Treball amb entitats

50 %
50 %
Information about Treball amb entitats

Published on July 8, 2009

Author: culturaprat

Source: slideshare.net

TREBALL AMB ENTITATS • Ponents: Equip del CCJP • EMMARCAMENT: • CCP amb model de gestió participatiu. • Relació amb territori pròxim i a la vegada en xarxa. • Acolliment temporal o permanent de projectes associatius • Les entitats residents en els CCP participen de la seva gestió: òrgans de govern i producció d’activitats. • Infraestructures orientades a la promoció de projectes culturals i a la participació ciutadana.

TREBALL AMB ENTITATS • DEFINICIÓ DE L’EXPERIÈNCIA: • Participació d’entitats en les diferents línies del centre: ball, fotografia, territori i arts escèniques. • Difusió conjunta per promoure el consum cultural. • Punt de suport i potenciació per a la creació i la producció de projectes culturals per part de les entitats. • Agent dinamitzador del territori conjuntament amb les entitats.

TREBALL AMB ENTITATS • DESCRIPCIÓ: • Recursos: – La infraestructura que significa el CCP i els tipus d’espais que conté. – L’encàrrec del CCP, els programes i serveis. – Tipus de gestió, mixta i en xarxa. – Pressupost. • Públic: – Més aviat adult, degut a la despesa d’hores que suposa estar al darrera de l’entitat. • Objectius: – Posar a l’abast de les entitats els mitjans i la infraestructura. – Generar espais de trobada. – Estimular l’hàbit de consum cultural.

TREBALL AMB ENTITATS • EINES: • Físiques: – Infraestructura i espais necessaris per dur a terme els projectes. – Documentals per una gestió eficient: Fitxa d’entitats, Pactes de funcionament, acords, convocatòries i actes de les comissions d’activitats i consells de centre. • Estratègiques: – Hotel d’entitats, accions conjuntes, assessorament i informació, calendari festiu.

TREBALL AMB ENTITATS • PUNTS FORTS: • Espais de coordinació formal entre entitats a través dels CCP. • Associacions i entitats amb un paper important a nivell de territori. • Facilitar el desenvolupament del projectes d’entitats i grups. • Relació directe amb les entitats a partir de l’Hotel d’Entitats.

TREBALL AMB ENTITATS • PUNTS DÈBILS: • Poca coordinació entre entitats per fer projectes comuns. • Poca representativitat dels diferents segments de població. • Falta de relleu generacional. • Ritmes de treball diferents. • Entitats poc relacionades amb les línies de centre o amb el territori.

TREBALL AMB ENTITATS • RECEPTARI: • Coneixement proper del tarannà de cada entitat • Temps suficient per la interlocució amb les entitats • Donar suport, que no dirigir, la creació de propostes culturals.

TREBALL AMB ENTITATS • TENDÈNCIES DE FUTUR: • Potenciar els espais de participació en els projectes per implicar a les entitats. • Millorar i legitimar els canals de comunicació amb les entitats. • Avantatges del treball amb xarxa amb altres entitats per dur a terme projectes comuns. • Donar noves eines a les entitats.

Add a comment

Related pages

Sessió de treball del SOC amb - Pàgina principal del web ...

Sessió de treball del SOC amb entitats de l’àmbit de l’orientació i la inserció laboral Barcelona, 25 de maig Aquesta obra està subjecta a una ...
Read more

10 propostes de casals, colònies i camps de treball amb ...

10 propostes de casals, colònies i camps de treball amb les entitats ambientals. ... El Casal del Mar i el Camp de Treball amb Xatrac a la Costa Brava.
Read more

El treball en xarxa a les entitats

Fer trobades amb altres entitats? Col·laborar amb l’Administració? Dij, 07/04/2016 - 23:05. ... El treball en xarxa facilita que les entitats puguin:
Read more

Entitats - Associació Catalana de Treball amb Suport

Entitats Les entitats d'ACTAS reben suport del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. ACIDH - Associació Catalana d ...
Read more

Sessió de treball amb entitats col·laboradores del SOC

Sessió de treball amb entitats col·laboradores del SOC Barcelona, 15 de maig Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial ...
Read more

Pla Local de Joventut - treball entitats diagnosi i propostes

Cal revisar el model actual del Badiu Jove i consensuar-lo amb les entitats. ... Pla Local de Joventut - treball entitats diagnosi i propostes.docx
Read more

Grups de treball | Taula d'Entitats del Tercer Sector ...

Els grups de treball es creen a proposta de la Junta ... Interlocució amb les institucions en l’àmbit de la ... @ Taula d'entitats del Tercer ...
Read more

Actas.cat - Associació Catalana de Treball amb Suport

Entitats; Treball amb Suport; Contacte /> Des de l'any 1989 a Catalunya es treballa amb aquesta metodologia, i és a l'any 1995 quan es constitueix ACTAS, ...
Read more

Treball amb serveis socials

Treball amb serveis socials Per tal de tenir un coneixement més acurat de la realitat social del territori, ens reunim mensualment amb serveis socials, on ...
Read more

Borsa de Treball - CordiBaix | CordiBaix es la Federación ...

El SIL de CordiBaix es crea amb la finalitat d’oferir suport per a inserir laboralment a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, com a eina ...
Read more