Trgovačka roba

67 %
33 %
Information about Trgovačka roba
Marketing

Published on March 10, 2014

Author: sabinakrizanec

Source: slideshare.net

TRGOVAČKA ROBA

 TRGOVINA – gospodarska djelatnost koja se bavi kupnjom, prodajom i posredovanjem na domadem i inozemnom tržištu radi povezivanja sudionika tržišta:  proizvođača i potrošača - interpersonalno  mjesta proizvodnje s mjestom potrošnje – interlokalno  vremenskim povezivanjem – intertempolarno

VRSTE TRGOVINE  TRGOVINA NA MALO (maloprodaja) – trgovac nabavlja robu da bi je prodao krajnjem potrošaču  TRGOVINA NA VELIKO (veleprodaja) – trgovac nabavlja robu da bi je prodao drugom trgovcu  TRGOVINA PREMA PODRUČJU DJELOVANJA  unutarnja (nacionalna)  vanjska (trgovina s inozemstvom)

 ROBA – predmet trgovine  svaki proizvod namijenjen tržištu  predmet prometa trgovačkih tvrtki  služi za podmirenje osobnih potreba, potreba proizvodnje djelatnosti i javne potrošnje

 Trgovac se u obavljanju trgovinske djelatnosti susrede s tri faze:  Nabavom trgovačke robe  Uskladištenjem  Prodajom trgovačke robe

NABAVA TRGOVAČKE ROBE  NABAVNA VRIJEDNOST:  Fakturna vrijednost  Ovisni troškovi nabave (prijevoz robe, ukrcaj, iskrcaj, osiguranje i svi ostali troškovi do dovođenja robe u skladište trgovca)  Ovisni troškovi se raspoređuju na nabavljenu robu korištenjem raznih metoda odnosno osnovica za raspored (ovisno o količini, težini, vrijednosti)

KALKULACIJA  Kalkulacija je računski postupak utvrđivanja određene cijene (nabavne, prodajne, proizvodne...)  Pomodu kalkulacija troškovi se raspoređuju na pojedine nosioce (proizvode ili usluge).  Vrste kalkulacija prema cijeni koja se kalkulira:  kalkulacija troškova kupnje (nabavne cijene) – cijene po kojoj se nabavlja roba  kalkulacija tržišne (prodajne) cijene – po kojoj se prodaje roba

 KALKULACIJA TROŠKOVA KUPNJE (NABAVNE CIJENE) TRGOVAČKE ROBE kupovna vrijednost (cijena) + ovisni troškovi = troškovi kupnje (nabave)  Troškovi kupnje su prvi stupanj u kalkulaciji robe.  Oni pokazuju koliko poduzetnika stoji nabava pojedine vrste robe.

KALKULACIJE NABAVNE VRIJEDNOSTI U TRGOVINI  JEDNOSTAVNA KALKULACIJA (str. 134)  KALKULACIJA PRIMJENOM POSTOTNE METODE (str. 134)  KALKULACIJA PRIMJENOM TEŽISNKOG FAKTORA (str. 135)

POSTOTNA METODA Ovisni troškovi x 100 % ovisnih troškova = Kupovna (fakturna) vrijednost  prema postotnoj metodi ili metodi udjela, robi vede vrijednosti proporcionalno se dodaje i vedi iznos ovisnih troškova

TEŽINSKA METODA  ukupni se ovisni troškovi rasporede na pojedine vrste nabavljene robe pomodu težinskog mjerila, tako da se količina svake vrste nabavljene robe pomnoži s težinskim faktorom  težinski faktor označuje koliko iznos ukupnih ovisnih troškova otpada na jedinicu mjere cjelokupne nabavljene robe ukupni iznos ovisnih troškova  težinski faktor = ukupna količina nabavljene robe = ovisni troškovi po jedinici težine robe

KALKULACIJE PRODAJNE VRIJEDNOSTI U TRGOVINI  Ako se trgovačka roba evidentira po prodajnoj vrijednosti, tada se u kalkulaciju uključuje trgovačka marža ili tzv. razlika u cijeni (RUC), iz koje trgovac podmiruje troškove trgovine i ostvaruje svoju zaradu  Razlika između prodajne vrijednosti i maloprodajne vrijednosti je u PDV-u koji je iskazan u maloprodajnoj vrijednosti  RABAT – postotak od prodajne cijene bez pdv-a koji određuje proizvođač ili veletrgovac, a iz kojega se pokrivaju troškovi trgovine i ostvaruje zarada

KALKULACIJA TRŽIŠNE (PRODAJNE) CIJENE TRGOVAČKE ROBE U TRGOVINI NA VELIKO  1. stupanj kalkulacije – izračun troškova kupnje (nabavne cijene)  2. stupanj kalkulacije – izračun tržišne (prodajne) cijene  Razlika između prodajne cijene i troškova kupnje trgovačke robe je razlika u cijeni tj. trgovačka marža.  Prodaje li se roba neposredno potrošaču, prodajna cijena sadrži porez na dodanu vrijednost.

ELEMENTI PRODAJNE CIJENE TRGOVAČKE ROBE  troškovi kupnje (nabavna cijena)  trgovačka marža (razlika u cijeni)  tržišna cijena bez PDV-a  obračunani porez na dodanu vrijednost  tržišna (prodajna) cijena s PDV-om

Add a comment

Related presentations

Related pages

EUCOM doo Beograd | Eucom preduzeće za spoljnu i ...

Trgovačka roba. Usluge. Prev Next. O nama . O kompaniji; Osnovni podaci; Struktura kompanije; Naši partneri; Trgovačka roba . Bazna hemija; Hemija ...
Read more

EUCOM doo Beograd | Kontakt Eucom doo Beograd Srbija ...

Trgovačka roba. Bazna hemija; Hemija; Petrohemija; Metali; Celuloza; Proizvodnja. Polietilenska ambalaža; Proizvodi od polipropilena; PVC proizvodi ...
Read more

Oleks doo Užice » Trgovačka roba

Oleks doo Užice Trgovačka robaJust another WordPress site
Read more

trgovačka roba | Kroatisch Deutsch Übersetzung im ...

☆ trgovačka roba kroatisch-deutsch Übersetzung mit Beispielsätzen und Vokabelkarten☆ Kostenloses kroatisch-deutsch Wörterbuch croDict
Read more

Ostala trgovačka roba - Stilex

Kompanija STILEX iz Prijepolja je specijalizovana za proizvodnju tradicionalnih vunenih prekrivača, jastuka, posteljina, štep-deka, prekrivača, ćebadi ...
Read more

Trgovačka roba | Industrija mesa Matijević

Telefon: +381 21 518-076. Telefon: +381 21 6310-533. Tel/Fax: +381 21 6390-628
Read more

Termometal - Trgovačka roba

Proizvodnja delova za mašinsku industriju i usluge mašinske obrade; Proizvodnja i promet poljoprivredne mehanizacije i delova poljoprivredne mehanizacije
Read more

Trgovačka roba Archives | Industrija mesa Matijević

Telefon: +381 21 518-076. Telefon: +381 21 6310-533. Tel/Fax: +381 21 6390-628
Read more

Oleks doo Užice » Korišćena trgovačka roba

Oleks doo Užice Korišćena trgovačka robaPreduzeće Oleks od osnivanja 1993. godine, posluje u oblasti reciklaže.
Read more