Topik 2

43 %
57 %
Information about Topik 2
Entertainment

Published on February 24, 2014

Author: wawaacatalyst

Source: authorstream.com

KANAK-KANAK & SENI:  KANAK-KANAK & SENI Disediakan Oleh : AZNIA BINTI ISMAIL SITI NAJWA BINTI ZULKIFLI G4.6 Hasil Pembelajaran:  Mempertingkatkan kefahaman tentang fitrah kanak-kanak dalam proses perkembangan diri mereka Hasil Pembelajaran Memahami perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak Menjelaskan konsep kanak-kanak sebagai insan sosial Mengetahui tentang perkembangan diri kanak-kanak melalui seni. Menjelaskan keperluan asas kanak-kanak KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK : KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti keperluan fisiologi iaitu makanan, minuman dan pakaian. Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif. Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang. Memupuk nilai penghargaan kendiri dikalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai. Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami diri, menerima diri dan melibatkan diri secara aktif. Teori Pembelajaran Maslow (keperluan kanak-kanak): Teori P embelajaran Maslow (keperluan kanak-kanak) Keperluan tambahan kanak-kanak: Keperluan tambahan kanak-kanak TAJUK HURAIAN Jasmani dan fizikal yang sihat Tubuh badan yang sihat akan membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya. Untuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk perkembangan tubuh badan dan fizikal pelajar yang sihat. Emosi yang stabil Emosi pelajar perlulah stabil, peranan ibu bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan contoh-contoh yang terbaik ketika berkomunikasi sesama mereka Kerohanian yang membanggakan Tahap kerohanian yang dimiliki adalah tinggi Kefahaman intelek yang tinggi Pelajar perlu mempunyai tahap intelek yang tinggi dan dapat berfikir dengan tepat sebelum membuat sesuatu tindakan. PowerPoint Presentation: TAJUK HURAIAN Perhubungan sosial yang menggalakkan Perhubungan sesama kanak-kanak hendalah didalam keadaan yang harmoni dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada perbalahan Kefahaman tentang nilai-nilai estetik Setiap kanak-kanak perlu mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang terdapat didalam pendidikan seni visual. PowerPoint Presentation: JASMANI SOSIAL INTELEKTUAL ROHANI EMOSI 5 ASPEK PERKEMBANGAN KANAK-KANAK PowerPoint Presentation: Perkembangan jasmani kanak-kanak amat pesat semasa bayi. Perubahan berlaku dari segi rupa, atau wajah dan fizikal. Semakin kanak-kanak meningkat usianya, pergerakan koordinasi otot kasar dan halus dan perkembangan dari segi fizikal akan turut meningkat mengikut usianya. Pada peringkat 6 - 12 tahun merupakan kanak-kanak yang aktif Tenaga harus diikuti dengan gerak kerja yang senang dan ringan Latihan pergerakan dan seni visual yang kerap akan dapat mematangkan pergerakan ototnya PowerPoint Presentation: Situasi akan menghasilakan gerak balas dan terhasilnya perubahan dalam badan, dan terhasillah pengalaman emosi dan pernyataan emosi setiap individu . Pada peringkat kanak-kanak, perkembangan emosi agak cepat dan sekata. Kanak-kanak mula belajar mengenai emosi dan perasaan orang lain. PowerPoint Presentation: Penggunaan senikata lagu Pengucapan seperti terima kasih budak baik tahniah hendaklah disampaikan seberapa kerap yang boleh Membantu kanak-kanak untuk menghargai sesuatu, bukannya mengeji Elakkan daripada mengutuk kanak-kanak sebaliknya perbanyakkan kata-kata memuji dan menghormati kanak-kanak. PowerPoint Presentation: Pada peringkat ini kanak-kanak telah dapat menguasai konsep pengekalan tentang paduan nombor, berat dan padatan Pada peringkat ini juga mereka dapat menguasai pertuturan dan gemar membaca. Pada peringkat 11 ke 12 tahun berlaku perubahan daripada pengolahan secara konkrit kepada pengolahan secara formal dan terikat dengan pengalaman sebenar. PowerPoint Presentation: melihat meniru memerhatikan tingkahlaku orang lain. Teori yang dikemukakan oleh Bandura ini dikenali juga sebagai teori pemerhatian atau teori peniruan. Mengikutnya, aspek yang penting dalam teorinya ialah pemerhatian gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain. Beliau juga menegaskan bahawa seseorang individu akan meniru sesuatu tingkah laku jika dia memperolehi kepuasan dan peneguhan yang tinggi. Albert Bandura menegaskan bahawa elemen sosial akan terbabit kerana pembelajaran akan diperolehi dengan berdasarkan kepada PowerPoint Presentation: 3 jenis peniruan Meniru Secara Langsung dan Tidak Langsung Proses membolehkan kanak-kanak memerhatikan tingkah laku model semasa mengajar. Proses ini berlaku secara tidak langsung berlaku semasa: melihat gambar melihat filem melihat video Peniruan Melalui Sekatlakuan dan Ketaksekatlakuan Peniruan sekatlakuan ini berlaku dalam keadaan yang