treball i energia (segon enfoc)

100 %
0 %
Information about treball i energia (segon enfoc)
Education

Published on March 2, 2014

Author: lmcml

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: L’energia no es crea ni es destrueix, es transforma o es transfereix. ENERGIA PowerPoint Presentation: ENERGIA POTENCIAL Un cos amb un pes P, a una alçada h té capacitat de fer canvis: proporcionalment a P proporcionalment a h Proporcionalment a P·h = mgh E p = mgh Aquesta energia se l’hi ha transferit al cos fent un TREBALL PowerPoint Presentation: Es puja un cos des del terra a un prestatge a una alçada h Com li transferim l’energia? fent li una força igual al pes desplaçant-lo una distància d = h F·d = mgh = E p Treball W = F·d Transferència d’energia El treball és l’energia que es transfereix a un cos a l’aplicar-li un força i un desplaçament. PowerPoint Presentation: Força constant F que actua sobre un cos que es desplaça una distància d seguint una trajectòria rectilínia en la direcció i sentit de la força: Unitat en el SI: el joule (J) 1 joule és el treball que fa una força d’1 newton quan es desplaça 1 m en la seva direcció i sentit. TREBALL (1a definició) W = F·d 1J = 1N·1 m TREBALL: PowerPoint Presentation: ENERGIA CINÈTICA Per donar velocitat a un cos cal fer-li: una força F desplaçar-lo una distància d Calcularem l’energia cinètica com energia transferida al fer-li un treball: ENERGIA CINÈTICA: L’energia cinètica d’un cos dependrà: de la seva massa m de la seva velocitat v PowerPoint Presentation: TREBALL TOTAL I ENERGIA CINÈTICA Si al començar a actuar la força resultant, el cos ja duia una velocitat V 0 : PowerPoint Presentation: TREBALL (2a definició) Què passa si la força que fem a l’empènyer o estirar un cos no té la mateixa direcció que el desplaçament? F es pot descompondre en: Fx en la direcció del moviment. Fy perpendicular a la direcció del moviment. Fx dóna velocitat al cos Fy contraresta part del pes del cos Només Fx transfereix energia al cos El treball de fet es defineix de fet com el producte del desplaçament per la component de la força en la direcció i sentit d’aquest desplaçament: W = F x d = Fdcos α PowerPoint Presentation: TREBALL (2a definició) Treball negatiu: Quan la força s’oposa al moviment, el frena i com li fa perdre velocitat, li pren energia cinètica. En aquest cas el treball és negatiu: El treball de qualsevol força oposada al sentit del moviment, sigui o no la força resultant, és negatiu. PowerPoint Presentation: ENERGIA MECÀNICA La suma de l’energia cinètica i l’energia potencial d’un cos se la denomina energia mecànica. Si només actua la força gravitatòria, es a dir si les friccions es poden negligir i no actua cap motor l’energia mecànica es conserva mentre el cos es mou. Al tura (m) E p (J) E c (J) E m = Ep + E c (J) 12 120 0 120 8 80 40 120 4 40 80 120 0 0 120 120 EX: cos que cau en caiguda lliure: PowerPoint Presentation: Les màquines són aparells que ens faciliten el treball Transmeten la força que fem a un altre punt on s’ha de vèncer una altra força. Una màquina pot: multiplicar força Multiplicar el desplaçament MÀQUINES PowerPoint Presentation: Palanca Pla inclinat Politja Polipast Cargol MÀQUINES SIMPLES PowerPoint Presentation: Mesura la rapidesa amb què es transfereix l’energia Definició : És l’energia transferida en cada unitat de temps. POTÈNCIA Unitat Com es calcula? PowerPoint Presentation: L’ENERGIA És la capacitat de produir canvis Posició Velocitat Forma Lluminositat Temperatura Tèrmica Elèctrica Cinètica (depèn de v i m ) Potèncial Gravitatòria Elàstica Elèctrica Química Nuclear Per fer-los ha d’haver Mitjançant una força implicada en un desplaçament Transformació d’energia Tipus i / o Transferència d’energia Per calor o radiació TREBALL

Add a comment

Related presentations

Related pages

edu365.cat. Ciències de la naturalesa: exercicis i ...

... les forces que actuen sobre un cos produeix un increment de la seva energia cinètica. Aquest treball serà igual a l'energia cinètica final del ...
Read more

Física i química 2n ESO

... sèrie d'exercicis de dificultat creiexent perquè aneu practicant la resolució d'exercicis sobre el treball. En vindran més! D'energia mecànica: ...
Read more

edu365.cat. Ciències de la naturalesa: exercicis i ...

Una persona arrosega un objecte per terra fent una força horitzontal constant de 98 N. Si el treball ... El cos té una energia mecànica de 400 J ...
Read more

F´ısica 1r de Batxillerat - Inici. XTEC - Xarxa ...

Segon procediment Es calcula el treball de cadascuna de les forces que actuen sobre el cos. ... Resolent problemes amb el Treball i l’Energia (II)
Read more

EXERCICIS DE FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO - Beat Ramon Llull Inca

Quina potència es necessita per aixecar 5 dm 3 d’aigua cada segon a una altura de 75 ... treball realitzat i la energia cinètica que es guanya o es ...
Read more

TREBALL I ENERGIA

TREBALL I ENERGIA Treball mecànic d’una força. ... 1 watt = 1 joule/1 segon. També s’utilitza una altra unitat com ara els cavalls de vapor (CV):
Read more

Les energies renovables

de realitzar un treball degut a la seva posició té energia potencial. ... de la potencia eòlica de l’Estat espanyol, que es situa en segon lloc a nivell
Read more

unidad 4 treball i energia - IES LA PATACONA: PORTADA

2 Concepte d’energia, relació entre treball i energia. ... potència de un Wat si es capaç de fer un treball d’un Joule en un segon.
Read more

Segon principi de la termodinàmica - Viquipèdia, l ...

El segon principi de la termodinàmica diu que tots els sistemes ... més energia es perd per unitat ... doni una mateixa quantitat de treball ...
Read more