Trgovina Matejić doo prezentacija 2014

33 %
67 %
Information about Trgovina Matejić doo prezentacija 2014
Science-Technology

Published on March 7, 2014

Author: nenadzix

Source: authorstream.com

Trgovina Matejić d.o.o.: Trgovina Matejić d . o . o . V erzija 2014 PowerPoint Presentation: V erzija 2014 TRGOVINA MATEJIĆ , osnovana je u Kruševcu 01. maja 1990 . godine kao samostalna zanatsko trgovinska radnja , a o sn o va li su je Gordana i Rade Mateji ć . Delatnost elektromaterijal a i rasvet e zapo činju krajem devedesetih, kada im se u radu pridružuju i ostali članovi porodice. Tradicija poslovanja ove porodične firme odlikuje se velikim r ad om i zalaganjem cele porodice, tako da se je put rast a i razvoj a bio neminovan. Na nesigurnom tržištu burnih 90-ih naš posao smo gradili polako na zdravim osnovama . Pred sam početak bombardovanja u martu 1999. godine, otvara se prodajni objekat u Ulici Poručnika Božidara br . 16. I pored teške situacije u državi i društvu, poslovanje se održava, a u velikoj meri ovo prodajno mesto je bila najveća odskočna daska daljem poslovanju. PowerPoint Presentation: V erzija 2014 23 . maja 2005 godine otvara se drugi maloprodajni objekat sa izložbenim prostorom od ok o 300 m2 u Birčaninovoj ulici u Kruševcu. PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Tokom godina Trgovina Mateji ć je proširila svoje poslovanje na distribuciju elektro materijala i rasvete na tržištu cele Republike Srbije. Tako je stečena zavidna pozicija na domaćem tržišu. Izgradnjom veleprodajnog objekta krajem 2006. godine, firma se i dalje širi i menja svoju formu u društvo sa ograničenom odgovornošću, a sa novim većim kapacitetom za rad, nastavlja kretanje dalje uzlaznom putanjom. Kontinuiranim širenjem poslovanja firma , pored distribucije domaćih proizvoda, započinje i uvoz i prodaju rasvetnih tela i električne opreme . PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Trgovina Matejić u ovom trenutku raspolaže sa upravnom zgradom i magacinskim prostorom od oko 5.000 m² . U izložbenom salonu se mogu videti svi proizvodi iz našeg prodajnog asortimana. Velike zalihe celokupnog asortimana proizvoda omogućavaju Trgovini Matejić da u svakom trenutku i na vreme mo že da odgovori na zahteve svojih cenjenih klijenata . Poseduje sopstveni vozni park za dostavljanje porudžbina kupcima na teritoriji Republike Srbije.:  P oseduje sopstveni vozni park za dostavljanje porudžbina kupcima na teritoriji Republike Srbije . V erzija 2014 PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Misija Trgovine Matejić je da proizvode u asortiman uvršćuje prema zahtevima i željama klijenata . Nastoji da svakim novim korakom nudi mogućnost za buduća poboljšanja u saradnji sa klijentima. Vodi računa da zadovolji interese između zaposlenih , poslovnih partnera i društvenog okruženja . Vizija je razvijanje firme u pravcu najboljih proizvoda popovoljnim uslovima i to sve na jednom mestu. Trgovina Matejić vodi računa o sugestijama i kritičkim primedbama svojih klijenata u nastojanju da saradnju podigne na najviši mogući nivo . Cilj Trgovine Matejić je da ovaj trend zadrži i unapredi , da se kao i uvek uvrsti što različitiji asortiman proizvoda u prodaju , koji se kontinuirano širi svake godine prema savremenim aktuelnim trendovima , dalekosežno uzimajući u obzir zahteve tržišta . PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Krajem 2007. godine, Trgovina Matejić započinje razvoj proizvoda iz sopstvene linije Mitea lighting. Stalno unapređenje odnosa i razvijanje partnerstva sa isporučiocima i kupcima doprinosi se optimalnom zadovoljenju obostranih interesa. S opstveni brendov i Mitea , Mitea l ighting , Mitea electric postaj u prepoznatljivi kako na domaćem tako i na tržištima zemalja u okruženju . PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Sve većim uvozom i širenjem poslovanja 2009. godine otvara se privatno carinsko skladište , kojim se omoguć u je veća konkurentnost i veći izvozni potencijal. PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Dosadašnje iskustvo pokazalo je da primena komponenti i materijala visokih kvaliteta , praćenje trendova u tehnologiji i diza j na , i razvijanje poslovne filozofije sa stanovišta interesa klijenata , donose kvalitet proizvoda koji ima potvrdu od strane tržišta ( što i formalno pokazuju potvrde o usaglašenosti prema internacionalnim sertifikatima standarda o kvalitetu ). Potvrdu kvaliteta na ših proizvoda sprovode naši spoljni saradnici, Akcionarsko društvo “ Kvalitet Niš ” i Institut za nuklearne nauke “ Vinča ” . PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Danas je Trgovina Matejić sa svojim proizvodima prisutna na tržištu Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, a kao poslednje novo prošireno tržište je i Republika Slovenija. Strateški plan je dalje širenje na ostale zemlje iz okruženja. PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Uspostavljanjem, dokumentovanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta prema ovom standardu, a sve u cilju permanentnog unapređenja poslovnog procesa. Krajem 2012. godine Trgovina Matejić započinje poslovanje u skladu sa uspostavljenim standardom menadžmenta kvalitetom ISO 9001 :2008 zbog kojeg se svrstava u red preduzeća koja posluju po najvišim međunarodnim standardima. PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Poslovanjem kao odgovorno privredno društvo želimo da zadovoljimo interese i šire društvene zajednice. Među značajnije bi istakli donaciju LED uličnih svetiljki za Takovsku i Brveničku ulicu u Kruševcu, kao i obnovu i reparaciju rasvete u Gradskoj kući Grada Kruševca. Donacijom LED uličnih svetiljki, cilj je bio ukazivanje na nove tehnologije u oblasti osvetljenja, kao i zaštitu i očuvanje zivotne sredine smanjenom potrošnjom električne energije. Uredjenjem rasvetnih tela Gradske kuće, poboljšan je opšti izgled ove važne ustanove. PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Svesni činjenice da uspeh kompanije leži u ljudima, poklanja se velika pažnja izboru kvalitetnih kadrova , jer velika je vrednost ljudski kadar . Kao član privrednog saveta, učestvuje u aktivnostima koje ovo telo obavlja za Grad Kruševac. Učešće uzima i u aktivnostima koje organizuje Regionalna Privredna Komora Kruševca , kao i Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj. Trgovina Matejić ima 32 zaposlena radnika. Stalnom obukom kadrova, kompetentnim ljudskim resursima i međusobnom saradnjom svih zaposlenih postiže svoje ciljeve i ostvaruje pozitivne poslovne rezultate u svim procesima. Aktivnim učešćem u poslovaju firme Lidija Jovanović 2012. godine postaje i zvanični direktor firme. PowerPoint Presentation: V erzija 2014 Zaslužnim radom i napretkom za 2013. godinu Trgovini Matejić je dodeljena Povelja Kapetana Miše Anastasijevića za najbolji porodični biznis u Rasinskom okrugu. Hvala na pažnji tim Trgovine Matejić : Hvala na pažnji tim Trgovine Matejić V erzija 2014

