Točke preboja - energijska inteligentnost lokalnih skupnosti - zaključki

100 %
0 %
Information about Točke preboja - energijska inteligentnost lokalnih skupnosti - zaključki
Education

Published on March 20, 2014

Author: metkakrznar

Source: slideshare.net

Description

Zaključki delovnih omizij na temo energijske inteligentnosti lokalnih skupnosti na konferenci Zlati kamen 2014 (13. marca 2014, Ljubljana).

TOČKE PREBOJA – ENERGIJSKA INTELIGENTNOST LOKALNIH SKUPNOSTI Zlati kamen, 13. marca 2014 1. VODA (Petrol) - Uvajanje dvojnih sistemov (pomen zdravja: 1. zamenjava salonitk, 2. zaznava kaljenja) - Priprava na pomanjkanje vode - Monitoring vodovoda (WPC – zagotavljanje znižanja vodnih izgub, sistem avtomatske dezinfekcije) - Zmanjšanje porabe vode (vzgoja otrok, vzgoja odraslih) - Ukrepi države: progresivni davek na vodne izgube, uvedba malusov in bonusov glede na izgube 2. ENERGIJSKA UČINKOVITOST (Petrol) - Energetski management je upravljalec - Geotermalni potencial - Kogeneracija - Fotovoltaika - Izraba odpadkov za potrebe proizvodnje energije - Delilniki toplote - Pregled prezračevanja - Pregled kurilnih in dimnih naprav - Ozaveščanje občanov - Energetsko svetovanje - Male čistilne naprave - Vgradnja energetsko učinkovitega stavbnega pohištva - Energetska izolacija ovoja in strehe stavb - Energetska diagnoza stavbe - Energetska samozadostnost - Uporaba materialov in virov iz lokalnega okolja 3. KALKULATOR PRIHRANKA JAVNE RAZSVETLJAVE IN JAVNIH STAVB (Hella Saturnus) - Murska Sobota: - opravljeno: 609 svetilk, prihranek 43 €/letno - priložnost: 400 svetilk – primestna razsvetljava, javni objekti (20+ objektov) - Lendava: - priložnost: 1300 svetilk - Semič:

- opravljeno: 100 svetilk - priložnost: 50 svetilk – državne ceste - Kobarid: - priložnost: 600 svetilk javne ulične razsvetljave, občinske stavbe - razpisi za notranjo razsvetljavo v javnih objektih – velika priložnost - inteligentne ulične svetilke – info za upravljanje 4. ENERGETSKI MANAGEMENT (Solvera Lynx) IDEJE: - upravljalec z energijo - zagotovitev dinamičnega sistema - povezava energetskih izkaznic s problemom brezposelnosti - krepitev sodelovanja z lokalnimi energetskimi agencijami IZZIVI: - vzpostavitev učinkovitega sistema monitoringa - vzpostavitev kazalcev - identifikacija potrebnih ukrepov 5. PRIMER: SŠ CENTER ŠKOFJA LOKA (Knauf Insulation) - Lastna hiša: vse informacije - Projekti: priložnost za raziskovalne naloge (primer: Leonardo da Vinci) - Celovit pristop, sodelovanje - Po Gorenjsko: izobraževanje o prihrankih - Balkoni so priložnost - Velika priložnost za zagon – energetska sanacija zgradb/znanje/sodelovanje - Priprava projektov vnaprej – ne postopoma - Vključitev lokalnih dobaviteljev in izvajalcev 6. ENERGIJSKA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE (Občina Krško in Kostak) - Zamenjava javne razsvetljave je NUJNA - Varčne žarnice – manjša osvetlitev? - Viri financiranja? - koncesije - Investirati lastna sredstva - Cena omrežnine? - Ugašanje javne razsvetljave POBUDA: - strokovna omejitev javne razsvetljave – širitev? (da ni osvetljen vsak grm) - racionalna osvetlitev cerkvenih objektov/kulturnih spomenikov - Eko sklad – možnost prijave projekta → svetovanje, zagotovitev sredstev 7. DALJINSKO OGREVANJE V ŠALEŠKI DOLINI IN UPORABA TOPLOTE ZA DALJINSKO HLAJENJE (Komunalno podjetje Velenje) - Daljinsko ogrevanje – DA (če so lokalni resursi: TEŠ, Talum – večja industrija) - Sežigalnice – les, geotermalne energije - Problem – nove investicije? - Stari sistemi – vzdrževanje?, zemljiške služnosti? - Energetski svetovalci v občinah – še ni dobre prakse; problem kompetenc – KAJ LAHKO NAREDIMO?

8. LES, BIOMASA (Občina Šentrupert) LES: - oblikovalci → energijsko varčna gradnja → industrija - izobraževanje mladih – odnos do lesa - počivališča za kolesarjenje – les - učilnice na prostem opremljene z lesom, igrala… - daljinsko ogrevanje z biomaso - gradnja – kamen & les - space art – les za turistične poti… - malo gospodarstvo – mali nišni mizarji - povezava – Talun (Kreal) igrala, oprema javnih prostorov… - CO2 odtis za izdelke iz lesa – uvedba merjenja - razvoj turizma (Mirnska dolina, škrati – v Deželi kozolcev, leseni objekti za škrate) - Novoles – vodja energetike/kogeneracija → znanje o proizvodnji lesa & strojih naj se izkoristijo (zadruge?!) - les + design → dodana vrednost (oprema za javne prostore) - regulativa za sekance - tradicija & visoka tehnologija → znanje in dodana vrednost (turizem, sodobni leseni objekti) - Šentrupert → kozolec & Zdravljica za vsako občino – povezovalni element 211 občin, medsebojna promocija UGOTOVITVE: - povezovanje - nadrgajevanje - razvojni potenciali uresničeni skozi vizijo Slovenije

Add a comment

Related presentations

Related pages

TOČKE PREBOJA – ENERGIJSKA INTELIGENTNOST LOKALNIH ...

... ENERGIJSKA INTELIGENTNOST LOKALNIH SKUPNOSTI ... - Vključitev lokalnih dobaviteljev in izvajalcev ... To350ke preboja - zaklju350ki)
Read more

Gradiva s konferenc - Zlati kamen

Točke preboja - energijska inteligentnost lokalnih skupnosti: - Točke preboja - zaključki - Upravljanje z energijo (energetski management), Tomaž Fatur.
Read more

ISSUU - Zbornik 2005 by Fit media d.o.o.

... učinkovit sistem ravnanja z odpadki v lokalnih skupnostih2 Celje, junij 2005 Urednika: Natalija Črepinšek in Jože Volfand Izdajatelj in založnik: ...
Read more

JUBILEJNI ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV 40 LET ŠTUDIJA NA ...

jubilejni zbornik znanstvenih razprav 40 let Študija na podroČju varnosti in 10 let fakultete za varnostne vede
Read more

www.mz.gov.si

1.9 Vloga lokalnih skupnosti na področju ... Zaključki Sveta Evrope na ... Novejša priporočila v okviru prve točke opredelijo aktivnost zmerne ...
Read more

Green economy - obnovljivi viri energije v Sloveniji ...

Podlaga za razvoj komunalne energetike bodo energetske zasnove mest in lokalnih skupnosti, ... vsaj zmanjšanju lokalnih ... do preboja izkoriščanja ...
Read more