TRA PTSP ANTISTIGMA

50 %
50 %
Information about TRA PTSP ANTISTIGMA
Education

Published on January 7, 2008

Author: miloung

Source: authorstream.com

PTSP I STIGMA DUŠEVNE BOLESTI:  PTSP I STIGMA DUŠEVNE BOLESTI mr. sc. Elvira Koić, dr. med. Odjel psihijatrije, Opća bolnica Virovitica Slide2:  Kombinacija duševne bolesti, stigmatiziranosti i diskriminacije vezane uz nju stvara začarani krug otuđenja i može biti pogubna za one koji pate i za članove njihovih obitelji. STIGMA i VIKTIMIZACIJA Slide3:  Veterani oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja često se žale na nerazumijevanje okoline s kojim se susreću, ali iznose i svoje osobne predrasude o drugim duševnim bolesnicima. STIGMA i VIKTIMIZACIJA Slide4:  To je motiviralo na provođenje ove ankete s ciljem ispitati stavove, informiranost i odnos prema duševnim bolestima općenito i prema posttraumatskom stresnom poremećaju - kod osoba liječenih od PTSP-a, - njihovih supruga - i kontrolne skupine građana. POSTUPAK :  POSTUPAK Anketiranje je provedeno među ukupno 133 ispitanika, od kojih je 67 (50.38%) liječeni veterani, 32 (24.06%) njihove supruge, a 34 (25.56%) ostali građani (18 m, 16 ž) Ispitanici su metodom slučajnog izbora izabrani među oženjenim članovima Kluba hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-Klub) u Virovitici, a njihove supruge zamoljene su da ispune upitnik. Kontrolna skupina ispitanika izabrana je metodom slučajnog odabira među stanovnicima grada Virovitice. Poštovano je načelo dobrovoljnosti i anonimnosti. Slide6:  Među ispitanicima oboljelim od PTSP-a, 31.46%% ih je u procesu liječenja već duže od 5 godina, 6.74% se liječi oko 5 godina, 5.62% četiri godine, 8.99% tri godine, 14.61% se liječi dvije godine, a 30.34% godinu dana, Ispitanici su testirani M-PTSP skalom, zbog utvrđivanja ili isključenja dijagnoze PTSP-a :  Ispitanici su testirani M-PTSP skalom, zbog utvrđivanja ili isključenja dijagnoze PTSP-a Protumačila sam tu pojavu aktualnim društvenim trenutkom, no ipak smatram kako daljnje istraživanje treba korigirati, proširivanjem dijagnostičkog seta psihologijskih testova, ili uključenjem više istraživača kliničara. Tijekom tog postupka isključeno je oko 30% ispitanika iz obje muške skupine, jedni zbog disimulacije, drugi zbog simulacije simptoma Naime, neki ispitanici s klasičnom kliničkom slikom, na testu su pokazali rezultate prema kojima bismo mogli zaključiti da nemaju nikakve simptome poremećaja, dok su neki ispitanici iz kontrolne skupine iskazali visoke rezultate mada i anamneza i klinička slika nisu ukazivale na postojanje poremećaja. UPITNIK:  UPITNIK Prema drugim dosadašnjim ispitivanjima stavova o stigmi duševnih bolesti kreiran je anketni upitnik za potrebe ovog istraživanja, koji sadrži ukupno 60 pitanja ili tvrdnji. Na postavljena pitanja ispitanici su mogli odgovoriti odabirom jednog od ponuđenih odgovora: DA, NE, Ne znam. Dobiveni rezultati statistički su obrađeni uz usporedbu razlika u stavovima među grupama i s rezultatima u dostupnoj publiciranoj literaturi. Znate li ponešto o duševnim bolestima?:  Znate li ponešto o duševnim bolestima? žene su bolje informirane Jeste li čuli za PTSP? :  Jeste li čuli za PTSP? Slide11:  Žene u 45% slučajeva smatraju kako liječenje njihovih supruga nije bilo učinkovito, i ne doživljavaju svog supruga sretnom i zdravom osobom. Čak 39% ih opće stanje, kvalitetu i zadovoljstvo životom svojih supruga, ocjenjuje lošim, a 46% osrednjim. (ptsp & QOL) Želite li saznati više o PTSP-u? Slide12:  Govori li se u medijima dovoljno o duševnim bolestima? Jesu li oboljeli od PTSP-a sami krivi za svoj poremećaj?:  Jesu li oboljeli od PTSP-a sami krivi za svoj poremećaj? To je od velikog značenja za odnos javnosti prema bolesniku. Čak jedna trećina nema izgrađen stav o tome, što je zabilježeno i u drugim ispitivanjima (Penn) Slide16:  Doživljavanje opasnim psihičkog bolesnika implicira strah i izbjegavanje kontakata s njime što čini jedan od temelja stigmatizacije , ali i viktimizacije Znanstvenici spomenute rezultate vezuju uz senzacionalističke naslove medija, koji povremeno potiču stvaranje negativne slike i podržavaju predrasude o psihičkim bolesnicima. Mediji često povezuju psihičke bolesnike i sklonost kriminalnim djelima iako se dobro zna da ne postoji statistički značajna povezanost. Slide19:  350 kreveta? Argument za Državni Centar za veterane Mnogi veterani još se ne bi javili liječniku zbog liječenja PTSP-a kad ne bi bilo privilegija koje nosi dijagnoza :  Mnogi veterani još se ne bi javili liječniku zbog liječenja PTSP-a kad ne bi bilo privilegija koje nosi dijagnoza U svakom zlu i neko dobro… Postojanje stigme duševne bolesti i kod oboljelih od ptsp-a je nesporno. Međutim, aktualni društveni trenutak je na neki način djelovao i na smanjenje stigme, jer su mnogi usprkos prvotnom motivu, ipak pristupili liječenju Slide22:  Dobiveni rezultati ukazuju na postojanje stigmatizacije i negativni stav prema oboljelima od PTSP-a i potvrđuju važnost provođenja anti-stigma programa u interesnim skupinama i cjelokupnoj društvenoj zajednici, kako bi se to promijenilo. Kako smo im rekli “Hvala” ?:  Kako smo im rekli “Hvala” ?

