trung Nguyên, từ 17g - 21g30 ngày 16/1/2014, hơn 3000 thành viên Trung Nguyên trên toàn quốc đã đồng loạt cùng tổ chức tiệc Tất niên 2013 tại TPHCM, chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, nhà máy Bắc Giang, nhà máy Mỹ Phước và nhà máy Buôn Ma Thuột. Trong đó tại TPHCM, gần 900 nhân sự đến từ Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty Đặng Lê và Công ty TNF làm việc tại TP HCM đã cùng tham dự buổi tiệc Tất niên thân mật tại Khu du lịch Văn Thánh. Đây là dịp để các thành viên trong đại gia đình Trung Nguyên gặp gỡ, chia sẻ và giao lưu với nhau, cùng nhìn lại những kết quả hoạt động của năm cũ đồng thời thể hiện tâm thế đoàn kết đồng lòng đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2014. Trong buổi Lễ Tất niên, các thành viên đã được đại diện BLĐ Tập đoàn, các cấp quản lý chia sẻ những thành quả của năm vừa qua và những mục tiêu chiến lược cho năm 2014, khẳng định lòng quyết tâm với tư duy sáng tạo cho 1 năm mới thắng lợi. Tại buổi lễ, các thành viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình công tác năm 2013 và đạt giải cao trong các cuộc thi Hiểu về cà phê, Kiến thức bán hàng, Quản lý quán TNF và Viết về chiến binh Trung Nguyên đã được Ban lãnh đạo tuyên dương, tặng giấy khen cùng quà tặng. Đây chính là phần thưởng kịp thời khích lệ tinh thần cho các chiến binh tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn nữa trong năm mới. Tại buổi Lễ Tất niên, các thành viên Trung Nguyên đã cùng nhau giao lưu và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng từ chính các thành viên của Tập đoàn. Trong đó, tiết mục hát múa ca khúc “Chiến binh Trung Nguyên” với sự tham gia nhiệt tình của gần 20 nhân viên Trung Nguyên đã thể hiện tình đoàn kết, sự nhiệt tình vì thành công chung của buổi lễ dù các thành viên vẫn phải giải quyết khối lượng công việc khá lớn. Bên cạnh đó, màn trình diễn Thời trang cà phê độc đáo và vui nhộn đã mang đến không khí vui vẻ và là “hoạt cảnh” thú vị để mỗi thành viên gia đình Trung Nguyên hiểu rõ hơn về các sản phẩm của Tập đoàn mình. Hàng trăm món quà “lì xì” đã được trao tặng cho những người may mắn qua những mini game vui nhộn, hài hước của công ty Đặng Lê chủ trì và câu hỏi đố vui cà phê của Trung Tâm Đào Tạo – một cách thú vị để chúng ta luôn hiểu rõ, nhớ hơn về kiến thức cà phê. Thực hiện: Minh Hiền

TIN TỨC TRUNG NGUYÊN Công ty Đặng Lê tổ chức minigame trước khi Lễ tất niên diễn ra Tháng 1 - 2014 17 Tiết mục khai mạc “Trống Xuân” Ông Nguyễn Nguyên - Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Tổng kết 2013 và Định hướng 2014 Các cấp chỉ huy Tập đoàn đồng ca “Con đường của chúng ta” do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên vũ & Nhà báo Lưu Trọng Văn viết lời, Nhạc sỹ Võ Thiện Thanh phổ nhạc Ban lãnh đạo tuyên dương và trao giấy khen cho các chiến binh đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013

TIN TỨC TRUNG NGUYÊN 18 Tháng 1 - 2014 Tiệc Tất niên tại Nhà máy cà phê Sài Gòn Các chiến binh trình diễn văn nghệ tại Làng cà phê Buôn Ma Thuột Tiệc Tất Niên tại Đà Nẵng Các thành viên tại Nhà máy Bắc Giang dự tiệc Tất niên Tuyên dương và trao giấy khen cho các chiến binh đạt thành tích cao trong công tác năm 2014 tại Buôn Ma Thuột Các chiến binh cùng nâng ly tiễn đưa năm cũ, mừng năm mới thắng lợi! Ông Nguyễn Đăng Bài -TP QTNSHC Công ty CP Cà Phê Trung Nguyên phát biểu tại lễ tất niên

