advertisement

TPAHGIADINH_12

50 %
50 %
advertisement
Information about TPAHGIADINH_12
Entertainment

Published on February 28, 2014

Author: baodien

Source: authorstream.com

advertisement

PowerPoint Presentation: BÀI 12 GIA ĐÌNH VỚI BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC GIÁO PHẬN CẦN THƠ HỌC HỎI ĐỂ "TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH" PowerPoint Presentation: 1. Bí tích Rửa tội ban những ơn gì cho gia đình Kitô hữu? Bí tích Rửa tội dẫn ta vào Hội thánh, là gia đình con cái Thiên Chúa, biến gia đình Kitô hữu nên Hội thánh tại gia. PowerPoint Presentation: 2. Gia đình Kitô hữu sống bí tích Thêm sức bằng cách nào? Bằng cách giúp nhau nhiệt thành sống đức tin, nên nhân chứng của Chúa Kitô, PowerPoint Presentation: góp phần xây dựng Hội thánh.

Add a comment

Related presentations

Related pages

TPAHGIADINH_12 - Giáo phận Cần Thơ

1. Bí tích Rửa tội ban những ơn gì cho gia đình Kitô hữu? 2. Gia đình Kitô hữu sống bí tích Thêm sức bằng cách nào? - Giáo ...
Read more