treball Medi amb grups cooperatius

50 %
50 %
Information about treball Medi amb grups cooperatius
Education

Published on February 9, 2009

Author: esme

Source: authorstream.com

TREBALL COOPERATIU : TREBALL COOPERATIU Ens ajudem Treball de Coneixement del Medi amb grups cooperatius : Treball de Coneixement del Medi amb grups cooperatius C.e.i.p. Joan Salvat Papasseit Curs 2008-2009 Experiència realitzada als cursos de 3r. : Experiència realitzada als cursos de 3r. Aquesta presentació correspon a 3r.A OBJECTIUS DEL TREBALL COOPERATIU : OBJECTIUS DEL TREBALL COOPERATIU Afavorir la inclusió, l’autonomia i l’aprenentatge a l’A.O. Afavorir les relacions entre els/les alumnes: simpatia, atenció, amabilitat, respecte mutu, ajuda… Promoure la interdependència positiva, la responsabilitat individual i les habilitats cooperatives. Aprendre a treballar junts, en grups, per a aconsequir una finalitat comuna. Potenciar l’augment d’aprenentatge dels alumnes. Organitzar l’aula de manera que els alumnes s’ensenyen entre ells i, així, el mestre pot fer una atenció més acurada als que ho necessiten. COM FUNCIONEN : COM FUNCIONEN ACTIVITATS PRÈVIES AL TREBALL COOPERATIU : ACTIVITATS PRÈVIES AL TREBALL COOPERATIU En les quatre primeres sessions es realitzen les següents activitats: Identificar preguntes explícites i preguntes implícites d’un text. Primera estratègia de comprensió: establir l’objectiu de la lectura. Segona estratègia de comprensió: activar els conexiements previs. Tercera estratègia de comprensió: formular hipòtesis i prediccions (en parelles). Slide 7: Es tria un racó de l’aula per a penjar-hi tots els referents relacionats amb el treball cooperatiu. La M.T. I la mestra d’AA fan grups d’entre 4 i 5 alumnes. Són grups heterogenis en els quals es busca, també, un equilibri. : La M.T. I la mestra d’AA fan grups d’entre 4 i 5 alumnes. Són grups heterogenis en els quals es busca, també, un equilibri. Els alumnes trien un nom que els identificarà com a grup i n’elaboraran el cartell. : Els alumnes trien un nom que els identificarà com a grup i n’elaboraran el cartell. Els cartells dels grups els penjarem al racó del treball cooperatiu. : Els cartells dels grups els penjarem al racó del treball cooperatiu. FUNCIONS DEL R.G. : FUNCIONS DEL R.G. Llegir, en veu alta, les habilitats cooperatives. Repartir els fulls amb les preguntes. Llegir la pregunta en veu alta per a tot el grup, establint la primera estratègia: finalitat de la lectura. Tot el grup fa una lectura silenciosa. Slide 12: Llegir una pregunta cadascú. Comença el responsable de grup i segueix per la dreta. Respondre les preguntes en grup: cada un llegeix i contesta una pregunta en veu alta. El R.G. pregunta: “hi esteu tots d’acord?”. Si és que sí, s’escriu la resposta. Si és que no, s’exposen les diferents alternatives i s’arriba a un acord. Trobar, entre tots, la millor resposta i escriure-la. HABILITATS COOPERATIVES : HABILITATS COOPERATIVES Fer servir el nom del company. Mirar el qui parla. Fer servir un to de veu adequat. Demanar ajuda primer a un company del grup. Animar els companys a que participin. ESTRATÈGIES DE C. L. : ESTRATÈGIES DE C. L. TREBALL COOPERATIU : TREBALL COOPERATIU Comencem el treball cooperatiu amb una activitat de modelament: Les mestres trien un dels grups perquè faci de model. La resta d’alumnes, envoltant el grup model, fan d’observadors. El grup model treballa un text: seguint les instruccions del full del Responsable de Grup (RG) i amb el guiatge de les mestres. Slide 18: Si s’escau, s’atura l’activitat per a resoldre qualsevol dubte tant dels components del grup model, com dels observadors. És molt important fer-ho amb tranquil·litat i sense presses. Tranquil·litzar els alumnes ja que és una manera nova de treballar. A partir d’aquí, ja podem començar a treballar de manera cooperativa. AVALUACIÓ I RESULTATS : AVALUACIÓ I RESULTATS Els grups realitzen un tema de manera cooperativa. Cada tema es realitza una pràctica individual. Els alumnes avaluen les habilitats cooperatives tant del grup al que pertanyen com a nivell individual. VALORACIÓ I REFLEXIÓ.El treball cooperatiu ha ajudat: : VALORACIÓ I REFLEXIÓ.El treball cooperatiu ha ajudat: Als alumnes a: Motivar-se. Ajudar-se. Perdre la vergonya. Reforçar els aprenentatges. Descobrir els companys i companyes. Gaudir treballant. A les mestres a: Innovar i millorar. Prevenir i detectar dificultats. Fer una atenció més individualitzada, més tranquil·la i més acurada a aquells alumnes que ho necessiten.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Treball cooperatiu, afavorint la interacció

• El treball en grup és ... la interacció amb el docent es fa en el marc del grup ... • La classe depèn de l'activitat dels grups cooperatius, ...
Read more

El treball en grup cooperatius com una de les eines per ...

El treball en grup cooperatius com una de les eines per afavorir l'atenció a la diversitat 1. ... partir de la interacció amb els altres.
Read more

Recursos didàctics per a l´autoformació | Aprenentatge ...

Posteriorment s´ha de verbalitzar amb el seu grup. ... Grups de treball interactiu. ... Vídeo de grups cooperatius a secundària/batxillerat.
Read more

Les 3 coses que he après”. El treball en grups cooperatius

El treball en grups cooperatius. ... Compartir el treball docent amb un mateix grup d’alumnes ha de permetre un major debat pedagògic, ...
Read more

treball cooperatiu - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica ...

Avaluació del treball en grup. ... L'experiència treballant durant alguns cursos amb tècniques de treball cooperatiu ens demostra ...
Read more

WikiAnt Project - 8.- Pautes per a un bon treball cooperatiu

TREBALLAR EN EQUIPS COOPERATIUS D ... etc.És per aquesta raó que abans de fer un grup de treball, ... ¨ Expresses les emocions en el grup amb ...
Read more

grups cooperatius | RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ ESPECIAL

Arxiu d'etiquetes: grups cooperatius. ESTACIONS D’ACTIVITAT: PROPOSTA METODOLÒGICA PER ATENDRE LA DIVERSITAT. ... Alumnes amb cultures diferents, ...
Read more

G RUPS COOPERATIUS

... cada 4 o 5 infants hem format un grup de treball que ha ... Són grups heterogenis que agrupen infants amb diferents ... TREBALL EN RUPS COOPERATIUS .
Read more