TIN TỨC TRUNG NGUYÊN Thành phần Ban giám khảo cuộc thi “Quản lý quán” (Hàng ngồi) T rong 3 ngày liên tiếp từ 1215/12/2013, Công ty CP Trung Nguyên Franchising (TNF) đã tổ chức uộc thi sát hạch “Quản lý quán” qui mô nhất từ trước đến nay nhằm mục đích đánh giá lại toàn bộ kỹ năng, kiến thức của các Quản lý quán tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng; đồng thời thông qua cuộc thi giúp định hướng và hướng dẫn các quản lý quán làm việc một cách hiệu quả nhất trong thời gian tới. Được biết trước khi bước vào cuộc thi đầy thử thách trên, các quản lý quán TNF trên toàn quốc đã tích lũy kiến thức và thời gian trải nghiệm tại các cửa hàng do các bạn quản lý. Tham gia cuộc thi năm 2013, các Quản lý quán phải thực hiện Bài kiểm tra lý thuyết bao gồm Kiến thức tổng quát về kỹ năng chuyên môn của quản lý quán. Kế tiếp là phần thi thực hành - vấn đáp gồm 6 nội dung thi: Kỹ năng Pha chế (thi thực hiện 5 món thức uống trong Menu bằng việc bốc thăm); Kỹ năng Bán hàng; Kỹ năng Thu ngân và ERP thuộc phần mềm quản trị của hệ thống TNF đang áp Tháng 1 - 2014 19 TRUNG NGUYÊN FRANCHISING TỔ CHỨC CUỘC THI “QUẢN LÝ QUÁN” dụng, Kỹ năng phục vụ và cuối cùng là Kỹ năng Quản lý cửa hàng. Kết thúc phần thi thực hành, 39 Quản lý quán và Trưởng Ca đều được Ban Giám Khảo chỉ rõ thế mạnh và những khiếm khuyết của từng cá nhân để từ đó sẽ có hướng phát huy hay khắc phục kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng chuyên nghiệp của hệ thống Không gian cà phê Trung Nguyên Franchise. Đồng thời, từ chính cuộc thi này, Ban điều hành TNF cũng thấy được cần làm gì, cần những chương trình đào tạo thiết thực nào để nâng cao năng lực đội ngũ và tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ trong những năm kế tiếp. Khi được hỏi cảm nghĩ về cuộc thi này, chị Đỗ Thị Bích Lài, Quản lý quán 19B Phạm Ngọc Thạch chia sẻ: “Đây là cuộc thi rất quan trọng và cần thiết cần được tổ chức hàng năm để giúp cho chúng tôi – là các cấp Quản lý quán có cơ hội nâng cao nghiệp vụ và khắc phục các khiếm khuyết để ngày càng hoàn thiện năng lực quản lý – lãnh đạo, từ đó đưa hoạt động của không gian TNF ngày càng chuyên nghiệp, đẳng cấp phục vụ không chỉ khách hàng trong nước mà còn du khách quốc tế”. Nói về các nội dung trong phần thi thực hành, anh Nguyễn Trường Giang, -Quản lí quán 07 Nguyễn Văn Chiêm cho biết thêm: “Tôi rất thích cuộc thi pha chế, nhờ cuộc thi này, tôi có cơ hội đánh giá lại “tay nghề” và nhận ra những khiếm khuyết. Thông qua cuộc thi cũng giúp tôi hệ thống lại những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm hoàn thiện hơn.” Ba ngày thi căng thẳng đã trôi qua, các thành viên tham gia cuộc thi này đều có chung một niềm tin rằng, sau cuộc thi, mỗi người sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân để chuẩn bị hoàn thành mục tiêu cho một năm 2014 đầy thách thức. Thực hiện: Trần Thảo

