Traballo idade media

50 %
50 %
Information about Traballo idade media

Published on January 20, 2018

Author: maribiblioteca

Source: slideshare.net

1. A idade Media A idade Media é unha era posterior a idade Antiga e anterior a idade Moderna. Esta etapa comeza coa caída do imperio romano (476 D.C) e remata coa chegada dos europeos a América (1492 D.C). Idade Media

2. Sociedade

3. A organización da Sociedade na idade Media Organizase nunha monarquía, na que o rei manda a todos. Os segundos na liña de goberno é a corte, seguida do consello real e o clero; todos eles son os privilexiado; os non privilexiados son os vasallos, os campesiños e os peóns.

4. Sociedade Medieval Na sociedade medieval o Rei entrega os feudos aos nobres, que protexen ao rei. Nesta o baixo clero, os artesáns, os serventes e os campesiños traballaban para ó rei.

5. Feudalismo Despois da morte de Carlomagno (814 D.C) Europa se dividiu en varios reinos débiles. Se inicia un período de violencia e inseguridade debido a invasión dos Viquingos procedentes do norte de Europa. Magíares procedentes das estepas asiáticas e Sarracenos que son os piratas do Mediterráneo

6. Aquí nace o feudalismo, o rei necesita nobres ( cabaleiros) para axudar a manter o reino, a cambio o rei lle concede terras. Provoca un novo sistema de poboación: ● Nobreza ( define a poboación ) ● Clero ( vela pola saúde espiritual da poboación ) ● Campesiños ( produce comida da poboación)

7. Características do Sistema Feudal. Os nobres teñen un poder forte do seu territorio e aceptaban a primacía do rei mediante o pacto de vasalaxe Os nobres poden ter os seus propios vasallos.

8. Feudo e Señorío Os feudos son terras que reciben os nobres do rei a cambio de xurarlle fidelidade. Estas terras eran hereditarias

9. Feudos Cada feudo se compoñía de: ● Castelos ● Cultivos, pastos e bosques ● Vilas

10. As terras dividíanse en reservas e mansos Os bosques eran propiedade do señor e decidía cando os campesiños podían cazar Os señores impartían xustiza e cobraban impostos: muíños, forno, prensa e peaxes de pontes.

11. Sociedade feudal Nobreza ( cabaleiro, clero e damas) Clero ( alto clero e baixo clero ) Campesiño ( servos e libres )

12. Como vivían? Vivían da agricultura e gandería (alta idade media ) Desenrolamento do comercio ( baixa idade media ) Os nobres vivían en castelos e os campesiños traballaban as terras.

13. Castelo Vida Guerrear Torneos ● Festas ● Cerimonia do homenaxe

14. Mosteiros Vida Orar Traballar Copiar libros Estar suxeitos a regra

15. Cidade Vida Artesáns especializados Gremios Comercio Feiras Catedrais

16. Aldea Vida Construir a súa casa Construir os mobles Labrar a terra do seu señor Pagar o diezmo á Igrexa

17. Feito por: Mara Alonso Fernández. Teresa De Lorenzo Serrano. Miguel Teniente Pena. ESPERAMOS QUE VOS GUSTASE ! FIN

Add a comment