Toelichting Begroting 2009

100 %
0 %
Information about Toelichting Begroting 2009
Business-Finance

Published on March 11, 2009

Author: cdenv_ingelmunster

Source: authorstream.com

Begroting 2009bestuursvergadering 12 januari 2009 : Begroting 2009bestuursvergadering 12 januari 2009 Begroting 2009gewone dienst : Begroting 2009gewone dienst Boekjaar 2009 Geraamd overschot: € 399.921 (€ 10.470.218 - € 10.070.297) Inkomsten: € 10.470.218 : Inkomsten: € 10.470.218 Prestaties: € 797.645: 7.62 %: beperkt Overdrachten: € 9.041.356 : 86.35 % Subsidies Belastingen: Opcentiemen op de onroerende voorheffing, Aanvullende belasting op de personenbelasting Motorrijtuigen Gemeentebelasting, retributies,… Belasting op leegstand, op onbewoonbare, verwaarloosde woningen, op tweede verblijven, … …… Belastingen : Belastingen Opcentiemen ongewijzigd 7 % aanvullende personenbelastingen 1700 opcentiemen Onder het West-Vlaams gemiddelde Inkomsten: € 10.470.218 : Inkomsten: € 10.470.218 Schuld: € 631.217 : 6.03 % Terugbetaling van leningslasten door de overheid en derden Intresten uit beleggingen dividenden Uitgaven: € 10.070.297 : Uitgaven: € 10.070.297 Personeel: 44,20 %: stijgt > € 500.000 Werkingskosten: +/- 20%: Algemene administratie Onderwijs Volksontwikkeling Kunst Uitgaven: € 10.070.297 : Uitgaven: € 10.070.297 Overdrachten: +/- 20 %: dotatie O.C.M.W. dotatie politie-zone dotatie kerkbesturen subsidies verenigingsleven geboortepremie …… Uitgaven: € 10.070.297 : Uitgaven: € 10.070.297 Schuld: +/- 17 % aflossingen en intresten leningen bijdrage exploitatie-verlies intercommunales Begroting 2009buitengewone dienst : Begroting 2009buitengewone dienst Buitengewone uitgaven€ 7.665.450 : Buitengewone uitgaven€ 7.665.450 Pensioenfonds mandatarissen:€ 450.000 Investeringspakket:€ 7.215.450 Investeringspakket€ 7.215.450 : Investeringspakket€ 7.215.450 € 1.171.100 : eigen middelen € 1.909.000 : via lening € 4.135.350 : toelagen Waarin investeren? : Waarin investeren? Verkeer, wegen en waterlopen: 83,26% Algemene administratie: 7,74 % Volksontwikkeling en kunst: 3,31 % Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 : Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 Speerpunt 1: herinrichting van het centruminvestering van de eerste fase Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 : Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 Speerpunt 2: Goed wonen in Ingelmunster riolering Oostrozebekestraat aanplantingen, parken, plantsoenen trage wegen netwerk openbaar verlichtingsnetwerk heraanleg voetpaden en groen op Lacra-wijk ……. Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 : Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 Speerpunt 3: dienst vrije tijd Finalisatie en uitrusting van het gemeenschapscentrum Speerpunt 4: kleuteronderwijs Inrichten 4 de kleuterklas Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 : Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 Speerpunt 6: patrimonium om te koesteren Nieuwe verwarmingsketel gemeenteschool Nieuwe beglazing gemeenteschool Brandalarm en inbraakdetectie gemeentehuis Omheining rond het nieuw speelterrein Aanpassingswerken pastorie Weststraat Dienstvoertuig gemeentepersoneel Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 : Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 Speerpunt 7: een dienstvaardige en efficiënte organisatie installeren backup-server kassa-systeem aan de balie nieuwe onthaalbrochure voor inwoners Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 : Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 Sector: administratie: Bureau-materiaal informatica: Sector: brandweer: 11 jaar oude tankwagen: € 70.000 Bevrijdingsmaterieel: € 50.000 Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 : Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 Sector: openbare werken – patrimonium Bestrijding wateroverlast Mobiliteit en verkeer Uitrusting dienst Sector: onderwijs uitrusting Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 : Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 Sector: vrije tijd Meubilair, ICT voor jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst en bibliotheek Sector: milieu en openbaar groen Afvalwater Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 : Investeren in het realiseren van de speerpunten van het beleidsplan 2007-2012 Sector: ruimtelijke ordening Plannen van aanleg

Add a comment

Related presentations

Related pages

Begroting 2010 en toelichting - Ooa - Home

Bijlage bij agendapunt 7; ALV 27052010 Ref.: 403R100521rf 1/6 Begroting 2010 en toelichting Begroting 2009 Werkelijk 2009 Begroting 2010 Baten
Read more

Begroting 2009

Begroting 2009 en meerjarenraming 2010 - 2012 -(XD . J. p.,LITIE ^ Waakzaa Irabant-Noord m en Dienstbaar 2. ... (modellen als toelichting bii de begroting)
Read more

BEGROTING 2009 – 2010

Begroting 2009- 2010 ALV - 2 - Utrecht, 11 juni 2009 ... Toelichting begroting 2009-2010 Het begroot resultaat voor 2009-2010 is € 290 positief.
Read more

MEMORIE VAN TOELICHTING programmadecreet begroting 2009

MEMORIE VAN TOELICHTING programmadecreet begroting 2009. 233 (2009-2010) – Nr. 1 13 november 2009 (2009-2010) Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1.
Read more

Verticale Toelichting Voorjaarsnota 2009

Verticale Toelichting Voorjaarsnota 2009 De verticale toelichting bevat een ... dit bedrag conform de eindejaarssystematiek weer aan de EZ-begroting van 2009
Read more

Wijziging begroting Koninkrijksrelaties 2009 (wijziging ...

Wijziging begroting Koninkrijksrelaties 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 31965 IV 2 Memorie van toelichting. Vergaderjaar 2008-2009
Read more

Begroting 2009 en Notulen 5-4-2008 - Gelling Publishing ...

BEGROTING 2009 Pagina 1. Vijf jaar NCC 4 2. Toelichting bij de begroting 2009 5 3. Rekening van baten en lasten 6 4. Verkorte balans per 31 december 7
Read more

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN 2009

Begroting 2013 van College van Kerkrentmeesters. 1 Toelichting op de begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Joureca. Inleiding Voor u ligt de ...
Read more

Wijziging begroting WWI 2009 (wijziging samenhangende met ...

Wijziging begroting WWI 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) 32222 XVIII 2 Memorie van toelichting. Vergaderjaar 2009-2010. Nr. 2 ...
Read more

Toelichting op de begroting 2011 - Reinigingsdienst ...

Financiële toelichting 2011 1 Toelichting op de begroting 2011 Ten behoeve van de begroting 2011 zijn de cijfers van het afgesloten jaar 2009 als
Read more