20 Tháng 1 - 2014 TIÊU ĐIỂM Các cấp chỉ huy nâng ly cùng Ban lãnh đạo thể hiện quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 2014 CAM KẾT THỰC THI - HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI AOP MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 2014 V ào hồi 9h sáng ngày 08/01/2014 tại trụ sở Tập đoàn đã diễn ra LỄ KÝ CAM KẾT HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU AOP 2014 cùng với sự tham dự của Ban lãnh đạo và tất cả các cấp chỉ huy. Tại buổi lễ, với mục tiêu chiến lược KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN TOÀN CẦU - HÀNG ĐẦU TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM - TIẾN CÔNG RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ, Ban Lãnh đạo Tập Đoàn đã đặt ra chỉ tiêu cho năm 2014 đạt doanh số 12,000 tỷ; duy trì và giữ vững vị thế chiếm lĩnh thị trường nội địa và tấn công thị trường quốc tế, mở rộng độ phủ sản phẩm Trung Nguyên trên 60 quốc gia. Song song đó trong năm nay, kênh bán hàng online tại nội địa cũng như quốc tế sẽ vận hành chuyện nghiệp & vượt trội, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc kinh doanh cũng như quảng bá của Tập đoàn. Trong không khí trao đổi sôi nổi về chỉ tiêu cam kết nhưng cũng không kém phần trang trọng của buổi lễ, từng Chỉ huy đã lần lượt ký cam kết và cùng nâng ly với Ban Lãnh đạo Tập Đoàn thể hiện quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu của năm 2014, nhằm tiến gần hơn với mục tiêu chiến lược & sứ mệnh lâu dài của Tập Đoàn. Nhìn lại chặng đường những năm gần đây, đứng trước thách thức và khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nhiều biến động, hàng chục ngàn doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản, Tập Đoàn Trung Nguyên vẫn có tốc độ tăng trưởng đều, không ngừng lớn mạnh, tiếp tục duy trì và giữ vững danh hiệu Chuyên gia cà phê số 1 tại thị trường Việt Nam. Tất cả những điều đó đã khẳng định quyết tâm cao độ, sự sáng tạo trong định hướng chủ trương và quyết liệt trong hành động của Ban Lãnh đạo Tập Đoàn Trung Nguyên đến từng khối bộ phận thành viên, giúp vị thế dẫn đầu trong tay không hề bị lung lay, mà càng trở nên bền vững và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều này cho thấy nhiệm vụ quan trọng của tập thể Trung Nguyên trong những năm kế tiếp đó là phải duy trì bền vững vị thế và định hướng nhận thức cho tất cả người tiêu dùng đều yêu thích và hiểu rõ “Trung Nguyên là chuyên gia số 1, cà phê Trung Nguyên là nguồn năng lượng cho não sáng tạo và tạo giá trị để thành công”. Năm 2014 là một mốc quan trọng trong công cuộc thực thi hiệu quả mục tiêu chiến lược mà Ban Lãnh đạo đã đề ra, vì thế, mỗi công dân Trung Nguyên, mỗi Chiến binh Trung Nguyên đều là những nhân tố quan trọng phải đoàn kết cộng lực thực hiện nhiệm vụ tiếp tục duy trì thành tựu của những năm vừa qua và hoàn thành chỉ tiêu trong năm nay. Chiến binh Trung Nguyên! Hãy không ngừng sáng tạo, không ngừng đam mê, đoàn kết nỗ lực tạo ra sức mạnh thực sự để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng góp phần thúc đẩy công cuộc “THỐNG TRỊ NỘI ĐỊA - CHINH PHỤC THẾ GIỚI - KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG CÀ PHÊ TOÀN CẦU” đến đích thành công. Thực hiện: Nguyên Ngọc

TIÊU ĐIỂM Tháng 1 - 2014 21 TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN THỰC TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Đội PCCC quận 1 đang tập huấn tại tòa nhà Trung Nguyên V ào lúc 14 giờ ngày 10/01/2014, tại trụ sở văn phòng TĐ Trung Nguyên – Tòa nhà 82-84 Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, công nhân viên Trung Nguyên cùng Đội PCCC đã kết hợp với Cảnh sát PCCC Q1, tp Hồ Chí Minh tiến hành thực tập kỹ năng thoát nạn và Cứu hộ khi hỏa hoạn xảy ra. Buổi diễn tập nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác với công tác PCCC và Cứu hộ Cứu nạn của toàn thế CB-NV trong Tập Đoàn, mặt khác công tác này cũng nhằm phổ biến thêm kỹ năng xử lý cho từng người dân nói chung khi gặp sự cố hỏa hoạn… Những ngày đầu năm Giáp Ngọ 2014 mặc dù đang bận rộn với công tác tổng kết năm cũ và khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển cho năm mới, nhưng công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho người lao động vẫn được Tập đoàn Trung nguyên đặt lên hàng đầu. Buổi diễn tập đã được thực hiện trong vòng 1h với không khí nghiêm túc của cả đơn vị Cảnh sát PCCC cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Trung Nguyên. Khi có hiệu lệnh báo cháy, tất cả CB-NV đồng loạt nhanh chóng rời khỏi vị trí làm việc, tiến về khu vực cửa thoát hiểm gần nhất nơi có đèn EXIT bật sáng và thoát ra ngoài theo như hiệu lệnh hướng dẫn của Đội PCCC và các chiến sỹ cảnh sát PCCC Q1, TP HCM. Sau hơn 20 phút phun nước dập tắt đám cháy và đưa người bị nạn ra ngoài, đội PCCC thông báo tòa nhà đã an toàn và mọi người có thể quay trở lại làm việc. Việc thực hiện nghiêm túc những công tác đề phòng và xử lý PCCC trong những ngày giáp Tết Giáp Ngọ này cũng là việc mà mỗi người công dân phải làm để nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân và có trách nhiệm với nơi mình sinh sống, làm việc. Thực hiện: Phạm Huyền