Add a comment

Related presentations

Related pages

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta ...

dostavljanje finansijskih i drugih izveŠtaja i dokumentacije za 2014. ... "prodajna prezentacija kljuČnim b2b ... gm konsalting, blumen group doo, ...
Read more

www.komoraks.co.rs

... 24. septembar 2014. godine. Mesto: ... Prezentacija rezultata istraživanja o porodičnim ... Kruševac, ’’Trgovina Matejić’’ doo Kruševac ...
Read more

Ministarstvo rudarstva i energetike - mre.gov.rs

... kompanije „Bioelektra doo“. ... © 2014 Republika Srbija ... Internet prezentacija Ministarstva je licencirana pod uslovima licence Creative ...
Read more

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta ...

13. oktobar 2014. PREZENTACIJA ZAKONA O ... Poreska uprava Republike Srbije Snežana Matejić, Sektor ... kao što su: BEOFLAME DOO, ERSTE GROUP ...
Read more

Kompanije.net: Srbija šifarnik delatnosti

... igre na kompjuteru, internet i trgovina na malo gamma, beograd ... prezentacija i drugih vidova zabave perpetum tatjana ... © kompanije.net 2014 ...
Read more

BUILD18 by ARCHIFEED - issuu

http://archifeed.weebly.com | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.
Read more

Kompanije.net: Srbija šifarnik delatnosti

architectural services intl doo beograd-zemun. ... biljana joksoviĆ pr, projektovanje, proizvodnja i trgovina erehteon-si, beograd (stari grad)
Read more

Zbornik radova RPPO11 - Documents

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU TEHNIČKI FAKULTET ČAČAK REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA U OBRAZOVANJU ZBORNIK RADOVA Nacionalna konferencija sa međunarodnim ...
Read more

CafeBar network 25 by B network - issuu

SRPSKI KROJCBERG Cetinjska 15. Z R E N JA N I N. B U D I M P E Š TA. C O R T I N A D ` A M P E Z ZO ... CaféBar network Izdavač B Network, Savska 19 ...
Read more