tertentu, tetapi tidak sesuai dilakukan dalam keadaan atau situasi yang lain. Pada masa ini individu akan menyekat tingkahlaku yang tidak sesuai ditiru dalam situasi tertentu. Dalam proses taksekat lakuan, seseorang individu akan terus mengamalkan peniruan dalam apa jua situasi. Peniruan Melalui Elistasi Akan terus melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara melakukan tingkahlaku tersebut. Keinginan untuk meniru akan timbul PowerPoint Presentation: ESTETIK Mereka telah mula dan cuba untuk memahami aspek estetik , di mana mereka telah boleh menilai tentang konsep keindahan dan kecantikan . Untuk itu latihan-latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat mempelajari konsep penghargaan terhadap sesuatu apa yang dilihat atau dilakukan . PowerPoint Presentation: PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN S atu proses di mana individu mencapai kematangan . Ia merupakan perubahan berkualiti iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan yang telah berlaku memperlihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu . Suatu perubahan yang dapat diukur dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Perubahan ini adalah dari segi kuatiti yang dapat dibuat di bauat ke atas organisma dengan nyata . CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK: CIRI-CIRI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu . Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat dianalisis , baik pada peringkat lahir , mahupun pada peringkat sudah lahir . Perkembangan berlaku dalam dua arah , iaitu dari kepala ke kaki ( cephalocaudal ) dan dari tengah ke tepi ( proximodistal ). Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satu-satu jenis . Kanak-kanak berkembang secara berperingkat . Perkembangan berlaku daripada keadaan yang menyeluruh kepada keadaan tertentu . Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi dapat dilihat daripada perubahan sifat . Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan hingga akhir hayat , iaitu peringkat matang . Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan fizikal dan pembelajaran. Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran . CIRI-CIRI PERKEMBANGAN & CIRI-CIRI EKSPRESI: CIRI-CIRI PERKEMBANGAN & CIRI-CIRI EKSPRESI Membantu perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak pada setiap peringkat. Kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan tidak terkongkong Aktivti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-kanak. Kanak-kanak melihat sesuatu dengan caranya tersendiri. Kanak-kanak suka bermain PERKEMBANGAN MENYELURUH MELALUI AKTIVITI SENI: PERKEMBANGAN MENYELURUH MELALUI AKTIVITI SENI Victor Lowenfeld dan Brittain (1986) telah meneliti lukisan kanak-kanak mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak dan menerangkan bagaimana bahan, kandungan subjek dan environment pelajar dapat disesuaikan mengikut peringkat perkembangan untuk merangsangkan pengutaraan tampak kanak-kanak, perkembangan kreatif dan mental dan seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Beliau juga menyarankan bahawa pengetahuan sedia ada boleh diaktifkan melalui cara-cara yang sesuai kepada tahap perkembangan kank-kanak. PowerPoint Presentation: KREATIVITI Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah. PowerPoint Presentation: PEMAHAMAN Aktiviti Pergerakan - ketika aktiviti pergerakan dilakukan kanak-kanak akan mendapat lebih kefahaman tentang asas-asas pergerakan seperti penggunaan ruang, masa, Imbangan berat badan dan daya atau aliran. Aktiviti Bermain - semasa bermain kanak-kanak, akan memperkembangkan konsep pembentukan kendiri, seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi, sosialisasi, kebudayaan, fizikal, rohani dan nilai-nilai murni. Lagu - di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan keyakinan diri seperti menyanyi dengan yakin, mengikut tempo dan pic yang tepat, menjadi lebih kreatif apabila dan menjadi seorang yang bertangungjawab. Aktiviti Lakonan - semasa berlakon kanak-kanak akan dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas lagi, di mana ketika berlakon ia akan cuba memahami sesuatu watak. Secara tidak langsung ini akan dapat menjadikannya sebagai seorang yang kreatif, inovatif, betangungjawab dan PowerPoint Presentation: KESEDARAN KENDIRI Peranan guru yang penting untuk mendapatkan konsep kesedaran kendiri yang positif. Memberi dorongan, bantuan dan sokongan kepada usaha pembelajaran Memberi bimbingan yang wajar dengan membentulkan kesilapan pelajar dalam proses pembelajaran Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan. Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya Meninggalkkan interaksi positif di kalangan rakan sebaya. Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru. PowerPoint Presentation: SEKIAN, TERIMA KASIH