TIÊU ĐIỂM 22 Tháng 1 - 2014 HÀNH ĐỘNG ĐẸP: TRẢ LẠI CỦA RƠI Khi được hỏi về sự việc “Trả lại điện thoại Iphone” rất ly kỳ, bạn Vinh kể: “Lúc đó là khoảng 22h50, chị khách đón chuyến tàu cuối trong ngày khởi hành vào lúc 23h, khi dọn dẹp thì em phát hiện ra chị khách hàng để quên điện thoại tại bàn, em vội vàng báo quản lý và rủ thêm anh Thường để hai anh em chia nhau chạy lên các khoang tàu tìm chị ấy. Không biết chị ấy ở khoang nào nên cứ vậy mà chạy khắp các khoang để tìm thôi. Em nhớ mặt chị ấy nên khi tìm được, em liền gửi trả chị ấy điện thoại và hai anh em xuống tàu ngay vì sợ tàu khởi hành”. Các bạn hết sức ngạc nhiên khi chúng tôi chia sẻ rằng khách hàng đã gửi thư cảm ơn đến bộ phận chăm sóc khách hàng của Không gian cà phê Trung nguyên để nhờ gửi lời cảm ơn đến hai bạn. Các bạn cười hồn hậu “Tụi em lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ mong tìm được chủ nhân chiếc điện thoại bỏ quên và gửi trả lại thôi ạ! Không nghĩ sẽ được khách hàng gửi thư cảm ơn riêng.” Tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo, tận tâm và trung thực của tất cả thành viên Không gian cà phê Trung Nguyên thật sự đã và đang được khách hàng đánh giá rất cao. Chúng tôi xin trích lọc một đoạn thư của khách hàng gửi về bộ phận chăm sóc khách hàng ngày hôm đó “Mình là một khách hàng quen thuộc của Trung Nguyên - cửa hàng tại Ga Sài Gòn. Mình hay đi tuyến Nha Trang - Sài Gòn và ngồi thưởng thức cafe chờ tàu. Hình ảnh 2 bạn Thường và Vinh. N gày 02.01.2014, Bộ phận chăm sóc khách hàng của Không gian cà phê Trung Nguyên nhận được email cảm ơn rất chân tình và cảm động của khách hàng Trần Thị Thùy Dương mong muốn chuyển đến hai nhân viên Hồ Ngọc Thường và Nguyễn Thanh Vinh đã trả lại điện thoại Iphone do khách hàng để quên trong tình huống rất khẩn cấp. Chúng tôi tìm gặp hai nhân viên Hồ Ngọc Thường và Nguyễn Thanh Vinh, Không gian cà phê Trung Nguyên, 01 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM vào ca làm việc buổi chiều vài ngày sau sự việc. Chúng tôi rất ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, thân thiện của Vinh và sự hiền lành của Thường trong những phút đầu gặp gỡ. Càng về sau, chúng tôi lại càng cảm thấy sự chân tình và tận tâm trong công việc của hai người bạn trẻ này. Ngày 01.01.2014, từ 19h -22h30 tối vừa qua, mình có ghé quán để chờ tàu SE4 đi Nha Trang, khi rời quán thì để quên điện thoại Iphone trên bàn. Hai nhân viên phục vụ của cửa hàng đã nhặt được và lên tàu SE4 đang đỗ trong sân ga, đi từng toa để tìm mình trả lại. Mình thực sự rất cảm động và có chút bất ngờ. Sau khi gửi lại mình, hai nhân viên nhanh chóng dời đi do sợ tàu khởi hành. Mình chỉ kịp cảm ơn mà không kịp hỏi tên tuổi. Mình viết thư này rất mong công ty chuyển lời cảm ơn tới hai nhân viên trên đồng thời bày tỏ sự ấn tượng với phong cách phục vụ và tinh thần, trách nhiệm làm việc và tính trung thực của đội ngũ nhân viên. Chúc công ty năm mới ngày càng phát triển, luôn là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam và đào tạo ngày càng nhiều đội ngũ nhân lực tốt cả về nghiệp vụ và đạo đức.” Một lần nữa cảm ơn hai bạn Thường và Vinh vì hành động đẹp của hai bạn đã góp thêm những nét đẹp cho những chiến binh gia đình Trung Nguyên. Chúc hai bạn thành công trong công việc và cuộc sống. Thực hiện: Thu Hương

