TPAHGIADINH_13

50 %
50 %
Information about TPAHGIADINH_13
Entertainment

Published on March 7, 2014

Author: baodien

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: BÀI 13 GIA ĐÌNH VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ HÒA GIẢI. GIÁO PHẬN CẦN THƠ HỌC HỎI ĐỂ "TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH" PowerPoint Presentation: 1. Thánh Thể ban ơn gì cho các gia đình công giáo? Thánh Thể ban ơn an ủi, sức nâng đỡ, vì chính Chúa Giêsu đã mời gọi : “Hỡi những ai vất vả, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con”. PowerPoint Presentation: 2. Bí tích Hòa giải giúp gì cho các gia đình công giáo? Bí tích Hoà giải giúp mỗi người nhận ra những lỗi lầm, để đón nhận lòng khoan dung tha thứ PowerPoint Presentation: của Thiên Chúa, nhờ đó, gia đình sẽ dễ sống hoà hợp, tha thứ cho nhau .

Add a comment

Related presentations

Related pages

BÀI 13: GIA ĐÌNH VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ HÒA GIẢI.

TPAHGIADINH_13. More PowerPoint presentations from Nguyen Dien. BÀI 13: GIA ĐÌNH VỚI BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ HÒA GIẢI. 1. Thánh Thể ban ơn ...
Read more