Treball per projectes #Novadors14 @jdomenechca

40 %
60 %
Information about Treball per projectes #Novadors14 @jdomenechca
Business

Published on July 8, 2014

Author: jdomen44

Source: slideshare.net

Description

Presentació powerpoint del taller "Treball per projectes" conduit per Jordi Domènech a les jornades Novadors14, a Gandia.
El taller proposa diversos aspectes a tenir en compte a l'hora de construir projectes, juntament amb alguns exemples, i inicia una activitat per projectes usant un espai Wiki:https://ifyouwantblood.wikispaces.com

@Treballar per projectes Jordi Domènech Casal INS Vilanova del Vallès (Barcelona) jdomen44@xtec.cat | @jdomenechca #Indagació #Producte #Escenari /rols #Avaluació formativa #TIC #Currículum #Conflicte cognitiu #Treball col·laboratiu NOVADORS14

Treball per projectes Indagació Treball col·laboratiu Avaluació formativa TIC

Treball per projectes

Producte Conflicte cognitiuEscenari /rols Treball per projectes Currículum

Treball col·laboratiu Indagació Treball per projectes Producte Conflicte cognitiuEscenari /rols Avaluació formativa TIC Currículum

Treball col·laboratiu Indagació Producte Avaluació formativa TIC Escenari /rols Conflicte cognitiu Currículum Treball per projectes

Treball col·laboratiu Indagació Producte Avaluació formativa TIC Escenari /rols Conflicte cognitiu #Emoció #Empoderament #Connexió a món personal BLOOD Currículum Treball per projectes

If you want blood, you've got it. AC/DC [ https://www.youtube.com/watch?v=6EWqTym2cQU ]

It's criminal there ought to be a law criminal there ought to be a whole lot more you get nothing for nothing tell me who can you trust we got what you want and you got the lust if you want blood, you got it if you want blood, you got it blood on the streets blood on the rocks blood in the gutter every last drop you want blood, you got it It's animal livin' in a human zoo animal the shit that they toss to you feeling like a christian locked in a cage thrown to the lions on the second page Blood on the rocks blood on the streets blood in the sky blood on the sheets if you want blood - you got it (i want you to bleed for me) If you want blood, you got it If you want blood, you've got it. AC/DC Claus del treball per projectes amagades dins la cançó?

It's criminal there ought to be a law criminal there ought to be a whole lot more you get nothing for nothing tell me who can you trust we got what you want and you got the lust if you want blood, you got it if you want blood, you got it blood on the streets blood on the rocks blood in the gutter every last drop you want blood, you got it It's animal livin' in a human zoo animal the shit that they toss to you feeling like a christian locked in a cage thrown to the lions on the second page Blood on the rocks blood on the streets blood in the sky blood on the sheets if you want blood - you got it (i want you to bleed for me) If you want blood, you got it If you want blood, you've got it. AC/DC

If you want blood... #Conflicte cognitiu Qualsevol acte d'aprenentatge es fa a partir del que ja sabem i d'estructures mentals precedents. Es tracta de fer més potent el sentit comú. No de substituïr-lo.

Les activitats han de contenir conflicte cognitiu, i implicar assumir riscs i incerteses. De cranta, un brosqui pidró las grascas y una murolla nascró filotudamente. No lo ligaron ligamente, pero no lo sarretaron tan plam. Cuando el brosqui manijó las grascas, la murolla nascró priscamente. ¿Qué pidró el brosqui? ¿Cómo lo sarretaron?* If you want blood... #Conflicte cognitiu

Fes una cerca per internet i un powerpoint de tal tema... Fem grups d'experts i que cadascú busqui informació sobre el tema i després la unim i en fem un vídeo... ● Productes oberts. Pensament estratègic. Com ho fem per... ● Opcions, eleccions. If you want blood... #Conflicte cognitiu

If you want blood... #Conflicte cognitiu Gondwana Tales, Tectònica de plaques, períodes geològics i deriva continental https://sites.google.com/a/xtec.cat/gondwanatales/

It's criminal there ought to be a law criminal there ought to be a whole lot more you get nothing for nothing tell me who can you trust we got what you want and you got the lust if you want blood, you got it if you want blood, you got it blood on the streets blood on the rocks blood in the gutter every last drop you want blood, you got it It's animal livin' in a human zoo animal the shit that they toss to you feeling like a christian locked in a cage thrown to the lions on the second page Blood on the rocks blood on the streets blood in the sky blood on the sheets if you want blood - you got it (i want you to bleed for me) If you want blood, you got it If you want blood, you've got it. AC/DC

El treball per projectes NO és una alternativa al currículum. És el fruit d'una bona lectura del currículum: partir dels criteris d'avaluació, no de continguts. It's criminal there oght to be a law...? #Currículum Currículum Secundària València http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf 186 Currículum Primària València http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf

It's criminal there ought to be a law criminal there ought to be a whole lot more you get nothing for nothing tell me who can you trust we got what you want and you got the lust if you want blood, you got it if you want blood, you got it blood on the streets blood on the rocks blood in the gutter every last drop you want blood, you got it It's animal livin' in a human zoo animal the shit that they toss to you feeling like a christian locked in a cage thrown to the lions on the second page Blood on the rocks blood on the streets blood in the sky blood on the sheets if you want blood - you got it (i want you to bleed for me) If you want blood, you got it If you want blood, you've got it. AC/DC

Gestió de la Incertesa Equips i Grups d'experts Rols a l'aula, empoderament Bastides didàctiques Tell me who can you trust... #Indagació #Aprenentatge col·laboratiu

Calc-Based Ecosystem Simulator: ecologia, xarxes i piràmides tròfiques, models matemàtics, drets d'autoria i programació Calc. https://sites.google.com/a/xtec.cat/cbes/ GeaTours: agents geològics externs, interpretació de mapes de corbes de nivell i azimuts, tractament de dades amb Calc. https://sites.google.com/a/xtec.cat/geatours/home

It's criminal there ought to be a law criminal there ought to be a whole lot more you get nothing for nothing tell me who can you trust we got what you want and you got the lust if you want blood, you got it if you want blood, you got it blood on the streets blood on the rocks blood in the gutter every last drop you want blood, you got it It's animal livin' in a human zoo animal the shit that they toss to you feeling like a christian locked in a cage thrown to the lions on the second page Blood on the rocks blood on the streets blood in the sky blood on the sheets if you want blood - you got it (i want you to bleed for me) If you want blood, you got it If you want blood, you've got it. AC/DC

Blood on the rocks, blood on the streets, blood in the sky, blood on the sheets #Escenaris i rols Escenaris i rols que posicionin l'alumnat, Que facilitin que prengui la iniciativa

Blood on the rocks, #Escenaris i rols blood on the streets, blood in the sky, blood on the sheets

Blood on the rocks, #Escenaris i rols blood on the streets, blood in the sky, blood on the sheets. Reconnectar amb el món Biblioteca, ajuntament, ONGs...

Blood on the rocks, #Escenaris i rols blood on the streets, blood in the sky, blood on the sheets Chasing after Caminalcules, evolució i estratigrafia https://sites.google.com/a/xtec.cat/caminalcules/

Blood on the rocks, #Escenaris i rols blood on the streets, blood in the sky, blood on the sheets Solar System Pathway https://solarsystempathway.wikispaces.com/

Fer servir aplicacions TIC escolars per a generar productes TIC de gènere escolar vs Fer servir aplicacions TIC del món real per a fabricar gèneres TIC reals Blood on the rocks, #TIC blood on the streets, blood in the sky, blood on the sheets

“El objetivo de la educación no es la incorporación de las competencias básicas al currículo ni el fomento del uso de las TIC. El objetivo de la educación es la constitución de una sociedad de hombres y mujeres libres, de personas autónomas y solidarias, que tengan el control sobre su propio aprendizaje, su propio desarrollo, su propia vida” Fernando Trujillo Sáez, Propuestas para una escuela del siglo XXI. Blood on the rocks, #TIC blood on the streets, blood in the sky, blood on the sheets Entorns TIC i subversió Evernote, Whatsapp, Twitter,...

It's criminal there ought to be a law criminal there ought to be a whole lot more you get nothing for nothing tell me who can you trust we got what you want and you got the lust if you want blood, you got it if you want blood, you got it blood on the streets blood on the rocks blood in the gutter every last drop you want blood, you got it It's animal livin' in a human zoo animal the shit that they toss to you feeling like a christian locked in a cage thrown to the lions on the second page Blood on the rocks blood on the streets blood in the sky blood on the sheets if you want blood - you got it (i want you to bleed for me) If you want blood, you got it If you want blood, you've got it. AC/DC

● Ensenyar necessita generar actituds. Emocions i una relació sana amb el coneixement. ● Preocupació explícita pel benestar i emocions. ● Objectius (i mitjans) clars i compartits. You get nothing for nothing #Blood #Avaluació formativa #Aprenentatge col·laboratiu #Producte

● Fragmentar en etapes els projectes grans. You get nothing for nothing #Blood #Avaluació formativa #Aprenentatge col·laboratiu #Producte Cyborg https://sites.google.com/a/xtec.cat/cyborg /

It's criminal there ought to be a law criminal there ought to be a whole lot more you get nothing for nothing tell me who can you trust we got what you want and you got the lust if you want blood, you got it if you want blood, you got it blood on the streets blood on the rocks blood in the gutter every last drop you want blood, you got it It's animal livin' in a human zoo animal the shit that they toss to you feeling like a christian locked in a cage thrown to the lions on the second page Blood on the rocks blood on the streets blood in the sky blood on the sheets if you want blood - you got it (i want you to bleed for me) If you want blood, you got it If you want blood, you've got it. AC/DC

Feeling like a christian locked in a cage #Rols #Empoderament #Blood ● Disciplina d'aula... ● Agrupacions d'alumnes ● Comunicació efectiva (i afectiva) d'expectatives i frustracions

