Trgovačka roba

65 %
35 %
Information about Trgovačka roba
Marketing

Published on March 10, 2014

Author: sabinakrizanec

Source: slideshare.net

TRGOVAČKA ROBA

 TRGOVINA – gospodarska djelatnost koja se bavi kupnjom, prodajom i posredovanjem na domadem i inozemnom tržištu radi povezivanja sudionika tržišta:  proizvođača i potrošača - interpersonalno  mjesta proizvodnje s mjestom potrošnje – interlokalno  vremenskim povezivanjem – intertempolarno

VRSTE TRGOVINE  TRGOVINA NA MALO (maloprodaja) – trgovac nabavlja robu da bi je prodao krajnjem potrošaču  TRGOVINA NA VELIKO (veleprodaja) – trgovac nabavlja robu da bi je prodao drugom trgovcu  TRGOVINA PREMA PODRUČJU DJELOVANJA  unutarnja (nacionalna)  vanjska (trgovina s inozemstvom)

 ROBA – predmet trgovine  svaki proizvod namijenjen tržištu  predmet prometa trgovačkih tvrtki  služi za podmirenje osobnih potreba, potreba proizvodnje djelatnosti i javne potrošnje

 Trgovac se u obavljanju trgovinske djelatnosti susrede s tri faze:  Nabavom trgovačke robe  Uskladištenjem  Prodajom trgovačke robe

NABAVA TRGOVAČKE ROBE  NABAVNA VRIJEDNOST:  Fakturna vrijednost  Ovisni troškovi nabave (prijevoz robe, ukrcaj, iskrcaj, osiguranje i svi ostali troškovi do dovođenja robe u skladište trgovca)  Ovisni troškovi se raspoređuju na nabavljenu robu korištenjem raznih metoda odnosno osnovica za raspored (ovisno o količini, težini, vrijednosti)

KALKULACIJA  Kalkulacija je računski postupak utvrđivanja određene cijene (nabavne, prodajne, proizvodne...)  Pomodu kalkulacija troškovi se raspoređuju na pojedine nosioce (proizvode ili usluge).  Vrste kalkulacija prema cijeni koja se kalkulira:  kalkulacija troškova kupnje (nabavne cijene) – cijene po kojoj se nabavlja roba  kalkulacija tržišne (prodajne) cijene – po kojoj se prodaje roba

 KALKULACIJA TROŠKOVA KUPNJE (NABAVNE CIJENE) TRGOVAČKE ROBE kupovna vrijednost (cijena) + ovisni troškovi = troškovi kupnje (nabave)  Troškovi kupnje su prvi stupanj u kalkulaciji robe.  Oni pokazuju koliko poduzetnika stoji nabava pojedine vrste robe.

KALKULACIJE NABAVNE VRIJEDNOSTI U TRGOVINI  JEDNOSTAVNA KALKULACIJA (str. 134)  KALKULACIJA PRIMJENOM POSTOTNE METODE (str. 134)  KALKULACIJA PRIMJENOM TEŽISNKOG FAKTORA (str. 135)

POSTOTNA METODA Ovisni troškovi x 100 % ovisnih troškova = Kupovna (fakturna) vrijednost  prema postotnoj metodi ili metodi udjela, robi vede vrijednosti proporcionalno se dodaje i vedi iznos ovisnih troškova

TEŽINSKA METODA  ukupni se ovisni troškovi rasporede na pojedine vrste nabavljene robe pomodu težinskog mjerila, tako da se količina svake vrste nabavljene robe pomnoži s težinskim faktorom  težinski faktor označuje koliko iznos ukupnih ovisnih troškova otpada na jedinicu mjere cjelokupne nabavljene robe ukupni iznos ovisnih troškova  težinski faktor = ukupna količina nabavljene robe = ovisni troškovi po jedinici težine robe

KALKULACIJE PRODAJNE VRIJEDNOSTI U TRGOVINI  Ako se trgovačka roba evidentira po prodajnoj vrijednosti, tada se u kalkulaciju uključuje trgovačka marža ili tzv. razlika u cijeni (RUC), iz koje trgovac podmiruje troškove trgovine i ostvaruje svoju zaradu  Razlika između prodajne vrijednosti i maloprodajne vrijednosti je u PDV-u koji je iskazan u maloprodajnoj vrijednosti  RABAT – postotak od prodajne cijene bez pdv-a koji određuje proizvođač ili veletrgovac, a iz kojega se pokrivaju troškovi trgovine i ostvaruje zarada

KALKULACIJA TRŽIŠNE (PRODAJNE) CIJENE TRGOVAČKE ROBE U TRGOVINI NA VELIKO  1. stupanj kalkulacije – izračun troškova kupnje (nabavne cijene)  2. stupanj kalkulacije – izračun tržišne (prodajne) cijene  Razlika između prodajne cijene i troškova kupnje trgovačke robe je razlika u cijeni tj. trgovačka marža.  Prodaje li se roba neposredno potrošaču, prodajna cijena sadrži porez na dodanu vrijednost.

ELEMENTI PRODAJNE CIJENE TRGOVAČKE ROBE  troškovi kupnje (nabavna cijena)  trgovačka marža (razlika u cijeni)  tržišna cijena bez PDV-a  obračunani porez na dodanu vrijednost  tržišna (prodajna) cijena s PDV-om

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

EUCOM doo Beograd | Eucom preduzeće za spoljnu i ...

Trgovačka roba. Usluge. Prev Next. O nama . O kompaniji; Osnovni podaci; Struktura kompanije; Naši partneri; Trgovačka roba . Bazna hemija; Hemija ...
Read more

EUCOM doo Beograd | Kontakt Eucom doo Beograd Srbija ...

Trgovačka roba. Bazna hemija; Hemija; Petrohemija; Metali; Celuloza; Proizvodnja. Polietilenska ambalaža; Proizvodi od polipropilena; PVC proizvodi ...
Read more

Oleks doo Užice » Trgovačka roba

Oleks doo Užice Trgovačka robaJust another WordPress site
Read more

trgovačka roba | Kroatisch Deutsch Übersetzung im ...

☆ trgovačka roba kroatisch-deutsch Übersetzung mit Beispielsätzen und Vokabelkarten☆ Kostenloses kroatisch-deutsch Wörterbuch croDict
Read more

Ostala trgovačka roba - Stilex

Kompanija STILEX iz Prijepolja je specijalizovana za proizvodnju tradicionalnih vunenih prekrivača, jastuka, posteljina, štep-deka, prekrivača, ćebadi ...
Read more

Trgovačka roba | Industrija mesa Matijević

Telefon: +381 21 518-076. Telefon: +381 21 6310-533. Tel/Fax: +381 21 6390-628
Read more

Termometal - Trgovačka roba

Proizvodnja delova za mašinsku industriju i usluge mašinske obrade; Proizvodnja i promet poljoprivredne mehanizacije i delova poljoprivredne mehanizacije
Read more

Trgovačka roba Archives | Industrija mesa Matijević

Telefon: +381 21 518-076. Telefon: +381 21 6310-533. Tel/Fax: +381 21 6390-628
Read more

Oleks doo Užice » Korišćena trgovačka roba

Oleks doo Užice Korišćena trgovačka robaPreduzeće Oleks od osnivanja 1993. godine, posluje u oblasti reciklaže.
Read more