Topik9 yeap p_embentukan dan pelaksanaan kurikulum kbsr

50 %
50 %
Information about Topik9 yeap p_embentukan dan pelaksanaan kurikulum kbsr
Education

Published on March 8, 2014

Author: 242625

Source: slideshare.net

Description

nota pismp

PEMBENTUKAN & PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR (1982)

Pengenalan kurikulum Definisi kurikulum adalah sebagai satu disiplin ilmu dan amalan tidak jelas dan tepat serta mempunyai sempadan yang longgar. Ramai mentafsirkan kurikulum sebagai program pendidikan bagi mencapai matlamat tertentu

KONSEP KURIKULUM • Kerr(2002)-”Semua jenis pembelajaran yang dirancang dan dipandu oleh sekolah sama ada dalam kumpulan atau secara individu di dalam atau di luar sekolah.

KOMPONEN UTAMA DALAM KURIKULUM Kandungan kurikulum Objektif kurikulum KURIKULUM Proses penilaian kurikulum Aktiviti pengajaran & pembelajaran

JENIS-JENIS KURIKULUM • 1.Kurikulum Ideal – Mengandungi matlamat dan tujuan kurikulum • 2.Kurikulum Rasmi/Nyata – KBSR dan KBSM • 3.Kurikulum Formal – Isi pengajaran dan pembelajaran – Penilaian di dalam bilik darjah – Aktiviti-aktiviti ko kurikulum

• 4.Kurikulum Tak Formal – Penerapan nilai-nilai murni – Peraturan sekolah – Aktiviti bahasa dan budaya • 5.Ko-Kurikulum – Aktiviti selepas waktu persekolahan – Persatuan, kelab ,permainan,sukan

MODEL-MODEL KURIKULUM • Model Kurikulum Tyler Mendiagnosis keperluan pembelajaran Membentuk objektif tingkah laku Memilih bahan pembelajaran Penyusunan bahan pembelajaran Pemilihan pengalaman pembelajaran Penyusunan pengalaman pembelajaran Menentukan bahan pembelajaran yang akan Dinilai dan cara-cara untuk menilai

Model Kurikulum Taba • 4 strategi : – 1. Pembentukan konsep • Menyenarai data-data sesuatu topik – 2.Menginterpretasi data • Membuat rumusan dan inferens – 3.Pengaplikasian prinsip-prinsip • Menganalisis sesuatu masalah – 4.Interpretasi perasaan, sikap dan nilai • Penyelesaian masalah interpersonal

MODEL KURIKULUM STENHOUSE Pembentukan kurikulum ada 3 bahagian: • Perancangan kurikulum - Tentukan bahan, prinsip & kaedah P&P • Pembelajaran empirikal - Tentukan objektif, pencapaian & kesesuaian kurikulum • Pembelajaran proses - Pilih isi kandungan, libatkan pelajar secara aktif

KURIKULUM TREND TERKINI • Mengikut kehendak semasa sistem pendidikan – kurikulum emergent • Interaksi kanak-kanak dengan orang dewasa • Di panggil emergent krn sentiasa berubah • Guru sbg pemerhati – menilai kebolehan murid dan merancang aktiviti utk pemikiran kritis murid

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN & PERUBAHAN KURIKULUM • 1.Perkembangan teknologi semasa • 2. Kuasa yang diberi kepada guru • 3. Keperluan semasa murid seperti keselamatan dan sosial • 4. Sistem jadual sekolah • 5. Matlamat kerajaan • 6.Kemahiran befikir secara kritis dan kreatif • 7.Berdasarkan latar belakang budaya dan sosial murid

ELEMEN-ELEMEN KBSR KOMUNIKASI (Kemahiran Asas-(Membaca, Menulis, mengira,Bahaa,matematik) MURID PERKEMBANGAN INDIVIDU MANUSIA & PERSEKITARAN Pend Agama dan Moral,Nilai dan Sikap Seni,Muzik,Lukisan,P.Jasmani

• Matlamat KBSR: • Mengembang potensi individu secara menyeluruh yang akan membenarkannya beroperasi dengan efisien dalam struktur sistem sosial negara.

• Objektif KBSR: • Murid dapat membaca,menulis dan mengira. • Murid dapat menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan sesuai sebagai bahasa rasmi negara.

Ciri Utama Proses Pelaksanaan KBSR • 2 Fasa I (Tahun 1 hingga Tahun 3) • Kemahiran membaca, menulis dan mengira • Mendengar ,menyebut dan mengenalpasti simbol-simbol nombor serta abjad

Ciri Utama Proses Pelaksanaan KBSR • 2 Fasa II (Tahun 4 hingga Tahun 6) • Pengukuhan kemahiran asas. • Penggunaan kemahiran untuk pemikiran dan penaakulan logik. • Lain-lain m/p-Matematik, sains,P.Moral,Lukisan,K.Hidup.Muzik, P.J,Kajian Tempatan dan Ko Kurikulum

KOMPONEN KBSR • 1.Komunkasi – kemahiran asas • 2.Manusia dengan persekitaranpendidikan rohani,kemanusiaan,agama dan moral. • 3.Perkembangan individu-Seni dan rekreasi,lukisan ,muzik dan P.Jasmani

PERANAN GURU DALAM KBSR • 1.Sebagai fasilitator • 2.Membuat bimbingan pendidikan yang berkesan. • 3.Mensimulasikan aktiviti kemahiran berfikir. • 4.Mengajar murid mencari maklumat sendiri. • 5.Mengajar murid menyelesai masalah

Implikasi KBSR Kepada Sistem Pendidikan Negara • Pelaksanaan kurikulum KBSR pada tahun 1982 telah memberi dimensi baru dalam dunia pendidikan di malaysia.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Topik9 yeap p_embentukan dan pelaksanaan kurikulum kbsr ...

×Close Share Topik9 yeap p_embentukan dan pelaksanaan kurikulum kbsr. Embed ...
Read more

Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum kbsr,kssr dan kssr ...

PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM KBSR DISEDIAKAN OLEH: ... Topik9 yeap p_embentukan dan pelaksanaan kurikulum kbsr nota pismp
Read more