It's criminal there ought to be a law criminal there ought to be a whole lot more you get nothing for nothing tell me who can you trust we got what you want and you got the lust if you want blood, you got it if you want blood, you got it blood on the streets blood on the rocks blood in the gutter every last drop you want blood, you got it It's animal livin' in a human zoo animal the shit that they toss to you feeling like a christian locked in a cage thrown to the lions on the second page Blood on the rocks blood on the streets blood in the sky blood on the sheets if you want blood - you got it (i want you to bleed for me) If you want blood, you got it If you want blood, you've got it. AC/DC

Thrown to the lions on the second page #Avaluació formativa #Escenaris i rols Una avaluació realment formativa. Portfolios-- qualificació. Entre iguals. Tasca principal: promoure aprenentatge Categoritzar, classificar alumnes...secundària i negativa.

Thrown to the lions on the second page #Avaluació formativa #Escenaris i rols Life and Earth Sciences http://lifeandearthsciences.wikispaces.com/

Thrown to the lions on the second page #Avaluació formativa #Escenaris i rols AnimaliaVirtualMuseum https://animaliavirtualmuseum.wikispaces.com

Proposta d'activitat Una activitat de treball per projectes de 2 setmanes a partir de 2 criteris d'avaluació. Els alumnes han de generar un producte útil en el món real i contactar algú de fora de l'institut. ● Acordem junts els passos que cal seguir (el que acordem) ● Proposem eixos i ens posem per grups (els que vulgueu) ● Eines TIC (wiki proposat + alternatiu) ● Posta en comú final (el que acordem) ● Cadascú una pàgina portfolio? INICI ACTIVITAT DE CREACIÓ DE PROJECTES Seguim al Wiki... https://ifyouwantblood.wikispaces.com/

If you want blood, you've got it. AC/DC [ https://www.youtube.com/watch?v=6EWqTym2cQU ] Proposta d'activitat (Si voleu treball per projectes, en tindreu)

It's criminal there ought to be a law criminal there ought to be a whole lot more you get nothing for nothing tell me who can you trust we got what you want and you got the lust if you want blood, you got it if you want blood, you got it blood on the streets blood on the rocks blood in the gutter every last drop you want blood, you got it It's animal livin' in a human zoo animal the shit that they toss to you feeling like a christian locked in a cage thrown to the lions on the second page Blood on the rocks blood on the streets blood in the sky blood on the sheets if you want blood - you got it (i want you to bleed for me) If you want blood, you got it If you want blood, you've got it. AC/DC

Reptes... #Mòbils a l'aula? #Cooperació dins i entre departaments #Polítiques de qualificació d'alumnat #Desconfiança famílies i alumnat @COMUNICAR @PREVEURE @EMPATITZAR Que res us aturi... ... @Can't hold me back !

Can't hold me back. AC/DC [ https://www.youtube.com/watch?v=JS6qXJYbKBw ]

Can't hold me back. AC/DC [ https://www.youtube.com/watch?v=JS6qXJYbKBw ] I gotta big fat Cadillac built for you I gotta honk that'll blow the avenue Gotta hot dog kickin' all bend my thing Gotta a sugar looking woman with a bald headed man Give me five 0 here boy, that's what I'll do Gotta big fat momma who can hold a tune Gotta slip that bone in hard and mean Gotta honky tonk women get the best of me Can't hold me back You can't hold me back Can't hold me back Get a heart attack You can't hold me back A honky tonk big ball, hit to thrill I gotta sugar boot money baby that'll kill A honky dog 15 golden mile I gotta bald headed woman loaded in the town Well you can get me to the ball man, driving in You don't balk the kill, call in the 'ville You gotta map the wrong town, gonna hit the road You got the whole boppa movin' on down the road Can't hold me back You can't hold me back You can't hold me back You get a heart attack You can't hold me back

@Treballar per projectes Jordi Domènech Casal INS Vilanova del Vallès (Barcelona) jdomen44@xtec.cat | @jdomenechca #Indagació #Producte #Escenari /rols #Avaluació formativa #TIC #Currículum #Conflicte cognitiu #Treball col·laboratiu NOVADORS14

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

Proyectos en el aula. Jordi Domènech. Novadors 14 (11ª ...

Jordi Domènech (@jdomenechca) ... Treball per projectes #Novadors14 @jdomenechca from jdomen44. ... Per imprimir. Plano ubicación ...
Read more

TIC y docencia: #Novadors14 – Materiales y Links

Treball per projectes - Jordi Domènech (@jdomenechca) Vídeo Presentación ... Projectes de tecnología - Daniel ... Mi parTICular #Novadors14 en 52 tuits ...
Read more

TIC y docencia: julio 2014

Treball per projectes - Jordi Domènech (@jdomenechca) Vídeo Presentación ... Projectes de tecnología - Daniel ... Mi parTICular #Novadors14 en 52 tuits ...
Read more