Add a comment

Related presentations

Related pages

Test of Proficiency in Korean - Wikipedia, the free ...

The Test of Proficiency in Korean (TOPIK) is a Korean language test offered five times annually (in Jan, Apr, Jul, Oct, Nov) to foreigners in Korea and ...
Read more

TOPIK GUIDE - The Complete Guide to TOPIK Test

The Complete Guide to Test of Proficiency in Korean. TOPIK Guide Book, past papers, study resources, study tips, help forum, latest articles and updates.
Read more

Topic 2: The Layers of the Hair - Welcome to the Texas ...

Overview. The Origin of Hair. Topic 1: Structures of the Hair. Topic 1 Activity. Topic 1 Summary. Topic 2: The Layers of the ...
Read more

Toppik-Hair - Online-Shop für schnelle Haarverdichtung ...

Toppik-Hair - Online-Shop für die schnelle Haarverdichtung mit Toppik - Hilfe für dünnes Haar
Read more

TOPIK 한국어능력시험

< 하반기 한국어능력시험 시행관련 유의 사항 > 시험실 입실 시간 관련 - topik i : 09:20까지 시험실 입실
Read more

bestlife Shop | TOPPIK zum Sparpreis

Entdecken Sie das Haaraufbau-System Toppik gegen Haarausfall (Alopezie), mit dem Sie kahle Stellen und dünnes Haar ganz einfach kaschieren können.
Read more

www.lehrerservice.at - TOPIC Startseite

Das Jahresabonnement besteht nicht nur aus dem TOPIC-Magazin. Im Abo inkludiert sind zB die TOPIC EXTRAs, Beilagen zu spannenden Themen. Alle Abo-Extras >>>
Read more

KERÉKPÁROS TOPIK 2.0 - Index Fórum

Dakota 20, barometrikus. Az eszköz jól mutatja az út végén, csak a feldolgozás során került még hozzá az említett esetben 400 m.
Read more

Home - www.topic.pl

Międzynarodowy sklep online z modą oferuje szeroki wybór ubrań męskich i damskich w sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w modelu dropshipping.
Read more

(Korean language) 2 TOPIK 27th exam Beginner Vocabulary ...

(Korean language) 2 TOPIK 27th exam Beginner Vocabulary & Grammar 2 ... [13] EPS-TOPIK 2과 (Unit 2) - family addressing - Duration: 5:40.
Read more