THỊ TRƯỜNG Tháng 1 - 2014 23 LỄ RA MẮT BAN ĐIỀU PHỐI NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM VÀ BAN CHỈ ĐẠO TÁI CANH CÀ PHÊ C hiều ngày 24/12, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( Bộ NN & PTNT ) tổ chức Lễ ra mắt Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam và Ban Chỉ đạo tái canh cà phê. Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT, ông Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Cục Trồng trọt, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn ( Bộ NN & PTNT ), đại diện Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam ( VICOFA) và một số Sở, ban, ngành liên quan. Ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT, Trưởng Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam và trưởng Ban Chỉ đạo tái canh cà phê phát biểu tại Lễ ra mắt. Các thành viên Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam ra mắt. Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối được lấy từ nguồn đóng góp của các thành viên, kinh phí tài trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác. Ban Điều phối hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, bàn bạc tập thể các vấn đề liên quan và được trên 50% thành viên tán thành. Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam ( Ban Điều phối) được thành lập theo Quyết định số 1729/ QĐ-BNN-TCCB ngày 30/7/2013 của Bộ NN & PTNT do ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT làm Trưởng ban có trụ sở đặt tại Cục Trồng trọt số 02 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ban Điều phối có tên giao dịch tiếng Anh là: Vietnam Coffee Coordinating Board ( VCCB). Các thành viên Ban Chỉ đạo tái canh cà phê ra mắt. Ông Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi Lễ. Ban Điều phối có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ NN & PTNT về chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam theo hướng cạnh tranh cao, chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế; giúp Bộ trưởng Bộ NN & PTNT triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, chương trình phát triển ngành hàng cà phê, quy hoạch phát triển bền vững ngành cà phê; cung cấp, chia sẻ thông tin, xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác công – tư và nâng cao năng lực cho các đối tác trong ngành cà phê theo quy định của pháp luật; tham gia tổ chức Cà phê thế giới theo phân công của Bộ trưởng… Ban Chỉ đạo tái canh cà phê được thành lập theo Quyết định số 2927/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/12/2013 của Bộ NN & PTNT và do ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ NN & PTNT làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo tái canh cà phê được thành lập nhằm thúc đẩy việc thực hiện chương trình tái canh cà phê có hiệu quả; có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng về những chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT nhằm thúc đẩy việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình tái canh cà phê; chỉ đạo nghiên cứu khoa học công nghệ; xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình sản xuất có liên quan đến tái canh cà phê theo quy định của pháp luật…K

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Trung Nguyen Online: Vietnamese Coffee and Tea

Trung Nguyen Online ... NEW: G7 Instant Espresso ... Trung Nguyen coffees are one of the most sought-after pleasures by tourists when visiting ...
Read more

Trung Nguyên

The no.1 coffee; Lịch sử Trung Nguyên; ... Trung Nguyen Coffee Corporation was launched to tap into a market with vast potential. ... Awaken a new secret.
Read more

Coffee news – số 23 | Trung Nguyên

The no.1 coffee; Lịch sử Trung Nguyên; Sản phẩm; Hệ thống quán nhượng quyền; Alo! Trung Nguyên; Tuyển dụng; Quán Trung Nguyên 100%
Read more

Trung Nguyen Online: Vietnamese Coffee

... but we have no news at ... Characteristics of this new coffee include an incredible ... Although Trung Nguyen coffees brew well in ...
Read more

Trung Nguyen coffee to New Zealand by Tu Pham on Prezi

No, thanks Connect with ... on 23 April 2013 Tweet. ... Trung Nguyen Coffee to New Zealand Challenges & Solutions Product Quality: prime quality, stable supply
Read more

Trung Nguyên - Wikipedia, the free encyclopedia

... Trung Nguyen Corporation JSC, Trung Nguyen Instant Coffee Company JSC ... The first outlets outside of Asia opened in Germany and New York City in ...
Read more

Trung Nguyen Coffee - SaigonNezumi.com | Kevin Miller, Jr ...

... Tuoi invited me to the Trung Nguyen Coffeehouse across ... the hostess at Trung Nguyen Coffee) Share ... Yes coffee shops in VN to me is no where ...
Read more

Trung Nguyen Coffee - 211 Nguyễn Thái Học & Phạm ...

Private no smoking room. ... trung nguyen coffee ... "New combo: a culi coffee any cake of your choice = 65k. Worth trying.
Read more