TPAHGIADINH_15

60 %
40 %
Information about TPAHGIADINH_15
Entertainment

Published on March 20, 2014

Author: baodien

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: BÀI 15 GIA ĐÌNH NGUYỆN XIN THÁNH GIA BẢO TRỢ GIÁO PHẬN CẦN THƠ HỌC HỎI ĐỂ "TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH" PowerPoint Presentation: 1. Vì sao Giáo hội tha thiết nài xin Thánh gia Nadarét bảo trợ các gia đình Kitô hữu? Vì Thánh gia là gia đình Con Thiên Chúa đã sống ẩn dật nhiều năm PowerPoint Presentation: là gương mẫu cho mọi gia đình Kitô hữu. PowerPoint Presentation: 2. Giáo hội nguyện xin Thánh Giuse làm gì cho các gia đình Kitô hữu? Nguyện xin thánh Giuse luôn gìn giữ, bênh vực, soi sáng các gia đình .

Add a comment

Related presentations

Related pages

BÀI 15: GIA ĐÌNH NGUYỆN XIN THÁNH GIA BẢO TRỢ (1).

TPAHGIADINH_15. More PowerPoint presentations from Nguyen Dien. gl TPAH ct bai 15. More PowerPoint presentations from Nguyen Dien . BÀI 15: ...
Read more