Add a comment

Related presentations

Related pages

PowerPoint Presentation

PTSP I STIGMA DUŠEVNE BOLESTI mr. sc. Elvira Koić, dr. med. Odjel psihijatrije, Opća bolnica Virovitica Kombinacija duševne bolesti, stigmatiziranosti ...
Read more

Kada se osoba s PTSP-om zaposli, živjet će bez tragova ...

Kada se osoba s PTSP-om zaposli, živjet će bez ... u okviru konsultativnog procesa o razvoju održivih antistigma programa i programa socijalne ...
Read more

Stručna događanja

tra za krizne situacije izvješća su dali ... vjerojatno i zbog antistigma- ... PTSP-a, depresije, ...
Read more

F43 REAKCIJA NA TEŠKI STRES I POREMEĆAJI PRILAGOĐAVANJA

F43 Reakcija na teški stres i poremećaji prilagođavanja - F43.0 Akutna reakcija na stres - F43.1 Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) - F43.2 ...
Read more

Full text of "Hawara, Biahmu, and Arsinoe : with thirty ...

Full text of "Hawara, Biahmu, and Arsinoe : with thirty plates" See other formats ...
Read more

Plan i Program Specijalizacija 17-11 - Scribd - Read ...

Od specijalizanta se tra`i da savlada postupke reanimacije politraumatiziranog djeteta. invalidnosti i smrtnosti djece od nesretnih slu ... PSP test). 3 ...
Read more

Plan i Program Specijalizacija 17-11[1] - Scribd - Read ...

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
Read more

Zbornik 3. mednarodnega kongresa medicinskih izvedencev v ...

Oserdnja tem kongresa: psihiatirija. 3. mednarodni kongres medicinskih izvedencev, 18.-20.4.2013, Maribor, Slovenija
Read more