Tro til vekst

33 %
67 %
Information about Tro til vekst
Education

Published on February 18, 2014

Author: K-vekst

Source: slideshare.net

Description

Foredrag om trosspråk fra Nasjonal konferanse nov 2013

K-vekst Hvordan Gud kommuniserer

K-vekst Vi reflekterer den treenige

Vi reflekterer ulikt

Hva kan være ditt trosspråk ?

Våre ”antenner”: 3 grupper trosspråk SKAPERVERKET ÅNDEN ORDET

3 grupper og 9 trosspråk

Egenskaper ved de ulike trosspråkene Stil Styrke Fare Lite av Motsatt Sensorisk •Det vakre •Skaperverket •Avhengig av det ytre, nytelsesbundet •Tjeneste og indre verdier •Vitnende •Asketisk Rasjonelt •Vitenskap •Vil forstå •Stolthet •Rasjonalisme •Forsakelse •Det overnaturlige •Asketisk •Entusiastisk Læremotivert •Sunn og systematisk lære •Tro=lære, retthaveri •Tørr og abstrakt •Personlig erfaring •Indre liv •Entusiastisk •Mystisk Bibelmotivert •Bibeltroskap •Forkynne Ordet •Reduserer Guds ord til det verbale •Biblisisme •Indre stemme •Fysiske uttrykk •Mystisk •Symbolbasert Vitnende •Fokus utenfor menigheten •Tro= Sjelevinning •Tradisjoner •Skaperverket •Symbolbasert •Sensorisk Asketisk •Frihet •Nøysomhet •Negativ til verden •Uklok lidelse •Sunn fornuft •Glede over skaperverket •Sensorisk •Rasjonelt Entusiastisk •Det overnaturlige •Guds kraft •Negativ til det naturlige •Fornuft og sunn lære •Rasjonelt •Læremotivert Mystisk •Det indre og mysteriøse •Subjektivisme •Logikk •Bibelsk standard •Læremotivert •Bibelmotivert Symbolbasert •Det fysiske •Tradisjoner og riter •Magi, ritualisme •Ufølsom mot de utenfor •Det verbale •De utenfor •Bibelmotivert •Vitnende

Å lede gudstjenesten flerspråkelig LOVSANGER ! VERDEN Trosforsvar Tenne lys Fred. Ro. Mindre stæsj! Vitne! ENDELIG PREKEN Ferdigformulerte bønner Oppleve Gud i naturen Kunngjøringer - det som skjer i menigheten

Å lede gudstjenesten flerspråkelig Rasj one ll S ym b En rt iv e t mo re Læ Bibelmo t ivert OR DE T de en tn Vi Asketisk olb a ser t r Mystike t us ias tis k N DE ÅN i sk nsor Se VERDEN

Å lede gudstjenesten flerspråkelig VERDEN - Dele sin livshistorie - Lysgloben brukes - Samspill mellom frie og skrevne bønner - Kollekt til andre - Twist og kaffé under prekenen - Kirkerommet pyntes - Samspill mellom lovsang og bønnevandring

Å lede gudstjenesten mot sentrum OR DE T N DE ÅN VERDEN

Å lede gudstjenesten mot sentrum rt ive t mo re Læ Bibelm otivert OR DE T de en tn Vi Sy m bo lba se rt r Mystike Asketisk En tu sia s tis k N DE ÅN Ras jone ll sk sori Sen VERDEN

Læremotivert / Entusiastisk - Lovsang før gudstjenesten - Lovsangsavdeling etter Gloria - Lovsangen i de liturgiske ledd

Symbolbasert / Bibelmotivert - Hovedteksten skaper og former liturgiens valg og rekkefølge - Gjøre (leke) fortellingen - Bruke tekstene som liturgiske ledd

Add a comment

Related presentations

Related pages

Åndelig vekst – Jesusteltet

Noen tror at åndelig vekst går parallellt med dine naturlige år som kristen, ... Ved Den Hellige Ånd´s komme forløser Han tro til dette.
Read more

Tro til vekst – NaMu Norge – Naturlig Menighetsutvikling

Dette foredraget ble holdt av Frode Magnar Andersen og Ommund Rolfsen på konferansen «En helt overkommelig kirkevekst» i november 2013. Dette kan du ...
Read more

Press Report - Veksten stabil igjen, sier Kina. Men kan vi ...

Veksten stabil igjen, sier Kina. Men kan vi tro på det? Press Report. Produkt nyhetskilder oppdateres fortløpende. ... Ni av ti sier ja takk til vekst.
Read more

Jesus elsker deg: BARE GUD GIR VEKST

Ha tro til Gud! Gjør ikke forskjell på folk; David's angrende bønn om tilgivelse; Be, så skal dere f ...
Read more

Anne Karin Rolfsen - HubSlide

Tro til vekst Foredrag om trosspråk fra Nasjonal konferanse nov 2013 7 months ago. ... Liv til vekst (harald holt og tor svein langås) 7 months ago.
Read more

Kristne dikt: Treet | Vekst

Her finner du kristne dikt . som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke... Tema i diktene har en rød tråd: Tro, Håp og Kjærlighet...
Read more

Ledere i vekst Identitet & tro - kfuk-kfum.no

Ledere i vekst Identitet og tro er et ettårig påbygningskurs til LIV Basic. Du fordyper deg i selvbilde, tro og ledelse. Du blir bedre kjent med deg selv ...
Read more

Treet | Vekst - Kristne dikt

Treet | Vekst. I kjærligheten fra Deg ... Næret av Ditt ord spirer frøet til et tre Røttene står trygt forankret i troen Stammen vokser og strekker seg
Read more